Materiały z rudy żelaza (IOM) wytwarza się poprzez obróbkę rudy żelaza. Przeznaczone są do dalszego zastosowania w przemyśle żelaznym i stalowym. Są one źródłem Fe w produkcji żelazostopu i surówki w piecach wielkich, produkcji bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI) oraz żelaza brykietowanego na gorąco (HBI). Główne typy materiałów z rudy żelaza to koncentrat, granulat i spieki.

Surówka to stop żelaza zawierający węgiel (> 2,14% C) i inne elementy. Dzięki swym doskonałym właściwościom odlewniczym, jest powszechnie stosowany w różnych branżach, także w wyrobie stali.

Stal to wieloskładnikowy metalowy produkt zawierający głównie żelazo (Fe), węgiel (od 0,025% do 2,14%), dodatki i stopy. Do półproduktów należą kęsy kwadratowe, kęsiwa, półwyroby dwuteownika, kęsiska płaskie oraz pręty walcowane okrągłe służące do walcowania na gorąco profili, produktów płaskich i rur.

Koks i produkty chemiczne obejmują produkty z koksowni i zakładów chemicznych. Główny produkt koksowni (zgazowanie węgla w wysokich temperaturach bez powietrza) to koks stosowany jako paliwo i wyrób chemiczny redukujący żelazo w piecach wielkich. Poza koksem, w procesie przetwarzania węgla powstają aromatyczne węglowodory (benzen i fenol), gaz koksowniczy i smoła węglowa, które zostaną przetransportowane do specjalistycznych przedsiębiorstw do dalszej obróbki i przetwarzania w celu wytworzenia surowego benzenu, benzenu do syntezy, siarczanu amonu, smoły węglowej, naftalenu itd.

Półprodukty i ruda żelaza Metinvest

Wytwarzanie i zastosowanie materiałów z rudy żelaza, półprodukty oraz koks i produkty chemiczne

Materiały z rudy żelaza produkuje się w zakładach wzbogacania w procesie wydobycia, przygotowania i wzbogacania rudy żelaza. Przetwarzanie rudy obejmuje zgniatanie (ścieranie), podnoszenie zawartości Fe przez usuwanie skały płonnej i szkodliwych nieczystości, suszenie, granulowanie oraz prażenie granulek w celu uzyskania rudy żelaza o danej wytrzymałości i sile. Surówkę wytwarza się w piecach wielkich przez redukcję tlenku żelaza zawartego w materiałach z rudy za pomocą elementów uzyskanej ze spalania paliwa (tlenek węgla, wodór i węgiel). W procesie wielkopiecowym produkuje się gorący metal bogaty w węgiel oraz żużel składający się z nieredukowanych tlenków, popiołu, topnika itd. Gorący metal przekazywany jest do zakładów produkcji stali, do zakładów odlewniczych w celu wykonania odlewów i do maszyn rozlewniczych w celu produkcji surówki.

Do produkcji stali stosowany jest jeden z trzech typów pieca, a mianowicie: zasadowy konwertor tlenowy, piec martenowski i piec łukowy. Każda metoda obejmuje przygotowanie materiału, produkcję stali w wytapialniach, obróbkę wtórną i odlewanie. Gorący metal lub surówka, stal lub żelazo z odzysku oraz żelazostopy stosuje się jako surowce, czy materiał podawany. Produkty końcowe wyrobu stali obejmują półprodukty stalowe odlewane w różnych maszynach (odlewarka) lub przelewane do wlewek z późniejszym ponownym walcowaniem oraz zgniataczem bądź halą martenowską. Zależnie od kształtu, wymiarów i zastosowania, półprodukty dzieli się na:

  • Kęsiska płaskie – półprodukty o przekroju prostokątnym z dużym współczynnikiem wytwarzania produktów płaskich i kręgów.
  • Kęsy – półprodukty z kwadratowym (boki ponad 200 mm) lub niemal kwadratowym przekrojem stosowane do walcowania profili ciężkich.
  • Kwadratowe kęsy – półprodukty o kwadratowym przekroju z bokami do 200 mm do walcowania na gorąco profili średnich i lekkich.
  • Półwyroby do produkcji dwuteowników – półprodukty do wyrobu teowników o szerokich półkach.
  • Pręty walcowane okrągłe – półprodukty do tworzenia bezszwowych rur i osi.

Węglowodory aromatyczne wyprodukowane w procesie odgazowywania węgla przekazuje się do zakładów chemicznych w celu wytworzenia ksylenu i naftalenu (surowego i przetworzonego), fenolu, ortokrezolu, dikrezolu, rozpuszczalnika węglowego, paliwa do boilerów i pieców oraz innych koksów i produktów chemicznych. Większość produktów przetwarzania fenolu i naftalenu za pomocą węglowodoru stosowane są w branży chemicznej i ochronie zdrowia.

Smołę węglową uzyskaną podczas produkcji koksu przekazuje się do zakładu destylacji smoły, gdzie w procesie pirolizy zostanie ona przekształcona w produkt płynny lub granulowany pak węglowy. Produkty te stosuje się do wytwarzania materiałów grafitowych oraz zawiesiny anodowej do produkcji aluminium pierwotnego.

 

Kupuj surowce, półprodukty, koks i produkty chemiczne

Metinvest to wiodący światowy dostawca koncentratu rud żelaza, granulatu, surówki i półproduktów stalowych. Produkty te wytwarzane są w ukraińskich zakładach wzbogacania rudy żelaza oraz wytwórniach stali; można je nabyć w globalnej sieci sprzedaży obejmującej 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter