Walcówka to głównie stal walcowana o kolistym przekroju, o średnicy od 4-16 mm w kręgach lub wiązkach. Wytwarza się ją ze stali, aluminium, miedzi i stopów metali nieżelaznych. Walcówka stalowa wykorzystywana jest jako surowiec do wyrobów z drutu o różnych zastosowaniach, np. wyrobu śrub, nitów, gwoździ, siatki oraz elementów zbrojeniowych produktów z betonu.

Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Application

Manufacture of welding wire and electrodes
Manufacture of ropes and cables
Manufacture of reinforcement strands and fibre

Pliki do pobrania

Produkcja walcówki stalowej

Walcówka produkowana jest głównie w walcowniach gorących. Kwadraty o przekroju od 100×100 mm do 200×200 mm o długości 6-12 m (kwadraty produkowane w maszynach odlewniczych lub kwadraty walcowane wytwarzane w zgniataczu kęsisk kwadratowych oraz walcowni dużej) są wykorzystane jako surowce.

Przed walcowaniem, stalowe kęsy ogrzewa się w piecach wgłębnych, z trzonem kroczącym lub łączonych systemach grzewczych w warunkach, które pozwalają osiągnąć minimalne łuszczenie i odwęglenie metalu. Przy wyjściu z pieca grzewczego, kęsy poddaje się hydraulicznemu odkamienianiu w celu usunięcia z powierzchni zgorzeliny.

Walcownia to zazwyczaj jedno- lub dwuczęściowy zakład składający się z obróbki zgrubnej, międzyoperacyjnej, wykończeniowej oraz linii chłodzącej, wiązania, przenoszenia i wykończenia. Liczba działających stanowisk zależy od przekroju kęsa oraz rozmiaru produktu.

Gotowy produkt uzyskuje się przez redukcję kęsa podczas jego przechodzenia przez stanowiska z rolkami o różnych parametrach. Struktura i właściwości walcówki po obróbce na gorąco są uzyskiwane na linii jednostek do dwustopniowego kontrolowanego chłodzenia. Walcówkę stalową chłodzi się wodą w pierwszej fazie i powietrzem w drugiej. Parametry chłodzenia walcówki zmieniają się w zakresie zależnym od zastosowania, gatunku stali, wymiarów itd.

Walcowana i schłodzona walcówka jest podawana do głowicy (rury) do zwijania i wiązania. Kręgi walcówki są zbierane przez hak przenośnika łańcuchowego i przenoszone do obszaru inspekcji, gdzie poddawane są przeglądowi, w którym odcina się zniszczone końcówki i pobiera próbki. Ukończony zwój walcówki jest zgniatany i wiązany walcówką lub paskami zaciskowymi.

Klasyfikacja i właściwości walcówki stalowej

Walcówka stalowa wytwarzana jest zgodnie z wymogami określonymi w normach międzynarodowych, krajowych, przemysłowych, oryginalnych normach i regulacjach producenta oraz specyfikacjach podanych przez klienta. Stale wykorzystywane do produkcji walcówki klasyfikuje się jako należące do gatunków stali niskowęglowej, średniowęglowej i wysokowęglowej pod względem zawartości węgla oraz do gatunków stali niestopowej, niskostopowej i stopowej pod względem ilości stopu. Normy określają skład chemiczny i właściwości dla poszczególnych zastosowań, takich jak ciągnienie drutu, obróbka na zimno, wytwarzanie drutu spawanego itd.

Kluczowe standardy określające specyfikacje walcówki stalowej obejmują normy europejskie EN 16120 (cztery części), amerykański standard ASTM A510/A510M, ukraińskie normy DSTU 2770, DSTU 2651, DSTU 4738, DSTU 3684, TU U 27.1-00190319-1280, TU U 27.1-00190319-1314, oraz normy WNP GOST 30136, GOST 380, GOST 2590, GOST 1050 oraz GOST 14959.

Skład chemiczny walcówki do wyrobu drutu zgodnie z DIN EN ISO 16120-2

 

Gatunek stali

% masy elementów chemicznych

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

C32D

0,30-0,35

0,50-0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10-0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 0,10

C38D

0,35-0,40

0,50-0,80

C42D

0,40-0,45

0,50-0,80

C48D

0,45-0,50

0,50-0,80

C50D

0,48-0,53

0,50-0,80

C52D

0,50-0,55

0,50-0,80

C56D

0,53-0,58

0,50-0,80

C58D

0,55-0,60

0,50-0,80

C60D

0,58-0,63

0,50-0,80

C62D

0,60-0,65

0,50-0,80

C66D

0,63-0,68

0,50-0,80

C68D

0,65-0,70

0,50-0,80

C70D

0,68-0,73

0,50-0,80

C72D

0,70-0,75

0,50-0,80

C76D

0,73-0,78

0,50-0,80

C78D

0,75-0,80

0,50-0,80

C80D

0,78-0,83

0,50-0,80

C82D

0,80-0,85

0,50-0,80

C86D

0,83-0,88

0,50-0,80

C88D

0,85-0,90

0,50-0,80

С92D

0,90-0,95

0,50-0,80

 

Skład chemiczny niektórych gatunków stali wykorzystywanych do produkcji walcówki do ciągnienia drutu zgodnie z ASTM A510M.

 

Gatunek stali

%masy elementów chemicznych

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

SAE 1006

max 0,08

0,25-0,40

Za zgodą klienta

max 0,05

 

 

 

 

max 0,04

 

 

 

 

max 0,15

 

 

 

 

max 0,15

 

 

 

 

max 0,3

 

 

 

 

max 0,10

 

 

 

 

SAE 1008

max 0,10

0,30-0,50

SAE 1010

0,08-0,13

0,30-0,60

SAE 1012

0,10-0,15

0,30-0,60

SAE 1013

0,11-0,16

0,50-0,80

SAE 1015

0,13-0,18

0,30-0,60

SAE 1016

0,13-0,18

0,60-0,90

SAE 1017

0,15-0,20

0,30-0,60

SAE 1018

0,15-0,20

0,60-0,90

SAE 1019

0,15-0,20

0,70-0,10

SAE 1020

0,18-0,23

0,30-0,60

SAE 1021

0,18-0,23

0,60-0,90

SAE 1022

0,18-0,23

0,70-1,0

SAE 1023

0,20-0,25

0,30-0,60

 

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne walcówki przeznaczonej do ciągnienia drutu zgodnie z DSTU 2770 / GOST 30136.

 

Gatunek stali

% masy elementów chemicznych

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (kgf/mm²)

Min RoA, %

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

N

St0М

max 0,12

-

-

max 0,05

max  0,04

max 0,03

max 0,03

max 0,03

max 0,10

470 (48)

66

St1kp

0,06-0,12

0,25-0,50

max 0,05

470 (48)

66

St1ps

0,06-0,12

0,25-0,50

0,05-0,15

470 (48)

66

St1sp

0,06-0,12

0,25-0,50

0,15-0,30

470 (48)

66

2St2kp

0,09-0,15

0,25-0,50

max 0,05

470 (48)

60

St2ps

0,09-0,15

0,25-0,50

0,05-0,15

470 (48)

60

St2sp

0,09-0,15

0,25-0,50

0,15-0,30

470 (48)

60

St3kp

0,14-0,22

0,25-0,50

max 0,05

540 (55)

60

St3ps

0,14-0,22

0,25-0,50

0,05-0,15

540 (55)

60

St3sp

0,14-0,22

0,25-0,50

0,15-0,30

540 (55)

60

 

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne niektórych typów walcówki przeznaczonej do wyrobu drutu zgodnie ze specyfikacjami TU U 27.1-00190319-1280

 

Gatunek stali

% masy elementów chemicznych

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (kgf/mm²), max

Min RoA, %, min

C

Mn

Si

S

P

Cr

Ni

Cu

Al

N

Sv-08

max 0,10

0,35-0,60

max 0,03

max 0,040

max 0,040

max 0,15

max 0,30

max 0,25

max 0,01

-

430 (44)

60

Sv-08А

max 0,10

0,35-0,60

max 0,03

max 0,030

max 0,030

max 0,12

max 0,25

max 0,25

max 0,01

max 0,010

430 (44)

60

Sv-08GS

max 0,10

1,40-1,70

0,60-0,85

max 0,025

max 0,030

max 0,20

max 0,25

max 0,25

-

max 0,010

640 (70)

50

Sv-08G2S

0,05-0,10

1,80-2,10

0,70-0,95

max 0,025

max 0,030

max 0,20

max 0,25

max 0,25

-

max 0,010

690 (70)

48

Sv-08G1NMA

max 0,10

1,00-1,50

0,20-0,45

max 0,010

max 0,015

max 0,25

0,50-0,70

max 0,25

-

max 0,008

850 (87)

48

Zastosowanie walcówki stalowej

Walcówka stalowa wykorzystywana jest głównie do wytwarzania kabli i wyrobów metalowych. Rozmiar, skład chemiczny i właściwości różnią się w zależności od zastosowania produktów końcowych.

Walcówka niskowęglowa w kręgach wykorzystywana jest do ciągnienia drutu i wytwarzania siatek metalowych oraz wyrobów metalowych. Kluczowym wymogiem wobec tego produktu jest brak uszkodzeń przy ciągnieniu i wad powierzchni, oraz jednolita geometria i właściwości mechaniczne.

Walcówka wysokowęglowa wykorzystywana jest do produkcji lin, pasm sprężających, sprężyn itd. Takie produkty będą mieć jednolitą strukturę perlitu (dzięki specjalnemu chłodzeniu po walcowaniu) bez wad powierzchniowych i wewnętrznych, które skutkują wysoką łamliwością oraz z minimalną niejednolitością składu chemicznego i właściwości mechanicznych.

Walcówka do spawania wykorzystana jest jako surowiec do produkcji drutów spawanych i elektrod. Kluczowe wymagania obejmują wysoką giętkość (uzyskaną dzięki powolnemu wychładzaniu w walcowni), jednolitą jakość oraz minimalną zawartość zanieczyszczeń. Do takiej produkcji stosuje się gatunki stali niskowęglowej, niskostopowej i stopowej.

Walcówka do spęczania na zimno wykorzystana jest do produkcji wyrobów metalowych. Walcówka stalowa ma nie mieć uszkodzonej powierzchni; próbki walcówki mają wytrzymać test wytrzymałości 2/3.

 

Produkt Zastosowanie Stosowany materiał
Drut
 • Zbrojenie
 • Wytwarzanie materiałów spawanych i okładzin
 • Opakowania
 • Produkcja wyrobów metalowych
Stal niskowęglowa, średniowęglowa, wysokowęglowa, niskostopowa
Zbrojenie wyżarzone na zimno Zbrojenie wyrobów z betonu zbrojonego Niskowęglowa i wysokowęglowa
Siatka
 • Osłony
 • Zbrojenie
 • Ocena, klasyfikacja, filtrowanie
Stal niskowęglowa, średniowęglowa i stopowa.
Elektrody
 • Spawanie
 • Okładziny
Stal niskowęglowa i stopowa.
Włókna Wyroby z betonu zbrojonego  Stal niskowęglowa, średniowęglowa i wysokowęglowa
Gwoździe
 • Budownictwo
 • Ciesielstwo i produkcja mebli
Niskowęglowa
Liny
 • Urządzenia i sprzęt dźwigowy
 • Produkcja oleju i gazu
 • Obiekty drogowe i mostowe
 • Zbrojenie betonu
 • Konstrukcja dróg i pojazdów lotniczych
Walcówka ze stali średniowęglowych, wysokowęglowych i nierdzewnych.
Mocowanie (nity, nakrętki, śruby, wkręty samogwintujące, itd.)
 • Konstrukcja maszyn
 • Budownictwo
 • Pridukcja mebli i ciesielstwo
Stal niskowęglowa, średniowęglowa, wysokowęglowa i stopowa.
Kordy oponowe
 • Zbrojenie opon
 • Zbrojenie produktów gumowych
Wysokowęglowa

 

Kupno walcówki stalowej

METINVEST oferuje szeroką gamę walcówki od stali węglowej, niskostopowej i stopowej wykorzystywanej w budowie i konstrukcji maszyn. Walcówkę można nabyć w globalnej sieci sprzedażowej składającej się z 38 biur w Europie, Azji, Afryce i Ameryce, a także w 16 centrach serwisowych na Ukrainie oraz u autoryzowanych dystrybutorów.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter