Специалните профили са сортова продукция, чиито форма и комплекс от свойства се различават от универсалните видове валцувани изделия с общо предназначение. Тези продукти се използват при специфични условия на експлоатация, които са определящи за особеностите на тяхната конструкция и физико-химични характеристики. Специалните профили се произвеждат от въглеродна, легирана и неръждаема стомана, алуминий, мед и други цветни метали и сплави.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Класификация и приложение на стоманените специални профили

Стоманените профили със специално предназначение се класифицират най-вече в зависимост от тяхното промишлено приложение. По-долу са приведени някои примери за приложения на този вид продукция:

 

Отрасъл

Наименование на продукцията

Примери за продукция

Стандарт с технически изисквания

Предназначение

Предназначение

Минно-металургичен сектор

Специални взаимнозаменяеми профили СВП

СВП 19, СВП 22, СВП 27, СВП 33

ГОСТ 18662, ДСТУ 8770

Крепежи за минни изработки

Ст5пс, 20Г2АФ

Фасонен прокат за страниte на коритото на греблови транспортьори (редлери)

СП190, СП205, СП228, СП230, СП245, СП255Д

ТУ У 27.1-26524137-1355:2007

Производство на миннодобивна техника

25ГСРД, 25ХГСР, 25ХГ2СРФ

Прокат с фасонен профил за облицовката на станове от тип МП-4

Профил облицовъчен

ТУ У 27.1-4-513-2001

Обработка на вътрешните стени на смилащи инсталации

70ГФ

Кръгъл прокат с станове за дълги продукти

Мелещи пръти

ТУ У 27.1-4-513-2001

Мелещи тела за барабанни мелници

K76, 70G

Машиностроене

Z-образен профил за подпорни греди

Z310

ГОСТ 5267.0, ГОСТ 19281, ДСТУ 8541, ТУ 14-1-5391-99 ДСТУ 8391

Производство на подпорни греди на вагони

09Г2С
12Г2ФД

Горещовалцуван лентов прокат

Лента с широчина 30-90 мм, дебелина 3-20 мм

EN 10025, ASTM A36/A36M, ASTM A6/A6M, ГОСТ 535, ДСТУ 4484, ГОСТ 7419, ГОСТ 14959, ДСТУ 8429

Производство на гайки чрез щамповане, производство на ресори, елементи за селскостопанската техника, режещи платна и др.

S235JR, S275JR, S355JR, Ст3сп, Ст3пс, 65Г, 45, 50, ASTM A36, 30MnB5, 65, 70, 75, 80, 60Г, 70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А

Стоманени горещо-валцувани профили със специално предназначение за нефтохимическото машиностроене

Лентов профил №1, специален профил №2 и №3

ДСТУ 3665, ГОСТ 30565

Производство на алуминиеви и диафрагмени електролизьори и за уплътняващи рамки на коксови пещи

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп

Профили за водачи на асансьори

№3, №3а

ТУ У 27.1-26524137-203-2005

Производство на пътнически и товарни асансьори

30

Корабостроене

Профил тип „надебелена ивица” (или flat bulb) горещо-валцуван, симетричен за корабостроенето

935, 1035, 1235, 1446, 1447, 1455, 1646, 1658, 1858, 2068, 22610, 271010, 30810, 30812

ГОСТ 5521, ГОСТ 9235

Производство на корпуси за морски и речни кораби

A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40,  A27S,  D27S, E27S,  A40S, D40S, E40S

Профил тип „надебелена ивица” (или flat bulb) горещо-валцуван, несиметричен за корабостроенето

5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14а, 14б, 16а, 16б, 18а, 18б, 20а, 20б, 22а, 22б, 24а, 24б

ГОСТ 5521, ГОСТ 21937

 

Стоманените профили със специално предназначение намират широко приложение и в строителството (шпунтов и I-профилен прокат, разностранни швелери и т.н.), за автомобилната индустрия (лента за тракторни вериги, лента за джанти на колелата на товарни автомобили) и в други промишлени сектори.

Производство на стоманени профили със специално предназначение

Специалните профили се произвеждат на сортови валцови станове и валцови станове със специално предназначение по метода на студеното или горещо валцуване.

Основните методи за валцуване са:

  • Надлъжното валцуване на дребно-сортови, средно-сортови и едро-сортови валцови станове се прилага за по-голямата част от сортовия и фасонния прокат. При надлъжното валцуване валците се въртят в различни посоки, захващат заготовката, деформират я и я преместват перпендикулярно на осите им. По този начин се произвеждат релсите, Z-образни профили, профилите тип „надебелена ивица” (или flat bulb), профили за укрепванията на минни конструкции, кръгъл прокат за производство на дълги продукти , лентови профили, прокат за водачи на асансьори и други видове специални профили.
  • Напречното валцуване се използва при производството на специални профили, които по формата си представляват ротационни тела (топки, оси, зъбни колела, валове и др.). При напречното валцуване валците при въртенето си в една посока придават въртящо движение на заготовката и я деформират напречно. Пресоването на заготовката по нейния диаметър и постигането на нужната форма на сечението ѝ става чрез съответното профилиране на валците и промяна на разстоянието между тях.

Също така, някои видове сортови профили със специално предназначение (Z-образни равностранни и разностранни, С-образни, U-образни и др.) могат да се получат чрез профилиране на лентовата заготовка на огъващи машини. В този случай процесът на производство се състои в последователното профилиране на листовата стомана от ролките или валците, без да се променя нейната дебелина. По този начин се произвеждат фасонни изделия с рационално разпределение на метала по сечението и при минимални загуби на метал, като същевременно се намаляват разходите за по-нататъшна обработка на профилите и за производството на готови продукти.

 

Купете специални профили от производителя

Производствените предприятия на Групата Метинвест произвеждат широка гама от специални профили за минно-металургичния сектор, строителството, за общото и специално машиностроене. Продуктите се произвеждат от въглеродни и легирани марки стомана в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти, както и с изискванията, предявявани в техническите спецификации на клиентите.

Можете да закупите специални профили чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин