Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
19 гру 2017

Короткий звіт щодо попередніх фінансових результатів за дев'ять місяців 2017 року

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила сьогодні попередні фінансові результати за дев’ять місяців, що завершилися 30 вересня 2017 року.


Фінансова інформація у цьому прес-релізі підготовлена на основі попередніх фінансових результатів. Консолідована звітність передбачає виключення внутрішньо групових оборотів. Цей прес-реліз не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому прес-релізі, не були предметом аудиту або перевірки. Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що закінчується 31 грудня. Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

 

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(US$ млн)9м 20179м 2016Зміни
Виручка 6 222 4 568 36%
EBITDA1 1 373 989 39%
Маржа 22% 22% 0 пп
Капітальні інвестиції2 308 199 55%
(US$ млн)30 вересня 201731 грудня 2016Зміни
Загальний борг3 2 909 2 969 -2%
Грошові кошти та їх еквіваленти4 293 226 30%

 

Виручка

За 9 місяців 2017 року консолідована виручка Метінвесту збільшилася на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$6 222 млн. Це здебільшого спричинено зростанням цін на металопродукцію та залізну руду, що слідували тенденціям глобальних бенчмарків. Крім того, збільшення попиту призвело до зростання реалізації плоского прокату (+433 тис. тон), слябів (+121 тис. тон), чушкового чавуну (+71 тис. тон) та коксу (+72 тис. тон).

За 9 місяців 2017 року виручка в Україні зросла на 40% – до US$1 610 млн переважно через вищі ціни реалізації продукції, а також збільшення обсягів продажів плоского прокату на тлі зростання попиту на внутрішньому ринку, спричиненого продовженням відновлення української економіки. Як наслідок, частка України в консолідованій виручці збільшилася на 1 пп порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26%.

За 9 місяців 2017 року частка міжнародних продажів у консолідованій виручці становила 74%. Водночас змінилися ринкові частки Європи та Південно-Східної Азії. Частка Європи зросла на 2 пп (до 37%) унаслідок збільшення продажів в регіоні на 42% на тлі зростання обсягів реалізації чушкового чавуну, слябів і залізорудної продукції, а також зростання цін на всі види продукції. Незважаючи на те, що продажі в країни Південно-Східної Азії зросли на 13% завдяки збільшенню обсягів реалізації плоского прокату, квадратної заготовки та окатишів, а також зростанню цін, частка цього регіону в консолідованій виручці знизилася на 1 пп (до 7%) через порівняно вищі темпи зростання продажів на інших ринках. У процентному співвідношенні до консолідованої виручки частки країн Близького Сходу та Північної Африки, СНД (крім України), Північної Америки та інших регіонів залишилися на рівні відповідного періоду минулого року – 16%, 9%, 5% і 1% відповідно.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016Зміни
US$ млн% від виручкиUS$ млн% від виручкиUS$ млн%пп від
виручки
РАЗОМ 6,222 100% 4,568 100% 1,654 36% -
Україна 1,610 26% 1,148 25% 462 40% 1
Європа  2,296 37% 1,619 35% 677 42% 2
Близький Схід і Північна Африка 971 16% 736 16% 235 32% -
СНД (крім України) 572 9% 409 9% 163 40% -
Південно-Східна Азія 406 7% 359 8% 47 13% -1
Північна Америка 331 5% 244 5% 87 36% -
Інші регіони 36 1% 53 1% -17 -32% -

 

Металургійний сегмент

Металургійний сегмент генерує виручку від продажу чушкового чавуну, металопродукції, коксу, а також іншої продукції та послуг. За 9 місяців 2017 року виручка сегменту зросла на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$5 082 млн, що було переважно зумовлено зростанням цін на металопродукцію, а також підвищеним попитом на плоский прокат, сляби, чушковий чавун і кокс. За 9 місяців 2017 року на Металургійний сегмент припало 82% зовнішніх продажів, що на 1 пп вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тон
РАЗОМ 5,082 100% 9,409 3,681 100% 9,348 1,401 61 38% 1%
Україна 1,214 24% 2,019 806 22% 1,858 408 161 51% 9%
Європа  1,843 36% 3,363 1,447 39% 3,541 396 -179 27% -5%
Близький Схід і Північна Африка 971 19% 1,993 735 20% 2,147 236 -154 32% -7%
СНД (крім України) 572 11% 866 409 11% 838 163 28 40% 3%
Південно-Східна Азія 136 3% 298 67 2% 203 69 95 >100% 47%
Північна Америка 312 6% 799 164 4% 610 148 189 90% 31%
Інші регіони 33 1% 71 53 1% 151 -19 -80 -37% -53%

Металургійний сегмент
Продажі за продуктами
9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнвплив цінивплив
обсягів
Напівфабрикати 830 2,096 528 1,946 302 150 57% 49% 8%
Чушковий чавун 410 1,144 260 1,073 150 71 58% 51% 7%
- у т.ч. перепродажі 52 141 27 120 25 21 94% 76% 17%
Сляби 309 715 186 594 123 121 66% 46% 20%
Квадратна заготовка 111 237 83 279 29 -42 35% 50% -15%
- у т.ч. перепродажі 84 170 - - 84 170 - - -
Готова продукція 3,583 6,399 2,741 6,560 842 -161 31% 33% -2%
Плоский прокат 3,112 5,557 2,139 5,125 973 433 46% 37% 8%
- у т.ч. перепродажі 1,083 2,114 702 1,955 380 159 54% 46% 8%
Довгий прокат 471 842 603 1,435 -132 -593 -22% 19% -41%
- у т.ч. перепродажі 28 52 - - 28 52 - - -
Кокс 270 914 118 842 151 72 >100% 120% 9%
Інші продукти та послуги 399 - 293 - 106 - 36% - -
РАЗОМ 5,082 9,409 3,681 9,348 1,401 61 38% 37% 1%

 

Чушковий чавун

За 9 місяців 2017 року продажі чушкового чавуну зросли на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$410 млн, з яких 51 пп зумовлений зростанням середньої ціни реалізації і 7 пп – збільшенням обсягів продажів. Обсяги зросли на 71 тис. тон – до 1 144 тис. тон – унаслідок високого попиту і збільшення обсягів перепродажу чушкового чавуну, виробленого на МК «Запоріжсталь» (Запоріжсталь). На тлі привабливіших цін продажі до Північної Америки та Європи зросли на 151 і 71 тис. тон відповідно. Для виконання цих замовлень 138 тис. тон переорієнтували з країн Близького Сходу й Північної Африки.

 

Сляби

За 9 місяців 2017 року продажі слябів зросли на 66% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$309 млн – через значне підвищення середньої ціни реалізації (+46 пп) і збільшення обсягів продажів на 20%. Обсяги зросли на 121 тис. тон – до 715 тис. тон – на тлі стійкого попиту і збільшення виробництва. Продажі до Європи зросли на 172 тис. тон завдяки збільшенню замовлень від клієнтів в Італії та продажам новому клієнту в Угорщині. Водночас реалізація у країнах Близького Сходу і Північної Африки знизилася на 37 тис. тон через скорочення продажів до Туреччини.

 

Квадратна заготовка

За 9 місяців 2017 року продажі квадратної заготовки зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$111 млн – через зростання цін. Водночас обсяги реалізації скоротилися на 15% (або 42 тис. тон) унаслідок втрати контролю над ЄМЗ (-212 тис. тон). Це було частково компенсовано збільшенням перепродажів на 170 тис. тон. Увесь доступний обсяг реалізовано у країнах Близького Сходу і Північної Африки, а також Південно-Східної Азії.

Плоский прокат

За 9 місяців 2017 року продажі плоского прокату збільшилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$3 112 млн, з яких 37 пп зумовлені зростанням середньої ціни реалізації і 8 пп – збільшенням обсягів реалізації. Загальні обсяги зросли на 433 тис. тон – до 5 557 тис. тон. Водночас перепродажі продукції Запоріжсталі збільшилися на 159 тис. тон – до 2 114 тис. тон, що зберегло їх частку в загальному обсязі реалізації незмінною порівняно з аналогічним періодом минулого року – на рівні 38%. Продажі в Україні зросли на 276 тис. тон завдяки виходу з ринку локального гравця в першому кварталі 2017 року. Метінвест продовжив розвивати партнерські відносини з великими споживачами і трейдерами в СНД, що призвело до збільшення реалізації в цьому регіоні на 60 тис. тон. Збільшення продажів до країн Близького Сходу та Північної Африки на 56 тис. тон спостерігалося завдяки Об'єднаним Арабським Еміратам, які розпочали підготовку до Експо-2020. Решта доступних обсягів продажів була перерозподілена між регіонами залежно від ринкових умов. Середня ціна реалізації слідувала за динамікою котирувань на гарячекатаний рулон на умовах FOB Чорне море, що зросли на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 

Довгий прокат

За 9 місяців 2017 року продажі довгого прокату зменшилися на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$471 млн. Це спричинено зниженням обсягів реалізації на 41% через скорочення обсягів виробництва і втрату контролю над ЄМЗ, що було частково нівельовано збільшенням перепродажів на 52 тис. тон. Водночас позитивна цінова тенденція на всіх ринках довгого прокату була зумовлена підвищенням котирувань на заготовку.

 

Кокс

За 9 місяців 2017 року продажі коксу більш ніж подвоїлися порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$270 млн – через зростання цін удвічі. Крім того, обсяги реалізації збільшилися на 9% (або 72 тис. тон) – до 914 тис. тон – завдяки підвищенню продажів в Україні.

 

Гірничодобувний сегмент

Гірничодобувний сегмент генерує виручку від продажів залізорудної, вугільної та іншої продукції і послуг. За 9 місяців 2017 року виручка сегменту збільшилася на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$1 140 млн, що зумовлено зростанням цін реалізації залізорудної та вугільної продукції слідом за світовими бенчмарками. Частково це нівелювалося падінням обсягів продажів, що було викликано загальним зниженням виробництва залізорудної сировини та вугілля, а також збільшенням внутрішньогрупового споживання. За 9 місяців 2017 року на Гірничодобувний сегмент припало 18% зовнішніх продажів, що на 1 пп менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Продажі за ринками збуту9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млн% від
виручки
тис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тон
РАЗОМ 1,140 100% 11,992 887 100% 15,544 253 -3,551 29% -23%
Україна 397 35% 3,329 342 39% 6,324 55 -2,994 16% -47%
Європа  452 40% 4,906 172 19% 2,935 281 1,970 >100% 67%
Близький Схід і Північна Африка - - - 1 0% 14 -1 -14 - -
СНД (крім України) 0 0% - - - - 0 - - -
Південно-Східна Азія 270 24% 3,440 293 33% 5,222 -23 -1,782 -8% -34%
Північна Америка 19 2% 318 80 9% 1,049 -61 -731 -76% -70%
Інші регіони 2 0% - - - - 2 - - -

 


Продажі за продуктами
9м 20179м 2016ЗміниЗміни, %
US$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнтис. тонUS$ млнвплив цінивплив обсягів
Залізорудна продукція 949 11,421 718 14,196 231 -2,775 32% 52% -20%
Залізорудний концентрат 493 7,021 436 9,838 57 -2,817 13% 42% -29%
Окатиші 456 4,400 282 4,358 174 42 62% 61% 1%
Вугільний концентрат 80 571 107 1,347 -27 -776 -25% 32% -58%
Інші продукти та послуги 112 - 63 - 49 - 77% - -
РАЗОМ 1,140 11,992 887 15,544 253 -3,551 29% 51% -23%

  

Залізорудний концентрат

За 9 місяців 2017 року продажі товарного залізорудного концентрату збільшилися на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$493 млн – через значне збільшення середньої ціни реалізації. Вона зросла завдяки тому що бенчмарк[5] зріс на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$73/т за 9 місяців 2017 року з US$54/т роком раніше. Водночас загальний обсяг реалізації зменшився на 29% (або 2 190 тис. тон) – до 7 021 тис. тон – унаслідок скорочення виробництва і зниження запасів у 2016 році. З огля

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf