Сортовият прокат представлява дългомерни горещовалцувани профили, като това е най-широко разпространеният вид продукция от метал. Материалите, използвани за производството на сортов прокат са стомана, алуминий, мед и други цветни метали и сплави. Тази продукция е с широк асортимент от форми и размери на профилите. Продуктите намират приложение във всички промишлени сектори.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Класификация на сортовия прокат

Сортовият прокат от стомана се класифицира според следните основни признаци:

 • В зависимост от формата:

  • Профили с обикновена геометрична форма (кръгъл и квадратен прокат в пръти, шестостен, правоъгълник)

  • Профили със сложна форма – фасонни (швелери, релси, I-профили,винкели, шпунт, специални профили и др.)

 • Според размерите:

  • Едро-сортов прокат (колонни , I-профили и широкопоясни греди, магистрални релси, винкели, швелери и греди с големи сечения, кръгла стомана в пръти с диаметър над 80 мм, квадратни профили със страна на профила до 250 мм и т.н.)

  • Средно-сортов прокат (кръгла стомана в пръти с диаметър от 32 до 75 мм, квадратни 32-65 мм, греди и швелери с височина до 300 мм, теснолинейна релса, различни профили с отраслово предназначение, арматура № 32-60 и др.)

  • Дребно-сортов прокат (кръгъл прокат в пръти и арматура с диаметър до 32 мм, швелери с височина до 100 мм, квадратен прокат в пръти със страна на профила до 30 мм и други профили)

  • Валцдрат (с диаметър 4-16 мм на снопи и кангали)

 • Според предназначението им:

  • Профили с общо предназначение – кръгъл и квадратен прокат в пръти, стоманени ленти, винкели, швелери, греди и др.

  • Профили със специално предназначение – релси и профили за корабостроенето (например, профил тип „надебелена ивица”(или flat bulb)), автомобилната индустрия, строителството, вагоностроенето и други отрасли.

Приложение на сортовия и фасонния прокат

Сортовият прокат се произвежда от въглеродни, нисколегирани и легирани стомани в съответствие с изискванията на международните, национални и отраслови стандарти. В зависимост от областта на приложение на изделията те могат да бъдат с различна форма, размери, механични и технологични характеристики.

Квадратният прокат в пръти се използва за изработката на машинни детайли и конструктивни елементи. Валцуваните изделия с голямо сечение се използват в качеството на заготовка за производството на сортов и фасонен прокат.

Кръглият прокат в пръти се използватза производството на машинни детайли (валове, втулки, оси и др.), както и за направата на крепежи и армировки за железобетонни конструкции. Валцуваните изделия с голямо сечение се използват като заготовка за производството на безшевни тръби.

Шестостенът е необходим за производството на различни видове съединения (болтове, гайки и др.), машинни детайли и механизми. Съществува също и специален вид пробивни кухи шестостени, предназначени за нефтената промишленост.

Лентовият профил се използва за производството на металоконструкции, режещи инструменти и огънати профили (швелер, винкел), ресори за транспортни средства, декоративни елементи на арки, колони и др.

Винкелът (равномерен и неравномерен винкел) намира приложение в строителството за изграждане на вратни и прозоречни пространства и дъги, декоративни елементи, за арматурно укрепване и подсилване на бетонови стени и междуетажни плочи. Използва се също и за вагоностроенето, автомобилната индустрия, тежкото машиностроене, производството на мебели.

Швелерът се използва предимно в строителството - за монтажа на различни носещи металоконструкции и междуетажни плочи. Също така, необходим е за производството на складово и стелажно оборудване, за вагоностроенето и автомобилната индустрия.

I-профилите намират приложение най-вече в строителството като елемент от междуетажните плочи на сгради, като опорни конструкции, мостове, висящи линии и др. Освен това, този вид валцувани стоманени изделия се използва в машиностроенето, вагоностроенето и други промишлени отрасли.

Профилът тип „надебелена ивица”(или flat bulb) служи като усилващо ребро при изграждането на големи конструкции от ламарина при строителството на корабни корпуси. Благодарение на заоблената им форма и армиращата им способност профилите тип „надебелена ивица” (или flat bulb) осигуряват висока устойчивост на огъване на долната част на корабния корпус.

Релсите са елементи на горната надстройка на коловоза и служат за придвижването на подвижния състав в железопътния транспорт, метрото, трамваите, локомотивите и вагонетките в мините и за еднорелсови пътища, кранови колички, повдигателни кранове и др.

Стоманените топки се използват в миннодобивния, въглищния, циментовия и други промишлени отрасли в качеството на механизми за топкови мелници, в които служат като мелещи тела.

Арматурата е метален прът, необходим за армирането на бетонови изделия. Тя е основният елемент на железобетонните конструкции, затова от нея зависи здравината, целостта и надеждността на изгражданите съоръжения.

Валцдратът представлява сортово валцувано изделие предимно с кръгло сечение, използвано като заготовка за изтегляне в тел за електроди, заваръчна тел, за стоманени въжета, арматурни нишки, фибър, мрежи и др. Освен това валцдратът се използва като армиращ елемент за производството на железобетонни изделия, телеграфни линии и стоманени въжета.

Производство на сортов прокат

Основните методи за горещо валцуване на стоманения сортов прокат са:

 • Метод за надлъжно валцуване – най-често срещаният метод, използван за производството на повечето сортови и фасонни валцувани изделия. При надлъжното валцуване валците се въртят в различни посоки, захващат заготовката, деформират я и я преместват перпендикулярно на техните оси.
 • Методът на напречно валцоване се прилага при производството на специални профили (топки, оси и др.). При напречното валцуване валците се въртят в една и съща посока, при което придават въртящо движение на заготовката и я деформират напречно.

Принципът на производство на горещовалцувания сортов прокат се състои в загряване на заготовката в пещ, след което формата на заготовката постепенно се променя посредством последователното ѝ валцоване във валцови клетки с различна форма на калибрите на валците. След като валцуването завърши, продуктите се нарязват на мерни дължини, охлаждат се, преминават изпитвания преди приемане и се опаковат като готов обработен прокат. Валцовите станове се класифицират според следните признаци:

 • В зависимост от предназначението им – валцови станове за релси и греди, едро-, средно-, и дребно-сортови, телоизтеглящи, със специално предназначение (пръстени, топкови мелници и др.). Също така, широко се използват комбинирани дребно-сортови телоизтеглящи станове.
 • Според броя и положението на валците в работните клетки – двувалцов (дуо), тривалцов (трио), универсални четиривалцови (2 хоризонтални и 2 вертикални валци)
 • Според разположението на работните клетки валцовите станове биват едноклетъчни (например, блуминги), линейни (клетките са разположени на една и повече линии), многоклеткови, последователни, полунепрекъснати, непрекъснати.

 

Тип на валцовъчната машина

Ориентировъчен асортимент на проката (определя се според конструкцията на стана)

Кръгли с диаметър, мм

Квадратни със страна, мм Лентови с широчина, мм Равномерни ъглови, мм Греда, номер Швелер, номер Други

За релси и греди, универсална за греди

120-350

150-230

-

-

22-60

20-40

Релси Р50-Р65, Z-профил Z310
 

50-200

50-200

До 350

До 200 х 200

12-36

12-36

Профили СП, СВП, федери, релси Р24-Р34 и др.

Средно-сортова

25-100

25-90

До 200

До 100 х 100

До 12

8-12

Профил тип „надебелена ивица”(или flat bulb), асансьорни профили, релси Р18, арматура

Дребно-сортова

16-32

До 25

До 100

До 63 х 63

-

5-8

Арматура

Телоизтегляща

Валцдрат с диаметър 4,0-16,0 мм

 

Купете сортов прокат от производителя

МЕТИНВЕСТ предлага широк асортимент от сортов и фасонен прокат от въглеродни, нисколегирани и легирани марки стомана за строителството, машиностроенето и със специално приложение. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин