Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
04 бер 2020
Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2019 року.

 

Основні виробничі результати 2019   2018   Зміни
    тис. тонн   %
Сталь 7 578   7 323   255   3%
Азовсталь 4 016   4 082   -66   -2%
ММКІ 3 562   3 241   321   10%
Залізорудний концентрат 29 028   27 353   1 675   6%
Північний ГЗК 12 245   10 660   1 585   15%
Інгулецький ГЗК 12 344   12 278   66   1%
Центральний ГЗК 4 439   4 415   24   1%
Вугільний концентрат 2 961   2 683   278   10%
United Coal 2 961   2 683   278   10%
Основні фінансові результати 2019   2018   Зміни
    US$ млн   %
Отчет о  финансовых результатах              
Виручка 10 757   11 880   -1 123   -9%
EBITDA 1 213   2 513   -1 300   -52%
  маржа 11%   21%       -10 pp
Чистий прибуток 341   1 188   -847   -71%
  маржа 3%   10%       -7 pp
Звіт про рух грошових коштів              
Операційний грошовий потік 814   1 103   -289   -26%
Інвестиційний грошовий потік -943   -430   -513   >100%
Фінансовий грошовий потік 123   -643   766   -
Капітальні інвестиції 1 055   898   157   17%
Основні фінансові результати 31.12.2019   31.12.2018   Зміни
    US$ млн   %
Загальний борг 3 032   2 743   289   11%
Грошові кошти та їх еквіваленти 274   280   -6   -2%
Чистий борг 2 758   2 463   295   12%
Чистий борг до EBITDA     1,0x       1,3x

 

Основні операційні показники 

Завершено великі інвестиційні проекти, зокрема капітальний ремонт доменної печі (ДП) №3 МК «Азовсталь» (Азовсталь) з одночасним монтажем установки вдування пиловугільного палива (ПВП), а також реконструкцію листопрокатного цеху (ЛПЦ) 1700 на ММК ім. Ілліча (ММКІ).
Придбано частки в двох українських коксохімічних підприємствах, зокрема 23,71% акцій «Південькокса» і 49,37% акцій Дніпровського КХЗ.

Управління борговими зобов’язаннями 

Станом на 2019 рік рейтинг Групи в області ESG (екологічний, соціальний аспекти і корпоративне управління) від агентства MSCI був оцінений на рівні B . Агентство MSCI ESG Research надає рейтинги в області ESG глобальним публічним і приватним компаніям за шкалою від AAA («лідер») до CCC («відсталий»), залежно від ступеня схильності галузевим ризикам в області ESG і здатності управляти цими ризиками порівняно з аналогічними компаніями.
Протягом звітного періоду встановлено новий рекорд Групи з інвестицій в екологічні проекти, обсяг яких перевищив US$155 млн.

Управління борговими зобов'язаннями

  • У вересні кредитні рейтингові агентства Fitch і S&P підвищили кредитний рейтинг Групи до рівнів BB- і B відповідно з прогнозом «стабільний». Сьогодні рейтинг Fitch на два рівні вищий за український суверенний рейтинг, а рейтинг S&P - на одному рівні з ним. У листопаді рейтингове агентство Moody's змінило свій прогноз корпоративного кредитного рейтингу Метінвеста на «позитивний» і підтвердило рейтинг на рівні B3, що є максимальним значенням для довгострокових облігацій України в іноземній валюті.
  • Успішно здійснено дебютний випуск єврооблігацій в двох валютах, зокрема 10-річний транш на суму US$500 млн зі ставкою 7,75% річних і продовжений 5-річний транш на суму EUR300 млн зі ставкою 5,625% річних. Це дало Групі можливість продовжити на 6,5 років термін погашення US$440 млн єврооблігацій з терміном погашення у 2023 році та знизити ризики рефінансування. Чисті надходження від даної угоди склали US$350 млн. 
  • Метінвест достроково погасив US$75 млн за синдикованим кредитом, після чого загальну суму заборгованості по даній лінії було знижено до US$406 млн.
  • Повністю сплачено відкладені платежі за придбання 24,77% в Шахтоуправлінні «Покровське».
  • Отримано кредитну лінію на суму EUR34,4 млн терміном на 9 років для фінансування реконструкції ЛПЦ 1700 на ММКІ. Забезпечення кредитної лінії здійснюється за рахунок гарантії Австрійської експортно-кредитного агентства (ЕКА), яка видана Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), в рамках якої ODDO BHF Aktiengesellschaft виступив єдиним кредитором.
  • Після закінчення звітного періоду було залучено кредитну лінію на суму EUR24,4 млн терміном до 11 років для будівництва повітрянорозподільної установки і станції випарювання на ММКІ. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок французької експортної гарантії, яка видана Bpifrance Assurance Export, в рамках якої Raiffeisen Bank International виступив єдиним кредитором. 

 

Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив: 

«У другому півріччі на ринках сталі спостерігався стрімкий розвиток несприятливої кон'юнктури. В результаті ціни на сталь у четвертому кварталі 2019 року впали до найнижчого рівня з 2016 року, що в поєднанні з високими витратами на сировину позначилося на світових сталеливарних компаніях в цілому і на Метінвесті зокрема. Проте, Група була готова і вжила всіх необхідних заходів для подолання труднощів, обумовлених циклічністю бізнесу. Це стало можливим завдяки нашій вертикально інтегрованій бізнес-моделі, висококваліфікованій досвідченій команді і непохитній підтримці наших зацікавлених сторін. 

З точки зору операційної діяльності, за рік ми домоглися гідних результатів. Виробництво сталі зросло на 3%, а частка сталевої продукції в загальному обсязі виробництва досягла 86%, збільшившись на 5 процентних пунктів проти попереднього року. Виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 6% проти попереднього року, а виробництво коксівного вугілля – на 10%. Однак спад на ринку сталі в четвертому кварталі суттєво позначився на обсягах виробництва сталі, продуктовому портфелі, а також на фінансових показниках Групи. Не найостаннішу роль у другому півріччі відіграло безпрецедентне зміцнення української валюти на 12% по відношенню до долара США, збільшивши собівартість продукції і знизивши нашу експортну конкурентоспроможність. В результаті виручка впала на 9% проти минулого року, до US$10 757 млн, а показник EBITDA – на 52%, до US$1 213 млн. Весь наш показник EBITDA у 2019 році був забезпечений Гірничодобувним сегментом, який компенсував негативні результати металургів.

У відповідь на різке зниження рентабельності ми запустили програму оптимізації витрат по всій Групі і ще більше посилили увагу до операційних поліпшень. У підсумку, проти 2018 року, ми змогли більш ніж подвоїти ефект від підвищення операційної ефективності, який склав US$63 млн у 2019 році. Найближчими роками ми маємо намір поліпшити ці результати, оскільки наша довгострокова здатність конкурувати з провідними світовими виробниками сталі за показником собівартості виробництва має вирішальне значення. 

Ми продовжили інвестувати в майбутнє бізнесу відповідно до Технологічної стратегії до 2030 року. У 2019 році ми виконали річну інвестиційну програму, завершивши декілька великих проектів, які вже позитивно вплинули на обсяги виробництва, продуктовий портфель, собівартість продукції і навколишнє середовище. Загальний обсяг капітальних вкладень досяг п'ятирічного максимуму і склав US$1 055 млн. В умовах невизначеності в 2020 році ми маємо намір приділяти першочергову увагу завершенню поточних проектів, інвестиціям в охорону навколишнього середовища і критичним проектам підтримки, водночас продовжуючи роботу над проектами, які перебувають на стадії проектування, щоб бути готовими до їхнього запуску, щойно покращиться ситуація на ринках.

Минулого року ми також успішно продовжили термін погашення наших єврооблігацій, забезпечивши стійку довгострокову структуру капіталу. Ми залучили US$350 млн чистих надходжень від цього випуску, які разом з вивільненням робочого капіталу в розмірі US$163 млн надали нам варіанти фінансування в період спаду на ринку. Ми продовжуємо розглядати всі варіанти щодо подальшого продовження термінів погашення заборгованості. 

Й останнє, але не менш важливе: у 2019 році Метінвест домігся значного прогресу в реалізації стратегічного пріоритету щодо підвищення стійкості своєї діяльності. Наближаючись до нашої мети з досягнення нульового травматизму, ми впровадили ініціативи на всіх наших підприємствах, які привели до значного скорочення кількості нещасних випадків із втратою працездатності, досягнувши найнижчих за останні п'ять років показників. А наші екологічні інвестиції цього року досягли рекордного рівня, перевищивши US$155 млн.

Я вважаю, що негативні події на ринку в другій половині 2019 року тільки довели нашу силу як команди, і ми змогли вжити рішучих дій, щоб просунутися в досягненні наших стратегічних пріоритетів. Я хотів би подякувати нашим акціонерам, кредиторам, інвесторам, співробітникам, партнерам і громадам за їхню підтримку. Зміцнюючи взаємні зв'язки, ми разом зможемо подолати виклики, що стоять перед нами».

* Заява про відмову від відповідальності. Використання компанією Metinvest B.V. даних MSCI ESG Research LLC або її афілійованих осіб («MSCI»), а також використання логотипів, торгових марок, знаків обслуговування або індексів MSCI в цьому документі не є спонсорством, схваленням, рекомендацією або рекламою Metinvest B.V. з боку MSCI. Послуги і дані MSCI є власністю MSCI або її постачальників інформації і надаються «як є» і без гарантії. Найменування й логотипи MSCI є торговими марками або знаками обслуговування MSCI.

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf