Политика за поверителност

Политиката за поверителност е обновена през март 2020. 

 1. Идентификация на администратора на данни  и контакт с него
 2. Категории лични данни, цели и правно основание за  обработката им
 3. Получатели на данни
 4. Предаване на лични данни
 5. Вашите права
 6. Информация за контакт със служителя по защита на данните

Ние можем да събираме част от Вашите лични данни по реда и за целите, описани по-долу, чрез нашия уебсайт (metinvestholding.com, наричан по-долу «Сайт»).

Ние се грижим за поверителността на посетителите на Сайта и ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с действащия в Украйна «Закон за защита на личните данни» и Общия регламент за защита на данните на ЕС (Регламент (UE) 2016/679 или «GDPR»).

Тази политика за поверителност («Политика») съдържа описание на категориите информация, която събираме чрез този Сайт, включително информация за идентифицирани или идентифицируеми физически лица («Лични данни»), информация за целите на нашата обработка на такива Лични данни, за това на кого можем ние да предаваме Лични данни, а също така разясняваме Вашите права по отношение на събраните Лични данни. В тази Политика съща така е описан и начинът, по който може да се свържете с нас, за да упражните правата си.

Тази Политика се отнася единствено за този Сайт, но не и за други сайтове, които посетителите могат да посещават чрез линковете, публикувани на него. Администраторът на данни (както е посочено по-долу) не носи отговорност за Лични данни, предоставени от наши посетители на външни страни или на който и да е уебсайт, свързан със Сайта.

Моля, прочетете внимателно тази Политика: тя се прилага, когато посетите Сайта и просто решите да го прегледате, използвайки нашите услуги, без да попълвате никакви формуляри, а също така, когато решите да поискате от нас определена информация например относно нашата дейност.

Както е описано по-подробно в раздел 2 по-долу, ние ще обработваме Лични данни за следните цели:

 • Поддръжка и актуализация на  Сайта;
 • Предоставяне на информация за дейността на Дружеството;
 • Съхранение на данни за предпочитанията и настройките на потребителите на Сайта;
 • Подобряване на съществуващите и разработване на нови продукти и (или) услуги;
 • Събиране на статистически данни за потребителите;
 • Наблюдение на състоянието на сесията (достъпа) на потребителя.

 

1. Идентификация на Администратора на данни и контакт с него

По отношение на Личните данни «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» ООД («Администратор на данни») действа в съответствие с член  4, параграф 7 от  GDPR.

Можете да се свържете с Администратора на данни на следните адреси:

 

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Украина, 87534, г. Мариуполь, просп. Нахимова, 116-А

+380 44 251 83 05, 1610

https://metinvestholding.com

 


2. Категории Лични данни, цели и правно основание за тяхното обработване

a. Лични данни, събрани чрез формулярите на Сайта

Попълвайки формуляри в сайта, Вие можете да ни предоставите определени лични данни и данни за контакт (например име, адрес на електронната поща  и номер на телефона).

Такива лични данни се обработват за да бъде предоставена исканата от Вас информация (например новини, съобщения и т.н.), както и за да се свържат с Вас.

Гореспоменатите Лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 36 месеца. След изтичане на този срок такива Лични данни ще бъдат изтрити или обезличени.

Правно основание за това обработването е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква А от GDPR. Информираме Ви, че Вашето съгласие може свободно да бъде оттеглено по всяко време на електронен адрес: DPO@metinvestholding.com, и Вашите Лични данни незабавно ще бъдат изтрити или обезличени.

 

б) Автоматично събрани данни

При всяко посещение на Сайта автоматично се събира някаква информация за устройството на посетителя на сайта, по-специално:

 • тип и версия на браузъра;
 • операционна система;
 • IP-адрес.

Обработването на тази информация е необходимо за преглед на съдържанието на Сайта. Тази информация ще бъде изтрита след постигане на целите, за които е била събрана и при всички случаи – в края на сесията (когато потребителят напусне Сайта). Информация, автоматично събрана от Сайта, не се сравнява с друга информация за посетителите на Сайта. Правното основание за такова обработване е легитимният интерес на Администратора на данни да осигури правилната техническа работа на Сайта.
 

в) Файлове cookie (бисквитки)

Бисквиткатае малък текстови файл, който се изпраща от Сайта до терминалното оборудване на посетителя (т.е. браузъра на посетителя); „бисквитката“ се съхранява на терминалното оборудване на посетителя и след това отново се предава на Сайта при последващо посещение на Сайта от страна на Потребителя.

Информираме Ви, че бисквитките, поставени на Сайта, могат да бъдат «сесийни бисквитки» (т.е. бисквитки, чийто срок на действие изтича в края на сесията на браузъра) или «постоянни бисквитки» (т.е. файлове, които се съхраняват и след приключване сесията на браузъра на посетителя). Освен това „бисквитките“ могат да бъдат инсталирани директно на Сайта (така наречените «бисквитки от първа страна») или на друг сайт (така наречените «бисквитки на трети страни»).
 

 

Бисквитки, използвани от Сайта:

Бисквитки за сесия на браузър или поддръжка

Сайтът инсталира бисквитки за преглед или поддръжка с цел да осигури нормалния и ефективен преглед и използване на Сайта. Тези бисквитки не изискват Вашето предварително и изрично съгласие. Можете да деактивирате "тези бисквитки, като промените настройките на браузъра си  (както е посочено по-долу), но това може да повлияе на работата на Сайта.

 

Функционални технически бисквитки

Сайтът използва функционални технически бисквитки, които позволяват да се запомнят Ваши предпочитания (напр. избрания език) за подобряване на услугите, предоставяни от Сайта. Функционалните бисквитки подобряват качеството на прегледа и повишават удобството на работата в Сайта. Моля, обърнете внимание, че за инсталирането на функционални технически бисквитки не се изисква Вашето съгласие.

 

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки на трети страни се използват за събиране на информация за това как посетителите използват Сайта (например брой посетители, посещавани страници, постоянство на Сайта и т.н.) с цел да се извърши статистически анализ и да се подобри нашият Сайт. Бисквитките събират информация по начин, който не идентифицира никого пряко.

Изпращайки разрешението си чрез банер, показващ достъп до Сайта, Вие приемате използването на бисквитки за анализи. Информираме Ви, че Вашето съгласие  ще се изисква само след първото Ви влизане в Сайта и ние използваме техническа бисквитка, за да проследим полученото съгласие. Както е посочено по-долу, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

 

 

Ние използваме следните видове бисквитки:

Име

Описание

Срок за съхранение

CookieConsentAccepted

Файл, използван за идентифициране на потребителя, който се е съгласил за събирането на лични данни

36 месеца

_ga

Създава уникален идентификатор в системата на Google Analytics, който се генерира на случаен принцип и се използва за събиране на статистически данни за използването на Сайта от посетители.

 Прочетете обзора на Google за поверителност и защита на данните

2 години

_gid

Файл,който се използва за идентифициране на ползвателя на   Сайта в системата на Google Analytics Прочетете обзора на Google за поверителност и защита на данните

24 часа

_gat

Използва Google Analytics за ограничаване честотата на заявките.

 Прочетете обзора на Google за поверителност и защита на данните

1 минута

.ASPXAUTH

Идентифицира потребителя по време на удостоверяване пользователя во время проверки подлинности

За продължителността на сесията

ASP.NET_SessionId

Съхранява състоянието на сесията на посетителите при сърфиране през страниците на Сайта.  переходестраницам Сайта

За продължителността на сесията

ARRAffinity

Използва се за разпределение на трафика между множество сървъри за оптимизиране на времето за реакция.

За продължителността на сесията

_rl

Тази бисквитка, Vimeo, се използва за запазване на езиковите предпочитания.

 Прочетете политиката на Vimeo по отношение файлове - бисквитки [Забележка: Моля, потвърдете].

1 година

 

Вие можете да промените по всяко време предпочитанията си по отношение на файловете - бисквитки, и да се откажете от проследяването на Google Analytics на всички сайтове, които посещавате,  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Моля да обърнете внимание, че повечето уеб браузъри позволяват известен контрол над повечето бисквитки чрез настройките на браузъра. Научете как да управлявате бисквитките в популярните браузъри :

 

Internet Explorer   Edge     Safari     |   Chrome    |    Firefox  | Opera

 

3. Получатели на данни

Личните данни няма да бъдат разпространявани и могат да бъдат достъпни (с известни ограничения, като част от информацията може да бъде показана некоректно в съответната област на компетентност) за служителите и/или изпълнителите на Администратора на данни, които са упълномощени да ги обработват.

Получателите на лични данни ще действат като автономни администратори на данни в съответствие с член 4, параграф 7 от  GDPR или в качеството си на обработващи данни, определени от Администратора на данни в съответствие с член 28 GDPR.

Личните данни могат да бъдат прехвърляни на компании, които предоставят определени услуги  на Администратора на данни, както и на други компании от групата на Метинвест, включително и "Метинвест Диджитал"ООД.

Метинвест Диджитал предоставя определени услуги, свързани с управлението и техническата поддръжка на Сайта, и обработва лични данни само в съответствие с документално оформените инструкции на Администратора на данни, като гарантира, че са предприети всички необходими мерки за спазване на действащите закони за защита на данните и защита правата на посетителите.

 

В допълнение ние Ви предоставяме следната информация:

 

a. Google Analytics

Интернет услуга за уеб анализи Google Analytics, Google LLC («Google»), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA инсталира определени файлове - бисквитки, които събират информация за Вашето посещение на сайта.

Google може да прави разлика между уникални потребители; да ограничава честотата на заявките; да запомня броя и времето на предишни посещения; да регистрира източника на трафик; определя началото и края на сеанса; помни стойностите на декларираните от потребителя нива на промени, зададени от посетителя. Информация за Вашето устройство (браузър и неговата версия, операционна система) може да бъде достъпна за Google.

Моля, обърнете внимание, че използваме механизъм, който автоматично маскира Вашия  IP-адрес, и обработената от Google информация няма да се комбинира с други данни на  Google.

Google ще използва получената информация за статистически анализ и отчетност, което ще помогне за оптимизиране на сайта, като го направи по-удобен за посетителите. Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на  36 месеца.

 

б) Google Maps

Този сайт използва Google Maps, услуга за  карти, предоставена от Google. Google може да получи Вашия IP-адрес и да открие страницата на сайта, която Вие посещавате.

Ако сте влезли в акаунта си в  Google,  Google може да комбинира информацията, събрана на Сайта, с информацията за Вашия профил в Google.

Както бе посочено по-горе, Политиката се предоставя само за Сайта, а Администраторът на данни не носи отговорност за личните данни, предоставени от посетителите на външни лица. За повече информация Ви препоръчваме да прегледате обзора на Google за поверителност и защита на данните.

 

в) Vimeo

Използваме видео плейъра Vimeo (услуга, предоставена от Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011). Vimeo инсталира бисквитки, които са необходими за активиране на определени функции и запомняне на Вашите предпочитания (например настройки за език или сила на звука). За повече информация, моля, вижте  Политика за поверителност на  Vimeo.

 

4. Прехвърляне на лични данни

Получателите, посочени в раздел 3 по-горе, може да са в страни извън ЕС. Цялото прехвърляне на Вашите лични данни ще се извърши в съответствие с GDPR и действащото законодателство за защита на данните, включително и в компаниите на Метинвест Груп, намиращи се извън ЕС. Както бе посочено по-горе, някои лични данни, събрани от бискивтки, могат да бъдат прехвърлени на Google. Google спазва Рамковата програма за защита на поверителност на ЕС и САЩ , разработена от Министерството на търговията на САЩ, Европейската комисия и правителството на Швейцария("Защита на поверителността"), осигуряваща адекватно ниво на защита в съответствие с GDPR и действащото законодателство за защита на данните.

 

5. Вашите права

Съгласно GDPR Администраторът на данни осигурява упражняването на следните права:

a. Вашето право на достъп до личните Ви данни (член 15 GDPR).

Вие имате право да изисквате от Администратора на лични данни потвърждение дали Вашите лични данни се обработват и, ако е така, достъп до тези лични данни и информация, посочена в член 15 GDPR (например: целта на  обработване; категориите съответстващи лични данни; получатели, на които са били или ще бъдат прехвърлени лични данни и т.н.).

б)  Имате право да поискате от Администратора на лични данни да коригира неточни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.
За да упражните правото си, посочено в член 16, Вашето искане трябва да съдържа ясно указание за неточни и/или непълни лични данни.

в)  Вашето право да бъдете изтрити или «правото да бъдете забравени» (член 17 GDPR)

Имате право да поискате от Администратора на данни да изтрие Вашите лични данни в съответствие с член 17 GDPR (например, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; когато оттеглите съгласието си или възразите срещу обработката и няма основателна причина за обработка).

г) Вашето право да ограничите обработката (член 18 GDPR):

Имате право да поискате от нас ограничаване обработката на данни, ако е налице някое от основанията, посочени в член 18 GDPR (например, когато оспорвате точността на лични данни за период, който позволява на Администратора на данни да провери точността на личните данни; обработването е незаконно и Вие възразявате срещу изтриването на лични данни и искате вместо това да се ограничи тяхното използване; повече не са ни нужни лични данни за целите на обработката, но имате нужда от тях за установяване, прилагане или защита на правни искове и т.н.).

д) Вашето право на мобилност на данни (член 20 GDPR):

В съответствие с чл. 20 GDPR, Вие имате право да получавате определени лични данни в структуриран, общоприет и машинночетим формат и да прехвърляте тези лични данни на друг Администратор на данни без наша намеса, където и да се намира той: (i) обработката на лични данни става с Вашето съгласие; и (ii) се осъществява с автоматизирани средства.

е) Вашето право да възразите срещу обработването (член 18 GDPR):

Имате право да възразите по всяко време, въз основа на Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни на основание законните  интереси, в съответствие с член 6, параграф 1 буква f GDPR. Повече няма да обработваме съответните лични данни освен ако не представим убедителни законови основания за обработка, които имат приоритет над Вашите интереси, права и свободи, или за да предявим правни претенции или за да ги защитим. Можете по всяко време да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг.


ж) Право да оттеглите своето съгласие (член 7, параграф 3 GDPR):

Като се свържете с нас на посочения по-долу адрес (Раздел 6), Вие може по всяко време да оттеглите своето съгласие. Оттеглянето на съгласието няма да повлияе на законността на обработката, извършена преди това оттегляне.

з) Право на подаване на жалба до надзорните органи (член 77 GDPR):

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие можете да подадете жалба до надзорния орган, по-специално в страната, в която живеете/работите, или където е станало предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава действащото законодателство за защита на данните.  

Ако се намирате в държава член на ЕС, можете да подадете жалба до някой от европейските надзорни органи.

Ако се намирате в Украйна, можете да подадете жалба до упълномощения представител на Върховната Рада за правата на човека.

Моля, обърнете внимание, че ние ще предоставим информация за предприетите при поискване действия съгласно членове от 15 до 21 GDPR възможно най-бързо и в рамките на един месец от получаване на искането. В случай на крайна необходимост този срок може да бъде продължен с още два месеца. Упражняването на Вашите права е безплатно освен когато искането Ви е явно необосновано или прекомерно.

 

6. Данни за контакт на служителя по защита на данните.

Ако имате въпроси относно тази политика или искате да упражните правата си, изброени в Раздел 5 по-горе, можете да се свържете със служителя по защита на данните, определен от Администратора на данни в съответствие с член 37 GDPR, на следните адреси с указване:  «Към Дирекцията за правна сигурност»:

 

 • Електронна поща: DPO@metinvestholding.com
 • Адрес: Украина, 01133, Киев, Лабораторный переулок, 12