Профилът тип швелер (П-образен, улеен, корито-образен профил) е фасонно валцувано изделие с общо предназначение, като основните му конструктивни елементи са стената и две успоредни, едностранно разположени стени. Швелерите се произвеждат с наклонени вътрешни повърхнини на стените и с успоредни стени. Основната размерна характеристика на този вид профил е номерът, който отговаря на неговата височина.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Изтегляния

Производство, класификация и приложение на швелерите

Швелерът се произвежда по два основни метода: чрез горещо валцуване на сортови валцови станове и чрез огъване на станове за огъване на профили.

При първия случай стоманената заготовка (квадратна или блума) се загрява в пещта и се подава в клетката на валцовия стан, където, преминавайки през калибрите на въртящите се валци, се деформира и по този начин придобива напречно сечение с нужната форма. В зависимост от размера на произвежданите швелери, се използват едро сортови, средно сортови или дребно сортови валцови станове. За производството на швелери с успоредни повърхнини стените се използват универсални станове с двойка хоризонтални и работни валци.

При производството на огънати швелери в качеството на заготовка се използва стоманена лента, нарязана от горещовалцуван или студеновалцуван рулон. Огънатите профили се изработват по метода на последователното формоизменение на напречното сечение на лентите между валците в станове за огъване на профили.

В зависимост от метода на производство швелерите биват горещовалцувани, огънати равностранни и огънати разностранни. Според предназначението си тези валцувани изделия се подразделят на профили с общо предназначение (за строителството, за изработката на различни метални конструкции) и със специално предназначение (за автомобилната индустрия, вагоностроенето).

Горещовалцуваният швелер може да бъде произведен в два варианта – с наклонени и с успоредни повърхнини. Основните стандарти с технически изисквания към този вид продукция са:

  • Европейски стандарт EN 10025 и неговият украински еквивалент ДСТУ EN 10025
  • Стандарти на Украйна и ОНД ДСТУ 4484/ ГОСТ 535, ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ДСТУ 8391/ ГОСТ 5267

За производството на швелери се използват предимно въглеродни и нисколегирани марки стомана: S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, 08, 08пс, 10кп, 10пс, 10сп, 15кп, 15пс, 15сп, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД. Използват се също и неръждаеми и специални стомани.

Швелерите намират приложение в строителството за монтажа на различни носещи метални конструкции и междуетажни плочи. Използват се и за производството на складово и стелажно оборудване, за нуждите на вагоностроенето и автомобилната индустрия.

Купете горещовалцувани швелери

МЕТИНВЕСТ произвежда горещовалцувани швелери от въглеродни и нисколегирани марки стомана за строителството и специалното машиностроене. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, наброяваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин