Тръбите са кухи цилиндрични или профилни изделия с по-голяма от сечението им дължина. При относително неголямата им маса тръбите се отличават с голям огъващ и усукващ момент. Материалите, от които се произвеждат тръбите, са метал, пластмаса, бетон, стъкло, керамика. Произвежданите от стомана и цветни метали тръби са предимно кръгли, но има и профилни – с квадратно, правоъгълно и овално сечение. Стоманените тръби се произвеждат в безшевно и заварено изпълнение.

Огънатите профили представляват изделия от метал с определена форма, получавана чрез студено огъване на заготовка от рулон, лентови или листови полуфабрикати на машини за огъване на стоманени профили и листове. Този вид оборудване прави възможно производството на дългомерни изделия (швелери, винкели, Z-образни, С-образни, U-образни профили и т.н.), както и различни листови гофрирани продукти. В сравнение с аналогичните им горещовалцувани и щамповани метални изделия, огънатите профили са с по-точни размери и по-рационално разпределение на метала по сечението, поради което произвежданите от тях конструкции и изделия са по-леки, а при производството им се съкращават времето и разходите на труд.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Класификация и асортимент на стоманените тръби

ПВ зависимост от размерните им характеристики произвежданите от стомана кръгли тръби се подразделят на:

  • Тръби с малък диаметъра – до 114 мм
  • Тръби със среден диаметър – от 114 до 480 мм
  • Тръби с широк диаметър – от 480 до 2500 мм и повече

В зависимост от метода на производство стоманените тръби биват безшевни и заварени.

Видове тръби

Приложение

Безшевни

OCTG – сондажни, обсадни и помпено-компресорни тръби – тръби с резба в сондажните дейности, за оборудване и експлоатация на нефтени и газови сондажи

Линейни тръби – използват се за транспортиране на суров нефт и природен газ от нефтено-газовите находища до рафинериите и резервоари-хранилища

Тръби с промишлено и специално предназначение – използват се в химическата, нефтохимическата, хранително-вкусовата, ядрената индустрия

Заварени

За строителството и с общо промишлено предназначение (производство на металоконструкции, вътрешни и външни комуникации към сграда, промишлени комуникации, машиностроене, за мебелната промишленост)

Линейни тръби – използват се за транспортиране на суров нефт и природен газ от нефтено-газовите находища до рафинериите и резервоари-хранилища

Тръби с широк диаметър (ТГД) – намират приложение при строителството на магистрални тръбопроводи за транспортиране на нефт и газ на големи разстояния, както и за изграждането на други промишлени тръбопроводи

Според профила на сечението на тръбата стоманените тръби биват кръгли, квадратни, правоъгълни и овални.

В зависимост от използваната технология за производство тръбите от метал се подразделят на горещо деформирани, центробежно-лети, тръби от кован метал, валцувани, заварени и др.

 

Класификация и асортимент на металните огънати профили

Огънатите профили се произвеждат от стомана, цветни метали и сплави. Те могат да бъдат с различна форма на сечението, да са перфорирани, заварени, с нанесени предпазващи и декоративни покрития. Според формата им профилираните изделия се подразделят на:

  • Сортови огънати профили с общо предназначение (ъглов профил, швелер, С-образни профили и др.)
  • Специални профили (S -, Z-образни, U-образни, профили за пътни заграждения, затворени и незатворени правоъгълни и квадратни и т.н.)
  • Гофрирани профили – изделия с надлъжни вълни с различна конфигурация за повишаване на твърдостта (продукция за вагоностроенето, строителството, корабостроенето и други отрасли)

 

Купете заварени тръби, профили и огънати профили от производителя

Производствените предприятия на МЕТИНВЕСТ произвеждат широк асортимент от електрически заварени кръгли и профилни тръби и огънати профили за строителството, с общо и специално предназначение, в съответствие с изискванията на международните стандарти и индивидуалните спецификации на потребителите. Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка, 16 метални бази в Украйна, както и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин