Przemysł maszynowy to jeden z głównych sektorów konsumenckich stali walcowanej z gatunku stali węglowych, niskostopowych i stopowych o zwykłej, zwiększonej i wysokiej wytrzymałości.

Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Produkcja grubych blach stalowych do budowy maszyn

Grubą blachę stalową, używaną w przemyśle maszynowym, walcuje się na gorąco w walcowniach rewersyjnych wyposażonych w jedno, dwa lub trzy stanowiska robocze. Materiał wsadowy stosowany w takiej produkcji stanowią kęsiska stalowe płaskie produkowane albo w procesie odlewania ciągłego albo w procesie walcowania na gorąco wlewków w zgniataczach kęsisk płaskich. Podczas produkcji wyroby walcowane do budowy maszyn przechodzą przez etapy ogrzewania w piecu i walcowania kęsisk na blachy grube w określonych trybach temperaturowo-odkształceniowych, wykończenia i obróbki cieplnej (jeśli to konieczne). Produkty, które można otrzymać to zarówno produkty walcowane na gorąco jak i po różnych rodzajach obróbki cieplnej, której poddaje się je podczas lub po walcowaniu (wyżarzanie, ulepszanie cieplne, normalizowanie, walcowanie normalizowane, termomechaniczne, kontrolowane, itd.).

Dostarczając stal do budowy maszyn, producent może świadczyć dodatkowe usługi w zakresie obróbki, które wykonuje się w zakładzie producenta, w centrach serwisowych stali lub przez wykonawców:

  • Spłaszczanie w prostownicach do blach i prasach w celu poprawy płaskości blachy (zmniejszenie falistości i wyboczenia wyrobów walcowanych).
  • Śrutowanie - oczyszczanie powierzchni metalowych ze zgorzeliny, rdzy i usuwanie drobnych niedoskonałości powierzchni poprzez skierowanie strumienia materiału ściernego (żwiru stalowego). Ten rodzaj obróbki tworzy warstwę wierzchnią o wysokich naprężeniach ściskających, zmniejszając ryzyko uszkodzeń związanych ze zmęczeniem materiału, zniszczenia i mechanicznego pękania pod wpływem korozji. Śrutowanie przygotowuje powierzchnię do nałożenia ochronnego podkładu antykorozyjnego.
  • Nakładanie powłoki ochronnej / malowanie blach grubych. Gruntowanie powierzchni wyrobów walcowanych zapewnia tymczasową ochronę powierzchni metalowych przed korozją podczas produkcji konstrukcji i po jej zakończeniu w czasie montażu na terenie zakładu do czasu zastosowania podstawowej ochrony antykorozyjnej. Często oba procesy, tj. śrutowanie i gruntowanie, odbywają się na tej samej linii technologicznej.
  • Cięcie plazmowe metali, gięcie, fazowanie - produkcja półproduktów stalowych w celu zmniejszenia kosztów konsumenckich związanych z dalszym przetwarzaniem wyrobów walcowanych i skrócenia cyklu produkcyjnego podczas produkcji końcowych konstrukcji / wyrobów stalowych.

Application

Manufacture of heavy ground, underground and lifting equipment
Manufacture of agricultural equipment

Downloads

Blachy grube do budowy maszyn są szeroko stosowane we wszystkich sektorach przemysłu maszynowego:

  • produkcja ciężkich maszyn podziemnych i lądowych (obudowy, osłony, narażone na duże obciążenia elementy maszyn górniczych, drogowych i przeładunkowych, płyty ścieralne, wysięgniki żurawi itp.)
  • produkcja elementów maszyn rolniczych (pługów, ostrzy, bron i części siewników);
  • produkcja komponentów dla transportu towarowego i pasażerskiego (elementy nośne karoserii i obudowy);
  • inżynieria obrabiarek oraz inżynieria ciężka (korpusy oraz obudowy maszyn do obróbki drewna i metalu, części i elementy wyposażenia do prac i operacji metalurgicznych, chemicznych i innych).

Wysokowytrzymałe wyroby walcowane o wytrzymałości na rozciąganie do 1800 MPa powszechnie stosuje się w celu zmniejszenia wagi elementów maszyn i karoserii (po walcowaniu termomechanicznym lub hartowaniu i odpuszczaniu). W miarę zwiększania się obciążeń elementów roboczych urządzeń górniczych, wymagają one zastosowania blach walcowanych o grubości do 200 mm i gwarantowanym poziomie właściwości mechanicznych. Wyroby walcowane wysokowytrzymałe (o wytrzymałości na rozciąganie do 2000 MPa) i o wysokiej twardości (do NWC 650) są wykorzystywane do obróbki skał wysokościeralnych.

Ze względu na szerokie zastosowanie automatycznych linii piłowania/cięcia, wiercenia/spawania z wykorzystaniem konstrukcji stalowych, użytkownicy wymagają gwarancji wysokiej płaskości blach grubych w przemyśle maszynowym (S wg EN 10029).

Popularne rozmiary:
demand: 

Grubość w mm 4-200, Szerokość w mm: 1500-4000, Długość w mm: do 15000 

Waga w tonach:

 do 20 t

Popularne gatunki stali:

20MnB5, 30MnB5, 38MnB5, 27MnCrB5, 33MnCrB5,
39MnCrB6, 34CrMo4, 42CrMo4, C40, C45, C40E,
C45E, C50E, S315MC, S355MC, S420MC, S500MC,
S960MC, DP550, DP600, S355MC – S960MC,
S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL,
S500QL1, S690Q, S690QL, S690QL1, S890Q,
S890QL, S890QL1, S960Q, S960QL, S960QL1,
16MnCr5, 20MnCr5, G10120/1012, G10200/1020,
G10210/1021, G10450/1045, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 09G2, 09G2S, 10HNDP, 10HSND, 15HSND,
65G, 70, 60S2, 14G2AFD, 16G2AFD, 15Г2AFDps,
09G2SD, 15G2SF, 14G2, 06GB, 06GBD, 06G2BD,
16HGMFTR, 16H2GSB, 25HGSR and other steel
grades 

Warunki dostawy

walcowane na gorąco, walcowane normalizowane lub normalizowane, walcowane termomechanicznie, hartowane i odpuszczane

Kup grube blachy walcowane do budowy maszyn od producenta

Metinvest oferuje blachy grube do budowy maszyn w szerokim zakresie rozmiarów i gatunków (grubość do 200 mm, szerokość do 3400 mm i długość do 25 m) dla wszystkich segmentów przemysłu maszynowego. Produkty walcowane do budowy maszyn dostępne są jako walcowane na gorąco i poddawane obróbce cieplnej zgodnie z wymaganiami kluczowych norm międzynarodowych (EN 10149-2, EN 10083, EN 10084, GOST 14959) oraz specyfikacjami technicznymi klienta. Blachy grube do budowy maszyn można nabyć poprzez globalną sieć sprzedaży obejmującą 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce, a także 16 centrów serwisowych na Ukrainie oraz autoryzowanych dealerów.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter