Строителната арматура (или армировка) представлява вид сортов прокат. Тя се подразделя на твърди профили (швелери, I профили, винкели) и гъвкави (арматурна стомана на пръти), както и заварени армировъчни мрежи и арматурни скелети от тях. Арматурната стомана се произвежда под формата на пръти или на кангали.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на арматурата

Арматурата се използва за производството на стоманобетонни изделия за усилване здравината на бетона. Тези валцувани изделия се използват за изграждането на фундаменти, стени, плочи, както и за изработката на елементите на сглобяеми конструкции – подпорни стълбове, шахти, бордюри, стенни панели.

Изтегляния

  • Технически брошури
  • Каталог

Класификация и асортимент на арматурата

В зависимост от приложението ѝ арматурата за стоманобетонни конструкции се подразделя на:

  • носеща – намалява външните натоварвания и собственото напрежение на блока;

  • разпределителна – служи за равномерното разпределение на натоварванията между носещите пръти и за осигуряване на съвместната им работа;

  • монтажна – предназначена е за монтаж на скелета, като служи за точното и неподвижно фиксиране на носещата арматура и на скобите при изливането на бетона;

Арматурните валцувани изделия се подразделят и по други признаци:

  • в зависимост от технологията на производство – горещо-валцувани и студено-валцувани арматурни изделия;

  • според формата на профила на повърхността – с гладък и периодичен профил;

  • според начина на производство – напрегаема и ненапрегаема арматура;

  • в зависимост от диаметъра и масата на прътите – лека и тежка арматура;

  • според работните им характеристики – заваряема и незаваряема армировъчна стомана, устойчива и неустойчива срещу корозионно напукване.

 

Стандарти за арматурна стомана в Украйна и страните от ОНД

Основният стандарт за арматурната стомана в Украйна е ДСТУ 3760:2019. В страните от ОНД арматурната стомана се произвежда в съответствие с ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94. Основните класове на якост според стандартите на страните от ОНД са: арматура А240С (гладка), както и арматура А500С и А400 (оребрена).

 

Европейски стандарти

В страните от Европейския съюз действат различни стандарти за арматурна стомана. Използват се също и различни класове на якост: B500B, B500C, Gr 460B, PC 52 и др. Един от най-разпространените европейски стандарти е DIN 488 (Германия). По този стандарт се осъществява продажбата на арматура с диаметри от 6 до 40 мм, дължина от 6 до 18 м, номинална маса от 0,222 до 9,86 кг/м.

 

Американски стандарти

Основните стандарти за арматура в САЩ са ASTM A615/А615М, в Канада – CSA G30.18-09.

 

Параметър

Стандарти на Украйна и ОНД
standards
Европейски стандарти
standards
Американски стандарти

Стандарт

ДСТУ 3760, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 10884-94

DIN 488; BDS 9252; BS 4449/97; BS 4449/2005; ELOT 1421-3:2005; SR 438/1; ТА 016- 01/380-2018

ASTM A615; ASTM A615M; CSA G30.18-09 CSA G30.18-09

Основни класове на якост

А240С; А500С

Gr 460B; B500C; PC 52; B500B

Grade 40 (280); Grade 60 (420)

Ключови диаметри, мм

8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40

8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40

9,5; 12,7; 15,9; 19,1; 22,2; 25,4; 28,7; 32,3; 35,8

Дължина, мм

6000-18000 6000-18000 6000-18000

Вид на доставката

на пръти, на кангали на пръти, на кангали на пръти, на кангали

Производство на арматурна стомана

Този вид продукция се произвежда както чрез горещо валцуване, така и по „студения” метод (изтегляне и студено валцуване) от въглеродни и нисколегирани марки стомана.

В първия случай, производството на арматура с диаметър 6-40 мм се осъществява посредством нагряване на заготовка с квадратно сечение в пещ, след което формата на заготовката постепенно се променя чрез последователното ѝ валцуване в клетките на валцовия агрегат, чиито валци са с различна форма на калибрите. След като завърши валцуването, арматурните заготовки се нарязват на мерни дължини, охлаждат се, преминават изпитвания преди приемане, след което готовият прокат се опакова.

Горещо-валцуваните арматурни изделия се произвеждат и под формата на навити в кръг снопове и кангали, които впоследствие се нарязват на мерни дължини с помощта на изправящо-отрезни машини. Използването на арматура на снопи е също много ефективно за изработката на различни армиращи детайли, заварени пилони и други сложни конструктивни елементи.

При производството на арматурна стомана по метода на студената обработка под налягане заготовката-полуфабрикат, представляваща горещо-валцуван прокат с кръгло сечение, тя без да се нагрява се подава в хлабината между въртящите се гладки и профилирани валци на валцовъчните машини. По този начин се произвежда и гладката и „рифелована” студено-валцувана арматура с диаметър 4-12 мм.

 

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин