Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Характеристики на стомана марка 08

Стоманата с марка 08 е конструктивна въглеродна висококачествена стомана, чийто химичен състав е в съответствие с изискванията на стандарти ДСТУ 7809 и ГОСТ 1050.

Класификация: Конструктивна въглеродна висококачествена стомана.

Продукти: Дебелолистови и тънколистови валцувани рулони и листове, полуфабрикати, сортов прокат, в т.ч. фасонен (профилен).

 

Химичен състав на стомана 08 (по анализ на стопилка) в съответствие с изискванията на стандарт ДСТУ 7809, %

С Si Mn S P Cr Ni Cu As
0,05 - 0,12     0,17 - 0,37 0,35 - 0,65 ≤ 0,040 ≤ 0,035   ≤ 0,1   ≤ 0,30 ≤ 0,20 ≤ 0,08

 

Механични свойства на стомана 08 след нормализация в съответствие с ДСТУ 7809

Граница на провлачане σт, Н/мм2, не по-малко от Временно съпротивление σв, Н/мм2, не по-малко от Относително удължаване δ5, %, не по-малко от Относително свиване ψ, %, не по-малко от
196 320 33 60

 

  Еквиваленти  

САЩ 1008, 1010, 1011, G10080, G10100, M1010
Япония S10C, S9CK, SPHE, SWR1
Евросъюз 2C10, C10E, DD13
Китай 08, 08F, 10
Швеция 1146, 1265
Австралия 1010, A1010, CA1010, HA1010
Швейцария Ck10
Южна Корея SM10C, SM9CK
 

Приложение

Стоманата с марка 08 активно се използва за производството на детайли, към които се предявяват изисквания за висока ковкост: тръбни разклонители, шайби, уплътнения и други детайли, работещи в температурния интервал от -40 до 450°C. Заваряване Заваряването на стомана марка 08 се изпълнява без ограничения. Най-често използваните методи на заваряване са: автоматично дъгово, контактно заваряване, ръчно дъгово заваряване.  

 

Сваривание

Сваривание стали марки 08 производят без ограничений. Основные способы сварки: автоматическая дуговая, контактная сварка, ручная дуговая сварка.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин