Корабостроителна стомана е вид горещовалцувана ламарина, намираща приложение в корабостроителниците и кораборемонтните заводи за производството и ремонт на корпуси на товарни и пасажерски кораби, катери, морски сондажни платформи, шлюзове и други съоръжения и плавателни средства. Освен горещовалцувана ламарина, този отрасъл потребява и метални изделия под формата на тънки листи (рулони, нарязани ленти), профили (тип „надебелена ивица”, кръгъл, квадратен), кръгли и профилни тръби от корабни марки стомана. Продукцията се произвежда под контрола на сертифициращите организации, морските и речни регистри (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd, Registro Italiano Navale, Bureau Veritas, Lloyds Register, Nippon Kaiji Kyokai, American Bureau of Shipping, Корабен регистър на Украйна и др.).

Изберете и поръчайте

Изберете корабостроителна стомана или изтеглете каталога от стоманени плочи

Изработена от нашата стомана

Производство на горещовалцувана ламарина за корабостроенето

Корабостроителната ламарина се произвежда на реверсивни станове за горещо валцуване, оборудвани с една, две или три последователно разположени работни клетки. Като изходен материал при валцуването на горещовалцуваната ламарина служат валцуваните и непрекъснато лети сляби.

Технологията за производство на горещовалцуваната ламарина включва:

  • Загряване на слябите в методични нагревателни пещи, довеждане до подаващия ролков транспортьор на машината и транспортиране до първата работна клетка.
  • Валцуване на слябите до получаване на дебели листи при предварително зададени температурно-скоростни режими и режими на деформация, осигуряващи нужното качество на готовия продукт.
  • Довършителна обработка и термообработка (при необходимост). Довършителната обработка включва обрязване на предния и заден край на ролката, изправяне, обрязване на страничните ръбове, нарязване на мерни дължини, маркировка, дефектоскопия и предаване в склада за готова продукция.

Всички изброени по-горе технологични операции се извършват в рамките на един технологичен поток, с изключение на довършителната обработка и термообработката на листите с дълъг операционен цикъл, които се осъществяват при предаването на метала в междинните (между отделните операции) складове. Корабостроителната ламарина се доставя горещовалцувана, както и термично обработена (нормализирана, закалени и темперирана), след нормализиращо и термомеханично контролирано валцуване.

Класификация, асортимент и свойства на корабната ламарина

Корабостроителните стомани осигуряват необходимото ниво на якостни характеристики, ковкост и еластичност за продължителен период на експлоатация на конструкциите на корабния корпус при различни температури. Прокатът се отличава с добра корозионна устойчивост, лесно се поддава на студена и гореща деформация, лесна обработка (заваряемост). Материалът е подходящ за рязане с газ, плазма и лазер.

Съвременните корабостроителни стомани отговарят на изискванията на Международната асоциация на класифициращите организации (МАКО). В международната практика са приети унифицирани категории стомани за корабни корпуси (А, В, D, Е, F), определяни от границата на провлачане и удароустойчивостта при различни температури.

В зависимост от якостните свойства на стоманата, предназначена за конструкциите на корабните корпуси, различаваме стомани с нормална якост с граница на провлачане не по-малко от 235 МПа (24 кгс/мм2 ) и стомани с повишена якост, разпределени в три категории: с гарантирани граници на провлачане 315 (32), 355 (36) и 390 (40) МПа (кгс/мм2 ).

Чупливоустойчивостта при стоманите с нормална якост се оценява според величината на ударната работа при образци с остър нарез при съответната температура на изпитване. Прокатът от стомани с марка (категория) А не подлежи на изпитвания на ударно огъване. Марките стомана (с категории) В, D, Е и F трябва да осигуряват нужната работа под удар при температури на изпитване съответно 0, —20, —40 °С, —60 °С. Механичните свойства на корабните стомани с нормална и повишена якост са регламентирани в международните морски регистри RINA, LR, GL, DNV, DNV-GL, BV, ABS, RRSR, RSU, NKK, IRS и др., а също и от ГОСТ 5521—86 «Корабостроителна стомана».

Приложение на корабостроителната стомана

Корабостроителната ламарина служи за производството и ремонта на корабни корпуси (дъно, палуба, междинни стени, прегради), а също и за производството на елементи на морски платформи и съоръжения. Основните изисквания към проката са високата якост, еластичност при ниски температури, корозионна устойчивост, заваряемост (нисък въглероден еквивалент).

Напоследък все повече корабостроителни компании, стремящи се към намаляване на металоемкостта на техните проекти, използват стоманени продукти с повишена якост, термомеханично валцувани или закалени и темперирани. За да съкратят обема на заваръчните работи корабостроителниците използват горещовалцувана ламарина с големи размери – с широчина от 3 до 4 метра и дължина до 20 метра.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Широчина, мм

Дължина, мм

 

4-200

1500-4000

До 20000

Маса, т

До 40

Изисквани марки стомана

A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, F40, AH32, DH32, EH32, AH36, DH36, EH36, AH40, DH40, EH40 и техните еквиваленти

Условия на доставка

Горещо-валцувани, нормализиращо валцувани или след нормализация, термомеханично валцувани, закалени и темперирани

 

Купете корабостроителна стомана от производителя

МЕТИНВЕСТ е един от най-големите производители в света на корабостроителна стомана. Корабостроителната ламарина от нисколегирана и легирана високоякостна стомана е сертифицирана от водещите международни корабни регистри (RINA, LR, GL, DNV, DNV-GL, BV, ABS, RRSR, RSU, NKK, IRS). Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин