Kręgi walcowane na gorąco są to wyroby blaszane przypominające zwinięte taśmy stalowe, produkowane w walcowniach gorących. Produkty te są szeroko stosowane w budownictwie, przemyśle maszynowym, produkcji samochodów, produkcji rur ogólnego przeznaczenia, budowlanych, naftowych i gazowych oraz rur specjalnego przeznaczenia, a także jako obrabiany element do dalszej produkcji wyrobów walcowanych na zimno.

Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Zastosowanie zwojów stali walcowanych na gorąco

Kręgi walcowane na gorąco wykorzystywane są do produkcji konstrukcji stalowych, rur i kształtowników zamkniętych, a także do obudowywania konstrukcji i elementów elewacji. Rury kształtowe i okrągłe są wykorzystywane w tym przemyśle na następujące sposoby:

 • Podtrzymywanie konstrukcji stalowych i szkieletów obiektów przemysłowych i cywilnych
 • Obudowy ochronne dla różnych linii użytkowych (przewody i kable, kanały z tworzyw sztucznych lub inne)
 • Podpory głównych rurociągów, wodociągów i sieci ciepłowniczych, mostów i estakad
 • Przewody kanalizacyjne, kanały spalinowe i systemy wentylacyjne
 • Do budowy dróg - słupy, prowadnice, elementy odwodnienia, słupy oświetleniowe i bariery przeciwkolizyjne
 • Konstrukcje stalowe do zastosowania na boiskach sportowych i placach zabaw dla dzieci, do budowy ogrodzeń i ścianek działowych oraz w innych rozwiązaniach

Kluczowe wymagania tego segmentu w stosunku do tego rodzaju wyrobów walcowanych obejmują minimalne tolerancje wymiarowe, duży ciężar zwojów, spawalność, wysoką wytrzymałość i ciągliwość, odporność na pęknięcia (również w ujemnych temperaturach) oraz w przypadku niektórych określonych sfer, odporność na działanie czynników zewnętrznych. Ostatnio w segmencie budowlanym obserwuje się tendencję zastępowania wyrobów stalowych walcowanych na zimno tańszymi, cienkimi wyrobami walcowanymi na gorąco. Jednak obecnie powszechnie stosuje się wysokowytrzymałe wyroby walcowane w celu zmniejszenia ciężaru produktu. 

 

Rozmiary, na które jest duży popyt:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Średnica wewnętrzna, mm

 

 

1.0-15

1,000-2,000

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Waga, t

16-30

Gatunki stali, na które jest duży popyt

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355N, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML, St1kp, St1ps, St1sp, St2kp, St2ps, St2sp, St3kp, St3ps, St3sp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, 08, 08ps, 10kp, 10ps, 10sp, 15kp, 15ps, 15sp, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09g2, 09g2s, 10HNDP, 10HSND, 15HSND, itd.

Stan dostawy

Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane i walcowane termomechanicznie

 

Walcowane na gorąco zwoje stalowe do produkcji rur o dużych średnicach

Rury wielkośrednicowe ze stali walcowanej na gorąco produkowane są z zastosowaniem szwu spiralnego. Taka technologia pozwala na produkcję rur o średnicy do 2520 mm dla następujących segmentów:

 • Rurociągi główne do transportu ropy, gazu i innych substancji
 • Rurociągi technologiczne, sieci ciepłownicze, wodociągi i kanalizacje
 • Podpory obiektów przemysłowych, mosty i estakady, elementy platform lądowych i morskich

Do tych celów blacha walcowana na gorąco musi być w kręgach o wadze do 32 ton, co pozwala na zwiększenie wydajności sprzętu i uzysku. Blacha walcowana na gorąco w zwojach powinna mieć takie właściwości jak dobra spawalność, wysoka wytrzymałość i ciągliwość oraz odporność na pękanie (również w ujemnych temperaturach). Ze względu na zwiększoną agresywność transportowanych substancji, rośnie zapotrzebowanie na stal walcowaną o gwarantowanej odporności na media siarkowodorowe (HIC, SSC). Wyższe ciśnienie technologiczne w rurociągach pociąga za sobą konieczność stosowania rur o grubszych ściankach, wykonanych z wysokowytrzymałych gatunków stali, takich jak X60-Х100. 

 

Rozmiary, na które jest duży popyt:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Średnica wewnętrzna, mm

 

3.0-25

1,000-2,100

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Waga, t

Do 32

Gatunki stali, na które jest duży popyt

Dla rurociągów: А, В, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, Х90, itd (API 5L i specyfikacje klienta)

Dla konstrukcji i podpór: A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36,E36, A40, D40, E40, F40 lub ich odpowiedniki wg rejestrów okrętowych; S235-S960 wg EN 10025 (i. 1-6), EN 10225

Stan dostawy

Walcowane normalizująco i walcowane termomechanicznie

 

Stal walcowana na gorąco w kręgach do ponownego walcowania

Znaczna część globalnej produkcji stali w zwojach walcowanych na gorąco jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji wyrobów stalowych walcowanych na zimno. Kluczowe wymagania dla stali w zwojach walcowanych na gorąco obejmują wąski zakres tolerancji wymiarowej, plastyczność, wysoką jakość powierzchni, a także brak rdzy oraz wad zewnętrznych i wewnętrznych.

Przed walcowaniem na zimno kręgi walcowane na gorąco poddawane są trawieniu kwasem w celu oczyszczenia ich powierzchni z rdzy i innych zanieczyszczeń. Producenci kręgów zimnowalcowanych, którzy nie posiadają linii do trawienia lub mają ograniczone możliwości ich wykorzystania, składają zamówienia na wyroby walcowane na gorąco, które zostały już poddane trawieniu i/lub olejowaniu. 

 

Rozmiary, na które jest duży popyt:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Średnica wewnętrzna, mm

 

1.2-6.0

1,000-1,500

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Waga, t

20-30

Gatunki stali, na które jest duży popyt

005, 1006, 1008, 1012, itd. zgodnie z ASTM A568, SAE 1005, SAE 1006, SAE1008, itd. zgodnie z SAE J 403, ASTM A36, S235, S275, S355 (JR/J0/J2), 08kp, 08ps, 08sp, 08YU i ich odpowiedniki

Stan dostawy

Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane (również wytrawiane lub wytrawiane i olejone)

 

Stal walcowana na gorąco w kręgach dla przemysłu maszynowego

Stal walcowana na gorąco w zwojach jest szeroko stosowana w następujących segmentach przemysłu maszynowego:

 • Przemysł maszynowy i ciężki (korpusy i podzespoły obrabiarek, maszyn górniczych, drogowych i przeładunkowych)
 • Motoryzacja (nadwozia samochodów osobowych i ciężarowych, elementy okładzin wagonów towarowych, zbiorników, wysięgniki żurawi samochodowych itp.)
 • Do produkcji elementów maszyn rolniczych (pługi, lemiesze, brony, części siewników i korpusy maszyn rolniczych)

Szersze zastosowanie wysokowytrzymałej, niskostopowej stali walcowanej (stale dwufazowe, stale TMCP itp.) może zmniejszyć ciężar maszyn i urządzeń, a tym samym zwiększyć ich udźwig (nośność) i efektywność działania. 

 

Rozmiary, na które jest duży popyt:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Średnica wewnętrzna, mm

 

1.3-25

1,000-2,000

650+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Waga, t

10-25

Gatunki stali, na które jest duży popyt

S235-S355 (JR/J0/J2), S355-S460 M/ML, DD11, DD12, DD14, S315MC, S355MC, S420MC, S500MC, S960MC, DP550, DP600, 30MnB5, 36MnB5, 16MnCrB5, P355N, P355NH, P355NL1, P275NL2, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09g2, 09g2s, 10HNDP, 10HSND, 15HSND, itd.

Stan dostawy

Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane, walcowane termomechanicznie (również wytrawiane lub wytrawiane i olejone)

 

Walcowane na gorąco kręgi stalowe dla usługowych centrów metalowych

Końcowymi odbiorcami usługowych centrów metalurgicznych są przedsiębiorstwa budowy maszyn, stocznie, elektrownie wiatrowe, producenci urządzeń grzewczych, itp. Ze względu na zróżnicowany zakres zastosowań wyrobów stalowych, centra serwisowe zużywają szeroką gamę gatunków i rozmiarów wyrobów stalowych. Kręgi walcowane na gorąco powinny mieć wyjątkowo precyzyjne wymiary, jednolite właściwości mechaniczne i niskie naprężenia wewnętrzne, aby mogły być cięte laserowo i plazmowo w całkowicie zautomatyzowanych zakładach. 

 

Rozmiary, na które jest duży popyt:

Grubość, mm

Szerokość, mm

Średnica wewnętrzna, mm

 

1.0-15.0

1,000-2,000

700+/-50; 750+/-50; 850+/-50

Waga, t

8-25

Gatunki stali, na które jest duży popyt

S235-S355 (JR/J0/J2), S355-S460 M/ML, DD11-DD14, S315MC-S960MC, DP550 – DP600, 30MnB5, 16MnCrB5, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Мо3, P275NH, P275NL1, P355N, P355NH, P355NL1, P275NL2, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2, St3kp, St3ps, St3sp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, 08, 08ps, 10kp, 10ps, 10sp, 15kp, 15ps, 15sp, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 09g2, 09g2с, 10HNDP, 10HSND, 15HSND, etc

Stan dostawy

Walcowane na gorąco, normalizowane, walcowane termomechanicznie (również wytrawiane lub wytrawiane i olejone)

Klasyfikacja stalowych zwojów walcowanych na gorąco

Stalowe kręgi walcowane na gorąco są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, a każda branża wymaga pewnych określonych parametrów jakościowych gotowych wyrobów, które są pogrupowane w normy. Główne normy dotyczące specyfikacji technicznych, które mają zastosowanie do produkcji zwojów walcowanych na gorąco to:

 • Normy europejskie: EN 10025, EN 10028, EN 10111, EN 10149, DIN 17100, EN 10083, EN 10120
 • Normy Ukrainy i WNP: DSTU EN 10025, DSTU 2834 / GOST 16523, GOST 14637, GOST 1577, DSTU 7808 / GOST 4041, GOST 17066, DSTU 8541 / GOST 19281, GOST 8568, GOST 5521
 • Normy amerykańskie: ASTM A36/A36M, ASTM A1011/A1011M, ASTM A568, normy Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API), itp.

Produkcja kręgów walcowanych na gorąco

Wyroby w kręgach walcowane na gorąco (szerokie taśmy) są produkowane przez półciągłe lub ciągłe walcownie gorące, które mogą być również częścią kompaktowych zakładów produkujących taśmy.

Odlewane lub walcowane w sposób ciągły kęsiska z gatunków stali węglowej, niskostopowej i stopowej są wykorzystywane jako półprodukt do produkcji kręgów stalowych. Proces produkcji zwojów walcowanych na gorąco obejmuje następujące etapy:

 • Podgrzanie kęsiska do walcowania w piecu grzewczym (temperatura podgrzewania jest regulowana w zależności od gatunku stali i wybranych warunków procesu)
 • Odkamienianie hydrauliczne w celu usunięcia zgorzeliny z powierzchni materiału wsadowego
 • Walcowanie na stanowiskach zgrubnych i wykańczających z pośrednim przewijaniem lub bez przewijania półfabrykatu w zespole kręgów
 • Monitorowanie chłodzenia taśmy walcowanej
 • Nawijanie wyrobów gotowych na zwijarki
 • Wykończenie kręgów stalowych walcowanych na gorąco, tj. cięcie, odbiór, pakowanie, etykietowanie itp. 

 

Kup zwoje stali walcowanej na gorąco od producenta

Zakłady Metinvest produkują kręgi walcowane na gorąco o grubości 1,2-25 mm zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych oraz specyfikacjami klientów. Wyroby dostępne są zarówno w postaci walcowanej na gorąco, jak i ze specjalną obróbką w linii produkcyjnej (m.in. walcowanie kontrolowane, termomechaniczne i normalizowane). Zwoje walcowane na gorąco można nabyć za pośrednictwem globalnej sieci sprzedaży, składającej się z 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej, a także 16 centrów obsługi metalu na Ukrainie oraz autoryzowanych dealerów.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter