Характеристики на марка стомана 08пс

Стоманата с марка 08пс е висококачествена въглеродна конструкционна стомана, чийто

Химичен състав отговаря на изискванията на стандарти ГОСТ 1050, ДСТУ 7809 и други нормативни документи

Класификация: Конструкционна въглеродна висококачествена стомана.

Продукти: Дебелолистов и тънколистов прокат под формата на рулони и листове, полуфабрикати, сортов (стандартен) прокат, в т.ч. профилни, калибрирани и шлифовани пръти, ленти, ивици, тръби  

 

Химичен състав на стомана 08пс, получен при анализ на лъжичкова проба съгласно ДСТУ 7809, %

C Si Mn Ni S P Cr Cu As
0,05 - 0,11 0,05 - 0,17 0,35 - 0,65 ≤0,30 ≤ 0,04 ≤ 0,035 ≤ 0,1 ≤ 0,25 ≤ 0,08
 

Механични свойства на листовия прокат, произведен от стомана 08пс в съответствие с ДСТУ 7808/ ГОСТ 4041

Временно съпротивление σв, Н/мм2 Относително удължение δ5, %, не по-малко от Относително удължение δ10, %, не по-малко от Твърдост HB, не повече от
270-410 32 28 109
     

Еквиваленти на стомана 08пс

САЩ 1008, A620, A622, G10080
Япония SPHE
Евросъюз DC01, DC04
Китай 08F
България 08ps
  

Приложение

Стоманата с марка 08пс се използва за производството на уплътнения, шайби, вилки, тръби, както и на детайли, подлагани на химико-термична обработка – втулки, съединителни отвори, съединителни пръти.

 

Заваряемост на стомана 08пс 

Без ограничения, с изключение на химико-термично обработените детайли; методи на заваряване: Ръчно-дъгово заваряване (РДС), Автоматично-дъгово заваряване (АДС) под флюс и с газова защита, Контактно точково заваряване (КТС).    

Свържете се

Свържете се с мениджъра

Абонирайте се за нашия бюлетин