Select and order

Select structural and general-purpose steel or make a fast order

Definicja blachy grubej zależy od zastosowanego systemu standardów:

  • Stal walcowana o grubości 3 mm lub grubsza (do 250 mm) zgodnie z normami europejskimi (EN 10025 i EN 10029)
  • Stal walcowana o grubości 4 mm lub więcej zgodnie z normami CIS (GOST 14637, GOST 1577, DSTU 7808 / GOST 4041, itp.)

Produkt jest walcowany głównie w walcowniach rewersyjnych (istnieje możliwość cięcia na długość z taśm).

Największe branże konsumenckie to m.in. przemysł stoczniowy, budownictwo, budowa maszyn oraz produkcja rur o dużej średnicy.

 

Budowa mostów i innych konstrukcji

W przemyśle tym blachy stalowe są wykorzystywane głównie do produkcji konstrukcji stalowych:

  • belki dwuteowe, spawane słupy o przekroju skrzynkowym i inne profile nośne wykonywane poprzez cięcie i spawanie elementów z grubych blach stalowych;

  • posadzki budynków i elementy nadbudowy mostów, estakad i galerii;

  • rury o średnich i dużych średnicach, które można wykorzystywać zarówno w instalacjach użyteczności publicznej (rurociągach, kominach żelaznych, sieciach kablowych itp.), jak i jako podpory dla konstrukcji i mostów.

Produkt: blachy stalowe węglowe i niskostopowe.

Wymagania: spawalność, wysoka wytrzymałość i lepkość, odporność na pęknięcia (również w temperaturach ujemnych) oraz odporność na korozję atmosferyczną w niektórych zastosowaniach.

Standardy i przepisy techniczne: ASTM A36, A283/285, A588, A709/A709M, EN 10025, IS 2062, GOST 6713, GOST 27772 itd., w tym wyroby stalowe o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną oraz wyroby stalowe o wysokiej wytrzymałości.

Warunki dostawy: walcowane na gorąco, normalizowane, ТМСР (od skrótu ang. Thermomechanical Control Process, który oznacza zastosowanie procesów termomechanicznych z kontrolowanymi warunkami odkształcenia plastycznego i zmianami mikrostruktury), Q&T (od skrótu ang. Quenching and Partitioning, co można tłumaczyć jako obróbkę niepełnego hartowania i redystrybucji węgla)

 

Budowa okrętów

W tym przemyśle grube blachy stalowe są wykorzystywane głównie do produkcji kadłubów statków (dna, pokładów, podłóg i przegród) oraz elementów platform i konstrukcji morskich.

Produkt: blachy stalowe niskostopowe.

Wymagania: wysoka wytrzymałość, lepkość w niskich temperaturach, odporność na korozję i spawalność (odpowiednik niskowęglowy).

Standardy i przepisy techniczne: rejestry transportu (ABS, DNV, GL, NKK, LR, BV, RR, IRS itp.) oraz normy państwowe dla stali okrętowej.

Warunki dostawy: walcowane na gorąco, normalizowane, ТМСР, Q&T.

 

Budowa maszyn

Grube blachy stalowe są powszechnie stosowane w sektorze budowy maszyn:

  • w produkcji ciężkich maszyn podziemnych i lądowych (obudowy, osłony, narażone na duże obciążenia elementy maszyn górniczych, drogowych i przeładunkowych, grube blachy ścieralne, wysięgniki żurawi itp.);

  • w produkcji elementów maszyn rolniczych (pługów, ostrzy, bron i części siewników);

  • w produkcji komponentów dla transportu towarowego i pasażerskiego (elementy nośne ładunku);

  • w inżynierii obrabiarek oraz ciężkiej inżynierii (korpusy oraz obudowy maszyn do obróbki drewna i metalu, części i elementy wyposażenia do prac operacji metalurgicznych, chemicznych i innych).

Produkt: grube blachy węglowe, niskostopowe, stopowe oraz grube blachy wysokowytrzymałe.

Wymagania: wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie oraz uderzenia.

Standardy i przepisy techniczne: DIN 17200, EN 10083, ASTM A514/A514M, GOST 14959 itd.

Warunki dostawy: walcowane na gorąco, normalizowane, ТМСР, Q&T.

 

Produkcja rur o dużej średnicy

Rury o dużej średnicy (LDP od nazwy ang. large-diameter pipes) mają średnicę 480 mm lub większą.

Grube blachy stalowe są wykorzystywane do produkcji spawanych wzdłużnie rur LDP (z pojedynczym lub podwójnym szwem).

Produkt: grube blachy niskostopowe, stopowe blachy grube o wysokiej wytrzymałości.

Wymagania: wysoka wytrzymałość i udarność (również w ujemnych temperaturach), odporność na korozję, gwarantowana wytrzymałość dzięki grubości blachy (test Z), itp.

Standardy i przepisy techniczne: standardy API, EN 10208, wymagania techniczne konsumentów itp.

Warunki dostawy: normalizowane, ТМСР, Q&T.

 

 

Budowa mostów oraz innych budowli
Budownictwo okrętowe
Budowanie maszyn
Produkcja rur o dużej średnicy

Grubość Szerokość Długość, mm

6-200
1500-3800 
Do 20000
5-200
1500-4000
Do 20000
4-200
1500-4000
Do 15000
5-65
500-4800
Do 15000

Waga w tonach 

Do 20
Do 40
Do 20
Do 32

Gatunki stali

S235-S960 zgodnie z EN 10025 (str. 1-6) lub ich odpowiednikami; 10HSND, 15HSND, 09G2S, art. 3 itd.
A, B, D, E, A32, D32, E32, A36, D36,E36, A40, D40, E40, F40 lub ich odpowiedniki 27MnCrB5, 30MnB5, 38MnB5, C45, S355MC – S960MC, S460Q/QL/QL1 –
S960Q/QL/QL1, 09G2S, 35, 45, 65G, wysoka wytrzymałość, odporność na ścieranie, opancerzone 
Х42 - Х120 (API 5L) lub ich odpowiedniki; 13G1S-U, 17GS, 10G2FBU,
10G2FB, 07GBF, itp.

Warunki dostawy

Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane lub normalizowane, walcowane termomechaniczne, ulepszane cieplnie.
Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane lub normalizowane, walcowane termomechaniczne, ulepszane cieplnie.
Walcowane na gorąco, walcowane normalizowane lub normalizowane, walcowane termomechanicznie, ulepszane cieplnie.
Walcowane normalizowane lub normalizowane, walcowane termomechanicznie, ulepszane cieplnie.

Pozostańmy w kontakcie

Skontaktuj się z menedżerem

Sybskrybuj nasz newsletter