Валцдратът представлява вид сортов прокат предимно с кръгло напречно сечение, с диаметър 4-16 мм, под формата на кангали и снопи. Този вид продукция се произвежда от стомана, алуминий, мед и цветни сплави. Стоманеният валцдрат се използва като заготовка при изтеглянето в тел с различно предназначение, за производството на винтове, болтове, гвоздеи, мрежи и други метални изделия, а също и като армиращи елементи за железобетонните изделия.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Изтегляне

 • Технически брошури
 • Каталог

Производство на стоманен валцдрат

За производството на валцдрат предимно се използват непрекъснати валцови машини с горещо валцуване. Изходните материали са квадратни заготовки със сечение от 100×100 мм до 200×200 мм, дължина 6 - 12 м, непрекъснато-лети (след разливане на машини за непрекъснато леене) или горещовалцувани (след пресоване на стоманени плочи или машини за валцуване на големи профили).

Преди да започне валцуването, стоманената заготовка се загрява в нагревни пещи с плаващ под, с плаващи греди или в комбинирани нагревни устройства, при което се прилагат режими, осигуряващи минимално образуване на окалина и обезвъглеродяване на метала. След като напуснат пещта заготовките хидравлично се почистват от окалината.

Станът за валцдрат, по принцип, представлява едно- или двунишков агрегат, състоящ се от чернова и междинни непрекъснати групи клетки, участъци с чисти клетки, линии за охлаждане на валцдрата и отделения за формоване, обработка и транспортиране на кангалите. Броят на работните клетки на валцовия стан зависи от сечението на изходната заготовка и от крайния размер на готовия прокат.

Нужното сечение на готовите продукти се постига чрез постепенно променяне на формата на заготовката при последователното ѝ валцуване във валцувите клетки, които са с различна форма на калибрите. Оформянето на структурата и постигане свойствата на валцдрата след гореща деформация се осъществява в потока на валцувата машина – в линиите за двуфазно регулируемо охлаждане. В първата фаза вацдрата последователно се охлажда с вода, а при втората - с въздушен поток. Параметрите на охлаждане на валцдрата се променят в широки граници в зависимост от предназначението на валцдрата, асортимента от марки, размери и др.

След като бъде подложен на валцуване и охлаждане, валцдратът постъпва в акумулиращо устройство (шахта), където навивките се събират в кангал (сноп/връзка). Така оформен в навиващото устройство, кангалът се окачва на куката на верижния конвейер, транспортира се до инспекционното отделение, отстраняват се дефектните краища и се вземат изпитателни проби. Готовият вече кангал се сбива в преси и се привързва с тел или лента.

Класификация и свойства на стоманения валцдрат

Валцдратът от стомана се произвежда в съответствие с международните, национални и отраслови стандарти, нормативните документи на предприятията-производители и спецификациите на клиентите. В зависимост от въглеродното ѝ съдържание, стоманата, от която се произвежда валцдрат, се подразделя на ниско-въглеродна, средно-въглеродна и високо-въглеродна; според количеството легиращи компоненти – на нелегирани, нисколегирани и легирани стомани. Стандартите регламентират химичния състав и характеристиките на валцдрата за определени видове приложения, такива като изтегляне в тел, студено щамповане, производство на заварена тел и т.н.

Най-важните стандарти с технически условия за стоманения валцдрат са европейският EN 16120 (от четири части), американският ASTM A510/ A510M, украинските ДСТУ 2770, ДСТУ 2651, ДСТУ 4738, ДСТУ 3684, ТУ У 27.1-00190319-1280, ТУ У 27.1-00190319-1314, стандартите на ОНД ГОСТ 30136, ГОСТ 380, ГОСТ 2590, ГОСТ 1050, ГОСТ 14959.

Химичен състав на валцдрат за производство на тел в съответствие с изискванията на стандарт DIN EN ISO 16120-2

Марка стомана

Масова част на химичните елементи, %

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

C32D

0,30-0,35

0,50-0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10-0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макс 0,10

C38D

0,35-0,40

0,50-0,80

C42D

0,40-0,45

0,50-0,80

C48D

0,45-0,50

0,50-0,80

C50D

0,48-0,53

0,50-0,80

C52D

0,50-0,55

0,50-0,80

C56D

0,53-0,58

0,50-0,80

C58D

0,55-0,60

0,50-0,80

C60D

0,58-0,63

0,50-0,80

C62D

0,60-0,65

0,50-0,80

C66D

0,63-0,68

0,50-0,80

C68D

0,65-0,70

0,50-0,80

C70D

0,68-0,73

0,50-0,80

C72D

0,70-0,75

0,50-0,80

C76D

0,73-0,78

0,50-0,80

C78D

0,75-0,80

0,50-0,80

C80D

0,78-0,83

0,50-0,80

C82D

0,80-0,85

0,50-0,80

C86D

0,83-0,88

0,50-0,80

C88D

0,85-0,90

0,50-0,80

С92D

0,90-0,95

0,50-0,80

Химичен състав на отделни марки въглеродна стомана, използвана за производството на валцдрат за изтегляне в тел съгласно ASTM A510M

Марка стомана

Масова част на химичните елементи, %

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

SAE 1006

макс 0,08

0,25-0,40

По договаряне с потребителя

макс 0,05

 

 

 

 

макс 0,04

 

 

 

 

макс 0,15

 

 

 

 

макс 0,15

 

 

 

 

макс 0,3

 

 

 

 

макс 0,10

 

 

 

 

SAE 1008

макс 0,10

0,30-0,50

SAE 1010

0,08-0,13

0,30-0,60

SAE 1012

0,10-0,15

0,30-0,60

SAE 1013

0,11-0,16

0,50-0,80

SAE 1015

0,13-0,18

0,30-0,60

SAE 1016

0,13-0,18

0,60-0,90

SAE 1017

0,15-0,20

0,30-0,60

SAE 1018

0,15-0,20

0,60-0,90

SAE 1019

0,15-0,20

0,70-0,10

SAE 1020

0,18-0,23

0,30-0,60

SAE 1021

0,18-0,23

0,60-0,90

SAE 1022

0,18-0,23

0,70-1,0

SAE 1023

0,20-0,25

0,30-0,60

Химичен състав и механични свойства на валцдрат за изтегляне в тел в съответствие с изискванията на стандарт ДСТУ 2770/ ГОСТ 30136

Марка стомана

Масова част на химичните елементи, %

Временно съпротивление на скъсване, Н/мм²(кгс/мм²), макс

Относително свиване, %, мин

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

Ст0М

макс 0,12

-

-

макс 0,05

макс  0,04

макс 0,03

макс 0,03

макс 0,03

макс 0,10

470 (48)

66

Ст1кп

0,06-0,12

0,25-0,50

макс 0,05

470 (48)

66

Ст1пс

0,06-0,12

0,25-0,50

0,05-0,15

470 (48)

66

Ст1сп

0,06-0,12

0,25-0,50

0,15-0,30

470 (48)

66

Ст2кп

0,09-0,15

0,25-0,50

макс 0,05

470 (48)

60

Ст2пс

0,09-0,15

0,25-0,50

0,05-0,15

470 (48)

60

Ст2сп

0,09-0,15

0,25-0,50

0,15-0,30

470 (48)

60

Ст3кп

0,14-0,22

0,25-0,50

макс 0,05

540 (55)

60

Ст3пс

0,14-0,22

0,25-0,50

0,05-0,15

540 (55)

60

Ст3сп

0,14-0,22

0,25-0,50

0,15-0,30

540 (55)

60

Химичен състав и механични свойства на валцдрат за изтегляне в тел в съответствие с изискванията на стандарт ДСТУ 2770/ ГОСТ 30136

Марка стомана

Масова част на химичните елементи, %

Временно съпротивление на скъсване, Н/мм²(кгс/мм²), макс 

Относително свиване, %, мин 

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

Al

N

Св-08

макс 0,10

0,35-0,60

макс 0,03

макс 0,040

макс 0,040

max 0,15

макс 0,30

макс 0,25

макс 0,01

-

430 (44)

60

Св-08А

макс 0,10

0,35-0,60

макс 0,03

макс 0,030

макс 0,030

макс 0,12

макс 0,25

макс 0,25

макс 0,01

макс 0,010

430 (44)

60

Св-08ГС

макс 0,10

1,40-1,70

0,60-0,85

макс 0,025

макс 0,030

макс 0,20

max 0,25

макс 0,25

-

макс 0,010

640 (70)

50

Св-08Г2С

0,05-0,10

1,80-2,10

0,70-0,95

макс 0,025

max 0,030

макс 0,20

макс 0,25

макс 0,25

-

макс 0,010

690 (70)

48

Св-08Г1НМА

макс 0,10

1,00-1,50

0,20-0,45

макс 0,010

макс 0,015

макс 0,25

0,50-0,70

макс 0,25

-

макс 0,008

850 (87)

48

Приложение на стоманения валцдрат

Стоманеният валцдрат се използва предимно за производството на тел и метални изделия. В зависимости от условията на работа на крайния продукт могат да варират размерите, химичния състав и комплексът от свойства на валцдрата.

Ниско-въглеродният валцдрат се използва за изтегляне в тел, производство на мрежи и метални изделия. Основните изисквания за този вид продукти са отсъствие на късане при изтеглянето, да са без повърхностни дефекти, да са с непроменливи геометрични характеристики и механични свойства.

Високо-въглеродният валцдрат служи за производството на стоманени въжета, арматурни усукани елементи, пружини и др. Тези продукти трябва да имат еднаква фина перлитна структура (постига се чрез специални охлаждащи режими след валцуване), отсъствие на повърхностни и вътрешни дефекти, които водят до повишена възможност за късане при изтеглянето, минимална колебливост на химичния състав и нивото на механичните свойства.

Заваръчния валцдрат е суровина за производството на заваръчна тел и електроди. Най-важните изисквания към него са високата ковкост (постигана чрез забавено охлаждане на валцдрата на валцувата машина), стабилно качество и минимално съдържание на вредни примеси. За производството на този прокат се използват нисковъглеродни, нисколегирани и легирани марки стомана.Валцдратът за студена обрабптка се използва за производството на метални изделия чрез студено щамповане. По повърхността на проката не трябва да има увреждания. Не по-малко от 2/3 от изпитваните образци валцдрат трябва да издържат изпитване на сбиване (слягане) при удар.

Наименование на продукцията

 

Приложение

 

Използван материал (за производството)

 

Тел

 

 • Армиране

 • Производство на заваръчни материали и материали за наваряване

 • Опаковка

 • Производство на метални изделия

Ниско-въглероден, средно-въглероден, високо-въглероден, нисколегиран валцдрат

 

 

Студенодеформирана арматура

 

 • Армировка на железобетонни изделия

 

Ниско-въглероден и високо-въглероден валцдрат

 

Мрежа

 

 • Заграждения

 • Армировка

 • Пресяване, класификация, филтриране

Ниско-въглероден, средно-въглероден, легиран валцдрат

 

Електроди

 

 • Заварка

 • Наваряване

Ниско-въглероден, легиран валцдрат

 

 

Жици

 

 • Армиране на бетонови изделия 

 

Ниско-въглероден, средно-въглероден, високо-въглероден валцдрат

 

Гвоздеи

 

 • Строителство

 • Производство на мебели, дърводелство

Ниско-въглероден валцдрат

 

Въжета

 

 • Товароподемни машини и механизми

 • Добив на нефт и газ

 • Пътни и мостови конструкции

 • Армиране на железобетон

 • Автомобилна индустрия, самолетостроене

Валцдрат от средновъглеродни, високовъглеродни неръждаеми стомани

 

Крепежи (болтове, гайки, винтове, самонарезни винтове и др.)

 

 • Машиностроене 

 • Строителство

 • Мебелно и дърводелско производство

Ниско-въглероден, средно-въглероден, високо-въглероден, легиран валцдрат

 

Метална корда

 

 • Армиране на автомобилни гуми 

 • Армиране на каучуковотехнически изделия

Високо-въглероден валцдрат

 

 

Купете стоманен валцдрат

МЕТИНВЕСТ предлага на своите клиенти валцдрат от въглеродни, нисколегирани и легирани марки стомана с широк асортимент от размери за строителството и машиностроенето. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната ни търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин