Характеристики на стомана марка 10пс

Стоманата с марка 10пс е конструктивна, въглеродна, качествена стомана, която по химичния си състав отговаря на изискванията на стандарти ДСТУ 7809/ ГОСТ 1050.

Класификация: Конструктивна въглеродна качествена стомана.

Продукция: Листов и сортов прокат, в т.ч. фасонен, ковани изделия и полуфабрикати.

 

Химичен състав на стомана 10пс, получен при анализ на лъжичкова проба, %

С Si Mn Ni S P Cr Cu
0,07 - 0,14     

0,05-0.17

0,32 - 0,40

≤0,30

≤0,040

≤0,035

≤0,15

≤0,20

 

Механични свойства на стомана 10пс в съответствие с ДСТУ 2834/ ГОСТ 16523

Група по якост Временно съпротивление, Н/мм2 Относително удължаване, % не по-малко от
Горещо-валцуван прокат Студено-валцуван прокат
До 2 мм включ. Над 2 мм До 2 мм включ. Над 2 мм
К270В 270-410 24 26 25 28

 

Еквиваленти на стомана 10пс

САЩ 1010, 1110, G10100, G10120
България 10ps

 

Приложение

Стоманата с марка 10пс намира приложение при производството на детайли, които работят при температура до 450 °С – уши, винтове, шайби и други детайли, към които се предявяват изисквания за висока пластичност.

 

Заваряване

Заварява се без ограничения, с изключение на детайлите, преминали химико-термична обработка.

Методи на заваряване: ръчно дъгово заваряване, автоматично дъгово заваряване, контактно заваряване.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин