Студено-валцуваните рулони представляват валцувани изделия, произвеждани чрез пластична деформация на горещо-валцувана стомана на станове за студено валцуване. В резултат на тази обработка произвежданата продукция е с по-точни допустими отклонения в размерите, по-добро качество на покритието и по-добри механични характеристики в сравнение с тези на горещо-валцуваните рулони. Освен това, студеното валцуване дава възможност рулоните да се изработват на по-тънки листове, което засега не може да се постигне със становете за горещо валцуване (под 0,8-1,0 мм).

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Класификация, асортимент и свойства на студено-валцуваните рулони

Студено-валцуваната стомана се произвежда в съответствие със стандарти на различни страни, а именно EN 10130, EN 10268, EN 10209, ASTM A1008/A1008M, ДСТУ 2834, ГОСТ 16523, ГОСТ 9045, ГОСТ 17066 и др., които определят асортимента от студено-валцувани рулони, различни по марки, размери и предназначение (профилиране, студена обработка под налягане, емайлиране, общо предназначение и пр.), механичните им свойства, качеството на покритието, както и други параметри.

 

Студено-валцувани рулони по европейски стандарти

Най-често използваните европейски стандарти в областта на производството на студено-валцувана стомана са EN 10130, EN 10268 и EN 10209.

Стандартът EN 10130 обхваща студено-валцувания прокат от ниско въглеродна стомана марки DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 за студена обработка под налягане, без нанасяне на покритие, с ширина на валцувания метал не по-малко от 600 мм и с дебелина минимум 0,35 мм.

Марка стомана

Surface quality

Отсъствие на следи от линии на преплъзване

Re

Rm

A80

r90

n90

Химичен състав при анализ на лъжичкова проба

МПа

МПа

Мин. %

Мин.

Мин.

С макс. %

Р, макс. %

S макс. %

Mn макс. %

Ti макс. %

DC01

A

-

-/280

270/410

28

-

-

0.12

0.045

0.045

0.60

-

B

3 месеца

DC03

A

6 месеца

-/240

270/370

34

1.3

-

0.10

0.035

0.035

0.45

-

B

6 месеца

DC04

A

6 месеца

-/210

270/350

38

1.6

0.180

0.08

0.030

0.030

0.40

-

B

6 месеца

DC05

A

6 месеца

-/180

270/330

40

1.9

0.200

0.06

0.025

0.025

0.35

-

B

6 месеца

DC06

A

Без ограничения

-/170

270/330

41

2.1

0.220

0.02

0.020

0.020

0.25

0.3

B

Без ограничения

DC07

A

Без ограничения

-/150

250/310

44

2.5

0.230

0.01

0.020

0.020

0.20

0.2

B

Без ограничения

 

Студено-валцуваните рулони по този стандарт обикновено се доставят в дресиран (завършен) вид, но ако при подаване на поръчката предварително бъде заявено, възможно е те да се доставят и необработени с дресираща машина. Същото се отнася и за омасляването, което осигурява защита от атмосферна корозия.

EN 10130 определя качеството на повърхността (А, В) и нейната обработка (гланцирана b, полу-гланцирана g, матова m, грапава r), както и други параметри на готовата продукция. Допустимите отклонения от размерите и формата трябва да са в съответствие с изискванията на стандарт EN 10131.

Стандартът EN 10268 определя изискванията към студено-валцувания плосък прокат от стомани с висока граница на провлачането за формоизменение в студено състояние с дебелина 3 мм и по-малко. Тази продукция се доставя под формата на листове, широки ивици, надлъжно нарязани широки и тесни ленти и мерни дължини, отрязани от надлъжно нарязани ивици и листи. Нормативният документ обхваща следните видове стомани с различен химичен състав и комплекс от механични свойства:

  • B – стомани термично уякчени (HC180B, HC220B, HC260B, HC300B), характеризиращи се с известно повишение на условната граница на провлачането след нагряването им при температура около 170 °С в продължение на 20 минути.
  • LA – нисколегирани стомани / микролегирани (HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, HC460LA, HC500LA), съдържащи няколко легиращи елементи, например, ниобий, ванадий и титан, за постигането на необходимото ниво на условна граница на провлачането.
  • Y – стомани без „внедрени” атоми (HC180Y, HC220Y, HC260Y), техният състав се контролира с цел подобряване показателите на степента на пластична деформация r и на деформационно уякчаване n.
  • I – изотропни стомани (HC220I, HC260I, HC300I) с умерен показател на пластична деформация r.

Продукцията се доставя само след като премине през дресираща клетка. По правило, студено-валцуваните рулони се експедират в омаслено състояние, при което от двете страни се нанася антикорозионен еднороден слой от неутрално несъхнещо масло без съдържание на примеси, така че в продължение на 3 месеца рулоните да бъдат предпазени от корозиране в условията на обикновено опаковане, транспортиране, товарене и съхранение. Премахването на масления слой трябва да се извършва посредством алкални разтвори или обикновени разтворители. Продукцията се доставя с качество на покритието А или В съгласно стандарт EN 1030, с изключение на марките LA, чието покритие трябва да бъде само от тип А.

Готовата продукция може да бъде предназначена за нанасяне на метално покритие върху повърхността на листовете чрез потапяне в стопилка или посредством метода на електролитно отлагане и/или с нанасяне на органични и други видове покрития. Ако такова покритие е необходимо, то следва да бъде договорено и заявено в поръчката. Допустимите отклонения в размерите и формата на продукцията, валцувана за ширина ≥ 600 мм, са в съответствие с приведените в EN 10131; а за валцувани изделия с ширина на листа <600 мм, в съответствие със заложените в стандарт EN 10140.

Съгласно европейския стандарт EN 10209 се произвеждат студено-валцувани рулони от ниско въглеродни стомани марки DC01EK, DC04EK, DC06EK, DC03ED, DC04ED, DC06ED за стъкловидно емайлиране с ширина на валцуване 600 мм и по-голяма, и с дебелини от 3 мм или по-малко, доставяни на листове, под формата на широка лента, разгъната широка лента или с мерни дължини, получени посредством нарязване на разгънатата широка лента или на листове.

Стандартът задава основните изисквания към химичния състав, механичните свойства, качеството на повърхността и видовете ѝ обработка, методиките за изпитване на готовата продукция. Допустимите отклонения в размерите и формата за този вид студено-валцувани рулони са посочени в стандарт EN 10131.

 

Студено-валцувани рулони по стандартите на Украйна и онд

На територията на Украйна и в страните от ОНД основните стандарти за студено-валцувани рулони са, както следва:

  • ДСТУ 2834 и неговият аналог ГОСТ 16523 обхваща тънколистовия прокат от въглеродна стомана с високо или нормално качество и с общо предназначение, изработван с ширина 500 мм и повече, дебелина до 3,9 мм включително.

В зависимост от минималната величина на временно съпротивление на стоманата различаваме следните групи по якост К260В, К270В, ОК300В, К310В, К330В, К350В, ОК360В, ОК370В, К390В, ОК400В, К490В; според качеството на завършителната обработка на повърхността, рулоните се подразделят в следните групи: I (особено висока обработка), II (висока обработка), III (повишена обработка); в зависимост от изтеглящата способност – прокат за дълбоко изтегляне (Г) и за нормално изтегляне (Н). Асортиментът на тази студено-валцувана продукция трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт ГОСТ 19904.

  • ГОСТ 9045 определя изискванията към тънко-листовите студено-валцувани рулони от ниско въглеродна стомана за студено щамповане с дебелина до 3,9 мм. Продукцията се групира според нормираните характеристики на категории от 1 до 5, според качеството на завършителна обработка на повърхността на групи: I (особено висока обработка), II (висока обработка), III (повишена обработка); в зависимост от изтеглящата способност (прокат до 2 мм) – твърде особено сложна (ВОСВ, ВОСВ-Т), особено сложна (ОСВ), сложна (СВ), твърде дълбока (ВГ). Асортиментът на студено-валцованата продукция трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт ГОСТ 19904.
  • ГОСТ 17066 описва техническите условия за тънколистовия прокат с дебелина на листа от 0,5 до 3,9 мм, ширина не по-малко от 500 мм от стомана с повишена якост, произвеждана под формата на листове и рулони. Произвежданите валцувани изделия са с класове на якост 295, 315, 345, 355, 390. Формата, размерите и граничните отклонения на студено-валцуваната стомана също трябва да отговарят на изискванията на стандарт ГОСТ

Приложение на студено-валцуваните рулони

Основните сфери на потребление на студено-валцуваните рулони са строителството, машиностроенето, автомобилната индустрия, производството на изделия с метални и органични покрития, производството на битова техника.

В строителството студено-валцуваните рулони се използват предимно за изработката на тръби и затворени профили , фасадни елементи и металоконструкции. Основните изисквания към проката са минимални положителни и отрицателни допустими отклонения в дебелината, рулоните са с маса до 25 т. В този сегмент все по-широко приложение намират нисколегираните стомани с повишена якост, които се използват за намаляване на металоемкостта и увеличаване натовароспособността на металните конструкции.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

 

1,0-2,0

1000-1500

610+/-10, 508+/-10

Маса, т.

10-25

Изисквани марки стомана

DC01-DC04, HC260LA-HC500LA,
ASTM A1008 (групи CS и SS) или техните еквиваленти

Условия за доставка

Уякчени, темперирани

Значителна част от произвежданите в света студено-валцувани рулони впоследствие се използват за производството на продукция с покрития, като това са предимно метални покрития (цинкови, цинково-алуминиеви, алуминиево-цинкови, алуминиеви, алумосиликатни, силициеви, магнезиеви, калаени и др.) и лаково-цветни (от полиестер, полиуретан, пластизол и др.). Основните параметри, изисквани от този промишлен сектор, са тесните диапазони на допустими отклонения в дебелината и минимални разлики в дебелината, осигуряващи равномерното нанасяне на покритието по дължина и ширина на лентата.

Повърхността трябва да е с такова качество и чистота, които да позволяват ефективно нанасяне на покритието и да изключват вероятността от неговото отслояване. Повечето потребители се нуждаят от прокат с минимално омасляване, което, от една страна осигурява защита от корозия, а от друга – намалява разходите за разконсервиране на продукцията преди преработка.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

 

0,15-3,0

1000-1500

610+/-10, 508+/-10

Маса, т.

10-25

Изисквани марки стомана

DC01-DC03; DX51D-DX52D, S220GD-S550GD (в частта химичен състав) и др.

Условия за доставка

Уякчени, темперирани

Студено-валцуваните рулони в транспортното машиностроене и в производството на бяла техника се използват предимно за изработката на корпуси, каросерии и носещи елементи за автомобили и агрегати. Основните изисквания към валцованите изделия, използвани за изработката на корпуси на технически прибори са висока пластичност / способност за формоване, минимални разлики в дебелината, високо качество и чистота на повърхността. Автомобилният сектор предявява допълнителни строги изисквания към геометричните характеристики (допустими отклонения в дебелината 1/2-1/4 нормални допустими отклонения съгласно EN, специални допустими отклонения в ширината и т.н.), към качеството на повърхността (гланц, отсъствие на повърхностни дефекти, драскотини, надрасквания).

За да може да се осигури висока деформируемост при изработката на сложни по форма елементи, се въвеждат ограничения в химичния състав, механичните свойства и тяхното равномерно разпределение. Много от елементите на кабините трябва да притежават едновременно висока якост и пластичност, което предполага необходимостта от използване на високоякостни многофазни стомани.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

 

0,25-2,0

1000-1500

610+/-10, 508+/-10

Маса, т.

10-25

Изисквани марки стомана

Високоякостни многофазни стомани (DP, TRIP, TWIP, MS), DC01-DC07, DC01EK-Dc06EK, HC180B, HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA или техните еквиваленти

Условия за доставка

темперирани, закалени, след многоетапна термообработка

Големи потребители на студено-валцувани рулони са Сервизните метални центрове, които обслужват различни отрасли на промишлеността – от строителството до точното машиностроене.

При съществуващите в тези предприятия условия студено-валцуваните рулони се нарязват на листове/ленти, подлагат се на лазерно рязане, огъване, щамповане и т.н., затова към студено-валцуваните рулони, предназначени за Сервизните метални центрове, могат да бъдат предявени изисквания, присъщи за различните крайни сфери на потребление.

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

 

0,15-3,0

1000-1500

610+/-10, 508+/-10

Маса, т.

10-25

Изисквани марки стомана

DC01-DC05, DC01EK-DC06EK, HC180B, HC260LA, HC300LA или техните еквиваленти

Условия за доставка

Темперирани

 

Купете студено-валцувани рулони от производителя

Метинвест произвежда студено-валцувани рулони с дебелина 0,35-2,0 мм от въглеродна и нисколегирана стомана в съответствие с изискванията на международните стандарти. Продукцията може да бъде доставена в термично обработено и уякчено (нетемперирано) състояние. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобална търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиса в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин