Szyny to profile w różnych kształtach wykorzystywane w przemyśle. Szyny składają się z trzech głównych części, to znaczy z główki, stopki i szyjki. Główka jest to górna część szyny o przekroju poprzecznym zbliżonym do okrągłego, z gładką lub rowkowaną powierzchnią roboczą. Stopka to element szyny, którego dolna powierzchnia jest powierzchnią nośną szyny. Szyjka szyny to element, który łączy główkę szyny ze stopką i jest ustawiony prostopadle do powierzchni stopki.

Szyny walcowane są wykorzystywane do tworzenia powierzchni kolejowej magistrali, linii metra, linii tramwajowych, bocznic, systemów transportu wewnętrznego przedsiębiorstw przemysłowych, torów służących do przesuwu suwnic nabrzeżnych, pomostowych, bramowych, budowlanych i innego typu. Szyny stalowe są dostępne w wielu rozmiarach standardowych, dobieranych zależnie od końcowego zastosowania, a wykonane są z włókien węglowych i stali niskostopowych.

Systemy mocowania szyn służą do przytwierdzania szyn do podłoża (złącza szynowe, podkłady betonowe i drewniane), a także jednej szyny do drugiej. Systemy mocowania są podstawowym elementem toru, ponieważ służą do zapewnienia jego trwałości, sztywności i niezawodności, a także redukują drgania przenoszone z szyn na dolne części toru.

Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Podanie

Główne linie kolejowe
Infrastruktura transportowa kopalń, odkrywek i innych przedsiębiorstw przemysłowych
Szyny szynowe do ruchu suwnic o dużej nośności

Pliki do pobrania

Klasyfikacja szyn i systemów mocowania oraz ich

Istnieje wiele różnych typów szyn, które klasyfikuje się według ich zastosowania i kształtu profilu:

 •  Szeroki rozstaw szyn:
  • R75, R65, R50 zgodnie z normami ukraińskimi i WNP DSTU 4344, GOST R 51685, GOST 34222;
  • 46E1, 46E2, 46E3, 46E4, 49E1, 49E2, 49E3, 49E4, 50E1, 50E2, 50E3, 50E4, 50E5, 50E6, 52E1, 54E1, 54E2, 54E3, 55E1, 56E1, 60E1, 60E2 zgodnie z europejską normą EN 13674-1;
  • UIC 60, UIC 54, UIC 50 zgodnie z europejską normą UIC 860;
  • 115RE, 136RE zgodnie z amerykańską normą AREMA;
 • Szyny zwrotnicowe (np. OR50, OR65 zgodne z DSTU 4814 lub odpowiedniki);
 • Wąski rozstaw szyn R18, R24, R33, R34 i inne profile;
 • Szyny tramwajowe rowkowe (blokowe) T62;
 • Szyny suwnicowe KR70, KR80, KR100, KR120, KR140 zgodnie z DSTU 2484/ GOST 4121 oraz odpowiedniki zgodne z normami alternatywnymi.
 • Inne szyny do zastosowań specjalnych oraz specjalnych konstrukcji (poręcze, szyny T-track, szyny dwugłówkowe, itp.).

Szyny o szerokim rozstawie stanowią największą ilość produkowanych szyn walcowanych. Szyny do zastosowań kolejowych są skonstruowane ze stali z włókien węglowych oraz stali stopowych wytworzonych w konwertorach tlenowych, piecach martenowskich lub elektrycznych piecach łukowych, a następnie odlewane w maszynach do ciągłego odlewania stali lub odlewane we wlewki. Zależnie od wymogów normy lub specyfikacji klienta, szyny kolejowe są dostarczane walcowane na gorąco bez obróbki cieplnej lub poddane obróbce cieplnej.

Norma

Gatunek stali

Stan w chwili
dostawy

EN 13674-1

R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT

Produkt walcowany bez
obróbki, produkt
walcowany po obróbce
cieplnej 

GOST R 51685

K78HSF, E78HSF, M76F, K76F, E76F, M76T, K76T, E76T, М76, K76, E76, K86F, E86F

Szyny po obróbce
cieplnej i szyny bez
obróbki cieplnej 

DSTU 4344

M74, M74F, M74T, M76, M76F, М76Т, К74, К74F, К76, К76F, E74, E74F, Э76, Э76F, E76T

Szyny bez obróbki
cieplnej i szyny
utwardzone
powierzchniowo 

UIC 860

700, 900А, 900В, 1100

Szyny bez obróbki
cieplnej

Szyny suwnicowe służą do przemieszczania suwnic do przenoszenia wielkich ciężarów. Główne normy określające wymagania techniczne dla tych produktów na Ukrainie oraz w WNP to DSTU 2484 oraz GOST 4121. Największymi konsumentami szyn suwnicowych są porty morskie, przedsiębiorstwa przemysłowe, firmy budowlane, itp. W odróżnieniu od innych typów szyn, mają one szersze główki i szyjki i są wytworzone z wysokowytrzymałościowej stali niestopowej 63.

Typ
szyny

Waga
mb.
kg

Wyso
kość
szyny,
mm

Wytrzym
ałość na
rozciąga
nie,
N/mm2 

Granica
plastyc
zności,
N/mm2

Wydłuże
nie, %

Twardo
ść
powierz
chni
tocznej,
HB

minimum

KR70

46,10

120

730

370

6,0

212

KR80

59,81

130

KR100

83,09

150

KR120

113,47

170

KR140

141,70

140

Mocowania pośrednie szyn to elementy powierzchni kolejowej przeznaczone do łączenia szyn między sobą lub szyny do podłoża w celu uniknięcia ich przesunięcia wzdłużnego i poprzecznego, a także przechylania zespawanych szyn. Mocowania łączące szyny są nazywane łącznikami szynowymi. Mocowania przytwierdzające szyny do podłoża nazywane są mocowaniami pośrednimi. Mocowania pośrednie dzieli się na:

 • Oddzielne, w których podkładki przytwierdzane są do podkładów, a następnie szyna jest mocowana do podkładki za pomocą innych elementów montażowych;
 • Montowane bezpośrednio, gdzie mocowanie i szyna są połączone za pomocą tych samych elementów montażowych;
 • Zespolone, w których szyna wraz z podkładką przytwierdzane są do podkładu, a podkładka jest dodatkowo mocowana za pomocą kolców, śrub i innych elementów montażowych.

Ze względu na rodzaj obejm, mocowania są dzielone na sztywne i plastyczne (płyta, pręt).

Manufacture of rails and rail fastenings

Wszystkie rodzaje szyn wytwarza się poprzez walcowanie na gorąco w walcowniach. Duże szyny do torów o szerokim rozstawie oraz ciężkie tory do suwnic są wytwarzane w walcowniach szyn i strukturalnych elementów liniowych oraz uniwersalnych walcowniach szyn i strukturalnych elementów liniowych. Jako wsad wykorzystywane są odlewy ciągłe oraz bloki walcowane na gorąco. Niektóre standardowe rozmiary szyn są wytwarzane w walcowniach dużych i średnich. Do wytwarzania szyn istnieją różne warianty przepustów walcowania.

Obecnie do produkcji szyn do magistral zamiast walcowni szyn i strukturalnych elementów liniowych zaczyna się stosować specjalne uniwersalne walcownie szyn i elementów strukturalnych, z bezpośrednim (naprzemiennym) ustawieniem walcarek w dwóch lub trzech liniach lub walcownie ciągłe albo półciągłe. Istniejące walcownie są wyposażone w grupy uniwersalnych walcarek, które charakteryzują się udoskonaloną sztywnością, z walcami pionowymi o różnych średnicach. Po walcowaniu, szyny są cięte na odpowiednią długość, zginane w celu kompensacji odkształcenia termicznego, poddawane obróbce zapobiegającej łuszczeniu, prostowaniu, obróbce cieplnej (powierzchniowej lub objętościowej), tłoczone lub poddawane innego rodzaju wykańczaniu.

Mocowania szyn produkuje się poprzez przetwarzanie elementów walcowanych (profili listwowych, okrągłych, zależnie od wyglądu produktu końcowego) w dedykowanych obszarach hut stali, a także specjalistycznych przedsiębiorstwach kolejowych.

Podczas produkcji nakładów stykowych, profile listwowe o wymaganym przekroju poprzecznym przenoszone są z magazynu na stojaki, a następnie, element po elemencie, na ruchome rolki prasy do wycinania. Profile docinane są do odpowiedniej długości za pomocą cięcia na zimno. Przed dziurkowaniem i hartowaniem, elementy są podgrzewane w piecach grzewczych. Otwory na śruby wybija się jednocześnie. Podczas dziurkowania, nakłady stykowe są poziomowane i oznaczane równolegle na gorąco. Potem następuje hartowanie w oleju. Z wanny hartowniczej, nakłady stykowe przenoszone są na stół rolkowy, gdzie chłodzi się je wodą, a następnie przenosi na stół kontrolny.

Podkładki są zwykle wytwarzane poprzez kucie na zimno w prasach korbowych.

 

Kupuj szyny i systemy mocowania bezpośrednio u producenta

Wysokowęglowe niskostopowe rodzaje stali używane w produkcji szyn zapewniają wyższą wytrzymałość i trwałość używania produktów końcowych.

Metinvest produkuje szeroką gamę szyn, takich jak szyny kolejowe, szyny do suwnic budowlanych oraz do naprawy powierzchni magistrali, budowy infrastruktury przedsiębiorstw przemysłowych, dźwigów nabrzeżnych i portowych.

Systemy mocowania szyn i szyny można nabyć poprzez globalną sieć sprzedażową złożoną z 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce, a także 16 centrów usług metalurgicznych na Ukrainie i autoryzowanych sprzedawców.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter