Тръбите с широк диаметър (ТШД) представляват тръби с диаметър от 480 мм до 2500 мм и повече, намиращи приложение при изграждането на магистрални тръбопроводи за транспортиране на нефт и газ на големи разстояния, а също и за строителството на други промишлени тръбопроводи, отоплителни мрежи, ВиК съоръжения и системи. За производството на надлъжнозаварени тръби с широк диаметър се използва горещовалцувана ламарина.

Офшорните конструкции са морски съоръжения, предназначени за добив и съхранение на нефт и газ, както и за генериране и акумулиране на електроенергия от възобновяващи се източници – вятър, вода и слънце. Най-важната област на приложение на горещовалцуваната ламарина в този отрасъл на промишлеността е производството на носещи конструкции, дълбоководни платформи, елементи за вятърните, вълновите и слънчеви електроцентрали.

В наземните съоръжения за алтернативна енергия горещовалцуваната ламарина се използва предимно за изграждането на кули на вятърните генератори.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Изтегляния

Асортимент и свойства на плоската стомана за производтво на тръби с широк диаметър, офшорни съоръжения и производство на вятърна енергия

Плоските продукти на листи се използват за производството на надлъжно заварени (едношевни и двушевни) тръби с широк диаметър. Определящите изисквания към този вид продукти са заваропригодност, висока якост и удароустойчивост (в т.ч. при минусови температури), устойчивост срещу корозия, гарантирана якост по дебелината на листа (Z-тест) и др. С увеличаването на диаметъра на едношевните тръби на магистралните тръбопроводи от голямо значение е да се осигури широчина на проката до 4800 мм. Очертава се тенденцията към помасово използване на стоманени продукти с класове X80-Х100 вместо Х60-X70 при тръбопроводите, работещи под високо налягане. Освен това, предвид все по-голямата агресивност на транспортираните вещества възниква необходимостта от доставка на стоманени продукти с гарантирана устойчивост в сероводородни среди.

 

Стомана, използвана за производство на тръби

 

Доставката на продукцията се осъществява в съответствие с изискванията на международните и държавни стандарти (EN 10208, API 5L, ТУ 14-1-1921-76, ТУ 14-1-1950-2004, ТУ 14-1-3636-96, ТУ 14-1-4083-86, ТУ 14-1-5339-96, ТУ 14-1-5540-2006, ТУ 14-1-5515-2005 и други), а също и с изискванията, посочени в нормативната документация на металургичните компании и спецификациите на производителите на тръби с широк диаметър.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Широчина, мм

Дължина, мм

 

 

5-65

1500-4800

До 15000

Маса, т

До 32

Изисквани марки стомана

BM/L245M; X42/L290; X46/L320; X52/L360; X56/L390; X60/L415; X65/L450; X70/L485; X80/L555, X90, X100, X120 (API 5L) и техните еквиваленти; 13G1S-U, 17GS, 10G2FBYu, 09G2FB, 07GBF, др.

Условия на доставка

Нормализирано валцувани или нормализирани, термомеханично валцувани, закалени и отвърнати

 

Стоманени плочи, които се използват за производство на морски платформи и офшорни конструкции

 

Плоските продукти, предназначени за производство на морски платформи и съоръжения, трябва да притежават висока якост, нискотемпературна ковкост, устойчивост срещу корозия, заваропригодност (нисък въглероден еквивалент). Използването на конструкции в условията на Далечния север налага необходимостта от гарантиране на стойността на удароустойчивост при отрицателни температури достигащи -60°С. За да се осигури надеждната работа на продуктите в условията на повишени концентрации на сероводород (например, долните слоеве на океана) се изисква гаранция за устойчивост на валцуваните продукти в H2S- среда. Като допълнителна услуга, целяща предпазването на повърхността на валцувания продукт от ръждясване до момента на неговата преработка, може да са необходими сачмоструйна обработка и грундиране.

Горещовалцуваната ламарина за производството на офшорни метални конструкции е търсена в широк асортимент от размери: дебелини от 6 до 300 мм, ширина – 1500-4800 мм, дължина до 20 метра. Масата на листа може да достига 40 т. Стоманените валцувани изделия се доставят в съответствие с изискванията на международните и национални нормативни документи, като например, европейският стандарт EN 10225 и американските API Specification 2H, API Specification 2Y. Също така, за отделни области на приложение в дадения сегмент има търсене на конструктивни стомани по стандарт EN 10025/ ДСТУ EN 10025, корабостроителна стомана в съответствие с правилата на морските корабни регистри RINA, LR, GL, DNV, DNV-GL, BV, ABS, RRSR, RSU, NKK, IRS и др., продукция за нефтено-газовата промишленост по EN 10208, стандарти NORSOK и т.н.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Широчина, мм

Дължина, мм

 

 

 

6-300

1500-4800

До 20000

Маса, т

До 40

Изисквани марки стомана

S355G2+N, S355G5+M, S355G3+N, S355G6+M, S355G7+N, S355G8+N, S355G9+N, S355G10+N, S355G7+M, S355G8+M, S355G9+M, S355G10+M, S420G1+M, S420G2+M, S460G1+M, S460G2+M, S420G1+Q, S420G2+Q, S460G1+Q, S460G2+Q, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML, S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL, S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q, S690QL, S690QL1

Условия на доставка

Горещо-валцуван, след нормализиращо валцуване или след нормализация, термомеханично валцуван, закален и темпериран лист

 

Стомана за вятърни кули

 

Изискванията към стоманата, използвана за производството на кули на вятърните генератори са заваропригодност, якост, ковкост, устойчивост срещу корозия и пукнатиноустойчивост (в т.ч. при минусови температури). За да се сведе до минимум количеството операции по заваряване, за производството на кули за вятърни генератори се използва широк и дълъг лист ламарина. Предвид широкото използване на автоматизирани линии за разкрояване/нарязване, пробиване/заваряване, клиентите поставят високи изисквания към точността на размерите на листа и неговата равнинност. Като допълнителна услуга, целяща предпазването на проката от ръждясване до момента на неговата преработка, са необходими сачмоструйна обработка и грундиране.

За производството на елементи на кулите се използват конструктивни марки стомана по международните и държавни стандарти (EN 10025, EN 10149, ДСТУ EN 10025, ГОСТ 19281 и др.), както и в съответствие с технологичните регламенти на производителите на вятърни електроцентрали.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Широчина, мм

Дължина, мм

 

 

 

6-150

3000-3800

До 15000

Маса, т

До 30

Изисквани марки стомана

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML, S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL, S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q, S690QL, S690QL1 St3ps, St3sp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, 15ps, 15sp, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09G2, 09G2S

Условия на доставка

Горещо-валцуван, нормализирано валцуван или нормализиран, термомеханично уякчен, закален и отвърнат лист

 

Производство на горещовалцувана ламарина за тръби с широк диаметър, офшорни съоръжения и производство на вятърна енергия

 

Горещовалцуваната ламарина се произвежда на реверсивни станове чрез гореща деформация на полуфабрикати – сляби. В процеса на производство стоманата преминава през няколко технологични етапа: загряване в пещ, хидравлично почистване на обгарянията, валцоване в предварителни и довършителни клетки, контролирано охлаждане, нарязване на ленти с мерни дължини, обрязване на ръбовете, качествен контрол, маркировка и др.

Ламарината за производство на тръби с широк диаметър, металоконструкции за офшорни съоръжения и за енергийния отрасъл се доставя както горещовалцувана, така и след специални видове обработка по време на валцуването (контролирано валцуване, термомеханичен контролиран процес, нормализиращо валцуване) и различни видове термообработка (темпериране, след нормализация, закаляване и темпериране).

 

Купете стомана за тръби с широк диаметър, офшорни съоръжения и производство на вятърна енергия от производителя

 

Произвежданата от МЕТИНВЕСТ нисколегирана и легирана високоякостна горещовалцувана ламарина, използвана за производството на тръби с широк диаметър, офшорни съоръжения и производство на вятърна енергия се отличава с висока якост и удароустойчивост (в т.ч. при минусови температури), устойчивост срещу корозия и добра заваропригодност. Продукцията може да бъде доставена горещовалцувана и термично обработена, преминала през широк спектър от специфични изпитвания и изследвания. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

 

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин