Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
16 лют 2021
Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2020 року.
Основні фінансові результати 2020 2019 Зміни
US$ млн   %
Звіт про фінансові результати          
Виручка 10 453 10 757 -304   -3%
EBITDA 2 204 1 213 991   82%
маржа 21% 11%     10 pp
 Чисий прибуток 526  341 185   54%
маржа 5% 3%     2 pp
Звіт про рух грошових коштів          
Операційний грошовий потік 1 740 814 926   >100%
Інвестиційний грошовий потік -824 -943 119   -13%
Фінансовий грошовий потік -360 123 -483   <-100%
Капітальні інвестиції  663 1 055 -392   -37%
Основні фінансові результати 31-12-20 31-12-19 Зміни
US$ млн   %
Загальний борг 2 937 3 032 -95   -3%
Грошові кошти та їх еквіваленти  826  274 552   >100%
Чистий борг 2 111 2 758 -647   -23%
Чистий борг до EBITDA 1,0x  2,3x     -1,3x
Основні виробничі результати 2020 2019 Зміни
тис. тонн   %
Сталь 8 268 7 578 690   9%
Азовсталь 4 194 4 016 178   4%
ММКІ 4 074 3 562 512   14%
Залізорудний концентрат 30 501 29 028 1,473   5%
Північний ГЗК 12 739 12 245 494   4%
Інгулецький ГЗК 12 858 12 344 514   4%
Центральний ГОК 4 904 4 439 465   10%
Вугільний концентрат 2 883 2 961 -78   -3%
United Coal 2 883 2 961 -78   -3%


КЛЮЧОВІ ПОДІЇ У СФЕРІ ESG 
 

 • Метінвест вжив усіх можливих заходів щодо захисту своїх співробітників і регіонів присутності від пандемії COVID-19.
 • Показник частоти випадків із втратою працездатності скоротився до 0,529 у 2020 році  –  рекордно низького рівня за всю історію Групи. 
 • Метінвест встановив новий рекорд обсягу інвестицій в екологічні проєкти, які у 2020 році перевищили US$200 млн, включаючи завершення основних робіт із масштабної екологічної реконструкції аглофабрики ММК ім. Ілліча (ММКІ).
 • У жовтні 2020 року до складу Наглядової ради увійшов Аветік Чалабян для посилення експертизи у сфері стратегії та інвестицій у металургійній галузі. 
 • У червні агентство Sustainalytics, провідний світовий постачальник послуг у галузі досліджень, рейтингів і даних з екологічних, соціальних проблем та питань корпоративного управління (ESG), завершило першу комплексну оцінку діяльності Групи за методологією оцінки ризиків ESG, включивши Метінвест до топ-10 компаній металургійної галузі, які пройшли оцінку Sustainalytics, та присвоїло Метінвесту загальний бал рейтингу ризиків ESG на рівні 32,0 за шкалою від 0 (найнижчий ризик) до 100 (найвищий ризик).


ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
 

 • Через пандемію COVID-19 італійські підприємства Metinvest Trametal і Ferriera Valsider зупинили своє виробництво на період із 25 березня по 12 квітня і по 30 квітня відповідно.
 • Метінвест завершив низку інвестиційних проєктів, зокрема  проєкт модернізації збагачувальної фабрики Центрального ГЗК, де розпочалося виробництво залізорудного концентрату із вмістом заліза 70,5% і окатишів із вмістом заліза 67,5% для технології прямого відновлення заліза (DRI).
 • Метінвест збільшив свої потужності з виробництва сировини через збільшення частки в Дніпровському КХЗ, українському виробнику коксохімічної продукції, і в Запоріжвогнетриві, українському виробнику вогнетривкої продукції і матеріалів,  унаслідок чого ці компанії стали дочірніми підприємствами Групи Метінвест.


УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

 • Група Метінвест успішно подовжила терміни погашення своїх облігацій завдяки випуску нових семирічних єврооблігацій на суму US$333 млн із фіксованою процентною ставкою 7,65% річних, надходження від яких були спрямовані на погашення всього випуску облігацій із терміном погашення у 2021 році та 38% облігацій із терміном погашення у 2023 році.
 • Група Метінвест вперше розпочала співпрацю з міжнародною фінансовою організацією – Чорноморським банком торгівлі та розвитку та отримала семирічний кредит у розмірі EUR62 млн для фінансування проєктів капітальних інвестицій на гірничодобувних активах. 
 • Метінвест залучив понад US$70 млн у межах інших кредитних ліній для фінансування проєктів капітальних інвестицій на своїх підприємствах, зокрема три довгострокових кредити під гарантії європейських експортних кредитних агентств на суму близько EUR50 млн.
 • Метінвест запустив абсолютно нову програму сек'юритизації дебіторської заборгованості для своїх італійських перекатних активів на суму EUR75 млн. 
 • Завдяки високій ліквідності Група Метінвест виплатила US$178 млн за синдикованим кредитом, включаючи US$45 млн передоплати. 
 • Кредитний рейтинг Групи Метінвест було переглянуто: Moody's оновило рейтинг до рівня B2 (прогноз «стабільний»), S&P підтвердило рейтинг Метінвесту на рівні B (прогноз «стабільний») і Fitch підтвердило рейтинг на рівні BB– (прогноз «негативний»).


Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив: 

«Торік пандемія COVID-19 зупинила значну частину світової економіки. Я з гордістю можу сказати, що Метінвест укотре довів свою здатність долати складні виклики ринку. Група Метінвест досягла більш високих показників рентабельності і реалізувала ключові інвестиційні проєкти. Ми також вжили заходів щодо захисту наших співробітників і регіонів присутності, водночас досягаючи значного прогресу в реалізації проєктів, пов'язаних з екологією, взаємодією із громадами та корпоративним управлінням (ESG). 

Нашим першочерговим пріоритетом на тлі поширення пандемії було забезпечити захист наших співробітників і місцеві громади в регіонах присутності. Ми зробили рішучі і негайні кроки, запровадивши удосконалені медичні протоколи на всіх підприємствах, і перевели адміністративний персонал на віддалену роботу. Крім того, ми постачили тест-системи і кисневе обладнання до місцевих медичних установ. 

Після забезпечення безпеки співробітників нашим наступним завданням в межах реагування на COVID-19 була підтримка безперебійного виробництва на всіх активах. У кінцевому підсумку ми досягли високих операційних результатів, що відображають позитивний вплив інвестицій, реалізованих за останні роки. 

Передбачаючи складні зовнішні умови, ми вирішили скоротити капітальні витрати у 2020 році, водночас залишивши їх на прийнятному рівні. До завершених ключових проєктів належать запуск нової моталки модернізованого стану гарячої прокатки на ММКІ і модернізація збагачувальної фабрики на Центральному ГЗК. Ми планово переглядаємо Технологічну стратегію 2030, щоб переконатися в тому, що затверджені проєкти принесуть максимальний економічний ефект. 

Водночас акцент Групи на операційних поліпшеннях, спрямованих на підвищення глобальної конкурентоспроможності собівартості виробництва власної продукції, дав змогу Групі отримати загальний ефект у розмірі US$376 млн у 2020 році. Ми змогли підвищити ефективність споживання сировини та енергоресурсів, збільшити продуктивність обладнання, оптимізувати логістику, поліпшити продуктовий сортамент і багато іншого. 

Наші інвестиції у глобальну мережу продажів продовжили приносити результати, відображаючи нашу здатність оперативно реагувати на ринкові зміни. Протягом звітного періоду Метінвесту вдалося швидко адаптувати свій сортамент і переспрямувати обсяги продажів: наприклад, спрямувати більше залізорудної продукції і металопродукції в Китай на тлі стрімкого відновлення і масштабних інвестицій у програми економічного стимулювання. 

Разом зі зниженням витрат Гірничодобувний і Металургійний сегменти показали високу рентабельність. Показник EBITDA зріс на 82% проти минулого року – до US$ 2 204 млн, водночас  рентабельність за показником EBITDA збільшилася на 10 процентних пунктів проти минулого року – до 21%. Метінвест згенерував US$ 916 млн вільного грошового потоку, що дозволило нам втричі збільшити баланс грошових коштів на кінець року – до US$ 826 млн. 

Крім того, Група поліпшила якість боргового портфеля завдяки трьом основним угодам, які продемонстрували варіанти залучення фінансування, доступні для Метінвесту. Ми продовжили терміни погашення облігацій і вперше почали співпрацювати з міжнародною фінансовою організацією – Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Ми також запустили нову програму сек'юритизації для наших італійських перекатних активів. Завдяки зваженому управлінню борговими зобов'язаннями і високій рентабельності співвідношення чистого боргу Групи Метінвест до показника EBITDA знизилося до 1.0x станом на 31 грудня 2020 року. 

Говорячи про стійкість нашого бізнесу з операційного та фінансового погляду, скорочення викидів вуглекислого газу є важливою частиною нашого порядку денного у сфері ESG. Цілі Паризької угоди і Європейського зеленого курсу впливають на наш бізнес у всьому світі. У 2020 році ми зробили внесок у досягнення цих цілей, завершивши основні роботи на аглофабриці ММКІ, найбільшому екологічному проєкту за всю історію України. Група Метінвест реалізувала рекордно високий обсяг екологічних інвестицій на суму понад US$200 млн. 

Ми з оптимізмом дивимося у 2021 рік, оскільки початок кампаній із вакцинації у всьому світі стане ключовою умовою для масштабного відновлення економіки. Пандемія лише підкреслила пріоритетність здоров'я і безпеки наших співробітників і регіонів присутності. 

Разом  із реалізацією інвестиційної програми у 2021 році ми продовжимо працювати над збереженням і поліпшенням показників операційної ефективності, досягнутих завдяки значним зусиллям.  Ми також працюємо над підтриманням високої ліквідності і продовжуємо розглядати варіанти для подальшого посилення вертикальної інтеграції. 

Ми вдячні нашим стейкхолдерам за підтримку в цей непростий час». 
 

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf