Релсите са фасонни профили с отраслово предназначение, състоящи се от три основни елемента: глава, шийка и основа. Главата на релсата представлява горният елемент на релсовия профил с форма на напречно сечение, близка до кръглата с гладка или П-образна (жлебовидна) работна повърхност. Основата е елемент на профила, чиято долна плоскост служи като опорна повърхност на релсата. Шийката на фасонния профил е свързващият елемент между главата и основата на релсата, като тя е перпендикулярно разположена спрямо плоскостта на основата.

Валцуваните релси служат за оформяне на коловозната надстройка на магистрални железопътни линии, линиите в метрото, трамвайните трасета, второстепенните линии и вътрешните транспортни връзки в промишлените предприятия, линиите за пристанищни, мостови, кейови, строителни и други видове кранове. Тази продукция е с множество типоразмери, като изборът им зависи от крайната употреба на профила. Произвежда се от въглеродни и нисколегирани марки релсови стомани.

Релсовите скрепежни елементи са изделия от метал, служещи за надеждното фиксиране на релсите към подрелсовата основа на горната конструкция в коловоза (блокове, траверси, опорни греди), както и едно към друго. Скрепежите са важен елемент от коловоза (междурелсието, релсовия път), осигуряващ неговата трайност, твърдост, здравина и надеждност при експлоатация. Освен това, с тяхна помощ се намалява нивото на вибрациите, предаващи се от релсата към долните елементи на коловоза.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Изтегляния

Класификация и приложение на релсите и релсовите скрепежни елементи

Съществуват много разновидности на релсовата продукция, като тяхната класификация се извършва според приложението им и формата на профила:

 • Железопътни релси за широки коловози:
  • Р75, Р65, Р50 по стандартите на Украйна и ОНД ДСТУ 4344, ГОСТ Р 51685, ГОСТ 34222;
  • 46У1б 46У2б 46У3б 46У4б 49У1б 49У2б 49У3б 49У4б 50У1б 50У2б 50У3б 50У4б 50У5б 50У6б 52У1б 54У1б 54У2б 54У3б 55У1б 56У1б 60У1б 60У2 по европейския стандарт УТ 13674-1ж
  • UIC 60, UIC 54, UIC 50 съгласно американския стандарт UIC 860;
  • 115RE, 136RE по американския стандарт AREMA;
 • Релси за стрелкови разклонения на линиите (например, ОР50, ОР65 по ДСТУ 4814 и техни еквиваленти);
 • Железопътни релси за тесни коловози Р18, Р24, Р33, Р34 и други профили;
 • Трамвайни жлебовидни релси Т62;
 • Кранови релси КР70, КР80, КР100, КР120, КР140 по ДСТУ 2484/ ГОСТ 4121 и аналогична продукция по алтернативни стандарти;
 • Други релси със специална конструкция и приложение (контра-релси, Т-образни, релси с две глави и др.).

Най-големият дял от произвежданата релсова продукция се пада на тези за железопътни линии с широк коловоз. Този вид продукти се произвеждат от въглеродни и легирани марки стомана, отлети в кислородни конвертори, мартенови пещи или електропещи с по-нататъшно разливане в машини за непрекъснато леене на заготовки (МНЛЗ) или на блокове. В зависимост от изискванията на стандарта или спецификациите на клиента релсите се доставят горещо-валцувани неуякчени или термично уякчени.

 

Стандарт Марки стомана Условия на доставка
EN 13674-1 R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT Необработен прокат, термично обработен прокат
ГОСТ Р 51685 К78ХСФ, Э78ХСФ, М76Ф, К76Ф, Э76Ф, М76Т, К76Т, Э76Т, М76, К76, Э76, К86Ф, Э86Ф Термично уякчени релси и неуякчени термично релси
ДСТУ 4344 М74, М74Ф, М74Т, М76, М76Ф, М76Т, К74, К74Ф, К76, К76Ф, Э74, Э74Ф, Э76, Э76Ф, Э76Т Неуякчени термично релси и повърхностно-закалени релси
UIC 860 700, 900А, 900В, 1100 Необработени термично релси

 

Крановите релси се използват за придвижване на крановете с голяма товароподемност. Основните стандарти с технически изисквания към този тип изделия в Украйна и ОНД са ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121. Най-големите потребители на кранови релси са морските пристанища, промишлените предприятия, строителните компании и др. За разлика от другите видове релси те са с по-широка глава и основа, произвеждат се от високоякостна въглеродна стомана марка 63.

 

Тип на релсата Маса линеен метър, кг Височина на релсата, мм Временно  съпротивление на скъсване, Н/мм2 Граница на провлачане, Н/мм2 Относително удължение, % Твърдост на повърхнината на търкаляне, HB
Не по-малко от
КР70 46,10 120 730 370 6,0 212
КР80 59,81 130
КР100 83,09 150
КР120 113,47 170
КР140 141,70 140

 

Междинните крепежни елементи са елементи от надстройката на коловозите, предназначени за свързване на релсите една към друга или на релсите с основата, с което се предотвратява евентуалното им надлъжно и напречно изместване или преобръщането на релсовия път. Изделията, служещи за свързването на релсите една към друга, се наричат челни съединения, а тези, които са предназначени за фиксиране на релсите към подрелсовата основа – междинни съединения. Междинните съединения, от своя страна, могат да бъдат:

 • Отделни, когато подложките се закрепват към траверсата, а след това и на релсата към подложката с помощта на различни фиксиращи елементи;
 • Директно фиксиращи, когато скрепежа и релсата се свързват помежду им с едни и същи фиксиращи елементи;
 • Смесени, при които релсата заедно с подложката се закрепва към траверсата, но подложката е допълнително фиксирана с крампони, винтове и други фиксиращи средства.

Според вида на притискача (съединителната клема) съединенията биват твърди и гъвкави (плочести, прътови).

Производство на релси и релсови скрепежни елементи

Всички видове релси се изработват посредством горещо валцуване на валцови станове за сортов прокат. За производството на едрогабаритни релси за широки коловози и тежки кранови релси се използват линейни валцови станове за релси и греди и универсални станове за релси и греди. В този случай в качеството на заготовка се използват непрекъснато лети и горещовалцовани блуми (валцовани квадратни заготовки). Част от типоразмерите на релсовата продукция се произвеждат на едро сортови валцови станове и на средно сортови валцови станове. Съществуват различни схеми на валцуване на релсовите профили.

В днешно време при производството на релси вместо линейни валцовъчни станове за релси и греди се използват специализирани универсални станове за валцоване на греди и релси с последователно (стъпаловидно) разположение на клетките в две или три линии, или станове за непрекъснато или полунепрекъснато валцоване. Работещите станове допълнително се оборудват с групи универсални клетки с повишена устойчивост с вертикални валци с различни диаметри. След валцуването релсите се нарязват на мерни дължини, подлагат се на огъване за компенсиране на топлинното изкривяване, преминават противофлокенна обработка, изправяне, термична обработка (повърхностна или обемна), клеймоване и други видове довършителна обработка.

Релсовите скрепежни елементи се произвеждат чрез преработка на сортови полуфабрикати (шина, кръгли и други профили, в зависимост от конструкцията на крайното изделие) в специализирани производствени участъци в металургичните заводи, а също и в профилни предприятия за производство на железопътна техника.

При производството на подложки, лентите с нужното сечение се подават от склада към приемните стелажи, откъдето една по една постъпват към подаващите ролки на пресата за отсичане . Нарязването на лентите на заготовки се извършва на преси за студено рязане. Преди закаляването и пробиването на отверстия заготовките се загряват в нагревателни пещи. Пробиването на отверстията за болтовете се извършва едновременно. При самото пробиване подложките едновременно се изправят и се клеймят в горещо състояние. След това продуктите се закаляват в масло. От закаляващия съд подложките постъпват към ролганга, където се охлаждат с вода и се подават към сортировъчната маса.

Подложките основно се произвеждат по метода на студеното щамповане на кривошипна преса.

 

Купете релси и релсови крепежни елементи от производителя

Метинвест произвежда широка гама релсова продукция, необходима за изграждането и ремонта на коловозната надстройка на магистрални железопътни линии, за инфраструктурата на промишлени предприятия, крановото и пристанищно стопанство. Високовъглеродните нисколегирани стомани, използвани за производството на релси, осигуряват повишена здравина и експлоатационна устойчивост на готовата продукция. Можете да закупите релси и релсови крепежни елементи чрез глобалната търговска мрежа, включваща 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин