Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Характеристики на марката стомана S420m

Стоманата с марка S420M е конструктивна, заваряема, дребнозърнеста стомана, преминала термомеханично валцуване. Тя изцяло отговаря на изискванията на стандарт EN 10025-4 / ДСТУ EN 10025-4.

Стандарт: EN 10025-4 „Горещо-валцувани продукти от конструктивни стомани. Технически условия на доставка на заваряема дребнозърнеста стомана, термомеханично валцувана”.

Класификация: Конструктивна стомана с висока якост.

Продукти: Листов и сортов прокат.  

 

Химичен състав на стомана марка S420M (анализ при топене) в съответствие с ДСТУ EN 10025-4, %

С Si Mn P S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Al
≤0.16 ≤0.50 ≤1.70 ≤0.030 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.30 ≤0.55 ≤0.20 ≤0.05 ≤0.80 ≤0.05 ≤0.12 >0.02

 

Механични свойства на стомана марка S420M

Номинална дебелина (mm) Минимална граница на провлачане, ReH (МРа) Граница на якост, Rm (МРа) Минимално относително удължение, %
≤16 420 520-680 19
> 16 ≤ 40 400 520-680 19
> 40 ≤ 63 390 500-660 19
> 63 ≤ 80 380 480-640 19
> 80 ≤ 100 370 470-630 19
> 100 ≤ 120 365 460-620 19

 

Еквиваленти на стомана марка S420M

Германия (DIN) StE420TM
CАЩ ASTM A572 Gr.60
Италия (UNI) FeE420KGTM

 

Приложение

Продуктите от стомана S420M се използват за производството на заварени конструкции, в различни области на машиностроенето. Те намират широко приложение при изграждането на мостови опори и за изработката на метални конструкции. Валцуваните изделия от стомана S420M се използват при производството на опорни конструкции за вятърни електроцентрали. Стоманата с марка S420M се използва при изграждането на пътната инфраструктура, както и за реализацията на други инженерни проекти.

 

Заваряемост

Поради по-ниското ѝ съдържание на въглерод и ниската еквивалентна стойност на въглерода, стоманите от тази серия са много подходящи както за ръчно заваряване, така и за заваряване с помощта на автоматично оборудване, чрез прилагането на всички известни методи на заваряване. Поради ниската податливост на студено напукване не е задължително да се извършва предварително загряване преди заваряване. Качеството на заваръчния шев обаче зависи от процеса на заваряване, неговите условия и избора на подходящи добавъчни материали. Не се препоръчва използването на газово заваряване. За тази категория на якост в качеството на добавъчни материали е необходимо да се използват заваръчна тел и заваръчни електроди. При ръчно заваряване се препоръчват електроди с основно покритие. Тази марка стомана не е подходяща за термична обработка при температури над 580 °C. Работещите с тези марки стомана следва да се уверят, че техните изчисления, проект и методи на обработка са подходящи за този материал.

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин