Горещовалцуваните стоманени листи представляват вид плосък метален прокат, произвеждан чрез напречно нарязване на горещовалцувани рулони след валцуването им на полу-непрекъснати или непрекъснати валцови машини. Подобно на рулоните, стоманените горещовалцувани листи намират приложение в строителството, машиностроенето, автомобилната индустрия, производството на потребителски стоки.

Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Асортимент и приложение на горещовалцуваната листова стомана

Горещовалцувани стоманени листи със строително и общо предназначение

Горещовалцуваният листов прокат се използва за производството на метални конструкции, профили, фасадни елементи, крила и отвори на врати, защитни елементи на комуникации, потребителски стоки. Найважните изисквания, които този сегмент поставя към валцуваната стомана са: минимални допустими отклонения в размерите, заваряемост, високи якост и вискозитет, удароустойчивост. В строителния сектор се наблюдава тенденция към заместване на студено-валцуваната стомана с по-евтиния тънък горещовалцуван такъв. При това, за да се намали теглото на произвежданите изделия все повече се използват високоякостни видове валцувана стомана.

Стоманените листи с това приложение се произвеждат от въглеродни, нисколегирани и легирани марки стомана, като условията на доставка на проката са: горещовалцуван, нормализиран, термомеханично валцуван.
 

Горещовалцувани стоманени листове за машиностроенето

Горещовалцуваната листова стомана е много търсена за производството на корпуси, работни машинни елементи, минни, пътни и товароподемни транспортни машини, купета и каросерии за леки и товарни автомобили, елементи от обшивката на товарни вагони и цистерни, както и за производството на детайли за селскостопанската техника (плугове, лапи, брани, детайли на сеялки, корпуси на селскостопански машини).

Прокатът се доставя предимно горещовалцуван, но все по-голямо приложение намират различните видове термомеханично уякчен прокат, като се цели олекотяването на произвежданите механизми и оборудване, като по този начин се увеличава тяхната товароподемност и експлоатационна ефективност. За някои области на приложение има търсене на валцувани листове – декапирани и омаслени.
 

Горещовалцувани стоманени рулони за сервизните метални центрове

В сервизните метални центрове горещовалцуваната листова стомана се използва за производството на конструкции, детайли и елементи, чиито крайни потребители са предприятията от машиностроенето, корабостроенето, производителите на вятърни генератори, котелно оборудване и др. Стоманеният лист се доставя горещовалцуван, нормализиран и след термомеханично валцуване (вкл. декапиран, декапиран и омаслен).

Класификация

Горещо-валцуваните стоманени листове са продукти, необходими за различни сектори на промишлеността, като всеки един от тях поставя свои собствени изисквания към качествените параметри на готовата продукция, обединени в съответните групи стандарти. Най-важните стандарти с техническите условия, приложими при производството на горещо-валцувания прокат са следните:

  • Европейски стандарти : EN 10025, EN 10028, EN 10111, EN 10149, DIN 17100, EN 10083, EN 10120

  • Стандарти на Украйна и ОНД: ДСТУ EN 10025, ДСТУ 2834/ ГОСТ 16523, ГОСТ 14637, ГОСТ 1577, ДСТУ 7808/ ГОСТ 4041, ГОСТ 17066, ДСТУ 8541/ ГОСТ 19281, ГОСТ 8568, ГОСТ 5521

  • Американски стандарти: : ASTM A36/A36M, ASTM A1011/A1011M, ASTM A568, стандарти на американския петролен институт API и др.
     

Купете горещовалцувана листова стомана от производителя

Производствените предприятия на МЕТИНВЕСТ произвеждат горещовалцувана листова стомана в съответствие с изискванията на международните стандарти и индивидуалните спецификации на потребителите. Продукцията може да бъде доставена както горещовалцувана, така и след специална обработка в потока на валцовата машина (контролирано валцуване, термомеханично валцуване, нормализиращо валцуване). Продуктите могат да бъдат закупени чрез глобална търговска мрежа, разполагаща с 38 продажбени офиси в Европа, Азия, Африка и Америка и 16 метални бази в Украйна, а също и от нашите оторизирани търговски представители.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин