We provide humanitarian assistance to the people of Ukraine

Become our partner and save lives

Социалната отговорност за нас е да следим действията си и да оценяваме тяхното въздействие върху местните общности. Във всички области на работа се придържаме към принципите на устойчивото развитие.

Истории за успех

В централен ГОК са инсталирани апаратни системи за честотно регулиране на електромеханични системи, което ще повиши енергийната ефективност на предприятието.

Научете повече

В Кривой Рог е открит Кариерен център Метинвест.

Научете повече

Метинвест споделя общи принципи и подходи за осъществяване на дейности за устойчиво развитие, които са изложени в Политиката за устойчиво развитие на Групата СКМ.