Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
16 вер 2019
Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила неаудовані консолідовані проміжні фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за шість місяців, що завершилися 30 червня 2019 року.

Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

Основні фінансові результати 1П 2019 1П 2018 Зміни
US$ млн %
Звіт про фінансові результати        
Виручка 5 818 6 179 -361 -6%
EBITDA1 890 1 335 -445 -33%
маржа 15% 22%   -7 пп
 Чистий прибуток 408 668 -260 -39%
маржа 7% 11%   -4 пп
Звіт про рух грошових коштів        
Операційний грошовий потік 570 457 113 25%
Інвестиційний грошовий потік -529 -97 -432 >100%
Фінансовий грошовий потік -40 -240 200 -83%
Основні фінансові результати   31.12.2018 Зміни
US$ млн %
Загальний борг2 2 753 2 743 10 0%
Денежные средства и их эквиваленты 279 280 -1 0%
Чистий борг3 2 474 2 463 11 0%
Чистий борг до EBITDA4 1,2x 1,0x   0,2x
Основні виробничі результати 1П 2019 1П 2018 Зміни
тис. тонн %
Сталь 3 923 3 794 129 3%
Азовсталь 2 053 2 181 -128 -6%
ММКІ 1 870 1 613 257 16%
Залізорудний концентрат 14 454 13 987 467 3%
Північний ГЗК 6 078 5 729 349 6%
Інгулецький ГЗК   6 231 23 0%
Центральний ГЗК 2 122 2 026 96 5%
Вугільний концентрат 1 404 1 340 64 5%
United Coal 1 404 1 340 64 5%

Примітки: 

1. Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць, частки в результатах асоційованих та спільних підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах. У цьому релізі під показником EBITDA розуміється скоригований показник EBITDA.

2. Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування, зобов’язань з оренди та відкладеної винагороди.

3. Чистий борг розраховується як загальний борг мінус грошові кошти та їх еквіваленти.

4. EBITDA за останні 12 місяців.
 

Ключові операційні показники

  • У червні на МК «Азовсталь» (Азовсталь) завершили капітальний ремонт доменної печі (ДП) №3 та будівництво установки вдування пиловугільного палива (ПВП).
  • У січні Група придбала частку в розмірі 23,71% в ЮжКоксі, українському виробнику металургійного коксу з виробничою потужністю близько 600 тис. тонн на рік, за US$30 млн.
  • У серпні Група придбала частку в розмірі 49,37% у Дніпровському КХЗ, українському виробнику металургійного коксу з виробничою потужністю близько 700 тис. тонн на рік, за US$11 млн.

Управління борговими зобов'язаннями

  • В январе международное рейтинговое агентство S&P изменило свой прогноз по корпоративному долгосрочному кредитному рейтингу Группы Метинвест на «позитивный», подтвердив рейтинг на уровне B–. В апреле рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня «В+» (прогноз «стабильный»), что на один уровень выше странового потолка Украины.
  • В июле, после отчетного периода, Группа Метинвест привлекла кредитную линию на сумму EUR34,4 млн сроком на девять лет для финансирования реконструкции листопрокатного цеха (ЛПЦ) 1700 на ММК им Ильича (ММКИ). Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB). Единым кредитором выступил ODDO BHF Aktiengesellschaft.

 

Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив:

«У першій половині 2019 року Метінвест продовжив роботу над досягненням своїх довгострокових цілей, особливу увагу приділяючи операційним покращенням.

У нашій роботі сталий розвиток є ключовим пріоритетом, що визначає доцільність інвестицій. Наші численні проекти спрямовані на зниження впливу на довкілля. Ми прагнемо зробити території нашої присутності чистішими і комфортнішими, допомагаючи Україні в боротьбі з глобальною зміною клімату. У зв'язку з цим, у першій половині 2019 року ми збільшили прямі інвестиції в екологічні заходи на 16% проти аналогічного періоду минулого року – до 163 мільйонів доларів США.

Я радий повідомити, що в першому півріччі ми показали гідні виробничі результати: обсяг виробництва залізорудного концентрату зріс на 3%, коксівного вугілля – на 5%, а сталі – на 3%. Запуск нової машини безперервного лиття заготовок на ММК ім. Ілліча дозволив Групі покращити сортамент металопродукції на користь товарів із вищою доданою вартістю.

Водночас на виробництво коксу і чавуну дещо вплинули перебої з постачанням вугіллям із Росії. Ми добре підготувалися до такого розвитку подій і створили достатні запаси цієї ключової для нас сировини, диверсифікували джерела її морського постачання, а також придбали частку в Шахтоуправлінні «Покровське» в Україні.

Група продовжує модернізацію своїх активів відповідно до Технологічної стратегії 2030. У першій половині 2019 року капітальні витрати зросли на 15% – до 482 мільйонів доларів США. Послідовні інвестиції важливі для досягнення стратегічних цілей. У рамках наших основних проектів, спрямованих на підвищення якості та ефективності виробництва, підвищення безпеки на робочому місці та зниження впливу на довкілля, Група завершила капітальний ремонт доменної печі №3 і розпочала модернізацію доменної печі №6 на Азовсталі. На ММК ім. Ілліча триває фінальна стадія реконструкції стану гарячої прокатки 1700, котра, як очікується, завершиться найближчими місяцями і допоможе Групі отримати додаткову маржу від більших обсягів гарячекатаних рулонів кращої якості.

У першій половині 2019 року на фінансові показники Метінвесту вплинуло падіння світових цін на сталь, що негативно позначилось як на виручці, так і на чистому прибутку. Водночас вертикальна інтеграція бізнесу Групи вкотре підтвердила свій статус однієї з конкурентних переваг Метінвесту. Підвищені ціни на залізну руду на тлі обмеженої пропозиції на світовому ринку, переважно через наслідки аварії на дамбі Брумадінью у Бразилії в січні 2019 року, призвели до того, що центром генерування прибутку Групи став гірничодобувний сегмент – він забезпечив 86% консолідованого показника EBITDA протягом звітного періоду.

Цього року в Україні відбулися президентські та парламентські вибори: вони пройшли без особливих потрясінь, що свідчить про силу демократичних інститутів країни. Ми з оптимізмом дивимося на економіку і сподіваємося побачити подальше прискорення зростання ВВП після впевнених 4,6% у другому кварталі 2019 року. Це, своєю чергою, має призвести до зростання споживання сталі.

Заглядаючи наперед, ми сподіваємося, що зростаюча економіка України зможе уникнути спаду, незважаючи на невизначену глобальну макроекономічну ситуацію. У будь-якому разі, ми будемо і надалі докладати всіх зусиль для досягнення стабільних результатів і підвищення стійкості нашого бізнесу до зовнішніх потрясінь та економічних циклів».
 


Яна Калмыкова
Начальник відділу зі зв’язків з інвесторами
Тел.: +380 44 251 83 36 (Україна)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Андрій Макар
Менеджер з корпоративних фінансів
Тел.: +380 44 251 83 37 (Україна)
andrey.makar@metinvestholding.com


Група Метінвест – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюжка постачання від видобутку до переробки руди та вугілля і виробництва та продажу напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів, що охоплює всі основні світові ринки. Для підготовки фінансової звітності бізнес Групи поділений на 2 сегменти – Металургійний і Гірничодобувний. Стратегічне бачення Групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання і прибутковості, а також дохідності інвестицій вище галузевих стандартів. За шість місяців, що завершилися 30 червня 2019 року, виручка Групи склала US$5,8 млрд, а рентабельність за показником EBITDA – 15%.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» – керуюча компанія Групи Метінвест.
 

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf