Огънатите стоманените профили са продукти, произвеждани посредством профилиране на рулони, стоманени листове или ленти в студено състояние на специални машини за формоване и огъване. Огънатите изделия могат да бъдат сортови/дългомерни, както и гофрирани листове. Някои видове студено огънати профили не могат да бъдат произведени с помощта на горещо валцуване или щамповане.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на огънати стоманени профили

Огънатите профили се използват широко в строителния, машиностроителния, автомобилния сектор, за производството на потребителски стоки и мебели. Икономическият ефект от използването на тези изделия произтича от това, че произвежданите от тях конструкции и изделия са по-леки, трудоемкостта на производство е по-ниска, намаляват се експлоатационни разходи, както и от ред други фактори.

Сортовите студено огънати изделия – това са швелерите, равностранните и разностранни винкели, омега-профили/коритообразни/ – използват се в строителството като алтернатива на горещо-валцуваните изделия с аналогичен асортимент. Предназначени са за изработката на различните носещи и неносещи металоконструкции, междуетажни плочи и прегради, както и такива за врати и прозорци. Също така, тези продукти са широко използвани в общото и специално машиностроене, където от тях се произвеждат скелети, носещи рамки на агрегати, работни елементи за надземна и подземна техника.

Z-образните профили се използват във вагоностроенето за направата на гръбначните греди на товарните вагони. Освен това, в този сегмент са много търсени гофрираните профили от листова ламарина с различна номенклатура, като от тях се правят обшивките за страничните стени на платформените вагони.

Класификация и асортимент на огънатите стоманени профили

В зависимост от формата и приложението им, огънатите изделия се подразделят на:

  • Сортови огънати профили с общо предназначение (швелери, винкели, Z-образни, С-образни, омега-профили/коритообразни/ и т.н.)
  • Специални профили (S-, Z-образни, омега-профили/коритообразни/, профили за пътни заграждения, кухи и отворени правоъгълни и квадратни и т.н.)
  • Гофрирани профили – надлъжно вълнообразно нагънати продукти с различна конфигурация за повишаване на твърдостта (продукция за вагоностроенето, строителството, корабостроенето и други отрасли)

Огънатите профили се произвеждат от въглеродни, нисколегирани и легирани стомани:

  • въглеродна стомана с обикновено качество Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп; СтЗкп, Ст3пс, Ст3сп и т.н. по ДСТУ 2651 и ГОСТ 380;
  • качествена конструкционна стомана 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 15кп, 15пс, 20кп, 20пс и др. по ДСТУ 7809 и ГОСТ 1050;
  • нисколегирана стомана 09Г2, 09Г2Д, 09Г2С, 10ХСНД и други марки по ДСТУ 8541, ГОСТ 19281 и ГОСТ 17066;
  • неръждаеми и специални марки стомана.

Техническите изисквания към огънатите профили се определят от държавните и международни стандарти, нормативната документация на заводите-производители, както и в индивидуалните спецификации на клиентите.

Разликата между студено огънатите профили и горещо-валцуваните и щампованите с аналогични размери е в по-рационалното разпределение на метала по сечението и, като следствие, по-ниската металоемкост и по-високата ефективност при използването на готовите метални изделия и конструкции.

 

Купете огънати профили от производителя

МЕТИНВЕСТ произвежда повече от 500 разновидности на студено огънатите стоманени профили за строителния отрасъл, както и за общото и специално машиностроене. За производството им се използват въглеродни и легирани марки стомана. Огънатите профили се произвеждат в съответствие с изискванията на националните и международни стандарти, а също и съгласно чертежите и спецификациите на клиентите. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиса в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин