Поцинкованите листи представлява стоманени студеновалцувани или горещовалцувани листи с нанесен по повърхността им слой цинково покритие, предпазващ основния метал от атмосферна корозия. Поцинкованият лист е търсен от онези промишлени сектори, където се поставят високи изисквания към корозионната устойчивост на материалите, тяхната дълготрайност, здравина и външен вид, като в същото време от голямо значение е способността за профилиране, щамповане на продуктите, както и възможността за полагане на различни видове допълнителни покрития. Основните стандарти в областта на производство на поцинкованите стоманени листи са EN 10346 (Европа), ASTM A653/A653M (САЩ), ДСТУ EN 10346 (Украйна), ГОСТ 14918−80 (Русия, ОНД), ГОСТ Р 52246−04 (Русия). Отделно ще отбележим и вътрешно-нормативната документация на заводитепроизводители.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на поцинкованата стомана

Поцинкованите листи намират широко приложение в следните отрасли:

 • В строителството – за изработка на конструкционни елементи за ниско-етажно строителство ЛСТК, облицовки за топлопроводи и различни термоизолации, за производството на входни врати, асансьори, армиращи профили за прозорци ПВХ и пластмасови врати, евро крепежни елементи за гипсокартон и т.н.;

 • В автомобилната индустрия – за изработката на външни и вътрешни детайли на каросерии, ремонт на лицеви детайли на каросерии за обществения транспорт (автобуси, трамваи);

 • В машиностроенето и приборостроенето – за изработката на корпуси на електро- и механично оборудване, битова техника, елементи на отчитащи уреди, опаковки;

 • За производството на стоки за бита (съдове, тасове, кофи, казанчета, вани и т.н.);

Класификация

Стандартите на различни страни в областта на техническите изисквания към поцинкованите продукти определят техния асортимент от марки и размери. Най-важните класифициращи признаци за поцинкования лист са:

 • област на приложение на продукцията (профилиране, студена обработка под налягане, производство на металоконструкции);

 • химичен състав на материала на покритието (чист цинк, или цинково-железни, цинково-алуминиеви, цинково-магнезиеви сплави и др.);

 • дебелина/маса на защитното покритие.


Горещопоцинковани листи по европейски и украински стандарти

Продукцията, произвеждана по стандарт EN 10346 и неговия украински еквивалент ДСТУ EN 10346 се доставя с нанесено покритие от цинк, цинк и желязо, цинково-алуминиева, алуминиево-цинкова или алуминиево-силициева сплав:

 • Цинковото покритие (Z) се постига чрез потапяне на подготвената лента във вана със стопилка, съдържаща не по-малко от 99% цинк. Това е най-често използваното антикорозионно покритие за стоманен прокат.

 • Покритието цинк-желязо (ZF) се формира при потапяне на лентата във вана с разтопен цинк (не по-малко от 99%) и по-нататъшно темпериране, при което се образува желязно-цинково покритие със съдържание на желязо от 8% до 12%. Покритието се отличава с подобро сцепление (адхезия) с основния метал, което е следствие от взаимната дифузия между желязото и цинка в повърхностните слоеве, затова и покритието по-малко се поддава на отслояване или отчупване при удари, механични натоварвания и деформации на обработените изделия.

 • Цинково-алуминиево покритие (ZA) се нанася върху проката при потапянето му във вана, съдържаща цинк и около 5% алуминий, а също и незначително количество мишметал (метални смеси). Валцуваните изделия с такова покритие притежават по-добра деформируемост и се характеризират с по-добри антикорозионни свойства в сравнение с „чистото” цинково покритие.

 • Алуминиево-цинковото покритие (AZ) се формира посредством потапяне на метала във вана със стопилка, съдържаща 55% алуминий, 1,6% силиций (останалото е цинк). Комбинираното въздействие на тези предпазващи метали осигурява най-добрата защита срещу корозия в сравнение с другите покрития.

 • Алуминиево-силициевото покритие (AS) се получава чрез потапяне във вана с разтопен метал, съдържащ алуминий и от 8% до 11% силиций. Прокатът с такова покритие е високо-устойчив срещу окисляване при висока температура (до 650 °C), освен това притежава отлична устойчивост срещу химическа корозия.

Поцинкованият лист стандарт EN 10346 и ДСТУ EN 10346 се произвежда от следните видове стомана:

 • Ниско въглеродни стомани за студена обработка под налягане (DX51D – DX57D). Произведените от нея продукти се класифицират в зависимост от способността им за студено формоизменение: DX51D – за огъване и профилиране; DX52D – за изтегляне; DX53D – за дълбоко изтегляне; DX54D – специална стомана за дълбоко изтегляне; DX55D – специална стомана за дълбоко изтегляне (само +AS); DX56D – за особено дълбоко изтегляне; DX57D – за свръхдълбоко изтегляне.

 • Стомани за строителството и конструкционни стомани (S220GD – S550GD). Валцуваните изделия се класифицират според нарастването на минималната им условна граница на провлачане (Rp0.2), която се посочва в маркировката. Основната област на приложение на поцинкования прокат с марки S220GD – S550GD е за изработката на огънати профили (z-, с-, сигма-, п- образен профил и др.) за леки стоманени тънкостенни конструкции (ЛСТК).

 • Стомани с висока граница на провлачане за студена обработка под налягане (HX160YD, HX180YD, HX180BD, HX220YD, HX300LAD и др.). Този прокат се класифицира според нарастването на минималната им условна граница на провлачане (Rp0.2), която се посочва в маркировката. Освен нея, в маркировката се посочват: H – плосък високоякостен прокат за студена обработка под налягане; Х – състоянието на валцуване (г/в или с/в) не се определя; D – предназначен за нанасяне на покритие чрез потапяне в гореща стопилка; B – термично уякчена стомана; Y – стомана с повишена способност за щамповане; LA – нисколегирана / микролегирана стомана.

 • Многофазни стомани за студена обработка под налягане (HDT450F, HCT490X, HDT590X, HCT780X, HCT980X, HCT780T, HDT580X и др.). Прокатът се класифицира според нарастването на минималната граница на провлачане (Rm0.2), която се посочва в маркировката. Също така, в маркировката се посочват: H – плосък високоякостен прокат за студена обработка под налягане; С – студено-валцувани изделия; D – горещовалцувани изделия; Т (nnn) – минимална граница на якост в МПа. Последният символ е: F – ферито-бейнитна, Х – двуфазна; Т – TRIP, С – сложно-фазова; М – мартензитна.

Масата на покритието се представя в грамове на метър квадратен и характеризира масата на защитния слой, нанесен от двете страни на повърхността на лентата. В обозначението на покритието се използва неговия тип (Z, ZF, ZA, AZ, AS) и номиналната маса. За поцинкованата продукция, в зависимост от класа на защитния слой, минималната маса от двете страни по повърхността на изделието може да е от 100 до 600 г/м2 (средната величина по трите точки).

 

Обозначение на покритието

Минимална обща маса на покритието от двете страни на повърхността, г/м2

Теоретични препоръчителни стойности на дебелината на покритието на единица повърхност при изпитване в 1 точка, мкм

Плътност,

г/см3

В 3-те точки

В 1 точка

Типична стойност

Интервал

Z100

100

85

7

5-12

7.1

Z140

140

120

10

7-15

Z200

200

170

14

10-20

Z225

225

195

16

11-22

Z275

275

235

20

15-27

Z350

350

300

25

19-33

Z450

450

385

32

24-42

Z600

600

510

42

32-55

 

Поцинкованата стомана по EN 10346 И ДСТУ EN 10346 също така се подразделя:

 • Според типа качество на повърхността:

  • А – повърхност непосредствено след нанасяне на покритието.

  • В – подобрена повърхност, постигана чрез обработка в дресираща (дообработваща) клетка.

  • С – с най-високо качество на повърхността, което също се постига чрез обработка в дресираща клетка. Върху контролираната повърхност трябва да може да се нанася еднороден слой декоративна боя, а качеството на останалата повърхност не трябва да е по-ниско от тип В.

 • Според вида обработка на повърхността:

  • Химически пасивирана – С

  • Омаслена – О

  • Пасивирана и омаслена – СО

  • Фосфатизирана – Р

  • С нанесено изолационно органично покритие – S

 • Според вида на довършителната обработка на повърхността:

  • Стандартни петна от кристализация (нормален блясък) N се постига, когато поцинкованото покритие се остави да се втвърди по естествен път.

  • Минимум петна от кристализация (минимизиран блясък) M – получава се посредством корекция на състава на цинковата стопилка, чрез специално въздействие върху процеса на втвърдяване и/или с по-нататъшна обработка на повърхността.

Геометричните размери и допустими отклонения за плоските продукти с покритие, получено по метода на горещо потапяне, трябва да отговарят на изискванията на стандарт EN 10143 или неговия украински еквивалент ДСТУ EN 10143.


Горещопоцинковани листи по американски стандарти

Основният стандарт на САЩ за производство на валцувани изделия с метално покритие, получено по метода на горещото потапяне, е стандартът ASTM A653/A653M. Този нормативен документ определя изискванията към листовата стомана с цинково и цинково-желязно покритие.

За производството на поцинкован прокат могат да се използват следните видове стомана:

 • Търговски стомани (CS, типове А, В и С)

 • Формовани стомани (FS, типове А и В)

 • Стомани за дълбоко изтегляне (DDS)

 • Стомани за свръх-дълбоко изтегляне (EDDS)

 • Конструкционни стомани (SS)

 • Високоякостни нисколегирани стомани (HSLAS, типове А и В)

 • Стомани, уякчавани с помощта на твърд разтвор (SHS)

 • Стомани, уякчавани при сушенето на лаково-цветното покритие (BHS)

В зависимост от избрания клас на цинковото покритие (G01-G360 за имперската система за мерни единици или Z001-Z1100 за международната система СИ) минималната маса на защитния материал може да варира от 90 до 1100 г/м2 от двете страни на изделието.

Геометричните размери и допустимите отклонения за продукти, произведени по стандарт ASTM A653/A653M, трябва да са в съответствие с изискванията на стандарт ASTM A924/A924M.


Плоски горещопоцинковани продукти по стандарти на онд (общност на независимите държави)

Най-важните стандарти, определящи техническите условия за валцувани изделия с цинково покритие на територията на ОНД са ГОСТ 14918 и ГОСТ Р 52246.

ГОСТ 14918 обхваща горещопоцинкованата студеновалцувана стомана, обработена чрез горещо поцинковане на линии за непрекъснато поцинковане, предназначени за студено профилиране, оцветяване, изработка на щамповани детайли, съдове, амбалаж и други изделия от метал. Този нормативен документ класифицира стоманата по следните признаци:

 • Според предназначението ѝ – за студено щамповане ХШ, за студено профилиране ХП, за оцветяване (дресиране) ПК, с общо предназначение ОН;

 • Според изтеглящата способност – с нормално изтегляне Н, дълбоко изтегляне Г, много дълбоко изтегляне ВГ;

 • В зависимост от равномерността на дебелината на цинковото покритие – с нормална разлика в дебелините НР, с понижена разлика в дебелините УР;

 • Според петната от кристализация – с петна от кристализация КР, без петна от кристализация МТ;

 • В зависимост от класа на дебелината на покритието – повишен клас П (570-855 г/м2 от двете страни); 1 (258-570 г/м2); 2 (142,5-258 г/м2).

Поцинкованата стомана по ГОСТ 14918 се произвежда с дебелина от 0,5 до 2,5 мм, широчина от 710 до 1800 мм. Размерите, граничните отклонения и други изисквания към асортимента трябва да са в съответствие с ГОСТ 19904.

Съгласно изискванията на ГОСТ Р 52246 се произвеждат плоски продукти с цинково и железоцинково покритие от ниско въглеродна стомана, предназначен за производството на изделия по метода на огъване и чрез сглобка на длаб, както и на профилирани, щамповани и заварени метални изделия. Поцинкованият прокат се подразделя по следните признаци:

 • В зависимост от предназначението - на марки:

  • 01 – за плоски изделия и за плоски изделия по метода на огъване;

  • 02 – изделия за бита, изделия по метода на огъване и сглобка на длаб;

  • 03 – за щамповани изделия с много дълбоко изтегляне и сложни профили;

  • 04 – за щамповани изделия със сложно изтегляне;

  • 05 – за щамповани изделия с особено сложно изтегляне;

  • 06 – за изделия с много дълбоко изтегляне;

  • 220, 250, 280, 320, 350 – за изработка на профилирани изделия.

 • Според точността на изработка се делят на следните категории:

  • С нормална точност;

  • С повишена точност;

  • С висока точност.

 • От гледна точка характера на ръба (ивицата):

  • Прокат с необрязан ръб НО;

  • Прокат с обрязан ръб О.

 • Според масата на цинковото покритие, делят се на класове 60, 80, 100, 140, 180, 200, 225, 275, 350, 450, 600.

 • В зависимост от петната от кристализация на цинка и довършителната обработка на повърхността, те биват:

  • С нормално петно от кристализация Н;

  • С нормално дресирано петно от кристализация НД;

  • С минимално петно от кристализация М;

  • С минимално дресирано петно от кристализация МД;

  • Желязно-цинково ЖЦ;

  • Желязно-цинково дресирано ЖЦД.

 • Според начина на консервация на повърхността:

  • Пасивиран ПС;
  • Омаслен ПР;
  • Пасивиран и омаслен ПП.

Поцинкованата стомана по ГОСТ 52246 се произвежда с дебелина от 0,3 до 4,5 мм, на листи с широчина от 700 до 1800 мм, в рулони с ширина от 500 до 1800 мм. Размерите, граничните отклонения и останалите изисквания към асортимента трябва да са в съответствие с ГОСТ 19903 или ГОСТ 19904.

Производство на поцинковани листи

Основният метод за получаване на плоски продукти с цинково покритие се състои в нарязването на поцинковани рулони стомана с помощта на машини за напречно или комбинирано рязане. От друга страна, рулоните с нанесен по повърхността им защитен слой цинк, се произвеждат по два начина:

 • Горещо поцинковане чрез потапяне на стоманената лента във вана с гореща стопилка, съдържаща цинк. Производството на горещопоцинкован прокат се извършва на линии за непрекъснато поцинковане с пещи за неокислително темпериране (отгрев) (по метода на Сендзимир и негови варианти), а също и на линии с технология за нанасяне на течен или сух флюс (по метода на КукНортман и негови модификации).

 • Електролитно (галванично) поцинковане, което представлява електрохимична технология за полагане на покритието във вани с кисели или алкални електролити.

 

Купете поцинкована стомана от производителя

МЕТИНВЕСТ предлага поцинковани листи с дебелина 0,4-2,0 мм, широчина до 1250 мм за строителството и машиностроенето. Продукцията се доставя в съответствие с изискванията на основните международни стандарти (EN 10346, ASTM A653/A653M, ГОСТ 14918, ГОСТ Р 52246). Продуктите могат да бъдат закупени през глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин