Залізорудна сировина (ЗРС) – продукт переробки залізної руди, призначений для подальшого використання в чорній металургії. Це джерело заліза при виробництві чавуну і феросплавів в доменних печах, а також при виготовленні заліза прямого відновлення (DRI) і гарячебрикетованого заліза (HBI). До основних видів залізорудної сировини відносяться концентрат, окатиші і агломерат.

Чавун – сплав заліза з вуглецем (> 2,14% С), який також містить інші елементи. Чавун має відмінні ливарні якості, що зумовило його широке застосування у виробництві виливків різного призначення. Крім того, цей сплав використовується при виплавці сталі.

Сталь – це багатокомпонентний сплав, основним елементом якого є залізо. Метал також містить від 0,025% до 2,14% вуглецю, домішки і легуючі елементи. Напівфабрикати зі сталі – квадратна заготівка, блюми, балочна заготівка, сляби і кругла заготівка – використовуються для виготовлення сортової, листової і трубної металопродукції методом гарячої прокатки.

Коксохімічна продукція – це продукти виробництва коксохімічних підприємств. Основним продуктом коксування – сухої перегонки кам'яного вугілля при високій температурі без доступу повітря – є кокс який використовується як паливо і хімічний реагент для відновлення заліза в доменному процесі. Крім коксу, в процесі переробки з вугілля отримують ароматичні вуглеводневі сполуки (бензол, фенол), а також уловлюють коксовий газ і кам'яновугільну смолу, які згодом надходять на спеціалізовані підприємства для подальшого очищення і переробки. Продуктами такої переробки є бензол сирий, бензол для синтезу, сульфат амонію, кам'яновугільний електродний пек, нафталін та ін.

Напівфабрикати і залізорудна сировина Метінвест

Виробництво і використання залізорудної сировини, напівфабрикатів і коксохімічної продукції

Залізорудна сировина виробляється на гірничо-збагачувальних комбінатах шляхом видобутку, підготовки та збагачення залізної руди. В процесі переробки руди виконується подрібнення матеріалу, підвищення в ньому вмісту заліза шляхом очищення від порожньої породи і шкідливих домішок, видалення вологи, огрудкування і випал окатишів для забезпечення необхідних розмірів і міцності даного виду ЗРС.

Чавун виготовляється в доменних печах шляхом відновлення заліза з оксидів, що містяться в залізорудній сировині. Сприяють цьому елементи, що виділяються при горінні палива (оксид вуглецю, водень, твердий вуглець). В результаті доменної плавки утворюється рідкий сплав заліза з розчиненим у ньому вуглецем – чавун, а також шлак, який складається з невідновлених окислів, золи палива, флюсу та ін. Чавун в рідкому вигляді надходить: 1) в сталеплавильні цехи для подальшого виробництва сталі; 2) на ливарні ділянки для виготовлення відливок; 3) на розливні машини для виготовлення чавунних напівфабрикатів – чушок.

Сталь виплавляється одним з трьох методів – киснево-конвертерним, мартенівським або електросталеплавильним. Кожен з цих способів включає підготовку матеріалів, виплавку сталі в плавильному агрегаті, позапічну обробку і розливання. В якості сировини для виробництва використовують рідкий і твердий чавун, сталевий і чавунний лом, феросплави. Остаточний продукт сталеплавильного переділу - сталеві напівфабрикати - отримують або шляхом розливання на машинах безперервного лиття заготівок (МБЛЗ), або розливанням в злитки з подальшим їх перекатом в заготівку на обтискних станах гарячої прокатки (блюмінгах і слябінгах). Залежно від форми, розмірів і призначення напівфабрикатів розрізняють:

  • Сляби – прямокутні напівфабрикати з великим відношенням сторін для виготовлення листового і рулонного прокату;
  • Блюми – напівфабрикати квадратного (зі стороною понад 200 мм) і близького до квадратного перерізу, які використовуються під час прокатки великосортних профілів;
  • Квадратна заготівка – напівфабрикат квадратного перерізу зі стороною до 200 мм для виготовлення гарячекатаних середньо- і дрібносортних профілів;
  • Балочна заготівка «собача кістка» - напівфабрикат для прокатки широкополичних балок;
  • Кругла заготівка – виріб для подальшого виробництва безшовних труб та осей.

Ароматичні вуглеводневі сполуки, отримані в результаті коксування вугілля, надходять на хімічні підприємства, де з них отримують ксиленоли, нафталін (технічний і очищений), фенол, ортокрезол, трикрезол, дикрезол, сольвент кам'яновугільний, паливо котельне і пічне та іншу коксохімічну продукцію. Більша частина продуктів переробки фенол- і нафталіномістячих вуглеводневих сполук використовується в хімічній та медичній галузі.

Кам'яновугільна смола, яка уловлюється в процесі виготовлення коксу, надходить в спеціалізовані цехи смолоперегонки, де шляхом піролізу отримують кам'яновугільний пек в рідкому або гранульованому стані. Дана продукція використовується для виготовлення графітових матеріалів, а також анодної маси для виробництва первинного алюмінію.

 

Купити сировину, напівфабрикати, коксохімічну продукцію від виробника

Метінвест – провідний світовий постачальник залізорудного концентрату, окатишів, чушкового чавуну і сталевих напівфабрикатів. Продукція виробляється на гірничо-збагачувальних і металургійних комбінатах Групи в Україні. Продукцію можна придбати через глобальну збутову мережу, що має 38 офісів продажів в Європі, Азії, Африці та Америці.

Залишайтеся на зв'язку

Знайдіть представника у вашому регіоні

Підпишіться на розсилку новин