Surówka to wieloskładnikowy stop żelaza zawierający węgiel (> 2,14%) i inne pierwiastki. Jest szeroko stosowana w wytwarzaniu stali ze względu na zrównoważony proces oraz parametry wydajnościowe.

Stal to metalowy produkt metalurgiczny zawierający węgiel (od 0,025% do 2,14%), nieczystości i stopy. To ważny komponent w budowie maszyn oraz konstrukcji przyrządów, w budownictwie i innych branżach.

Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Podstawowy skład chemiczny

Grade of pig iron*

Elements, % by mass

C

Mn max

Si max

S max

P max

P1 / P2 / PL1 / PL2

3.5-5.0

1.00

1.20 (target 1.00)

0.05

0.10 (target 0.08)

 

Produkcja surówki i półproduktów stalowych

Żelazo produkowane jest w wielkich piecach (szybowych), czyli pionowych obiektach z powłoką ogniotrwałą i pokrywą stalową o grubości do 35 mm. Obróbka w piecu wielkim polega na redukowaniu żelaza (z rudy), gdy wchodzi w reakcję z tlenkiem węgla, wodorem oraz węglem, które uwalniane są podczas spalania paliwa w piecu.

Materiały z rudy żelaza, paliwo (koks) oraz topniki (wapienny oraz z wapna palonego) ładuje się do pieca w odpowiedniej ilości w celu wytworzenia gorącego metalu, zaś powietrze ubogacane tlenem, gazem naturalnym, parą itd. jest spychane w dół. Następuje spalanie, ogrzany ładunek opuszcza się. W ten sposób produkuje się gorący metal zawierający 4,0-4,3% węgla.

Proces wytwarzania stali składa się z kroków takich jak przygotowanie materiału wsadowego, topienie, metalurgia wtórna i odlewanie. Do surowców należy gorący metal i surówka, stal z odzysku lub żelazo, a także żelazostopy. Najważniejsze jest usunięcie nadmiaru węgla, krzemu, manganu i innych zanieczyszczeń z gorącego metalu. Kluczowe metody produkcji stali obejmują zasadowe konwertory tlenowe, elektryczny piec łukowy oraz piece martenowskie.

Zasadowe konwertory tlenowe są powszechnie używane do wyrobu stali za pomocą gorącego metalu. Materiał wsadowy to gorący metal, metal z odzysku i proszki (wapno, fluoryt, ruda żelaza i boksyt).

Elektryczny piec łukowy stosowany jest do wytwarzania stali wysokostopowej, strukturalnej, specjalnej oraz stopów. Piece do topienia sklasyfikowane zostały jako łukowe i indukcyjne.

Piec martenowski stosowany jest coraz rzadziej ze względu na niską wydajność oraz wpływ na środowisko. Proces zachodzi w palenisku płomieniaka (pieca płomiennego).

Którąkolwiek metodę się zastosuje, stal gwintowana poddawana jest obróbce kadziowej, żeby uzyskać pożądany skład chemiczny i temperaturę. W ten sposób wyrób stali i odlewanie są bardziej opłacalne. Jednostki stosowane do ogrzewania, mieszania i rafinowania oraz zmiany składu chemicznego, zwane są piecami kadziowymi.

Odlewanie to ostatni krok produkcji stali w celu wytworzenia pasm w postaci stałej dla dalszego przetwarzania w walcowniach. Obecnie główną metodą jest odlewanie ciągłe, co dotyczy około 95% stali, natomiast pozostałość leje się do wlewków.

Maszyny do odlewania ciągłego (odlewnice) wytwarzają takie półprodukty jak kęsy i kęsiwa kwadratowe do wytwarzania profili i kształtek, kęsiska o prostokątnym przekroju do wytwarzania blach (grubych i cienkich), kęsy okrągłe lub puste do tworzenia rur oraz profile wstępne dwuteowe do tworzenia dwuteowników szerokostopowych. Materiał w postaci stałej uzyskany na odlewnicy można podać bezpośrednio do walcowni gorącej, chociaż wlewki wymagają dalszego walcowania na gorąco, jeśli mają z nich powstać półprodukty.

Klasyfikacja żelaza i stali

Żelazo ma następującą klasyfikację:

 • Surówka / gorący metal (w produkcji stali)
 • Żeliwo (do odlewania przeznaczonego do różnych zastosowań)
 • Żelazo specjalne (np. surówka lustrzana, żelazostopy).

Żelazo klasyfikuje się na podstawie poniższych kryteriów:

 • Pozycja na diagramie fazy Fe-C wobec punktu żelaza euktektycznego: hipoeuktektycznego i hipereuktektycznego.
 • Stan i forma węgla w strukturze materiału: szary, biały, nakrapiany, wychłodzony, ciągliwy oraz sprasowane żelazo grafitowe.
 • Struktura metalu podstawowego: perlit-cementyt, perlit, ferryt-perlit i ferryt.
 • Skład chemiczny: stal niestopowa i stopowa.
 • Właściwości: żelazo strukturalne i specjalne (ozdobne, przeciwcierne i odporne na zużycie, odporne na temperaturę, korozję, żelazo ze specjalnymi właściwościami magnetycznymi itd.)

Dla celów zaopatrzenia, kształt, rozmiar, waga i skład chemiczny są oznaczone na surówce handlowej.

Zgodnie z normami krajowymi i branżowymi, stal zaklasyfikowana jest na podstawie paru kryteriów, między innymi:

 • Ścieżka produkcji: Stal OHF, BOF oraz EAF
 • Skład chemiczny: stal węglowa, niestopowa i stopowa.
 • Jakość: jakość standardowa, jakość, wysoka jakość i pierwszorzędna jakość.
 • Struktura równowagi: hipoeuktektoid, eutektoid, hipereuktektoid.
 • Struktura po chłodzeniu powietrzem: bainit, ferryt, wermikulit, martenzyt, austenit i ledeburyt; mogą być też mieszane, np. ferryto-wermikulit.
 • Główne właściwości i zastosowanie: stal do ogólnego zastosowania, stal strukturalna, instrumentalna ze specjalnymi właściwościami (nierdzewna, odporna na temperatury, ognioodporna i odporna na zużycie itd.)

Przy dostawie półproduktów (kęsisk płaskich i kwadratowych oraz kęsów) sprawdzany jest skład chemiczny, geometria, tolerancje wymiarów, parametry jakości powierzchni, makrostruktura, mikrostruktura itd.

 

Kupuj surówkę oraz kęsiska od producenta

Metinvest to wiodący dostawca surówki oraz kęsisk stalowych na świecie. Półprodukty te wytwarzane są przez ukraińskich producentów stali należących do Grupy. Można je nabyć w globalnej sieci sprzedaży obejmującej 38 biur sprzedaży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter