Принципи управління

Метінвест розвиває власну систему корпоративного управління відповідно до найкращих світових практик. Ми прагнемо підтримувати високий рівень корпоративного управління та прозорість своєї діяльності.

 • Спеціалізація

  Ми повністю сконцентровані на головній компетенції – стратегічному управлінні гірничо-металургійним комплексом. Це підвищує ефективність компанії та її інвестиційну привабливість.
 • Вертикальна інтеграція

  Ми повністю контролюємо всі етапи створення вартості. Це забезпечує стабільність і стійкість до коливань ринкової кон'юнктури.
 • Єдине стратегічне управління

  Ми здійснюємо єдине і послідовне планування та управління всіма активами. Це дозволяє досягати стабільного приросту акціонерної вартості компанії.
 • Централізація

  Ми централізовано управляємо підприємствами Групи. Це дозволяє оптимізувати управлінські витрати, уніфікувати бізнес-процеси і технології, підвищити ефективність бізнесу загалом.
 • Зростання та інвестиції

  Ми інвестуємо в розвиток, упроваджуємо ефективні технології у виробництві та управлінні. Це дозволяє нам успішно конкурувати на світових ринках.
 • Упровадження найкращих світових практик

  Вивчаючи світовий досвід, ми ретельно обираємо найбільш ефективні технології – управлінські, виробничі, інформаційні. Це дозволяє нам досягати максимальної ефективності.
 • Синтез традицій та інновацій

  Ми зберігаємо найкращі традиції металургійного майстерності і професіоналізму, збагачуючи їх найсучаснішими знаннями і технологіями.
 • Установка на лідерство

  Ми домагаємося постійного покращення у своїй роботі на всіх рівнях Групи і в усіх напрямках її діяльності: якості менеджменту, продуктивності, якості продукції, контролю над витратами, умов праці, ефективності бізнес-процесів, охорони довкілля. Ми завжди націлені на отримання максимально можливого результату.
 • Особисте ставлення до справи

  В основі корпоративної культури лежить особисте небайдуже ставлення до спільної справи.