Машиностроенето е един от основните промишлени сектори, в които се използва горещовалцувана ламарина от въглеродни, нисколегирани и легирани марки стомана с нормална, повишена и висока якост.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на машиностроителните стомани

Горещовалцуваната ламарина намира широко приложение във всички машиностроителни сектори:

  • Производство на тежка подземна и наземна техника (корпуси, основи, подложени на високи натоварвания работни елементи на минни, пътни и подемно-транспортни машини, износоустойчиви облицовки, кранови стрели и др.);

  • Производство на елементи за селскостопанската техника (плугове, лапи, брани, детайли на сеялки);

  • Производство на детайли за товарния и пътническия транспорт (носещи елементи на каросерии и корпуси);

  • Производство на стругове и тежки машини (корпуси и основи за дървообработващи и металообработващи агрегати, детайли и елементи от оборудването на металургични, химически и други производства).

С цел намаляване на теглото на детайлите и на машинните корпуси широко се използват високоякостните видове стомани (термомеханично валцувани или закален и темеприрани) с граница на якост до 1800 МПа. Нарастването на натоварването върху експловатаионните съоръжения на минното оборудване води до причината, при тяхното производство да се използва горещовалцувана ламарина с дебелина достигаща до 200 мм, с гарантирано ниво на механичните свойства. За обработката на силноабразивни скали се използва стомана с висока якост (граница на якост до 2000 МПа) и твърдост (до НВ 650).

Материали, които можете да изтеглите

  • ТЕХНИЧЕСКИ БРОШУРИ
  • КАТАЛОГ

Класификация на машиностроителните стомани

В машиностроителния бранш се използва широка гама от марки стомана – от стандартните въглеродни до високоякостните легирани и неръждаеми стомани. Най- често използваните стандарти, на чиято база се произвежда машиностроителната валцувана стомана, са:

  • Европейски стандарт EN 10149 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10149 (от три части) за валцувани стоманени изделия с висока граница на провлачане за студено формоизменение, които се доставят след термомеханично валцуване, нормализиращо валцуване или след нормализация

  • Европейски стандарт EN 10083 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10083 (от три части) за валцувани изделия от нелегирани и легирани стомани, подлагани на закаляване и отвръщане

  • Европейски стандарт EN 10025-6 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10025-6 за дребнозърнести стомани, доставяни закалени и отвърнати

  • Европейски стандарт EN 10084 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10084 за нелегирани и легирани стомани за повърхностно уякчаване

  • Американски стандарт SAE J 403 за въглеродни стомани с общо предназначение

  • Стандарти на Украйна и страните от ОНД ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ГОСТ 19282, ДСТУ 8429/ ГОСТ 14959, ТУ У 27.1-26416904-201-2010, ТУ 5.961-11650-97, ТУ У 27.1-26416904- 150-2005

Поради постоянно нарастващото приложение на автоматизирани линии за разкрояване/рязане, пробиване/заваряване на изделия от стомана, клиентите се нуждаят от доставка на валцувани листи с висок клас на равнинност (S по EN 10029).

Изисквани размери:

Дебелина: 4-200 мм, Широчина: 1500-4000 мм, Дължина: <15000 мм

Маса:

<20 т

Изисквани марки стомана:

20MnB5, 30MnB5, 38MnB5, 27MnCrB5, 33MnCrB5, 39MnCrB6, 34CrMo4, 42CrMo4, C40, C45, C40E, C45E, C50E, S315MC, S355MC, S420MC, S500MC, S960MC, DP550, DP600, S355MC – S960MC, S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S690Q, S690QL, S690QL1, S890Q, S890QL, S890QL1, S960Q, S960QL, S960QL1, 16MnCr5, 20MnCr5, G10120/1012, G10200/1020, G10210/1021, G10450/1045, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09Г2, 09Г2С, 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД, 65Г, 70, 60С2, 14Г2АФД, 16Г2АФД, 15Г2АФДпс, 09Г2СД, 15Г2СФ, 14Г2, 06ГБ, 06ГБД, 06Г2БД, 16ХГМФТР, 16Х2ГСБ, 25ХГСР и други стомани

Условия на доставка:

Горещо-валцуван, нормализирано валцуван или след нормализация,термомеханично валцуван, закален и темпериран

 

Производство на машиностроителна горещовалцувана ламарина

Горещотовалцуваната ламарината се произвежда предимно на реверсивни валцови станове, оборудвани с една, две или три работни клетки. В качеството на заготовка при това производство се използват стоманени плочи, получени или чрез непрекъснато леене на машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ), или с помощта на горещо валцуване на слитъци на валцови станове за предварително валцуване (слабинги). В процеса на производството стоманата преминава през няколко етапа – загряване в пещ и валцуване на слябите при зададени температурно-деформационни режими до получаване на стоманен лист, довършителна обработка и термична обработка (при необходимост). Продукцията може да бъде доставена както горещовалцувана, така и след различни видове термична обработка в процеса на валцуване или след него (темпериране, закаляване с темпериране, нормализация, нормализиращо валцуване, термомеханично валцуване, контролирано валцуване и др.).

При доставката на горещовалцувана ламарина за машиностроителния асортимент производителят предлага и допълнителни услуги по обработване, които се изпълняват в завода-производител, сервизните метални центрове или от преработвателните предприятия – подизпълнители:

  • Изправяне на изправящи машини и преси с цел подобряване равнинността на листа (намаляване на вълнистостта и изкривяванията на проката).
  • Сачмоструйна обработка – зачистване повърхността на метала от нагар, ръжда и отстраняване на неголеми повърхностни дефекти посредством насочено въздействие на поток абразивен материал (стоманени сачми). С помощта на този вид обработка се оформя повърхностния слой с високи напрежения на натиск, като се намаляват рисковете от възникване на увреждания от умора на метала, разрушаване от корозия и корозионно-механично напукване. Сачмоструйната обработка подготвя повърхността на метала по подходящ начин преди нанасянето на защитен консервиращ грунд.
  • Нанасяне на предпазващи покрития/боядисване на листа. Грундирането на повърхността на валцования лист осигурява временна защита на повърхността на метала от корозия за времето, през което се изработват конструкциите, както и след- заводския им монтаж на обекта, до самото нанасяне на основната антикорозионна предпазваща система. Често пъти сачмоструйната обработка и грундирането се извършват последователно на една технологична линия.
  • Плазмено рязане на метала, огъване, снемане на ръбовете – изработка на полуфабрикати от стомана с цел намаляване разходите на потребителя при по- нататъшната преработка на листовата стомана и съкращаване на цикъла на производство на крайния продукт – металоконструкции/изделия.

 

Купете стомана за машиностроенето от производителя

МЕТИНВЕСТ предлага широк асортимент от марки и размери валцувана стомана за машиностроенето (дебелина на листа до 200 мм, широчина до 3400 мм, дължина до 25 м) за всички сектори на машиностроенето. Валцуваните изделия за машиностроенето могат да бъдат както горещовалцувани, така и термично обработени, в съответствие с изискванията на утвърдените международни стандарти (EN 10149-2, EN 10083, EN 10084, ГОСТ 14959) и техническите спецификации на клиента. Продукцията може да бъде закупена чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин