Рулонът е стоманен лист, доставен в навита форма. В зависимост от технологията рулоните могат да бъдат горещо-валцувани, студено-валцувани, поцинковани или с полимерно покритие. Употребата на рулоните е широко разпространена в много промишлени отрасли, като основните потребители са строителството и машиностроенето.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Видове рулони и тяхното приложение

Горещовалцуваните рулони се произвеждат чрез горещо валцуване на широколентови валцови станове. Валцовите станове могат да бъдат полу-непрекъснати, непрекъснати, реверсивни или нереверсивни. Рулоните могат да се произвеждат и в инсталации на лентов стан. Горещо-валцуваните рулони се използват широко за производството на стоманени профили и конструкции, предназначени за строителството и машиностроенето, както и за производството на тръбни изделия с общо и специално предназначение. Горещо-валцуваните рулони се използват за производство на студено-валцувани рулони.

 

Приложение на горещо-валцуваните рулони Основни изисквания към продукта Стандарти Условие за доставка
Строителство/ Производство на тръби за строителството и с общо предназначение Заваряемост, висока якост и вискозитет, устойчивост на напукване (също и при отрицателни температури) и устойчивост срещу атмосферна корозия при някои приложения ASTM A36/А36М, ASTM A283/283М, ASTM A588, ASTM A709/A709M, EN 10025, IS 2062, ГОСТ 6713, ГОСТ 27772 и др. Горещо-валцувани или нормализирани след нормализирано валцуване или нормализация, термомеханично валцуване
Производство на тръби с голям диаметър (LDP) Висока якост, ударен вискозитет (също при отрицателни температури), устойчивост на корозия, гарантирана якост по дължина / ширина на рулона и др. За нефтената и газовата промишленост: стандарти на API, EN 10208, технически изисквания от потребителя и др.; За конструкции – EN 10025, EN 10225 След нормализирано валцуване или нормализация, термомеханично валцуване
Повторно валцуване – прилага се за производство на студено-валцувани рулони Пластичност, липса на повърхностни и вътрешни (отслояване, отломки, неметални частици, пукнатини и др.) ASTM A568, SAE J 403, ASTM A36, EN 10025 или техните еквиваленти Горещо-валцувани след нормализирано валцуване или нормализация (включително декапирани, декапирани и омаслени)
Машиностроене Лесна употреба, висока якост и вискозитет, ниски нива на вътрешни напрежения, осигуряващи пригодност за лазерно и плазмено рязане на автоматични линии. Висококачествено покритие, без външни и вътрешни дефекти EN 10149-2, EN 10111, EN 10083, EN 10025, ASTM A1011 Горещо-валцувани, след нормализирано валцуване или нормализация, термомеханично валцуване (включително декапирани, декапирани и омаслени)
Сервизни метални центрове Тесен диапазон от механични свойства, тяхната равномерност по сечението и по дължината на рулона, ниски нива на вътрешни напрежения, осигуряващи пригодност за лазерно и плазмено рязане на автоматични линии; висококачествено покритие, липса на външни и вътрешни дефекти EN 10025, EN 10149-2, EN 10111 Горещо-валцувани, след нормализирано валцуване или нормализация, термомеханично валцувани (декапирани, декапирани и омаслени)

 

Студено валцуваните рулони се изработват от горещовалцувани рулони на непрекъснати или реверсивни станове без предварително повторно нагряване. Студеното валцуване осигурява висока точност на размерите и качеството на повърхността на рулоните, по-добри механични характеристики. Основните сфери на производство, в които намират приложение студено-валцуваните рулони са строителството, автомобилостроенето и битовата техника.

 

Приложение на студено-валцуваните рулони Основни изисквания към продукцията Стандарти Условия на доставка
Производство на прокат с нанесени покрития Минимална разлика в дебелините, отрицателни допустими отклонения в дебелината, високо качество на повърхността, грапавост според изискването, минимално омасляване EN 10130, EN 10209, EN 10346 (в частта химичен състав), ASTM A1008/A1008M и др. Уякчени, темперирани
Строителство/ Тръби Маса на рулоните до 25 т, отрицателни допустими отклонения в дебелината, омасляване с регулиране на дебелината на консервиращия слой според изискването на стандарта EN 10130, EN 10268 Уякчени, темперирани
Бяла техника/ Транспорт Тесен диапазон на допустимите отклонения в размерите, ограничения в химичния състав, равнището и разпределението на механичните свойства, качество и чистота на повърхността; висока деформируемост при производство на сложни по форма изделия; омасляване с регулиране дебелината на консервиращия слой според изискването EN 10130, EN 10268, SAE J403  и техните еквиваленти Темперирани, закалени, след многоетапна термична обработка
Сервизни метални центрове / Общо предназначение Минимални разлики в дебелините, тесен диапазон на отклоненията в дебелината и ширината, без замърсявания, без менливост на цветовете, надрасквания и др., омасляване с регулиране дебелината на консервиращия слой според изискването на стандарта. EN 10130, EN 10268 или техни еквиваленти Темперирани

 

Поцинкованите рулони представляват стоманен прокат с нанесен по повърхността слой от цинково покритие с определена дебелина. Цинковото покритие предпазва основата на стоманата от атмосферно влияние. В зависимост от вида на крайното изделие и условията на неговата експлоатация дебелината на защитния слой по повърхността на базовия метал може да варира. Поцинкованите рулони намират приложение в строителството, автомобилната индустрия, в производството на продукция с декоративни покрития.

 

 Приложение на поцинкованите рулони Основни изисквания към продукцията Стандарти Видове пасивация и обработка на повърхността
Строителство Минимална разлика в дебелините, отрицателни стойности на допустимите отклонения в дебелината, високо качество на повърхността, широк диапазон от класове на цинковите покрития (Z80-Z450); петна от кристализация – нормален блясък (N), минимизиран блясък (М) и продукция без петна от кристализация (zero spangle) EN 10346, ДСТУ EN 10346, ASTM A653, ГОСТ Р 52246 Химически пасивирани С, омаслени (О), пасивирани и омаслени (СО), фосфатирани (Р), фосфатирани и омаслени (РО), с нанесено изолационно покритие и др.
Автомобилна индустрия Тесен диапазон на допустими отклонения в геометричните размери, минимални разлики в дебелините, висока якост и висока пластичност на марките стомана (включително термично уякчени), високо качество на повърхността – пригодни за нанасяне на гланцови, лакови покрития, без петна от кристализация (zero spangle) EN 10346, ДСТУ EN 10346, ASTM A653, ГОСТ Р 52246, специални изисквания на потребителите
Производство на валцувана стомана с лаково-цветни покрития Тесен диапазон на допустими отклонения в геометричните размери, минимални разлики в дебелините, отрицателни допустими отклонения в дебелината, високо качество на повърхността, широк диапазон от класове на цинковите покрития (Z80-Z350), минимизиран блясък (М) и продукция без петна от кристализация (zero spangle)

EN 10346, ДСТУ EN 10346, ASTM A653, ГОСТ Р 52246, технически изисквания на клиента

 

Общо промишлено предназначение (машиностроене, приборостроене, стоки за бита) Минимални разлики в дебелините, високо качество на повърхността – пригодни за нанасяне на гланцови лакови покрития, пригодни за формоване, способност за дълбоко изтегляне, минимизиран блясък от петна от кристализация (М) и продукция без петна от кристализация (zero spangle) EN 10346, ДСТУ EN 10346, ASTM A653, ГОСТ Р 52246

 

Рулоните с полимерно покритие представляват стоманени горещо-валцувани или студено-валцувани изделия с цинково покритие или без такова, с нанесен на стоманената основа декоративен лаково-цветен слой. Производството на стомана на рулони включва химическа подготовка на лентата, нанасяне на боя върху лентата с валцов метод, термична обработка на лентата за полимеризация (задържане) на боята. Оцветената стомана в рулони се използва в строителството, машиностроенето, за производство на потребителски стоки.

 

Отрасъл Приложение Изделия
Строителство За външно приложение в строителството Метални керемиди, профилирани листове, сандвич панели, профили и др. 
Вътрешно приложение – в жилищни помещения Метални тавани (пана), первази, декоративни панели в отоплявани и неотоплявани помещения
Асансьори, капаци на прозорци, етажерки, рафтове, врати
Производство на битова техника, мебел и потребителски стоки Битови уреди Изделия, използвани при ниски температури
Кухненски уреди
Уреди за миене / пране
Електроника, декодери, аудио системи, компютри, телевизионни приставки
Потребителски стоки Облицовки за нагреватели, рафтове, радиатори, дограма
Мебели от метал, осветително оборудване
Автомобилостроене Автомобилни врати, багажници, маслени филтри, арматурни табла, чистачки

 

Купете рулони от производителя

Производствените предприятия на МЕТИНВЕСТ произвеждат широка гама от горещо-валцувани, студено-валцувани и поцинковани рулони за строителството, машиностроенето и други отрасли на промишлеността. Рулони може да закупите през глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка, 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин