Udzielamy pomocy humanitarnej narodowi Ukrainy

Zostań naszym partnerem i ratuj życie

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, oceniamy wpływ wszystkich naszych działań na lokalne społeczności. We wszystkich obszarach przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju.

Nasze sukcesy

W Centralnym Zakładzie Górniczo-Przetwórczym Grupy Metinvest zainstalowano sprzętowe systemy regulacji częstotliwości systemów elektromechanicznych, które zwiększą efektywność energetyczną przedsiębiorstw

Dowiedz się więcej

W mieście Krzywy Róg, otwarto „Centrum Karier Metinvest”, dzięki czemu ludzie mogą znaleźć szybciej i wygodniej pracę w przedsiębiorstwach należących do Grupy.

Dowiedz się więcej

Metinvest dzieli podziela ujednolicone zasady i podejściea do realizacji działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które zostały określone w «Polityce Zrównoważonego Rozowju Grupy SKM dotyczącej zrównoważonego rozwoju».