Горещовалцуваните рулони са вид плоски продукти и представляват стоманена навита лента, която се произвежда на валцови станове за горещо валцуване. Рулоните намират широко приложение в строителството, машиностроенето, автомобилната индустрия, производството на тръби с общо и специално предназначение, за строителството, нефтената и газова промишленост. Освен това те се използват в качеството на заготовки (полуфабрикат) за производството на студено-валцувана продукция.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Приложение на горещовалцувани стоманени рулони

Горещовалцувани стоманени рулони за строителство и общо прилодение

Горещовалцуваните рулони се използват за производството на металоконструкции, тръби и затворени профили, елементи за фасади и огради. В този отрасъл профилните и кръгли тръби се използват най-вече за изграждане на:

 • Носещи металоконструкции и скелети на промишлени и граждански обекти;
 • Защитни кожуси за различни комуникационни линии (проводници и кабели, пластмасови кабелни и други канали);
 • Опори за магистрални тръбопроводи, водопроводи и топлопреносни мрежи, мостове и естакади;
 • Канализационни комуникации, вентилационни системи и системи за димоотвеждане;
 • В пътното строителство – стълбове, направляващи дренажни елементи, осветителни стълбове, мантинели;
 • Металоконструкции за изграждане на спортни и детски площадки, монтаж на огради и прегради и други решения.

Най-важните изисквания на този сегмент към проката са: минимални допустими отклонения в размерите, рулони с голяма маса, заваряемост, висока якост и вискозитет, устойчивост на напукване (също и при минусови температури), за отделни случаи на приложение – устойчивост срещу атмосферна корозия. В строителния сектор се забелязва тенденция към замяна на студено-валцувания прокат с по-евтиния тънък горещо-валцуван. При това, за да се намали теглото на изделията, все повече се използват високоякостни видове прокат.

 

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

1.0-15

1,000-2,000

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Маса, т

16-30

Изисквани марки стомана

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, 08, 08пс, 10кп, 10пс, 10сп, 15кп, 15пс, 15сп, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09г2, 09г2с, 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и други

Условия на доставка

Горещо-валцувани, след нормализиращо валцуване, след термомеханично валцуване

 

Горещовалцувани рулони за производство на тръби с голям диаметър

От горещо-валцувани рулони се произвеждат спирало-шевни тръби с голям диаметър. Тази технология позволява производството на тръби с диаметър до 2520 мм за следните пазарни сегменти:

 • Магистрални тръбопроводи за транспортиране на нефт, газ и други вещества;

 • Промишлени тръбопроводи, топлопреносни мрежи, водни канали и канализационни мрежи;

 • Опори за промишлени обекти, мостове и естакади, елементи за брегови и извън-брегови (оншорни и офшорни) платформи.

За това производство е необходима стоманена горещо-валцувана ламарина в рулони с маса до 32 т, която дава възможност да се увеличи производителността на оборудването и основния добив. Прокатът трябва да има добра заваряемост, висока якост и вискозитет, устойчивост на напукване (също и при минусови температури). Предвид повишаването на агресивността на транспортираните вещества нараства потребността от прокат с гаранция за устойчивост в сероводородни среди (HIC, SSC). Повишаването на работното налягане в тръбопроводите налага използването на тръби с повишена дебелина на стените и с високи класове на якост X60-Х100.

 

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

3.0-25

1,000-2,100

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Маса, т

До 32

Изисквани марки стомана

За тръбопроводи - А, В, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, Х90 и др. (API 5L и ТТ от клиента)
За конструкции и опори - A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36, E36, A40, D40, E40, F40 и техните еквиваленти в корабостроителните регистри; S235-S960 по стандарт EN 10025 (ч. 1-6), EN 10225

Условия на доставка

След нормализиращо валцуване, след термомеханично валцуване

 

Горещовалцувани рулони за допълнителна преработка

Значителна част от произвежданите в света горещовалцувани рулони се използват за производство на студеновалцувана продукция. Най-важните изисквания към валцуваните изделия са: тесни диапазони на допустими отклонения в размерите, пластичност, високо качество на повърхността, отсъствие на ръжда, липса на дефекти по повърхността, както и на вътрешни такива.

Горещовалцуваната стоманена лента в рулони, преди да се подложи на студено валцуване, преминава етап на очистване на повърхността от ръжда и замърсявания посредством декапиране в киселинни разтвори. Производителите на студено-валцувана продукция, които не разполагат със собствени декапиращи мощности, или при които има ограничения в използването на такива, поръчват горещовалцуван декапиран прокат, в това число и омаслен.

 

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

1.2-6.0

1,000-1,500

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Маса, т

20-30

Изисквани марки стомана

1005, 1006, 1008, 1012 и др. по стандарт ASTM A568, SAE 1005, SAE 1006, SAE1008 и др. по стандарт SAE J 403, ASTM A36, S235, S275, S355 (JR/J0/J2), 08кп, 08пс, 08сп, 08Ю и техните еквиваленти

Условия на доставка

Горещо-валцувани, след нормализиращо валцуване (в това число декапирани, декапирани и омаслени)

 

Горещовалцувани рулони за машиностроенето

Горещовалцуваната стомана в рулони намира широко приложение в следните сегменти на машиностроенето:

 • Машиностроене и тежко машиностроене (корпуси, работни елементи на машини, минни, пътно-строителни и подемно-транспортни машини);

 • Транспортно машиностроене (корпуси, каросерии за леки и тежкотоварни автомобили, цистерни, стрели на автокранове и др.);

 • Производство на елементи за селскостопанска техника (плугове, лапи, брани, детайли за сеялки, корпуси за земеделска техника);

Забелязва се тенденция към все по-широко използване на високоякостни нисколегирани валцувани изделия (двуфазни стомани, ТМСР/ термомеханичен контролиран процес и др.), като целта е да се намали теглото на механизмите и оборудването и, съответно, да се увеличи тяхната товароподемност и експлоатационна ефективност.

 

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

1.3-25

1,000-2,000

650+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Маса, т

10-25

Изисквани марки стомана

S235-S355 (JR/J0/J2), S355-S460 M/ML, DD11, DD12, DD14, S315MC, S355MC, S420MC, S500MC, S960MC, DP550, DP600, 30MnB5, 36MnB5, 16MnCrB5, P355N, P355NH, P355NL1, P275NL2, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09г2, 09г2с, 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и др.

Условия на доставка

Горещо-валцувани, след нормализиращо валцуване, след термомеханично валцуване (в това число декапирани, декапирани и омаслени)

 

Горещовалцувани рулони за сервизни метални центрове

Крайните потребители на сервизните метални центрове са предприятията от машиностроенето, корабостроенето, генерирането на енергия от вятъра (ветрогенератори), производители на котелно оборудване и др. Поради различните области на приложение, cервизните метални центрове се нуждаят от стоманена продукция с асортимент от различни марки и размери. Рулоните трябва да притежават висока точност на геометричните размери, равномерни механични свойства, ниско ниво на вътрешни напрежения, осигуряващи пригодност за лазерно и плазмено рязане на автоматични линии. 

 

Изисквани размери:

Дебелина, мм

Ширина, мм

Вътрешен диаметър, мм

1.0-15.0

1,000-2,000

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Маса, т

8-25

Изисквани марки стомана

S235-S355 (JR/J0/J2), S355-S460 M/ML, DD11-DD14, S315MC-S960MC, DP550 – DP600, 30MnB5, 16MnCrB5, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Мо3, P275NH, P275NL1, P355N, P355NH, P355NL1, P275NL2, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, 08, 08пс, 10кп, 10пс, 10сп, 15кп, 15пс, 15сп, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09г2, 09г2с, 10ХНДП, 10ХСНД, 15ХСНД и др.

Условия на доставка

Горещо-валцувани, след нормализиращо валцуване, след термомеханично валцуване (в това число декапирани, декапирани и омаслени)

Класификация, асортимент и приложение на горещовалцуваните рулони

Горещовалцуваната стомана на рулони се използва в различни отрасли, като всеки отрасъл предявява свои специални изисквания към качествените параметри на готовата продукция, обединени в съответните групи стандарти. Основните стандарти за технически условия, прилагани в производството на горещо-валцувани рулони са, както следва:

 • Европейски стандарти: EN 10025, EN 10028, EN 10111, EN 10149, DIN 17100, EN 10083, EN 10120

 • Стандарти на Украйна и ОНД (Общност на независимите държави) : ДСТУ EN 10025, ДСТУ 2834/ ГОСТ 16523, ГОСТ 14637, ГОСТ 1577, ДСТУ 7808/ ГОСТ 4041, ГОСТ 17066, ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ГОСТ 8568, ГОСТ 5521

 • Американски стандарти: ASTM A36/A36M, ASTM A1011/A1011M, ASTM A568, стандарти на американския петролен институт API и др.

Производство на горещо-валцувани рулони

Горещовалцуваните (широко-лентови) рулони се произвеждат на полу-непрекъснати или непрекъснати валцови станове за горещо валцуване, както и в инсталации на лентов стан. 

Полуфабрикат за производството на стомана в рулони са непрекъснато отлети или валцувани сляби от въглеродни, нисколегирани и легирани стомани. Процесът на производство се състои от следните основни етапи:

 • Подгряване на слябите преди валцуване в нагревателна пещ (температурата на нагряване се избира в зависимост от марката стомана и зададените технологични режими);

 • Хидравлично почистване на нагара от повърхността;

 • Валцуване в чернови и чистови секции на клетките с междинно пренавиване на полупродукта на машина “Coilbox” или без нея;

 • Контролирано охлаждане на валцуваната лента;

 • Навиване на готовия прокат на ролки;

 • Довършителна обработка на горещо-валцуваните стоманени рулони – нарязване, приемане, опаковане, нанасяне на маркировка и т.н.

 

Купете горещовалцувани рулони то производителя

Предприятията от Групата МЕТИНВЕСТ произвеждат горещовалцувани рулони с дебелина 1,2-25 мм в съответствие с изискванията на международните стандарти и индивидуалните спецификации на потребителите. Продукцията може да бъде доставена както горещо-валцувана, така и след специална обработка по време на валцуване (контролирано валцуване, термомеханично валцуване, нормализирано валцуване). Продукцията може да бъде закупена през глобалната търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин