Валцуваните квадратни стоманени пръти представляват вид сортов прокат, който има много голямо приложение в общото и специално машиностроене, строителството и други отрасли. Това е един от най-често използваните метални профили в света.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Валцувани квадратни пръти: производство

Основният метод за производство на валцовани квадратни стоманени е горещото валцуване. В зависимост от параметрите на сечението на квадратния прът се използват малки, средни и големи машини за горещо валцуване, на които постепенно се променя формата на изходния полуфабрикат (квадратна заготовка или стоманени плочи) до постигане на нужната търговска форма.

Специален вид продукция е едрогабаритният квадрат (със страна 100 мм и повече), служещ като заготовка за сортовия прокат. Квадратният тънък прът се получава чрез разливане на машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ) или посредством горещо валцуване на блокове на сбиващи машини.

Металните пръти с малко сечение (със страна на квадрата – до 6 мм) се произвеждат чрез студено валцуване или с изтегляне.

Когато на стоманата трябва да бъдат придадени определени свойства, каквито не могат да бъдат постигнати чрез валцуване, стоманеният квадрат може да бъде подложен на различна термична обработка:

  • Темпериране – нагряване до температура над фазовата трансформация, престояване при тази температура и бавно охлаждане с пещта.
  • Нормализация – разновидност на пълното темпериране, при която след загряване и темпериране в пещта, прокатът се охлажда извън валцовата машина (на въздух).
  • Закаляване и темпериране – уякчаваща термообработка, състояща се от няколко етапа: загряване на стоманата до зададената температура, престояване, следващо рязко охлаждане в различни среди (вода, масло, етери и др.) със скорост над критичната.

Валцувани квадрани пръти: асортимент и класификация

Валцуваните стоманени квадратни пръти се доставят в съответствие с изискванията на различни международни, държавни и отраслови стандарти, както и съгласно спецификацията на клиента. Валцованият стоманен прът с квадратно сечение може да бъде произведен в горещо-валцувано състояние, както и след термомеханично и нормализиращо валцуване, нормализиране, темпериране, закаляване и темериране и други видове термична обработка. Най-популярните стандарти за квадратите от валцувана стомана са приведени в таблицата по-долу.

 

Група стандарти

Стандарт за техническ ите условия

Изисквани марки стомана

Условия на доставка на проката

Европейски стандарти

EN 10025-2,

ДСТУ EN 10025-2

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2

Горещо-валцуван, нормализиран, термомеханично валцуван

EN 10025-3,

ДСТУ EN 10025-3

S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, S460N, S460NL

След нормализиращо валцуване, нормализиран

EN 10025-4,

ДСТУ EN 10025-4

S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML

Термомеханично валцуван

EN 10025-5,

ДСТУ EN 10025-5

S235J0W, S235J2W, S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W, S355K2W

Горещо-валцуван, след нормализиращо валцуване

EN 10025-6,

ДСТУ EN 10025-6

S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL, S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q, S690QL, S690QL1, S890Q, S890QL, S960Q, S960QL

Закален и темпериран

EN ISO 683-1,

EN 10083-2,

ДСТУ EN 10083-2

С35, С40, С45, С55, С60, С45Е, С45R, C50E, C50R, C55, C55E, C55R, C60E, C60R, 28Mn6, С22Е, С22R, C35, C35E, C35R, C40E, C40R

Горещо-валцуван, смекчаващо темпериран, нормализиран, закален и темпериран

EN ISO 683-2,

EN 10083-3,

ДСТУ EN 10083-3

38Cr2, 46Cr2, 34Cr4, 34CrS4, 37Cr4, 41Cr4, 41CrS4, 25CrMo4, 25CrMoS4, 34CrMoS4, 42CrMo4, 42CrMoS4, 50CrMo4, 34NiMo6, 30CrNiMo8, 35NiCr6, 36NiCrMo16, 39NiCrMo3, 30NiCrMo16-6, 51CrV4, 20MnB5, 30mnB5, 38MnB5, 27MnCrB5-2, 33MnCrB5-2, 39MnCrB6-2

Горещо-валцуван, смекчаващо темпериран, след нормализация, закален и темпериран

EN ISO 683-3,

EN 10084-2

C10E, C10R, C15E, C15R, C16E, C16R28Cr4, 28CrS4, 20MnCr5, 20MnCrS5, 22CrMoS3-5, 20MoCr3, 20MoCrS3, 20MoCr4, 20MoCrS4, 16NiCr4, 16NiCrS4, 18NiCr5-4, 17CrNi6-6, 15NiCr13, 17NiCrMo6-4, 17NiCrMoS6-4, 20NiCrMoS6-4, 18CrNiMo7-6, 14NiCrMo13-4, 20NiCrMo13-4, 17Cr3, 17CrS3, 16MnCr5, 16MnCrS5, 16MnCrB5, 18CrMo4, 18CrMoS4, 10NiCr5-4, 20NiCrMo2-2, 20NiCrMoS2-2

Горещо-валцуван, леко темпериран, след нормализация и др.

Стандарт и на Украйна и ОНД

ДСТУ 4484,

ГОСТ 535

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, т3Гпс, Ст3Гсп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп

Горещо-валцуван (допуска се и термична обработка)

ДСТУ 7809,

ГОСТ 1050

05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп, 20пс, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60

Горещо-валцуван, темпериран, закален при високи температури, след нормализация и т.н.

ДСТУ 8429,

ГОСТ 14959

65, 70, 75, 80,85, 60Г, 65Г, 70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А,70С3А 60С2Г, 50ХГ, 50ХГА, 55ХГР, 50ХФА, 55С2ГФ, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 60С2Н2А, 70С2ХА

Горещо-валцуван, темпериран, закален при високи температури

ДСТУ 7806,

ГОСТ 4543

30Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2, 50Г2, 20ХГР, 20ХНР, 20ХГНР, 27ХГР, 18Х2Н4МА, 38ХМ, 30ХН2МА, 38Х2Н2МА, 40Х2Н2МА, 38ХН3МА, 18Х2Н4МА, 25Х2Н4МА, 30ХН2МФА, 38ХВ, 30ХН2ВА, 38Х2Н2ВА, 40Х2Н2ВА, 38ХН3ВА, 18Х2Н4ВА, 25Х2Н4ВА, 30ХН2ВФА, 15Х, 20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 40ХН, 15ХФ, 30ХМА и др.

Горещо-валцуван, темпериран, закален при високи температури, след нормализация и темпериран

ДСТУ 8541,

ГОСТ 19281

Ст3сп, 09Г2С, 09Г2Д,, 12ГС, 16ГС, 14ХГС, 17Г1С, 09Г2, 10Г2С1, 14Г2, 15ГФ, 15ХСНД, 10ХНДП, 10Г2Б, 15Г2СФ, 15ГФ, 15ГФД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 14Г2АФД, 16Г2АФД, 18Г2АФД, 18Г2АФ

Горещо-валцуван, след нормализация и след контролирано валцуване и др.

Приложение на валцуваните квадратни пръти

Квадратният прокат от стомана се използва в много области на строителството - от изграждането на носещия скелет до ограждащите конструкции. В машиностроенето от валцувани стоманени квадратни пръти се правят машинни детайли и метални изделия, използва се и като фундамент при производството на машинни корпуси, за работните елементи на селскостопанска и промишлена транспортна техника. Прокатът с голямо сечение се използва и като заготовка при производството на сортови и профилни метални продукти.

 

Купете валцувани квадратни стоманени пръти

МЕТИНВЕСТ предлага на своите клиенти валцувани квадратни стоманени пръти, произведени от въглеродни и нисколегирани марки стомана с широк асортимент от размери за строителството и машиностроенето. Можете за закупите валцувани квадратни стоманени пръти чрез търговската мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин