Основните области на приложение на горещовалцуваната стомана са строителството, изграждането на мостове и производството на металоконструкции с общо предназначение. В този сегмент са търсени валцуваните изделия от въглеродна и нисколегирана стомана, отличаващи се с добра заваряемост, висока якост, ковкост и устойчивост срещу напукване. За отделни случаи на приложение прокатът трябва да бъде високоустойчив срещу атмосферна корозия.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на валцуваната стомана за строителство и с общо предназначение

Горещовалцувана стомана се използва при производството на следните видове металоконструкции:

 • Заварени H-профили, колони и други носещи профили, произвеждани посредством нарязване и обработка на метални листи;

 • Междуетажни плочи на сгради, елементи на мостови конструкции, естакади, галерии;

 • Тръби със среден и голям диаметър, които могат да бъдат използвани както за изграждане на комуникации (тръбопроводи, въздуховоди, кабелни системи и др.), така и като носещи опори за различни съоръжения и мостове.

С използването на структурна листова стомана с повишена и висока якост могат да се произвеждат метални конструкции, подложени на по-високи натоварвания. Освен това, използването им позволява да се редуцира металоемкостта на даден проект като се намали сечението на елементите от високоякостна стомана в сравнение с традиционно използваните материали при аналогични показатели на якост на натиск. Също така, при използването на термомеханично уякчена или закалена листова стомана за изграждане на колоните на модерни високо-етажни офис-центрове и сгради може да се достигне икономия на метален прокат с 20-30%.

Класификация и свойства на структурните стомани и на тези с общо предназначение

Горещовалцуваната стомана за строителни, мостови и други видове конструкции се произвежда в съответствие с изискванията на международните и държавни стандарти, като най-често използваните са:

 • Европейски стандарт EN 10025 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10025 «Горещо-валцувани изделия от структурни стомани». Стандартът съдържа шест части и определя изискванията за доставка на горещо-валцувана нелегирана, нормализирана, термомеханично уякчена и закалена стомана, както и тези при доставка на валцувана стомана с повишена издръжливост на атмосферни условия.

 • Американски стандарти ASTM A36/A36M, ASME A36/A36M, ASTM A283/A283M, ASME A283/A283M, ASTM A514/A514M, ASME A514/A514M, ASTM A572/A572M, ASME A572/A572M, ASTM A573/A573M, ASTM A633/A633M, ASTM A709/A709M, ASTM A830/A830M и други, описващи спецификациите за валцувани изделия от въглеродни, нисколегирани и легирани стомани, предназначени за производството на конструкции, и на стоманите с нормална, средна и висока издръжливост.

 • Канадски стандарт CSA-G 40.21 за структурни стомани с общо предназначение.

 • Японски стандарти JIS G 3101, JIS G 3106 за стомани, от които се произвеждат конструкции за общото строителство, в т.ч. заварени.

 • Стандарти на Украйна и страните от ОНД ДСТУ 8803/ ГОСТ 14637, ГОСТ 1577, ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ДСТУ 8539/ ГОСТ 27772, ДСТУ 7806/ ГОСТ 4543, ДСТУ 8817/ ГОСТ 6713, ТУ 14-1-4083-86, ТУ 5.961-11650-97 и други нормативни документи, съдържащи технически изисквания към стоманите за производство на конструкции с различно предназначение.

В нормативно-техническата документация за горещовалцуваната структурна стомана с общо предназначение са приведени химичния състав на стоманите, нивото на механичните характеристики (граница на провлачане, якост на опъна, относително разширение, сила на удара и др.) и други качествени параметри на продукцията, пригодна за този вид приложение. Също така, някои стандарти за строителството на мостове регламентират качеството на повърхността на листа след сачмоструйна обработка.

Изисквани размери:

Дебелина, мм 4-200 мм, Широчина,: 1500-3800 мм, Дължина,: <20000 мм

Маса,

<20 т

Изисквани марки стомана

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2,
S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML,
S460M, S460ML, S460Q, S460QL, S460QL1,
S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL,
S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q,
S690QL, S690QL1, S235J0W, S235J2W,
S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W,
S355K2W, A36/A36M, 36, 50, 50W, 1045, St3ps,
St3sp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, 15ps, 15sp,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 09G2, 09G2S, 10ХSND,
15HSND, др.

Условия на доставка

Горещо-валцувана, нормализирано валцувана или след нормализизация, термомеханично валцувана, закалена и темперирана

 

Производство на горещовалцуваната структурна стомана и стомана с общо предназначение

Структурната стомана и стоманата за общо предназначение се произвежда предимно на реверсивни станове за горещо валцуване (също може да бъде произвеждана чрез нарязване на листове от горещо-валцувани рулони). За производството ѝ в качеството на полуфабрикат се използват непрекъснато лети и горещо-валцувани стоманени плочи. Продуктите се произвеждат с помощта на традиционно горещо валцуване или с прилагането на специални методи за термодеформационно въздействие, а също и чрез термична обработка на готовата продукция. Основните видове обработка на структурната стомана и стоманата за общо предназначение са следните:

 • Горещо валцуване – деформационна обработка на стоманата при висока температура с по-нататъшно охлаждане извън потока на валцовия стан (на въздух). Температурите по време на валцуването и в неговия край са в температурния диапазон на рекристализация на аустенита, над типичните температури на нормализация.
 • Темпериране – термична обработка на стоманата извън потока на валцовата машина. При този метод стоманата се загрява до температура, превишаваща температурата на фазовата трансформация, след което сплавта заедно с пещта се оставя да престои и бавно да се охлади. Темперирането придава на стоманата висока ковкост и ниска твърдост. Съществуват различни видове темпериране: непълно, пълно, нискотемпературно, дифузионно и рекристализационно. Когато охлаждането след загряване става не в пещта, а извън нея (на въздух), процесът се нарича нормализация. Благодарение на този вид термична обработка стоманата става по-здрава в сравнение с темперираната.
 • Нормализиращо валцуване - технология за гореща деформация на стоманата, при която окончателното изменение на формата се осъществява в диапазона на температурите на нормализация с пълна рекристализация на аустенита.
 • Закаляване и темпериране – вид термообработка, целяща достигане на по-високи якостни свойства на метала. Закаляването включва нагряване до предварително зададена температура, над А с3 , престояване и следващо охлаждане в различни среди (вода, масло, етери и др.). За да се отнемат вътрешните напрежения след закаляването, прокатът се подлага на отвръщане, при което температурата се регулира в зависимост от желаните свойства.
 • Термомеханично валцуване – процес, при който се осъществява строг контрол на температурата и степента на деформация по време на горещата деформация, извършваща се на валцовата машина. Свойствата, които се постигат в резултат на термомеханичното валцуване, не могат да бъдат постигнати при другите видове термична обработка.

 

Купете структурна стомана и стомана с общо предназначение от производителя

Групата Метинвест произвежда структурна стомана и стомана с общо предназначение с дебелина 4-200 мм в съответствие с изискванията на международните стандарти и индивидуалните спецификации на потребителите. Структурната стомана се доставя както горещо-валцувана, така и след специална обработка на валцова машина (контролирано валцуване, термомеханично валцуване, нормализиращо валцуване) и след термична обработка в пещи (темпериране, след нормализация, закаляване с темеприране и др.). Продукцията може да бъде закупена чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин