Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
24 вер 2018

Метінвест оголошує фінансові результати за шість місяців 2018 року

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила неаудировані консолідовані проміжні фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за шість місяців, що завершилися 30 червня 2018 року.

Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

 

Основні фінансові результати 1П 2018 1П 2017 Зміни
US$ млн %
Звіт про фінансові результати        
Виручка 6 179 3 913 2 266 58%
EBITDA1 1 335 839 496 59%
  маржа 22% 21% 0% 1 пп
 Чистий прибуток 668 72 596 >100%
  маржа 11% 2% 0% 9 пп
Звіт про рух грошових коштів        
Операційний грошовий потік 457 305 152 50%
Інвестиційний грошовий потік -97 -169 72 -43%
Фінансовий грошовий потік -240 -106 -134 >100%

 

Основні фінансові результати 6/30/2018 12/31/2017 Зміни
US$ млн %
Загальний борг2 2 891 3 017 -126 -4%
Грошові кошти та їх еквіваленти3 370 259 111 43%
Чистий борг4 2 263 2 298 -34 -1%
Чистий борг4 до EBITDA5 0.9x 1.1x   -0.2x

 

Основні виробничі результати6 1П 2018 1П 2017 Зміни
тис. тон %
Сталь 3 794 3 654 140 4%
Азовсталь 2 181 2 166 15 1%
ММКІ 1 613 1 488 125 8%
Залізорудний концентрат 13 987 13 649 338 2%
Північний ГЗК 5 729 5 544 185 3%
Інгулецький ГЗК 6 231 5 788 443 8%
Центральний ГЗК 2 026 2 317 -291 -13%
Вугільний концентрат 1 340 1 317 23 2%
United Coal 1 340 1 317 23 2%

 

Примітки:

1. Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць, частки в результатах асоційованих та спільних підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах. У цьому релізі під показником EBITDA розуміється скоригований показник EBITDA.

2. Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування, фінансового лізингу, seller notes та субординованих позик акціонерів.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти не включають грошові кошти, заблоковані під акредитиви та безвідкличні банківські гарантії, і включають грошові кошти, заблоковані для купівлі іноземної валюти.

4. Чистий борг розраховується як загальний борг мінус грошові кошти та їх еквіваленти мінус субординовані позики акціонерів.

5. EBITDA за останні 12 місяців.

6. Показники за 2017 рік скориговані: виробництво на підприємствах, контроль над якими втрачено з березня 2017 року, було виключено.


КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

 • У липні 2018 року, після звітного періоду, Метінвест забезпечив собі довгострокове постачання українського вугілля, купивши спільно з чотирма іншими інвесторами до 100% акцій кількох активів, що видобувають коксівні марки вугілля. Найвагомішими з них є шахтоуправління «Покровське» і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика, що разом є найбільший в Україні вуглевидобувним і виробничим комплекс. Ефективна частка Групи у придбаному бізнесі становить 24,99%, вартість пакета – близько US$190 млн. Крім цього, Метінвест отримав опціон на придбання решти 75,01% в інших інвесторів після виконання певних умов, у тому числі отримання усіх необхідних державних погоджень.
 • Протягом першої половини року Група освоїла виробництво 20 нових видів металопродукції: переважно це товстолистовий прокат, гарячекатані та холоднокатані рулони, що використовуються в будівництві, машинобудуванні та виробництві труб, а також у наступних стадіях виробництва.
 • У квітні на аглофабриці ММК ім. Ілліча (ММКІ) запустили перший комплекс системи газоочищення.

 

УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

 • У лютому Метінвест повністю погасив заборгованість за seller notes компанії United Coal.
 • У квітні Група рефінансувала свої боргові зобов'язання на суму US$2 271 млн шляхом випуску двох траншів облігацій і викладення в новій редакції договору лінії передекспортного фінансування. В результаті Метінвест випустив нові облігації на суму US$1 592 млн, а загальний обсяг лінії передекспортного фінансування становив US$765 млн. Ці дві транзакції сукупно додатково принесли Групі близько US$205 млн нових коштів.
 • У травні й липні, після звітного періоду, Метінвест достроково погасив US$237 млн за лінією передекспортного фінансування за рахунок коштів, отриманих під час рефінансування, а також власних грошових потоків. Після цього погашення загальна сума заборгованості за лінією передекспортного фінансування становить US$528 млн, водночас знято деякі обмеження за цим договором, включаючи можливість здійснення деяких обмежених платежів.
 • У липні, після звітного періоду, Група Метінвест залучила кредитну лінію на суму EUR43,2 млн терміном на сім років для фінансування будівництва машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4 на ММКІ. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Єдиним кредитором виступив Raiffeisen Bank International AG.
 • У січні міжнародне рейтингове агентство S&P присвоїло Метінвесту корпоративний кредитний рейтинг на рівні B- (прогноз «стабільний»). У квітні, після успішного завершення рефінансування, агентство Fitch змінило свій прогноз на «позитивний» і підтвердило кредитний рейтинг на рівні В.
 •  

Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив:

«У першій половині 2018 року Метінвест показав сильні операційні та фінансові результати завдяки чіткому стратегічному баченню, яке допомагає нам орієнтуватися в мінливих ринкових умовах і є основою для стійкого зростання.

Виробництво рідкого чавуну зросло на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становило 4 292 тис. тонн. У зв'язку з браком сталерозливних потужностей на ММКІ, виробництво сирої сталі зросло лише на 4% – до 3 794 тис. тонн, тоді як виробництво чушкового чавуну зросло значно більше. Наш пріоритет – забезпечити органічне зростання активів і збільшити частку продукції з високою доданою вартістю. Нова машина безперервного лиття заготовок на ММКІ, будівництво якої ми плануємо завершити вже до кінця цього року, дозволить використовувати додаткові обсяги чавуну у виробництві сталі й готової продукції.

Виробництво залізорудного концентрату зросло на 2% – до 13 987 тис. тонн, при цьому співвідношення між окатишами й концентратом змінилося на користь окатишів.

Виробництво вугільного концентрату зросло на 2% – до 1 340 тис. тонн. Метінвест придбав до 24,99% акцій деяких вугільних активів в Україні, найвагомішими з яких є шахтоуправління «Покровське» і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика, забезпечивши собі довготермінове постачання високоякісного українського коксівного вугілля. Це відповідає стратегічному пріоритету Групи з підвищення самозабезпеченості коксівним вугіллям для посилення її вертикальної інтеграції.

На показники Метінвесту вплинуло зростання світових цін на металопродукцію завдяки посиленню попиту у всіх регіонах, а також збільшення премій як за вміст заліза, так і за огрудкування, незважаючи на зниження бенчмарка на залізорудну сировину із вмістом заліза 62%. У той час як світовий протекціонізм продовжує викликати стурбованість на тлі торговельних суперечок між США, Європою та Китаєм, ми впевнені, що зможемо мінімізувати будь-який негативний вплив на наш бізнес.

Виручка Групи зросла на 58% – до US$6 179 млн – завдяки зростанню цін, збільшенню власного виробництва, а також обсягів перепродажів. Реалізація в Україні зросла на 80% на тлі продовження відновлення попиту, оскільки економіка країни зростає десятий квартал поспіль. Так, у першому кварталі 2018 року ВВП України зріс на 3,1%, а в другому – на 3,8%.

Європа продовжує залишатися нашим пріоритетним ринком збуту металопродукції і руди: за звітний період на неї припало 32% продажів металургійного сегмента і 46% гірничодобувного сегмента. Регіон Близького Сходу і Північної Африки підтвердив свій статус динамічного ринку, на якому наші продажі за рік подвоїлися.

Зростання цін і обсягів сприяли збільшенню показника рентабельності за EBITDA на 59% – до US$1 335 млн. Важливо відзначити, що перепродажі забезпечили US$184 млн від приросту цього показника. Маржа за EBITDA досягла 22%, що на 1 процентний пункт вище за показник аналогічного періоду минулого року: це відбулося завдяки покращенню рентабельності металургійного сегмента.

Ми продовжуємо реалізацію нашої Технологічної стратегії 2030, у рамках якої капітальні інвестиції Групи подвоїлися і становлять US$420 млн, при цьому частка стратегічних проектів зросла до 37%. У підсумку вільний грошовий потік становить US$360 млн – завдяки високій рентабельності за показником EBITDA і дивідендам, отриманим від нашого гірничодобувного спільного підприємства.

У квітні 2018 року Метінвест успішно завершив рефінансування своїх боргових зобов'язань на суму US$2 271 млн, що дозволило подовжити терміни погашення боргового портфелю, знизити загальну вартість фінансування і забезпечити стійку структуру капіталу. Група продемонструвала свою прихильність подальшому зниженню рівня заборгованості, добровільно виплативши у травні та липні US$237 млн за синдикованою кредитною лінією. Завдяки цьому наш коефіцієнт чистого боргу знизився до менше одного, що є ринковим стандартом для компаній з інвестиційним рейтингом. Стратегія фінансування Метінвесту також передбачає використання дешевших і довших кредитних ліній, виданих на реалізацію інвестиційних проектів під гарантії експортних кредитних агентств. У липні Група отримала першу кредитну лінію з покриттям за рахунок Австрійської експортної гарантії строком на сім років.

Наші погляди на майбутнє помірно оптимістичні. З огляду на вибори в Україні й невизначеність світового зростання в майбутньому, в 2019 році можлива деяка волатильність. Проте, ми впевнені, що попит на високоякісну продукцію буде завжди, і він підтримає світові ціни на сталь і залізну руду. Тому підвищення якості – це наріжний камінь нашої Технологічної стратегії 2030».

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Результати операційної діяльності 1П 2018 1П 2017 Зміни
US$ млн % від виручки US$ млн % від виручки US$ млн % пп від
виручки
Виручка 6 179 100% 3 913 100% 2 266 58% -
Собівартість реалізованої продукції -4 739 -77% -3 006 -77% -1 733 58% -
Валовий прибуток 1 440 23% 907 23% 533 59% -
Витрати на дистрибуцію -432 -7% -361 -9% -71 20% 2
Загальні й адміністративні витрати -104 -2% -93 -2% -11 12% -
Інші операційні доходи  -66 -1% 13 0% -79 <-100% -1
Прибуток від основної діяльності  838 14% 466 12% 372 80% 2
Результат втрати контролю над активами підприємств, розташованих на тимчасово неконтрольованій території - 0% -329 -8% 329 - 8
Фінансові доходи 115 2% 74 2% 41 55% -
Фінансові витрати  -206 -3% -143 -4% -63 44% 1
Доля в результатах асоційованих 
компаній і спільних підприємств
91 1% 118 3% -27 -23% -2
Прибуток до оподаткування 838 14% 186 5% 652 >100% 9
Податок на прибуток -170 -3% -114 -3% -56 49% -
 Чистий прибуток 668 11% 72 2% 596 >100% 9

 

 

Виручка

Виручка Метінвесту генерується від продажу метало-, залізорудної, вугільної та коксової продукції, а також від перепродажу продукції третіх сторін. Якщо не заявлено інакше, виручка не містить ПДВ, знижки та внутрішньогрупові продажі.
 

Продажі за ринками збуту   1П 2018   1П 2017   Зміни
  US$ млн   % від виручки   US$ млн   % від виручки   US$ млн   %   пп від
виручки
РАЗОМ   6 179   100%   3 913   100%   2 266   58%   -
Україна   1 676   27%   931   24%   746   80%   3
Європа    2 096   34%   1 473   38%   622   42%   -4
Близький Схід і Північна Африка   1 267   21%   628   16%   639   >100%   5
СНД (крім України)   410   7%   348   9%   62   18%   -2
Південно-Східна Азія   260   4%   282   7%   -22   -8%   -3
Північна Америка   388   6%   222   6%   166   75%   -
Інші регіони   82   1%   29   1%   53   >100%   -

У першій половині 2018 року консолідована виручка Метінвесту збільшилася на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$6 179 млн – завдяки кільком факторам. По-перше, ціни реалізації металопродукції зросли, рухаючись за світовими бенчмарками, водночас ціни на залізорудну продукцію збільшилися на тлі зростання премій за якість і орієнтації на пріоритетні ринки. По-друге, високий попит спричинив збільшення обсягу продажів чушкового чавуну, слябів, плоского прокату, коксу й окатишів. По-третє, різко зросли обсяги товарів і послуг для перепродажу.

У першій половині 2018 року виручка Групи в Україні становила US$1 676 млн, збільшившись на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року – переважно завдяки зростанню цін реалізації, а також обсягів продажів плоского й довгого прокату на 288 і 50 тис. тонн відповідно на тлі збільшення попиту на внутрішньому ринку в міру продовження зростання української економіки. Реальний ВВП зріс на 3,1% у першому кварталі й на 3,8% у другому кварталі 2018 року. Видиме споживання металопродукції в Україні (без урахування труб) зросло в першій половині 2018 року на 6,4% проти аналогічного періоду минулого року і становило 2,7 млн тонн завдяки стійкому попиту з боку основних металоспоживчих галузей. Економічна активність у будівельному секторі та машинобудуванні зросла на 2,8%[1] і 6,6%1 відповідно, а виробництво метизів збільшилося на 4,9%2. Крім того, обсяги продажів коксу й окатишів зросли на 591 і 772 тис. тонн відповідно на тлі збільшення попиту. Частка України в консолідованій виручці збільшилася на 3 процентних пункти (пп) проти аналогічного періоду минулого року – до 27%.

У першій половині 2018 року міжнародні продажі зросли на 51% проти аналогічного періоду минулого року – до US$4 503 млн, забезпечивши 73% консолідованої виручки. Продажі в Європу зросли на 42% на тлі збільшення цін на метало- і залізорудну продукцію, а також зростання обсягів реалізації напівфабрикатів, довгого прокату й залізорудної продукції на 468, 126 і 1 134 тис. тонн відповідно. Водночас частка регіону в консолідованій виручці становила 34%, знизившись на 4 пп. Продажі до країн Близького Сходу і Північної Африки подвоїлися на тлі збільшення обсягів реалізації напівфабрикатів і плоского прокату на 780 і 175 тис. тонн відповідно, а також зростання цін реалізації на всю продукцію, у такий спосіб збільшивши частку цього регіону в консолідованій виручці на 5 пп – до 21%. Продажі до країн СНД (крім України) зросли на 18% завдяки зростанню цін і обсягів реалізації плоского й довгого прокату. Водночас частка цього регіону в консолідованій виручці скоротилася на 2 пп – до 7%. Продажі до Північної Америки зросли на 75% – переважно завдяки зростанню цін і обсягів продажів чушкового чавуну на 452 тис. тонн, водночас частка регіону в консолідованій виручці залишилася на рівні 6%. Продажі до Південно-Східної Азії скоротилися на 8% – здебільшого через зниження обсягів продажу залізорудної продукції на 1 749 тис. тонн. За таких умов частка цього ринку в консолідованій виручці скоротилася на 3 пп – до 4%. Продажі до інших регіонів зросли втричі, що дозволило зберегти їх частку в консолідованій виручці на рівні 1%.

 

Металургійний сегмент [2]

Металургійний сегмент генерує виручку від продажу чушкового чавуну, металопродукції, коксу, а також інших послуг. У першій половині 2018 року виручка сегменту зросла на 68% проти аналогічного періоду минулого року – до US$5 313 млн, що спричинено вищими цінами на сталь, підвищеним попитом на продукцію Метінвесту і збільшенням обсягів перепродажів. Виручка від реалізації плоского прокату зросла на US$658 млн, квадратної заготовки – на US$376 млн, чушкового чавуну – на US$352 млн, коксу – на US$203 млн, слябів – на US$202 млн, довгого прокату – на US$187 млн, трубної продукції – на US$4 млн, а також інших продуктів та послуг – на US$164 млн. У першій половині 2018 року на Металургійний сегмент припало 86% зовнішніх продажів (81% у першій половині 2017 року).

 

Металургійний сегмент
Продажі за ринками збуту
1П 2018 1П 2017 Изменение Изменение, %
US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон
РАЗОМ 5313 100% 8919 3165 100% 5 900 2147 3020 68% 51%
Україна 1318 25% 2055 669 21% 1105 650 950 97% 86%
Європа  1701 32% 2711 1 213 38% 2218 488 493 40% 22%
Близький Схід і Північна Африка 1267 24% 2204 628 20% 1 279 639 926 >100% 72%
СНД (крім України) 410 8% 587 348 11% 559 62 29 18% 5%
Південно-Східна Азія 155 3% 276 74 2% 161 81 115 >100% 72%
Північна Америка 387 7% 949 205 6% 517 182 432 89% 84%
Інші регіони 74 1% 136 29 1% 61 46 75 >100% >100%
 

 

Металургійний сегмент
Продажі за продуктами
  1П 2018   1П 2017   Зміни   Зміни, %
  US$ млн   тис. тон   US$ млн   тис. тон   US$ млн   тис. тон   US$ млн   вплив ціни   вплив обсягів
Напівфабрикати   1 397   2 992   467   1 191   930   1 801   >100%   48%   >100%
Чушковий чавун   572   1 468   220   617   352   852   >100%   22%   >100%
- у т.ч. перепродажі   203   520   8   22   195   499   >100%   >100%   >100%
Сляби   422   754   220   506   202   247   92%   43%   49%
Квадратна заготовка   403   770   27   68   376   702   >100%   >100%   >100%
- у т.ч. перепродажі   403   770   -   -   403   770   -   -   -
Готова продукція   3 209   4 890   2 359   4 262   850   627   36%   21%   15%
Плоский прокат   2 661   4 068   2 003   3 595   658   474   33%   20%   13%
- у т.ч. перепродажі   984   1 638   684   1 328   300   310   44%   21%   23%
Довгий прокат   503   754   315   597   187   157   59%   33%   26%
- у т.ч. перепродажі   175   285   7   15   168   270   >100%   >100%   >100%
Трубна продукція   45   68   41   71   4   -3   11%   15%   -5%
Кокс   344   1 038   140   447   203   591   >100%   13%   >100%
Інші продукти та послуги   363   -   199   -   164   -   82%   -   -
РАЗОМ   5 313   8 919   3 165   5 900   2 147   3 019   68%   17%   51%

 

Чушковий чавун

У першій половині 2018 року продажі чушкового чавуну збільшилися приблизно на 160% проти аналогічного періоду минулого року – до US$572 млн – переважно завдяки різкому зростанню обсягів реалізації. Обсяги зросли на 852 тис. тонн – до 1 468 тис. тонн – через високий попит на чушковий чавун виробництва Групи Метінвест (+353 тис. тонн) і збільшення обсягів перепродажу (+499 тис. тонн). Так, частка перепродажів у загальному обсязі реалізації досягла 35% у першій половині 2018 року проти 4% торік. Продажі на всі ринки зросли. Водночас найбільше зростання продажів стосувалося країн Північної Америки, Європи та Близького Сходу і Північної Африки – на 452, 202 і 98 тис. тонн відповідно – через зростання замовлень від теперішніх і нових замовників. Крім того, збільшенню продажів також сприяло зростання середньої ціни реалізації.

 

Сляби

У першій половині 2018 року продажі слябів зросли на 92% проти аналогічного періоду минулого року – до US$422 млн, з яких 49 пп спричинені збільшенням обсягів продажів і 43 пп – зростанням середньої ціни реалізації. Обсяги зросли на 247 тис. тонн – до 754 тис. тонн – на тлі сильного попиту і збільшення виробництва, а також зниження реалізації в першій половині 2017 року через зростання складських запасів. Частка Європи в загальному обсязі реалізації слябів досягла 68% (+5 пп), зважаючи на збільшення продажів до регіону на 198 тис. тонн на тлі зростання замовлень від споживачів у Італії і продажів новим клієнтам у Франції та Румунії. Зростання середньої ціни реалізації слідувало за динамікою бенчмарка на сляби на умовах FOB Чорне море, який зріс на 32% проти аналогічного періоду минулого року.

 

Квадратна заготовка

У першій половині 2018 року продажі квадратної заготовки зросли до US$403 млн з US$27 млн минулого року через значне зростання обсягів продажів і різке збільшення середньої ціни реалізації. Обсяги зросли на 702 тис. тонн – до 770 тис. тонн – унаслідок збільшення обсягів перепродажів, які здійснювалися переважно до країн Близького Сходу і Північної Африки. Загалом на цей регіон припало 89% усіх обсягів. Середні ціни реалізації рухалися за динамікою бенчмарка на квадратну заготовку на умовах FOB Чорне море, який зріс на 32% проти аналогічного періоду минулого року.

 

Плоский прокат

У першій половині 2018 року продажі плоского прокату зросли на 33% проти аналогічного періоду минулого року – до US$2 661 млн, з яких 20 пп спричинені зростанням середньої ціни реалізації і 13 пп – збільшенням обсягів продажів. Обсяги зросли на 474 тис. тонн – до 4 068 тис. тонн. Водночас перепродажі продукції, виробленої на МК «Запоріжсталь» (Запоріжсталь) зросли на 310 тис. тонн – до 1 638 тис. тонн, що збільшило їх частку в загальному обсязі реалізації на 3 пп – до 40% у першій половині 2018 року. Продажі в Україні зросли на 288 тис. тонн на тлі відходу з ринку локального гравця в першому кварталі 2017 року. Продажі до Європи скоротилися на 105 тис. тонн через переспрямування гарячекатаного рулону (ГКР) на ринки країн Близького Сходу і Північної Африки, що було частково компенсовано збільшенням обсягів реалізації гарячекатаного листа й оцинкованого плоского прокату. Решту обсягів перерозподілили між регіонами залежно від ринкових умов. Середні ціни реалізації рухалися за бенчмарком для ГКР на умовах FOB Чорне море, що зріс на 26% проти аналогічного періоду минулого року.

 

Довгий прокат

У першій половині 2018 року продажі довгого прокату зросли на 59% проти аналогічного періоду минулого року – до US$503 млн, з яких 33 пп спричинені зростанням цін реалізації і 26 пп – збільшенням обсягів продажів. Обсяги зросли на 157 тис. тонн – до 754 тис. тонн – через початок перепродажів. Позитивна цінова тенденція на всіх ринках довгого прокату спричинена підвищенням котирувань на заготовку: бенчмарк на заготовку на умовах FOB Чорне море зріс на 32% проти аналогічного періоду минулого року.
 

Трубна продукція

У першій половині 2018 року продажі трубної продукції збільшилися на 11% проти аналогічного періоду минулого року – до US$45 млн – через зростання середньої ціни реалізації. Це було частково нівельовано зниженням обсягів продажів, що скоротилися на 5% – до 68 тис. тонн – на тлі зниження попиту в СНД (крім України).

 

Кокс

У першій половині 2018 року продажі коксу зросли на 150% проти аналогічного періоду минулого року – до US$344 млн – на тлі порівнянного зростання обсягів реалізації. Обсяги зросли на 591 тис. тонн – до 1 038 тис. тонн – завдяки збільшенню кількості замовлень в Україні. Водночас середня ціна реалізації зросла на 13% проти аналогічного періоду минулого року.

 

Гірничодобувний сегмент

Гірничодобувний сегмент генерує виручку від продажів залізорудної, вугільної та іншої продукції і послуг. У першій половині 2018 року виручка сегменту збільшилася на 16% проти аналогічного періоду минулого року – до US$866 млн – завдяки зростанню реалізації окатишів, маржинальність яких була вищою за залізорудний концентрат. Крім того, середні ціни реалізації залізорудної продукції зросли на тлі збільшення доплат за якість і зростання продажів на високомаржинальних ринках. Унаслідок цього зовнішні продажі окатишів зросли на US$166 млн, водночас продажі залізорудного концентрату скоротилися на US$62 млн. Реалізація вугільного концентрату знизилася на US$30 млн через зростання обсягів внутрішньогрупового споживання. Продажі інших продуктів та послуг зросли на US$44 млн. У першій половині 2018 року на Гірничодобувний сегмент припадало 16% зовнішніх продажів (19% у першій половині 2017 року).

 

Гірничодобувний сегмент
Продажі за ринками збуту
  1П 2018   1П 2017   Изменение   Изменение, %
  US$ млн   % від
виручки
  тис. тон   US$ млн   % від
виручки
  тис. тон   US$ млн   тис. тон   US$ млн   тис. тон
РАЗОМ   866   100%   7 667   748   100%   8 042   118   -376   16%   -5%
Україна   358   41%   2 635   262   35%   2 236   96   399   37%   18%
Європа    394   46%   3 933   260   35%   2 800   134   1 134   52%   40%
Близький Схід і Північна Африка   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
СНД (крім України)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Південно-Східна Азія   104   12%   978   208   28%   2 727   -104   -1 749   -50%   -64%
Північна Америка   2   0%   47   18   2%   280   -16   -233   -89%   -83%
Інші регіони   8   1%   73   -   -   -   8   73   -   -

 

Гірничодобувний сегмент
Продажі за продуктами
  1П 2018   1П 2017   Зміни   Зміни, %
  US$ млн   тис. тон   US$ млн   тис. тон   US$ млн   тис. тон   US$ млн   вплив ціни   вплив обсягів
Залізорудна продукція   711   7 464   607   7 560   104   -96   17%   18%   -1%
Залізорудний концентрат   292   3 854   354   5 142   -62   -1 288   -18%   8%   -25%
Окатиші   419   3 610   253   2 418   166   1 192   65%   16%   49%
Вугільний концентрат   38   202   68   482   -30   -280   -44%   14%   -58%
Інші продукти та послуги   117   -   73   -   44   -   60%   -   -
РАЗОМ   866   7 667   748   8 042   118   -376   16%   20%   -5%

 

 

Залізорудний концентрат

У першій половині 2018 року продажі товарного залізорудного концентрату скоротилися на 18% проти аналогічного періоду минулого року – до US$292 млн – переважно через зниження обсягів реалізації (25 пп), що частково компенсувалося збільшенням середньої ціни реалізації (8 пп). Обсяги впали на 1 288 тис. тонн – до 3 854 тис. тонн – через скорочення виробництва товарної продукції і збільшення обсягів внутрішньогрупового споживання. З урахуванням розміру доплат у Європі та скорочення попиту в Україні, обсяги реалізації до Європи збільшилися на 554 тис. тонн, а продажі в Україні та Південно-Східній Азії знизилися на 327 і 1 589 тис. тонн відповідно. Середня ціна реалізації зросла проти аналогічного періоду минулого року через глобальне підвищення доплат за вміст заліза та зміну бази ціноутворення в Європі й Південно-Східній Азії до рівня бенчмарка на продукцію із вмістом заліза 65%. Водночас бенчмарк на залізорудний дрібняк із вмістом заліза 62% на умовах CFR Китай знизився на 6% й у середньому становив US$70 за тонну в першій половині 2018 року проти US$74 за тонну торік.

 

Окатиші

У першій половині 2018 року продажі окатишів зросли на 65% проти аналогічного періоду минулого року – до US$419 млн – переважно унаслідок збільшення обсягів реалізації на 49% – до 3 610 тис. тонн – завдяки зростанню попиту на таких стратегічно важливих ринках як Європа (+580 тис. тонн) і Україна (+772 тис. тонн). Водночас продажі до Південно-Східної Азії скоротилися на 160 тис. тонн, оскільки цей регіон є опортуністичним ринком для цього виду продукції. Разом з тим середня ціна реалізації на всіх ринках зросла через збільшення доплат за огрудкування.

 

Вугільний концентрат

У першій половині 2018 року продажі вугільного концентрату скоротилися на 44% проти аналогічного періоду минулого року – до US$38 млн – на тлі падіння обсягів на 58%. Обсяги знизилися до 202 тис. тонн через зростання внутрішнього споживання, що вплинуло на обсяги реалізації в Північній Америці й Україні. Це було частково компенсовано зростанням середньої ціни реалізації через збільшення частки України в загальному обсязі продажів. Водночас середня ціна реалізації як в Україні, так і в Північній Америці скоротилася внаслідок збільшення частки дешевшого коксівного й енергетичного вугілля.

 

Собівартість реалізованої продукції

Собівартість реалізованої продукції переважно складається з витрат на сировину, енергоносії, ФОП і відповідних витрат на персонал виробничих активів, амортизації, знецінення основних засобів, витрат на техобслуговування і ремонт, аутсорсингу, податків та інших витрат.

У першій половині 2018 року собівартість реалізованої продукції зросла на 58% проти аналогічного періоду минулого року – до US$4 739 млн здебільшого через:

 • збільшення вартості товарів і послуг для перепродажу на US$1 090 млн (переважно чушкового чавуну й металопродукції);
 • збільшення вартості сировини й матеріалів на US$203 млн – переважно через зростання споживання покупного вугілля (US$113 млн) і заготовки для подальшого перекату (US$116 млн);
 • зростання витрат на транспортування сировини й матеріалів на US$116 млн – здебільшого на тлі збільшення витрат на залізничні перевезення в США, пов'язані із внутрішньогруповим постачанням вугілля, індексацією тарифів державним оператором залізничних перевезень України, а також зростанням обсягів залізничних перевезень;
 • зростання витрат на енергоресурси на US$91 млн на тлі підвищення цін і обсягів споживання; а також
 • зростання витрат на персонал на US$46 млн на тлі підвищення зарплат і відповідних соціальних внесків.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки собівартість реалізованої продукції залишилася на рівні аналогічного періоду минулого року – 77% у першій половині 2018 року.

 

Витрати на дистрибуцію

Витрати на дистрибуцію переважно містять транспортні витрати, зарплати, що виплачуються персоналу у сфері продажів і дистрибуції, а також комісійні, що виплачують європейські філії Метінвесту зовнішнім агентам із продажу та торговим офісам за надані послуги, і витрати на матеріали.

У першій половині 2018 року витрати на дистрибуцію зросли на 20% проти аналогічного періоду минулого року – до US$432 млн – переважно через зростання вартості залізничних перевезень, фрахту та інших послуг із транспортування. Збільшення витрат на залізничні послуги на US$26 млн переважно спричинене зростанням тарифів на залізничні перевезення в Україні на 15% з квітня 2018 року на тлі збільшення обсягів транспортування метало- і залізорудної продукції залізницею. Витрати на фрахт зросли на US$14 млн через збільшення обсягів реалізації металопродукції до Європи, Близького Сходу й Північної Африки, Північної Америки й Південно-Східної Азії, а також глобальне зростання ставок фрахту на тлі підвищення цін на нафту на 35% проти аналогічного періоду минулого року, що було частково компенсовано скороченням обсягів реалізації залізорудної продукції до Китаю на 64%. Інші транспортні витрати, пов'язані з навантаженням, розвантаженням та зберіганням зросли на US$23 млн через збільшення обсягів реалізації чушкового чавуну до Північної Америки, а також плоского прокату до країн Близького Сходу, Північної Африки й Південно-Східної Азії.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки витрати на дистрибуцію в першій половині 2018 року зросли на 2 пп проти аналогічного періоду минулого року – до 7%.

 

Загальні й адміністративні витрати

Загальні й адміністративні витрати переважно складаються із зарплат, що виплачуються адміністративному персоналу, витрат на консалтингові послуги (без урахування послуг, пов'язаних із реструктуризацією боргу), витрат на аудит, юридичних (без урахування послуг, пов'язаних із реструктуризацією боргу) й банківських послуг, а також витрат зі страхування та оренди.

У першій половині 2018 року загальні й адміністративні витрати зросли на 12% проти аналогічного періоду минулого року – до US$104 млн – здебільшого через збільшення витрат на оплату праці та професійних послуг.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки загальні й адміністративні витрати збереглися на рівні аналогічного періоду минулого року – 2% у першій половині 2018 року.

 

Інші операційні доходи/витрати

Інші операційні доходи й витрати переважно містять спонсорські та інші благодійні виплати, доходи або збитки від курсових різниць, підтримку об'єктів соціальної інфраструктури, знецінення гудвілу, торгової та іншої дебіторської заборгованості, а також доходи або втрати від вибуття основних засобів.

У першій половині 2018 року інші операційні витрати становили US$66 млн проти US$13 млн інших операційних доходів торік. Це переважно спричинено збитками від операційних курсових різниць у розмірі US$54 млн у першій половині 2018 року проти прибутку від операційних курсових різниць у розмірі US$28 млн торік. Водночас спонсорство та інші благодійні виплати зросли на US$4 млн. Це було частково компенсоване збільшенням інших доходів на US$18 млн.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки інші операційні витрати становлять 1% у першій половині 2018 року (0% у першій половині 2017 року).

 

Прибуток від основної діяльності

У першій половині 2018 року прибуток від основної діяльності зріс на 80% проти аналогічного періоду минулого року – до US$838 млн – на тлі зростання виручки на US$2 266 млн, що було частково нівельовано зростанням операційних витрат на US$1 894 млн. У першій половині 2018 року операційний маржа зросла на 2 пп – до 14%.

 

EBITDA

У першій половині 2018 року консолідований показник EBITDA збільшився на 59% проти аналогічного періоду минулого року – до US$1 335 млн – переважно через збільшення рентабельності Металургійного сегмента на US$550 млн. Водночас показник EBITDA Гірничодобувного сегмента скоротився на US$91 млн, а корпоративні накладні витрати й елімінації зменшилися на US$37 млн. Частки сегментів у загальному показнику EBITDA (до коригування на накладні витрати й елімінації) змінилися: частка Металургійного сегмента склала 54% у першій половині 2018 року (22% у першій половині 2017 року), а Гірничодобувного сегмента – 46% (78% у першій половині 2017 року).

 

EBITDA за сегментами   1П 2018   1П 2017   Изменение
  US$ млн   % від
виручки
сегмента
  US$ млн   % від
виручки
сегмента
  US$ млн   пп від
виручки
сегмента
Металургійний сегмент   755   14%   205   6%   550   8
- у т.ч. СП   82   0%   77   0%   5   -
Гірничодобувний сегмент   638   35%   729   41%   -91   -6
- у т.ч. СП   84   0%   101   0%   -17   -
Корп. накл. витрати й елімінації   -58   0   -95   0   37   -
Загалом EBITDA   1 335   22%   839   21%   496   1

 

Збільшення консолідованого показника EBITDA спричинене:

 • зростанням цін реалізації металопродукції Метінвесту (US$638 млн);
 • зростанням обсягів продажів чушкового чавуну, плоского прокату, коксу й окатишів Групи (US$354 млн); а також
 • зростанням прибутку від перепродажів через збільшення цін і обсягів (US$184 млн).

 

Ці фактори були частково нівельовані:

 • зростанням собівартості сировини й матеріалів на US$203 млн – переважно через зростання споживання покупного вугілля, спричиненого збільшенням виробництва коксу на 25% проти аналогічного періоду минулого року, і покупної заготовки в якості сировини для прокатки на заводі Promet Steel;
 • зростанням логістичних витрат на US$186 млн – переважно на тлі збільшення обсягів перевезень сировини, матеріалів і готової продукції, а також зростання вартості фрахту й залізничних тарифів;
 • зростанням витрат на енергоносії на US$91 млн через підвищення цін на природний газ на 16% і тарифів на електроенергію на 14%, а також зростання споживання природного газу на тлі збільшення виробництва чавуну на 14%;
 • зростанням інших витрат на US$188 млн на тлі збільшення витрат на персонал, витрат на технічне обслуговування, ремонти та інші послуги; а також
 • зниженням частки, що генерують спільні підприємства, на US$12 млн, зокрема частки Південного ГЗК.

 

У першій половині 2018 року рентабельність за консолідованим показником EBITDA зросла на 1 пп проти аналогічного періоду минулого року – до 22%. Маржа за EBITDA Металургійного сегмента зросла на 8 пп – до 14%, а Гірничодобувного сегмента зменшилася на 6 пп – до 35%.

 

Фінансові доходи

Фінансові доходи містять доходи від курсових різниць, нарахованих відсотків за банківськими депозитами й виданими позиками, нараховані відсотки з інших фінансових інструментів та інші види фінансового доходу.

У першій половині 2018 року фінансові доходи зросли на 55% проти аналогічного періоду минулого року – до US$115 млн – завдяки зростанню доходів від курсових різниць у фінансовій діяльності, пов'язаної із внутрішньогруповими дивідендами. Це відображає ревальвацію гривні щодо ключових валют з початку 2018 року.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки фінансові доходи збереглися на рівні аналогічного періоду минулого року – 2% у звітному періоді.

 

Фінансові витрати

Фінансові витрати містять витрати на відсотки за банківськими кредитами й борговими зобов'язаннями, фінансові збитки за курсовими різницями, витрати на відсотки за пенсійними зобов'язаннями та інші фінансові витрати.

У першій половині 2018 року фінансові витрати збільшилися на 44% проти аналогічного періоду минулого року – до US$206 млн – переважно через витрати на рефінансування. Це було частково компенсовано зниженням витрат за відсотками на US$18 млн завдяки частковому погашенню суми основного боргу за лінією передекспортного фінансування та seller notes.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки фінансові витрати скоротилися на 1 пп проти аналогічного періоду минулого року – до 3% у першому півріччі 2018 року.

 

Доля в результатах асоційованих компаній та спільних підприємств

У першій половині 2018 року доля в чистому прибутку асоційованих компаній та спільних підприємств скоротилася на 23% проти аналогічного періоду минулого року – до US$91 млн – через зменшення частки Південного ГЗК на US$50 млн, що було частково компенсовано збільшенням частки Запоріжсталі на US$24 млн.

 

Витрати з податку на прибуток

Метінвест є платником податків у різних юрисдикціях залежно від місця розташування дочірніх підприємств. У першій половині 2018 року ставки з податку на прибуток становили: 18% в Україні (18% у першій половині 2017 року), 10% у Швейцарії (10% у першій половині 2017 року), 10-28% в ЄС (10-34% у першій половині 2017 року) і 35% у США (35% у першій половині 2017 року).

У першій половині 2018 року витрати з податку на прибуток зросли на 49% проти аналогічного періоду минулого року – до US$170 млн. Це спричинено збільшенням витрат з поточного податку на US$84 млн унаслідок підвищення рентабельності кожного сегмента бізнесу. Водночас відкладені податкові активи зросли на US$28 млн, оскільки у першій половині 2017 року була списана значна сума відкладених податкових активів за податковими збитками, віднесених на майбутні періоди, підприємств, контроль над якими втрачено.

Ефективна ставка оподаткування, що розраховується як витрати з податку на прибуток, поділені на прибуток до оподаткування, становила 20% у першій половині 2018 року (20% у першій половині 2017 року з урахуванням коригування на ефект від втрати контролю над деякими підприємствами).

Чистий прибуток

У першій половині 2018 року чистий прибуток зріс до US$668 млн з US$72 млн торік – переважно завдяки зростанню виручки на US$2 266 млн, відсутності негативного ефекту від втрати контролю над активами на тимчасово неконтрольованій території (US$329 млн) і зростанню фінансових доходів на US$41 млн. Ці фактори були частково нівельовані зростанням операційних витрат на US$1 894 млн, збільшенням фінансових витрат на US$63 млн, зростанням витрат із податку на прибуток на US$56 млн, а також зменшенням долі в результатах асоційованих компаній і спільних підприємств на US$27 млн.

Чиста маржа в першій половині 2018 року становила 11%, що на 9 пп вище проти аналогічного періоду минулого року.

 

ЛІКВІДНІСТЬ І ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Чистий грошовий потік від операційної діяльності

У першій половині 2018 року чистий грошовий потік Метінвесту від операційної діяльності зріс на 50% проти аналогічного періоду минулого року – до US$457 млн – завдяки зростанню прибутку до оподаткування. Водночас негативний вплив справили відтік оборотного капіталу в розмірі US$356 млн, а також збільшення виплат із податку на прибуток і відсотків на US$122 млн і US$104 млн відповідно.

Негативна зміна в оборотному капіталі в першій половині 2018 року спричинена збільшенням торгової та іншої дебіторської заборгованості на US$467 млн (переважно на тлі зростання реалізації) і запасів на US$36 млн, що було частково компенсовано зростанням торгової та іншої кредиторської заборгованості на US$147 млн. Водночас у процентному співвідношенні до консолідованої виручки за останні 12 місяців оборотний капітал зберігся на рівні кінця 2017 – 18%.

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності

У першій половині 2018 року обсяг чистих грошових коштів, використаних в інвестиційній діяльності, скоротився на 43% проти аналогічного періоду минулого року – до US$97 млн – переважно через дивіденди, отримані від Південного ГЗК у розмірі US$261 млн. Водночас загальний грошовий потік для придбання основних засобів, а також нематеріальних активів подвоївся проти аналогічного періоду минулого року – до US$363 млн – на тлі продовження реалізації Групою Технологічної стратегії 2030. Загальна сума отриманих відсотків становить US$5 млн (US$10 млн у першій половині 2017 року).

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності

У першій половині 2018 року обсяг чистих грошових коштів, використаних у фінансовій діяльності, подвоївся проти аналогічного періоду минулого року – до US$240 млн. Незважаючи на отримання Метінвестом US$1 419 млн валових нових надходжень від рефінансування, кількох невеликих банківських кредитів і фінансового лізингу, Група використала US$1 503 млн на скорочення боргових зобов'язань за низкою боргових інструментів як добровільно, так і в рамках узгоджених графіків погашення. За аналогічний період 2017 року нових надходжень від кредитів і позик не було, а погашення склали US$2 млн. Інші фінансові витрати збільшилися на 37% проти аналогічного періоду минулого року – до US$78 млн – здебільшого через виплати премії за викуп облігацій із терміном погашення в 2021 році й інших витрат, пов'язаних із рефінансуванням. За звітний період чисті виплати за торговим фінансуванням становили US$29 млн проти US$13 млн чистих надходжень, отриманих у рамках таких кредитів за аналогічний період минулого року. Крім того, сума виплачених дивідендів становить US$29 млн, а виплати за придбання неконтрольних часток у дочірніх підприємствах становлять US$13 млн.

Станом на кінець червня 2018 року загальний борг становив US$2 891 млн, що на 4% більше проти 31 грудня 2017 року. Залишок коштів становить US$370 млн, що означає приріст на 43% з початку року, а чистий борг без урахування субординованих позик акціонерів становить US$2 263 млн, що на 1% менше проти кінця минулого року.

 

Капітальні інвестиції

У першій половині 2018 року капітальні інвестиції Метінвесту подвоїлися проти аналогічного періоду минулого року – до US$420 млн. Витрати за проектами підтримки зросли на 53% – до 63% від загального обсягу інвестицій (89% у першій половині 2017 року), водночас витрати зі стратегічних проектів зросли практично у вісім разів – до 37% від загального обсягу (11% у першій половині 2017 року). На Металургійний сегмент припало 65% капітальних інвестицій (37% у першій половині 2017 року), на Гірничодобувний сегмент – 35% (61% у першій половині 2017 року). У першій половині 2018 року капітальні витрати за корпоративними накладними витратами становили US$3 млн, що на 31% менше проти аналогічного періоду минулого року.

 

Триває реалізація низки стратегічних проектів на металургійних активах Групи. На ММКІ триває імплементація однієї з ключових ініціатив – будівництва машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №4, запуск якої очікується в кінці 2018 року. Після запуску нового обладнання планується вивести з експлуатації ділянку розливання сталі в зливки й закрити обтискне відділення. Нова МБЛЗ дозволить комбінату скоротити витрати за рахунок зниження втрат металу й енергоспоживання і збільшити випуск нерафінованої сталі й готової продукції. Проектна потужність нового устаткування розрахована на виробництво 2,5 млн тонн безперервнолитої сталі на рік: отже, загальний обсяг виробництва сталі на комбінаті збільшиться на 1,5 млн тонн – приблизно до 4 млн тонн на рік з повною зупинкою іншої МБЛЗ. Це дозволить збалансувати потужності з розливання сталі з наявними потужностями з виробництва чавуну. Нове обладнання також дозволить покращити екологічну ситуацію в Маріуполі.

Ще однією ініціативою з масштабного розширення виробництва є реалізований на ММКІ проект реконструкції стану гарячої прокатки 1700. Проект передбачає установку нового обладнання, яке збільшить продуктивність штабового стана, значно покращить якість поверхні прокату і суттєво знизить відходи виробництва під час прокатки слябів. Крім того, стан дозволить розширити лінійку рулонного прокату затребуваними для подальшої переробки позиціями. Завершення розробки детального інжинірингу та документації очікується в другій половині 2018 року, після чого розпочнуться активні будівельні роботи. Пуск в експлуатацію очікується в другому кварталі 2019 року.

На МК «Азовсталь» (Азовсталь) триває капітальний ремонт доменної печі №3, мета якого – підвищити потужність з виробництва чавуну на 0,5-0,8 млн тонн на рік і знизити виробничі витрати. Пуск печі в експлуатацію відкладено до 1 кварталу 2019 року через затримки у виконанні інжинірингу та брак персоналу з боку підрядника. Водночас триває будівництво установки вдування пиловугільного палива. Початок вдування також відтерміновано до першого кварталу 2019 року через зміну терміну реалізації капітального ремонту цієї печі.

Ключовим екологічним проектом, що реалізується, є реконструкція аглофабрики ММКІ. У квітні 2018 року запущено в роботу нові фільтри рукавного типу другого ступеня газоочищення на агломашинах №№ 7, 8, 9. На агломашинах №№9, 10, 11 триває заміна циклонів. Прогрес помітний і в реалізації інших екологічних проектів – зокрема, капітального ремонту газоочисного устаткування ділянки позапічної обробки сталі на Азовсталі, а також розширеного ремонту камер коксування на Авдіївському КХЗ і Запорізькому КХЗ.

У четвертому кварталі 2017 року Метінвест-Шиппінг вирішив придбати 1 800 піввагонів для доставки сировини й відвантаження готової продукції. Таке рішення викликане необхідністю зменшити негативні наслідки для Групи від дефіциту рухомого складу на ринку України, однією з причин якого стало погіршення оборотності вагонів на мережі залізниць України в 2012-2017 роках. У кінці 2017 року придбали 800 піввагонів, постачання решти вагонів завершилося в першій половині 2018 року.

Метінвест продовжив реалізацію низки проектів на підприємствах, котрі видобувають залізну руду. До найбільших таких проектів належить будівництво циклічно-потокової технології на Першотравневому кар'єрі Північного ГЗК (пуск в експлуатацію другого комплексу для транспортування руди) й Інгулецькому ГЗК (тракт «Східний»).

Триває реалізація проекту із заміни системи газоочищення випалювальної машини Lurgi 552-B на Північному ГЗК. Вже замінено чотири з п'яти фільтрів. Заміна останнього фільтра №5 очікується у другій половині 2018 року.

 


1. Джерело: Державна служба статистики України

2. Джерело: Метал Експерт

3. Обсяги перепродажів у 2018 році скориговані

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf