Кръглата стомана в пръти е вид сортов прокат с широко приложение в строителството, общото и специално машиностроене и други промишлени сектори. Това е един от най-популярните метални профили в световната индустрия.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на кръглата стомана в пръти

Кръглата стомана впръти се използва в строителството за изграждането на различни видове метални конструкции, перила и заграждения, а също и за производството на железобетонни изделия, където служи като армиращ елемент. В машиностроителния отрасъл кръглата стомана в пръти се използва като заготовка за производството на валове, втулки, оси, зъбни колела, елементи за корпусите на различни машини и транспортни средства, железария и пр. Кръглата стомана в пръти с голямо сечение също така се използва като полуфабрикат за производството на тръбни продукти.

Свойства и класификация

Кръглата стомана в пръти се доставя в съответствие с изискванията на различните международни, държавни и отраслови стандарти, както и съгласно спецификациите на клиентите. Кръглата стомана в пръти се доставя горещо-валцувана, а също и след термомеханично и нормализиращо валцуване, след нормализация, темперирана, закалена и темперирана. Най-често прилаганите стандарти и марки за кръгла стомана в пръти са представени в таблицата по-долу.

 

Група стандарти

Стандарт за технически условия

Изисквани марки стомана

Условия на доставка на проката

Европейск и стандарт

EN 10025-2,

ДСТУ EN 10025-2

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2

Горещовалцуван, нормализирано валцуван, термомеханично валцуван

EN 10025-3,

ДСТУ EN 10025-3

S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, S460N, S460NL

Нормализирано валцуван, след нормализация

EN 10025-4,

ДСТУ EN 10025-4

S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML

Термомеханично валцуван

EN 10025-5,

ДСТУ EN 10025-5

S235J0W, S235J2W, S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W, S355K2W

Горещовалцуван, нормализирано валцуван

EN 10025-6,

ДСТУ EN 10025-6

S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL, S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q, S690QL, S690QL1, S890Q, S890QL, S960Q, S960QL

Закален и темпериран

EN ISO 683-1,

EN 10083-2,

ДСТУ EN 10083-2

С35, С40, С45, С55, С60, С45Е, С45R, C50E, C50R, C55, C55E, C55R, C60E, C60R, 28Mn6, С22Е, С22R, C35, C35E, C35R, C40E, C40R

Горещовалцуван, смекчаващо темпериран, след нормализация, закален и темпериран

EN ISO 683-2

EN 10083-3,

ДСТУ EN 10083-3

38Cr2, 46Cr2, 34Cr4, 34CrS4, 37Cr4, 41Cr4, 41CrS4, 25CrMo4, 25CrMoS4, 34CrMoS4, 42CrMo4, 42CrMoS4, 50CrMo4, 34NiMo6, 30CrNiMo8, 35NiCr6, 36NiCrMo16, 39NiCrMo3, 30NiCrMo16-6, 51CrV4, 20MnB5, 30mnB5, 38MnB5, 27MnCrB5-2, 33MnCrB5-2, 39MnCrB6-2

Горещовалцуван, смекчаващо темпериран, след нормализация, закален и темпериран

EN ISO 683-3

EN 10084-3

C10E, C10R, C15E, C15R, C16E, C16R28Cr4, 28CrS4, 20MnCr5, 20MnCrS5, 22CrMoS3-5, 20MoCr3, 20MoCrS3, 20MoCr4, 20MoCrS4, 16NiCr4, 16NiCrS4, 18NiCr5-4, 17CrNi6-6, 15NiCr13, 17NiCrMo6-4, 17NiCrMoS6-4, 20NiCrMoS6-4, 18CrNiMo7-6, 14NiCrMo13-4, 20NiCrMo13-4, 17Cr3, 17CrS3, 16MnCr5, 16MnCrS5, 16MnCrB5, 18CrMo4, 18CrMoS4, 10NiCr5-4, 20NiCrMo2-2, 20NiCrMoS2-2

Горещовалцуван, смекчаващо темпериран, след нормализация и др.

Стандарти на Украйна и ОНД

DSTU 4484

GOST 535

St0, St1kp, St1ps, St1sp, St2kp, St2ps, St2sp, St3kp, St3ps, St3sp, St3Gps, St3Gsp, St4kp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, St5Gps, St6ps, St6sp.

Горещовалцуван (допуска се термична обработка)

ДСТУ 7809

ГОСТ 1050

05kp, 08kp, 08ps, 10kp, 10ps, 11kp, 15kp, 15ps, 18kp, 20kp, 20ps, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55pp), 60

Горещовалцуван, темпериран, отвърнат при високи температури, нормализиран и т.н.

ДСТУ 8429

ГОСТ 14959

65, 70, 75, 80,85, 60G, 65G, 70G, 55S2, 55S2А, 60S2, 60S2А,70S3А, 60S2G, 50ХG, 50ХGА, 55ХGR, 50ХFА, 55S2GF, 60S2ХА, 60S2ХFА, 65C2VА, 60S2N2А, 70S2ХА

Горещовалцуван, темпериран, отвърнат при високи температури

ДСТУ 7806

ГОСТ 4543

30G2, 35G2, 40G2, 45G2, 50G2, 20ХGR, 20ХNR, 20ХGNR, 27ХTR, 18Х2N4МА, 38ХМ, 30Х2МА, 38Х2N2МА, 40Х2N2МА, 38ХN3МА, 18Х2N4МА, 25Х2N4МА, 30ХN2МФА, 38ХV, 30ХN2VА, 38Х2N2VА, 40Х2N2VА, 38ХN3VА, 18Х2N4VА, 25Х2N4VА, 30ХN2VFА, 15Х, 20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 40ХN, 15ХF, 30ХМА, etc.

Горещовалцуван, темпериран, отвърнат при високи температури, след нормализация, нормализиран и отвърнат

ДСТУ 8541

ГОСТ 19281

St3sp, 09G2S, 09G2D, 12GS, 16GS, 14ХGS, 17G1S, 09G2, 10G2S1, 14G2, 15GF, 15ХSND, 10ХNDP, 10G2B, 15G2SF, 15GF, 15GFD, 15G2SFD, 14G2АF, 14G2АFD, 16G2АFD, 18G2АFD, 18G2АF

Горещовалцуван, след нормализация, контролирано валцуван и др.

Производство на кръгла стомана в пръти

Най-често използваният метод за производство на кръгла стомана в пръти е горещото валцуване. В зависимост от сечението на кръга има малки, средни и големи станове за горещо валцуване, на които се извършва постепенното формоизменение на сечението на изходния полуфабрикат.

Отделна група представляват кръглата стомана в пръти с големи сечения (с диаметър 100 мм и повече), използвана като заготовка за производството съответно на безшевни тръби и сортов прокат. Тези стоманени кръгли пръти се получават чрез леене на машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ) или на метални слитъци в станове за валцови заготовки за дълги продукти.

Кръглата стомана в пръти с малко сечение се получава чрез студеновалцуване или изтегляне.

След като завърши валцуването, ако кръглите пръти трябва да притежават определени свойства, които не могат да бъдат постигнати при процеса, те могат да бъдат подложени на различни видове термична обработка:

  • Темпериране – загряване на метала до температура над температурата на фазова трансформация, престояване при тази температура и бавно охлаждане с пещта. Има няколко вида темпериране (непълно, пълно, нискотемпературно, дифузионно и рекристализиращо), които протичат в различни температурни диапазони.

  • Нормализация – вид пълно темпериране, при което след загряването на стоманения прокат и престояването му в пещта, по-нататъшното му охлаждане става извън пещта (на въздух). При това металния прокат получава по-висока якост отколкото при темперирането.

  • Закаляване с темпериране– уякчаваща термична обработка. Закаляването се състои в нагряване на метала до зададена температура, престояване и следващо рязко охлаждане в различни среди (вода, масло, етери и др.) със скорост по-висока от критичната. След закаляването се извършва отвръщане, за да се отстранят вътрешните напрежения и материалът да получи желаните комплекс от свойства и структура.

 

Купете кръгла стомана в пръти от производителя

МЕТИНВЕСТ предлага валцована кръгла стомана в пръти от въглеродни и нисколегирани марки стомана с широк асортимент на размерите за нуждите на строителството и машиностроенето. Можете да закупите кръгла стомана в пръти чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин