Изберете и поръчайте

Изберете продукт свързан с Вашия проект или направете поръчка

Характеристики на марката стомана 20кп

Стоманата с марка 20кп е конструктивна въглеродна качествена стомана, чийто химичен състав е в съответствие с изискванията на стандартите ДСТУ 7809 и ГОСТ 1050.

Класификация: Конструктивна въглеродна висококачествена стомана

Продукти: Дебелолистова и тънколистова валцувана стомана под формата на рулони и листове, полуфабрикати, сортов прокат, в това число фасонен (профилен).

 

Химичен състав на стомана 20кп (анализ на лъжичкова проба) в съответствие с ДСТУ 7809, %

С Si Mn S P Cr Ni As Cu
0,17 - 0,24     ≤0,07 0,25 - 0,50 ≤0,040 ≤ 0,035 ≤ 0,25 ≤ 0,30 ≤ 0,08 ≤ 0,20

 

Механични свойства на листовия прокат от стомана 20кп в съответствие с ДСТУ 7808/ ГОСТ 4041

Временно съпротивление σв, Н/мм22 Относително удължаване δ5, %, не по-малко от Относително удължаване δ10, %, не по-малко от Твърдост HB, не повече от
340-490 28 24 127

 

Еквиваленти

САЩ 1020, 1023, G10200, G10230, M1020, M1023
Германия Cq22
Евросъюз C20E2C

 

Приложение  

Стоманата с марка 20кп след цианиране или цементация (повърхностно закаляване) се използва за производството на продукти с висока твърдост на повърхността и ниска твърдост на сърцевината –крепежи, оси, звездички, палци; след нормализация или без термообработка се използва за производството на детайли, работещи в температурния интервал -20 +4250С – щуцери, тръбни разклонители, болтове, вилки, корпуси, фланци.

 

Заваряване

Без ограничения (освен детайлите, преминали химико-термична обработка). Методи на заваряване: Ръчно дъгово заваряване, Автоматично дъгово заваряване под слой от флюс и с газова защита, Контактно заваряване.  

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин