Metinvest – Grupa górniczo-hutnicza, obejmująca przedsiębiortstwa na Ukrainie, w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, oraz posiadająca sieć dystrybucji na całym świecie. Integracja pionowa umożliwia zarządzanie wszystkimi etapami: począwszy od wydobycia surowców, produkcji stali, dystrybucji po sprzedaż gotowych wyrobów.

Czytaj więcej

Metinvest B.V. jest spółką holdingową Metinvest Group (Holandia, numer rejestracyjny: 24321697). Jej siedziba znajduje się w Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, The Netherlands. Głównymi akcjonariuszami Grupy Metinvest są SCM Group i Smart Holding, które zarządzają Metinvest na zasadach partnerskich.

Wydobycie

Metinvest obejmuje firmy wydobywcze, produkujące rudę żelaza i węgiel. Zapewnia to stabilne wykorzystanie mocy produkcyjnychi obecność na rynkach zagranicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
29 MT

Produkcja koncentratu rudy żelaza w 2018 r.
3 MT

Produkcja koncentratu węgla w 2018

Metalurgia

W swoich przedsiębiorstwach na Ukrainie, we Włoszech, w Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii, Grupa wytwarza koks, żelazo, stalowe półprodukty, profile oraz blachy.

Czytaj więcej
7.6 MT

Produkcja stali w 2019 r.
5.6 MT

Produkcja koncentratu rudy żelaza w 2019 r.

Sprzedaż

Nasza sieć przedstawicielstw, biur sprzedaży i centrów serwisowych obejmuje ponad 80 krajów i zapewnia ponad 10 000 Klientom wysokiej jakości wyroby i usługi.

Czytaj więcej
96

kraje w sieci sprzedaży Metinvest
43

znajdź przedstawicielstwo

Logistyka i zakupy

Metinvest rozwija system zarządzania zaopatrzeniem: zapewnia produkcję surowców, materiałów i sprzętu, a także dostarcza produkty stalowe konsumentom. Własna firma spedycyjna i linie żeglugowe pozwalają szybko dostarczać surowce i wyroby na całym świecie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Serwis i Inżynieria

Firma obejmuje niezależne przedsiębiorstwa usługowe i inżynieryjne z wykwalifikowanymi specjalistami i nowoczesną bazą technologiczną. Opracowujemy i wdrażamy projekty inwestycyjne, naprawiamy i konserwujemy sprzęt. Rozwój wyspecjalizowanej firmy pozwala obniżyć koszty, efektywnie wykorzystać zasoby i poprawić jakość pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie korporacyjne

Metinvest opracowuje system zarządzania korporacyjnego, który zapewnia sprawiedliwy podział wyników pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, a także innych interesariuszy.

Zarządzanie

Nasz zespół zarządzający skupia specjalistów w dziedzinie produkcji i sprzedaży z szerokimi kompetencjami w dziedzinie finansów i zarządzania biznesem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Historia

 
{{item.year}}