Surowce z rudy żelaza to minerały zawierające żelazo Fe przygotowane do dalszego przetwarzania w żelazo, żelazo bezpośrednio zredukowane (DRI) oraz żelazostopy. Surowce mineralne z rudy żelaza pochodzą ze skał zawierających żelazo w takich ilościach, że przetwarzanie rudy jest opłacalne.
 

Koncentrat z rudy żelaza

Koncentrat z rudy żelaza – produkt wzbogacony, w którym zawartość pierwiastków i skład mineralogiczny spełnia warunki dalszej obróbki metalurgicznej. Koncentrat jest dostarczany jako produkt handlowy i wykorzystywany jako półprodukt do peletu do wielkich pieców i peletu do metalizacji, a także mogą być wykorzystywane do brykietów z zawartością żelaza. Rozwój technologii wtryskiwania koncentratu rudy żelaza do pieców poprzez dysze (wraz z pyłem węglowym lub niezależnie) jest uważany jako jeden z najbardziej obiecujących obszarów produkcji wielkich pieców, co może w znaczący sposób zastąpić rudę kawałkową.

Manufacturer:

 

 

SevGOK

 

Koncentrat 

InGOK

 

WMS Koncentrat 

InGOK

 

MFU Koncentrat 

InGOK

 

MFU Koncentrat +

CGOK

 

Koncentrat  А1

YUGOK*

 

КЗ Koncentrat 

YUGOK*

 

K3B Koncentrat 

Fe (całkowity)

65,43

65

67

68,5

68,24

65,12

67,5

Fe2O3

63,72

59,77

65,21

66,21

64,36

61,86

64,76

SiO2

7,77

8

5,55

4,1

4,36

8,48

5,4

Al2O3

0,09

0,32

0,2

0,18

0,04

0,16

0,11

CaO

0,22

0,18

0,3

0,21

0,04

0,17

0,16

MgO

0,24

0,86

0,51

0,39

0,10

0,30

0,19

S

0,055

0,221

0,052

0,03

0,09

0,03

0,03

P

-

0,024

0,014

0,015

0,002

0,006

0,006

wilgoć

<10,5

<10,5

<10

<10

<10

<10,5

<10

* Metinvest sprzedaje produkty wytwarzane przez YuGOK

Pelety z rudy żelaza

Pelety z rudy żelaza – materiał generowany z drobnej (proszkowanej) rudy oraz rozdrobnionych koncentratów poprzez granulowanie oraz hartowanie poprzez utwardzanie lub metodą niewypalania. Pelety z rudy żelaza z zawartością co najmniej 62% żelaza są używane w wielkich piecach do wytwarzania gorącego metalu. Pelety do metalizacji wykonane z ulepszonego koncentratu zawierają co najmniej 66% żelaza i są używane głównie do produkcji żelaza bezpośrednio zredukowanego (DRI, HBI).

 Producent:

 

 

SevGOK      

 

granulki nie topione premium

SevGOK      

 

granulki nie topione

CGOK

 

granulki nie topione

Fe (całkowity)

>65

>62,5

>65,5

SiO2

5,78

8,91

5,20

Al2O3

0,26

0,3

0,23

CaO

0,26

0,47

0,42

MgO

0,4

0,48

0,28

S

0,011

0,023

0,014

zasadowość

0,11

0,11

0,12

rozmiar 10-14 mm

 

 

>85%

Do tej pory SevGOK rozpoczął pilotażową produkcję pelletu z 65,5% Fe.
Granulki nie topione i topione są nietoksyczne, niepalne i niewybuchowe. Granulki są wysyłane jako towar luzem koleją przy użyciu taboru z otwartym dachem i drogą morską.

Ruda kawałkowa

Ruda kawałkowa – materiał sypki do wytopu w wielkich piecach, z użyciem spiekanej rudy, wapnia, drobnego koksu, przesianych kawałków oraz pyłu wielkopiecowego na specjalnych taśmach do spiekania. Jakość rudy kawałkowej zależy od zawartości żelaza w rudzie żelaza, wytrzymałości, zniszczeniu podczas nagrzewania oraz redukcji w wielkim piecu.

Linia produktów jest reprezentowana przez aglomeraty wytwarzane przez Southern GOK: aglomerat nie wypływający o zawartości żelaza 62%, aglomerat topiony o zawartości żelaza 50-57%. Aglomerat jest nietoksyczny, ognioodporny i przeciwwybuchowy. Jest transportowany koleją luzem w otwartym taborze.

 

Produkcja rudy żelaza

Żelazo w rudzie jest obecne w formie tlenków lub soli połączonych ze skałą płonną. Na świecie wydobywa się ponad 10 rodzajów rudy żelaza, a główne z nich to:

 • Magnetyt – zawiera żelazo w formie Fe3O4.

 • Hematyt – zawiera żelazo w formie tlenku Fe2O3.

 • Brązowa ruda żelaza – zawiera żelazo w formie hydratu. Najpopularniejszymi typami są limonit (2Fе203 х ЗН2О) i goethyt (Fe203 х H20).

 • Syderyt (FeC03) jest najuboższą rudą żelaza. Zawartość żelaza w nich waha się pomiędzy 35% a 48%. Rezerwy tych rud są niewielkie.

Skała płonna składa się z krzemionki (SiO2), gleby gliniastej (Al2O3), a czasami związków wapnia. Dodatkowo skała płonna zawiera szkodliwe zanieczyszczenia: siarkę, fosfor, arsen i cynk. Skład i jakość skały płonnej są niezwykle ważne, ponieważ mają wpływ na wybór topnika, jego ilość, a także objętość paliwa użytego podczas przetwarzania.

Rudy żelaza są wydobywane w kopalniach głębinowych i kopalniach odkrywkowych, a następnie dostarczane do specjalnych zakładów wzbogacania rud (w skrócie ZWR) do przygotowania i wzbogacania. W tym miejscu przechodzi przez kilka etapów:

 • Miażdżenie i mielenie – zmniejsza rozmiar kawałków rudy przez zgniatanie, abrazję, pękanie lub uderzanie. W tym celu używa się kruszarek i młynów.

 • Wzbogacanie (separacja i flotacja) – zwiększa zawartość użytecznych elementów w rudzie i zmniejsza zawartość skały płonnej oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Główną metodą wzbogacania rud żelaza jest wzbogacanie magnetyczne.

 • Filtracja – usuwająca zbyteczną wilgoć z koncentratu.

 • Produkcja peletu – produkcja materiału z rudy żelaza o odpowiednim rozmiarze wymaganym do pracy wielkiego pieca. Podczas produkcji peletu, koncentrat jest mieszany z topnikami i spoiwami, a następnie peletyzowany i palony.

 • Przechowywanie i wysyła.
   

Kup rudę żelaza od producenta

Metinvest jest jednym z 10 największych światowych producentów rudy żelaza. Przeprowadza wydobycie i wzbogacanie rudy żelaza w ukraińskich zakładach wzbogacania rud żelaza opartych o złoża Kryvyi Rih. Surowce z rudy żelaza – ruda kawałkowa, koncentrat i pelety można nabyć poprzez globalną sieć sprzedaży złożoną z 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter