I-профилът е разновидност на сортовите метални изделия. Профилните елементи – стената и разположените перпендикулярно и симетрично на нея фланци образуват форма, която по сечението си наподобява буквата «Н». I-профилите според конфигурацията им биват - с тесни фланци, с нормални фланци, с широки фланци, колонни; според метода на изработка - валцувани, заварени, нитовани, студено огънати; в зависимост от изпълнението им – обикновени, олекотени; според предназначението им – с общо и с отраслово предназначение. Могат да бъдат класифицирани и по други признаци.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на I-профилите

I-профилите се използват предимно в строителството за направата на преградни плочи в сгради, опорни конструкции, мостови елементи, висящи релси и др. Те намират приложение и при укрепването на шахтови стволове и други обекти от подземната инфраструктура. Обикновено тези профили служат за изработката на хоризонталните металоконструкции, поемащи вертикални натоварвания и огъващи сили. При използването на подвесных путей с помощта на фланците им може да се компенсира високото напрежение при огъване (провисване), както и да се предотвратят натоварванията от изместване благодарение на вертикалната стена. В зависимост от вида на конструкцията и оказваните върху нея въздействия проектантите избират необходимия тип, марка стомана и сечение на I-профилите.

Този вид валцувана продукция се използва също и в машиностроенето, вагоностроенето и други отрасли.

Чрез заваряване може да се разшири асортимента на произвежданите профили и самото им използване да стане по-ефективно. На практика, може да се постигне всяка една желана височина и широчина както на фланците, така и на вертикалната стена. Заварените метални I-профили могат да бъдат произведени с предварително зададени изрези и отвори, изпълнението може да е от различни марки стомана (биметални профили), като по този начин формата на продукта става по-технологична и по-икономична.
 

Класификация и асортимент на I-профилите

В различните системи от стандарти (европейска, американска, японска, на ОНД и др.) класификацията, обозначенията и размерите на произвежданите I-профилите са различни. Основният класификационен признак, обединяващ всички тези системи е взаимното разположение на фланците на профила, според който продукцията се подразделя на греди с успоредни повърхнини и греди с наклонени повърхнини. Също така, в много стандарти I-профилите в зависимост от размерите на фланците на профила се подразделят на:

 • обикновени (в стандартите на ОНД се обозначават като «Б»),
 • с тесни фланци (в стандартите на ОНД «У»),
 • със средни фланци (в стандартите на ОНД «Д»),
 • с широки фланци (в стандартите на ОНД «Ш»),
 • колонни (в стандартите на ОНД «К»).

Типовият асортимент на I-профилите включва профили с височина от 100 до 710 мм, широчина на фланците от 55 до 440 мм, дебелина на стената от 3,8 до 100 мм, дължина от 4 до 12 м. По специална поръчка могат да бъдат произвеждани и изделия с други геометрични размери.

Освен това, в стандартите за I-профилите са определени такива ключови параметри, като дебелина на фланеца, радиус на свързване, площ на напречното сечение, тегло на линейния метър и редица справочни стойности за изчисляване на експлоатационните характеристики на профила.

 

I-профилите по европейски стандарти

Най-важният стандарт с технически изисквания за горещовалцуваните I-профилите е EN 10025-1,2, за размерите и масата – EN10365. В съответствие с тези стандарти се произвеждат следните видове I-профилите:

 • Профили с успоредни фланци IPE
 • Профили с широки фланци HE
 • Профили с екстра-широки фланци HL и HLZ
 • Колонни двойно I-профилите с широки фланци HD
 • Носещи пилоти с широки фланци HP и UBP
 • Универсални прифили UB
 • Универсални колонни профили UC
 • I-профилите с наклонени фланци IPN и J

Най-използваните марки стомана за производство на горещовалцувани I-профилите по европейски стандарт EN 10025-2 са S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2. Производството на този вид профили може да става и с прилагане на нормализиращо, термомеханично валцуване и закаляване с темпериране (в този случай се използват стомани по EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6).

 

I-профилите по стандарти на Украйна и страните от ОНД

В Украйна и в страните от ОНД I-профилите се произвеждат в съответствие с техническите изисквания на стандарти ДСТУ 4484/ ГОСТ 535 и ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281 от марки стомана Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст3сп, 09Г2С и др. При това конструкцията и размерите на валцуваните I-профилите с наклонени фланци трябва да отговарят на параметрите, посочени в ГОСТ 8239, а за специалните I-профилите (за висящи линии М и армировки на шахти С) приложим е ГОСТ 19425. Този вид профили, в зависимост от точността на валцуване биват:

 • С повишена точност Б
 • С нормална точност В

В съответствие с ГОСТ 8239 се произвеждат I-профилите с височина от 100 до 600 мм, широчина на фланеца 55-190 мм, дебелина на стената 4,5-12,0 мм, дължина от 4 до 12 м (допуска се производството на I-профилите с по-голяма дължина). По ГОСТ 19425 се произвежда прокат с височина 140-450 мм, с широчина на фланеца 80-150 мм, дебелина на стената 5,5-14,0 мм, дължина от 4 до 13 метра.

За двойно I-профилите с успоредни фланци, произвеждани съгласно техническите изисквания на ДСТУ 4484/ ГОСТ 535 и ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281 асортиментът трябва да отговаря на стандарт ГОСТ 26020. Този стандарт обхваща нормалните (Б), с широки фланци (Ш) и колонните (К) I-профилите с височина от 100 до 1000 мм, широчина на фланците от 55 до 400 мм и дължина от 6 до 24 метра.

В Руската Федерация, също така, действа стандарт ГОСТ Р 57837, определящ техническите условия за стоманените горещовалцувани I-профилите с успоредни повърхнини на фланците от нелегирана и легирана стомана, предназначени за стоманени строителни конструкции със заварени и с болтови съединения. Тези I- профили в зависимост от отношението между размерите им и работните условия при които се използват, биват:

 • Гредови (Б-нормални, Ш- с широки фланци)
 • К – колонни
 • С – пилотни
 • ДБ, ДК – допълнителни серии

Според вида на дължината тази продукция се подразделя на:

 • С мерна дължина (МД)
 • С мерна и немерна дължина (МД1)
 • С немерна дължина (НД)
 • Ограничена в границите на мерната дължина (ОД)

Освен това валцуваните изделия се делят и според класа на якост (в съответствие с със същия този стандарт ГОСТ Р 57837, както и с ГОСТ 27772 и ГОСТ 19281) и условията на доставка (горещо-валцувани ГК или преминали контролирано валцуване КП).I-профилите по ГОСТ Р 57837 се произвеждат с дължина от 100 до 780 мм, с широчина на фланеца 55-435 мм, дебелина на стената 3,8-96 мм и дължина от 4 до 24 метра.

 

Особености при производството на I-профилите

Основният тип I-профили са стоманените, те са произведени чрез горещо валцуване на релсови, гредоредни и сортовопрофилни станове. Като полуфабрикат за производството им се използват стоманени блокове и квадратни заготовки от въглеродни и нисколегирани стомани, а изискваните параметри и допустими отклонения се постигат чрез специална схема на калибриране в клетките на валцовата машина.

Широко разпространена е и технологията за производство на I-профили чрез заваряване на метални ленти. В този случай в качеството на изходна суровина се използва плосък прокат на листи и рулони с различни марки и размери.

 

Купете двойно I-профили от производителя

МЕТИНВЕСТ произвежда I-профилите за строителството и специалното машиностроене от въглеродни и нисколегирани марки стомана. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители, които ще Ви предложат целия асортимент от тази продукция, произвеждана от предприятията на Групата Метинвест.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин