Стоманените топки се използват в миннодобивния, въглищния, циментовия и други промишлени отрасли, в механизмите на топковите станове като тела, служещи за смилане на материала чрез удар, стриване и смачкване. Топките се произвеждат от стомана и чугун.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Каталог

Изберете топки за шлайфане в рамките на параметрите на вашия проект Изберете

Изтегляния

Приложение на стоманените топки

Барабанната мелница представлява агрегат, в който смилането на материалите се извършва в цилиндричен или цилиндрично-конусен барабан, който от своя страна е наполовина запълнен със смилащи тела и се върти около хоризонталната си ос. Обикновено изходната суровина се подава от едната страна на барабана, а смеленият продукт се разтоварва от другата страна. При въртенето на барабана свободно движещите се смилащи тела намаляват размера на частиците на заредения материал чрез удар, стриване и смачкване. В качеството на мелещи тела се използват чугунени и стоманени топки с диаметър 15-150 мм, топки от твърди сплави с диаметър 8-20 мм, чугунени и стоманени цилиндри («цилпеби»), стоманени кръгли пръти с диаметър до 130 мм и дължина, равна на дължината на мелничния барабан, кремъчен или руден дребен чакъл с размер до 200 мм, едри късове смилана руда. В зависимост от вида на използваните смилащи тела мелниците биват топкови, прътови, чакълени, рудно-чакълени и самомелещи. За да се повиши устойчивостта на вътрешните стени на барабаните те се облицоват с плочи от стоманени отливки или гуми, пластини от твърди сплави и други материали. Барабанните мелници се използват в металургията и миннодобивната промишленост за обогатяване на полезните изкопаеми, за производство на праховъглищно гориво и т.п.

В зависимост от избраната технология барабанните мелници могат да бъдат за сухо и мокро смилане. За да се осигури нужния размер на смиланата суровина тези машини се комбинират с класификатори (въздушни сепаратори, скрубери и др.), които разделят материала, напускащ мелницата, на такъв с малки и големи размери. Материалът с малки размери постъпва за по-нататъшна преработка, а големите късове се връщат обратно в мелницата за допълнително смилане.

Топковата мелница е барабанен агрегат, чиито смилащи тела представляват топки от твърди материали (стомана, чугуна, твърди сплави, керамика и т.н.). Най-широко използвани са топковите мелници, при които при въртенето на барабана и триенето на топките по вътрешните му стени те се издигат дотогава, докато ъгълът на издигане не стане по-голям от ъгъла на естествения откос. След това смилащите тела се претълкуват или падат надолу. Смилането на материала става посредством стриването му между вътрешната повърхност на барабана и топката, както и между самите топки. Материалът се смила от удара на топките при падането им надолу.

Разновидност на барабанната топкова мелница е планетарната топкова мелница, при която няколко вертикални барабана (обикновено от три до шест на брой) върху диск със смилащи топки и смиланият материал се въртят около осите си, а всички те заедно – около оста на диска. Въртенето на барабаните и диска в противоположна посока осигурява търкалянето и въртенето на смилащите тела, в резултат на което се извършва интензивно мелене на суровината.

Класификация и свойства на стоманените топки

Стоманените топки се произвеждат както в съответствие с международните и държавни стандарти (като например, ДСТУ 8538, ГОСТ 7524 и др.), така и по спецификациите на заводитепроизводители и предприятията – потребители на този вид продукция. Основните класификационни признаци за мелещите топки са:

  • Материалът, от който е произведено изделието – чугун, стомана, твърда сплав, керамика
  • Технология на производство – центробежно леене, горещо валцуване, щамповане, спичане (агломерация)
  • Диаметър на топката в милиметри
  • Твърдост – нормална, повишена и висока

Най-често срещани са топките от въглеродни и нисколегирани стомани, използвани главно за смилане на суровини. Тези продукти се произвеждат чрез горещо валцуване, коване и щамповане. Увеличаването на твърдостта на топките става посредством микролегиране на стоманата и термичната ѝ обработка.

За производството на чугунени топки се използва по-сложна технология (центробежно леене), като те са предназначени най-вече за смилане на цимент и руди за извличане на цветни метали. Повишената износоустойчивост на този вид продукция се постига чрез легиране на чугуна с хром, ванадий, молибден и никел.

Най-важните качествени параметри на стоманените мелещи топки, произвеждани по стандарт ДСТУ 8538, са условният диаметър, номиналният диаметър, граничните отклонения в диаметъра и твърдостта. Условният диаметър – това е диаметърът на топката, закръглен до най-близките стойности на стандартния ред. Номинален е диаметърът, спрямо който се определят граничните отклонения. Граничните отклонения представляват разликата между граничния и номиналния диаметър.

Условен диаметър, мм

Номинален диаметър, мм

Гранични отклонения от номиналния диаметър, мм

15

20

25

15,0

20,0

25,0

±1,0

30

35

40

45

31,5

36,5

41,5

46,5

±2,0

50

55

60

65

70

80

52,0

57,0

62,0

68,0

73,0

83,0

±3,0

90

100

94,0

104,0

±4,0

110

120

114,0

125,0

±5,0

Твърдостта на топките, произвеждани по стандарт ДСТУ 8538, след термичната им обработка трябва да отговаря на нормираните стойности за съответната група, посочени в стандарта.

Условен диаметър на топката, мм

HГрупа на твърдост

1

2

3

4

5

Твърдост HRC/HB, не по-малко от

Повърхност на топката

На дълбочи на 0,5 от радиуса

Повърхност на топката

Обемна

От 15 до 45

45/415

49/461

55/534

55/534

45/415

61/601

57/555

От 50 до 70

43/401

48/453

53/514

53/514

43/401

60/590

53/514

От 80 до 100

39/341

42/375

52/495

52/495

40/352

58/567

48/453

От 110 до 120

35/302

38/331

50/477

50/477

35/302

56/545

43/401

Обемната твърдост е изчисленият показател за твърдост, който обобщава нейните стойности в обема на стоманената мелеща топка.

Производство на стоманени топки

Най-често използваната технология за производство на мелещи топки е горещото валцуване. В този случай се прилага метода на напречновинтово валцуване, при който изходната кръгла заготовка след нагряване в пещта до зададената температура, се подава в машината за валцуване на топки, където се пресова между валци с винтови калибри, които се въртят в една посока. Може да се използва двувалцова или тривалцова схема на валцуване. На изход от клетката на валцовата машина топките се охлаждат с вода или водно-въздушна смес, за да се повишат якостните им характеристики, след което се самоотвръщат в силози.

Алтернативният метод за производство на стоманени топки е щамповането, но то се използва по-рядко предвид по-ниската производителност на линиите (до 2-3 пъти) и по-високият разход на метал (с 10-20%).

 

Купете стоманени топки

МЕТИНВЕСТ предлага на своите клиенти стоманени мелещи топки за топкови станове с диаметър на топката от 30 до 120 мм от 1-4 група на твърдост за миннодобивната, въглищната, циментовата и други индустрии. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин