Коксов орех

Коксов орех

ТУ У 322-00190443-120- 2012

Произвежда се посредством пресяване на кокс от доменната пещ до получаване на фракция 10-25 мм. Основните потребители са предприятията, произвеждащи феросплави. Коксовите орехи се произвеждат във всички коксохимични предприятията от Групата: Авдеевски коксохимичен завод, "Азовстал", "Запорожкокс".

Коксови отсевки

ТУ У 23.1-00190443-011:2011

Произвеждат се чрез пресяване на кокс от доменната пещ до фракция 0-10 мм. Използва се за производството на електроди. Продукцията се произвежда от всички предприятия на Групата: Авдеевски коксохимичен завод, "Азовстал", "Запорожкокс".

Коксов шлам

ТУ У 19.1-00190443-075:2012

Произвежда се чрез пресяване на кокс от доменната пещ до фракция с размери под 0,5 мм. Използва се за производството на брикети и огнеупорни материали. Произвежда се в Авдеевския коксохимичен завод.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Вторична продукция

 • Суров (непречистен) бензол (БС, БС-1)

  TУ У 24.1-00190443-003-2003

  Производството на суров (непречистен) бензол се осъществява посредством улавянето на въглеводородите от коксовия газ. Продуктът се използва за производство на пластмаси, различни изкуствени влакна. Продуктовата гама е представена от марки БС, БС-1, характеризиращи се със съдържание на бензол, съответно, 70% и 78%. Суровият бензол (БС, БС-1) се произвежда от всички коксохимични предприятия на Групата: Авдеевски коксохимичен завод, "Азовстал", "Запорожкокс".

 • Суров бензол (БС-2)

  TУ У 24.1-00190443-003-2003

  Получава се като остатък при дестилацията на суров бензол марка БС до марка БС-1 и се използва за производството на нафталин, а също и като гориво. Суровият бензол (БС-2) се произвежда в Авдеевския коксохимичен завод, "Азовстал", "Запорожкокс".

 • Бензол за синтез

  ГОСТ 8448-78

  Произвежда се в процеса на пречистване на суровия бензол. Област на приложение: пластмаси, изкуствени влакна. Различава се от суровия бензол по съдържанието на основно вещество (до 99,8%). Бензолът за синтез се произвежда в "Запорожкокс"

 • Амониев сулфат – коксохимично произведен

  ТУ У 24.1-00190443-067:2007

  Продукт, получаван в процеса на пречистване на коксов газ чрез извличане на амоняка от коксовия газ с помощта на разтвор на сярна киселина. Използва се предимно като минерален тор за селското стопанство. Произвежда се в Авдеевския коксохимичен завод, "Азовстал", "Запорожкокс".

 • Каменовъглена електродна смола (дзифт)

  ГОСТ 10200-83

  Електродният дзифт се използва за производството на анодна кал, въглищна и графитирана продукция, конструкционни въглено-графитни материали, електровъглищни изделия. Получава се в течен и гранулиран вид. Произвежда се в предприятията "Запорожкокс" и Авдеевски коксохимичен завод.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин