Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
30 тра 2018

Короткий звіт щодо попередніх фінансових результатів за перший квартал 2018 року

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила сьогодні попередні фінансові результати за перший квартал, що завершився 31 березня 2018 року.

Фінансова інформація у цьому прес-релізі підготовлена на основі попередніх фінансових результатів. Внутрішньогрупові продажі виключено внаслідок консолідації. Цей прес-реліз не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому прес-релізі, не були предметом аудиту або перевірки. Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що закінчується 31 грудня. Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

 

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(US$ млн) 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Зміни
Виручка 3 019 1 853 63%
EBITDA1 649 402 61%
Маржа 21% 22% -1 пп
Капітальні інвестиції2 216 103 >100%
(US$ млн) 31 березня 2018 31 грудня 2017 Зміни
Загальний борг3 3 086 3 017 2%
Грошові кошти та їх еквіваленти4 261 259 1%
Чистий борг5 2 356 2 298 3%

 

Виручка

У 1 кварталі 2018 року консолідована виручка Метінвесту збільшилася на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$3 019 млн – головним чином завдяки зростанню цін, що слідували глобальним бенчмаркам. Крім того, високий попит зумовив збільшення обсягу реалізації чушкового чавуну, слябів, плоского прокату, коксу та окатишів. Водночас Група розпочала перепродаж квадратної заготовки та довгого прокату, що компенсувало зниження реалізації цієї продукції, виробленої на заводах Метінвесту.

Виручка в Україні становила US$837 млн, збільшившись на 81% порівняно з аналогічним періодом минулого року – здебільшого завдяки зростанню цін реалізації, а також збільшенню обсягів продажів плоского прокату на 166 тис. тон на тлі зростання попиту на внутрішньому ринку, спричиненого продовженням економічного зростання у країні. Крім того, продажі коксу й окатишів зросли на 375 і 494 тис. тон відповідно у зв'язку зі збільшенням попиту з боку МК «Запоріжсталь» (Запоріжсталь), а також клієнта, який відновив виробництво у 3 кварталі 2017 року. Унаслідок цього частка України в консолідованій виручці зросла на 3 процентних пункти (пп) порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 28%.

Міжнародні продажі зросли на 57% порівняно з відповідним періодом минулого року – до US$2 182 млн, забезпечивши 72% консолідованої виручки. Продажі в Європу зросли на 55% на тлі зростання цін на металопродукцію та окатиші, а також збільшення обсягів реалізації напівфабрикатів і залізорудної продукції на 343 і 874 тис. тон відповідно. При цьому частка регіону в консолідованій виручці знизилася на 2 пп – до 35%. Продажі в країни Близького Сходу і Північної Африки зросли на 87% на тлі зростання цін на плоский прокат, а також збільшення обсягів продажів квадратної заготовки, плоского прокату й чушкового чавуну на 264, 129 і 52 тис. тон відповідно. В результаті частка країн цього регіону в консолідованій виручці збільшилася на 3 пп – до 19%. Продажі в країни СНД (без урахування України) зросли на 25% – здебільшого завдяки зростанню цін і обсягів реалізації плоского і довгого прокату, при цьому частка регіону в консолідованій виручці скоротилася на 2 пп – до 7%. Продажі в Північну Америку зросли майже втричі завдяки зростанню цін і обсягів продажів чушкового чавуну на 275 тис. тон, що збільшило частку регіону на 2 пп – до 6%. Продажі в Південно-Східну Азію знизилися на 30% – здебільшого через зниження обсягів продажу залізорудної продукції на 855 тис. тон, що скоротило частку цього регіону на 5 пп – до 3%.

Продажі за ринками збуту 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Зміни
US$ млн % від виручки US$ млн % від виручки US$ млн % пп від
виручки
РАЗОМ 3 019 100% 1 853 100% 1 166 63% -
Україна 837 28% 461 25% 376 81% 3
Європа  1 068 35% 688 37% 379 55% -2
Близький Схід і Північна Африка 570 19% 304 16% 266 87% 3
СНД (крім України) 202 7% 161 9% 41 25% -2
Південно-Східна Азія 106 3% 151 8% -45 -30% -5
Північна Америка 185 6% 71 4% 114 >100% 2
Інші регіони 52 2% 16 1% 36 >100% 1

 

Металургійний сегмент

Металургійний сегмент генерує виручку від продажу чушкового чавуну, металопродукції, коксу, а також іншої продукції та послуг. У 1 кварталі 2018 року виручка сегменту зросла на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$2 588 млн, що зумовлено вищими цінами на сталь і кокс, а також зростанням попиту і збільшенням обсягів перепродажів (чушкового чавуну, квадратної заготовки , плоского і довгого прокату). Продажі плоского прокату зросли на US$393 млн, чушкового чавуну – на US$240 млн, квадратної заготовки – на US$168 млн, слябів – на US$64 млн, довгого прокату – на US$44 млн, коксу – на US$139 млн, а також іншої продукції та послуг – на US$68 млн. У 1 кварталі 2018 року частка цього сегмента становила 86% від зовнішніх продажів, що на 6 пп вище порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Металургійний сегмент
Продажі за ринками збуту
1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изменение Изменение, %
US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон
РАЗОМ 2 588 100% 4 494 1 473 100% 2 836 1 115 1 658 76% 58%
Україна 634 25% 1 043 314 21% 531 320 511 >100% 96%
Європа  856 33% 1 407 566 38% 1 078 291 329 51% 31%
Близький Схід і Північна Африка 570 22% 1 020 304 21% 641 266 380 87% 59%
СНД (крім України) 201 8% 287 161 11% 260 40 27 25% 10%
Південно-Східна Азія 89 3% 169 49 3% 108 40 61 82% 56%
Північна Америка 185 7% 463 63 4% 178 121 285 >100% >100%
Інші регіони 52 2% 106 16 1% 40 36 66 >100% >100%

 

Металургійний сегмент
Продажі за продуктами
1 кв. 2018 1 кв. 2017 Зміни Зміни, %
US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн вплив ціни вплив обсягів
Напівфабрикати 661 1 489 189 499 472 989 >100% 52% >100%
 Чушковий чавун 308 816 68 210 240 606 >100% 65% >100%
  - у т.ч. перепродажі 119 312 1 4 117 308 >100% >100% >100%
 Сляби 157 291 94 222 64 68 68% 37% 31%
 Квадратна заготовка 195 383 27 68 168 315 >100% >100% >100%
  - у т.ч. перепродажі 195 383 - - 195 383 - - -
Готова продукція 1 562 2 420 1 126 2 126 436 294 39% 25% 14%
 Плоский прокат 1 305 2 034 912 1 696 393 338 43% 23% 20%
  - у т.ч. перепродажі 476 807 311 615 165 192 53% 22% 31%
 Довгий прокат 241 362 197 402 44 -40 22% 32% -10%
  - у т.ч. перепродажі 80 131 3 6 76 124 >100% >100% >100%
 Трубна продукція 16 24 17 29 -1 -5 -6% 11% -17%
Кокс 203 585 64 210 139 375 >100% 38% >100%
Інші продукти та послуги 162 - 94 - 68 - 72% - -
РАЗОМ 2 588 4 494 1 473 2 836 1 115 1 658 76% 17% 58%

 

Чушковий чавун
У 1 кварталі 2018 року продажі чушкового чавуну збільшилися в 4,5 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$308 млн – завдяки зростанню цін і обсягів. Обсяги реалізації зросли на 606 тис. тон – до 816 тис. тон на тлі попиту на чавун, вироблений на заводах Метінвесту (+298 тис. тон), а також збільшення обсягів перепродажу чавуну, виробленого на Запоріжсталі (+215 тис. тон) та інших виробників (+93 тис. тон). Продажі на всі ринки зросли. Водночас найбільше зростання продажів зафіксоване в Північну Америку і Європу – на 275 і 190 тис. тон відповідно – завдяки зростанню замовлень від теперішніх і нових замовників.

Сляби
У 1 кварталі 2018 року продажі слябів зросли на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$157 млн, із яких 37 пп зумовлені зростанням середньої ціни реалізації і 31 пп – збільшенням обсягів продажів. Обсяги зросли на 68 тис. тон – до 291 тис. тон – на тлі стабільного попиту з боку європейських замовників. Середня ціна реалізації слідувала динаміці бенчмарка на сляби на умовах FOB Чорне море, який зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Квадратна заготовка
У 1 кварталі 2018 року продажі квадратної заготовки зросли в сім разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$195 млн завдяки зростанню цін і обсягів реалізації. Обсяги зросли на 315 тис. тон – до 383 тис. тон – через збільшення обсягів перепродажів на 383 тис. тон, що компенсувало зниження обсягів власного виробництва внаслідок втрати контролю над Єнакіївським МЗ (ЄМЗ; 68 тис. тон). Увесь доступний обсяг був реалізований у країнах Близького Сходу та Північної Африки, а також Європи. Середня ціна реалізації слідувала котируванням бенчмарка на квадратну заготовку на умовах FOB Чорне море, які зросли на 33% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Плоский прокат
У 1 кварталі 2018 року продажі плоского прокату зросли на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до US$1 305 млн, з яких 23 пп зумовлені зростанням середньої ціни реалізації і 20 пп – збільшенням обсягів продажів. Загалом обсяги зросли на 338 тис. тон – до 2 034 тис. тон. Водночас перепродажі плоского прокату Запоріжсталі збільшилися на 192 тис. тон – до 807 тис. тон, що збільшило їхню частку в загальному обсязі реалізації на 4 пп – до 40%. Продажі в Україні зросли на 166 тис. тон на тлі послаблення конкуренції на місцевому ринку. Обсяги реалізації у країнах Близького Сходу та Північної Африки зросли на 129 тис. тон завдяки стійкому попиту і зниженню конкуренції з боку китайських виробників. Середні ціни реалізації відповідали бенчмарку на гарячекатаний рулон на умовах FOB Чорне море, що зріс на 24% проти аналогічного періоду минулого року.

Довгий прокат
У 1 кварталі 2018 року продажі довгого прокату збільшилися на 22% проти аналогічного періоду минулого року – до US$241 млн – завдяки підвищенню середньої ціни реалізації. Обсяги продажів скоротилися на 10% (або 40 тис. тон) – до 362 тис. тон – через зниження виробництва і втрату контролю над ЄМЗ. Це було частково компенсовано збільшенням перепродажів на 124 тис. тон. Водночас обсяги були розподілені між ринками для максимізації маржі. Позитивна цінова тенденція на всіх ринках довгого прокату порівняно з аналогічним періодом минулого року спричинена підвищенням котирувань на заготовку.

Трубна продукція
У 1 кварталі 2018 року продажі трубної продукції знизилися на 6% проти аналогічного періоду минулого року – до US$16 млн. Це було зумовлено зниженням обсягів реалізації (-17 пп), але було частково компенсовано збільшенням середньої ціни реалізації (+11 пп) . Обсяги продажів скоротилися на 5 тис. тон – до 24 тис. тон – на тлі ослаблення попиту у країнах СНД.

Кокс
У 1 кварталі 2018 року продажі коксу потроїлися проти аналогічного періоду минулого року – до US$203 млн – на тлі збільшення обсягів реалізації на 375 тис. тон – до 585 тис. тон завдяки сильному попиту в Україні. Крім того, середня ціна реалізації зросла на 38%.

 

Гірничодобувний сегмент

Гірничодобувний сегмент генерує виручку від продажів залізорудної, вугільної та іншої продукції і послуг. У 1 кварталі 2018 року виручка сегменту зросла на 14% проти аналогічного періоду минулого року – до US$431 млн – через збільшення продажів окатишів на US$64 млн, маржинальність яких була вище порівняно із залізорудним концентратом. Зрештою продажі залізорудного концентрату впали на US$18 млн. Водночас реалізація вугільного концентрату скоротилася на US$7 млн у зв'язку зі зростанням внутрішньогрупового споживання. У 1 кварталі 2018 року на цей сегмент припадало 14% зовнішніх продажів, що на 6 пп нижче проти аналогічного періоду минулого року.

Гірничодобувний сегмент
Продажі за ринками збуту
1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изменение Изменение, %
US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн % від
виручки
тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон
РАЗОМ 431 100% 3 741 380 100% 3 574 51 167 14% 5%
Україна 202 47% 1 559 147 39% 1 302 55 257 37% 20%
Європа  211 49% 2 024 123 32% 1 149 89 874 72% 76%
Близький Схід і Північна Африка - - - - - - - - - -
СНД (крім України) 0 0% - - - - 0 - - -
Південно-Східна Азія 17 4% 144 102 27% 998 -85 -855 -84% -86%
Північна Америка 1 0% 15 8 2% 125 -7 -110 -93% -88%
Інші регіони - - - - - - - - - -

 

Гірничодобувний сегмент
Продажі за продуктами
1 кв. 2018 1 кв. 2017 Зміни Зміни, %
US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн тис. тон US$ млн вплив ціни вплив обсягів
Залізорудна продукція 358 3 643 312 3 343 46 300 15% 6% 9%
Залізорудний концентрат 155 1 990 173 2 173 -18 -183 -11% -2% -8%
Окатиші 203 1 653 139 1 170 64 483 46% 5% 41%
Вугільний концентрат 19 98 27 231 -7 -133 -27% 30% -58%
Інші продукти та послуги 54 - 41 - 13 - 32% - -
РАЗОМ 431 3 741 380 3 574 51 167 14% 9% 5%

 

Залізорудний концентрат
У 1 кварталі 2018 року продажі товарного залізорудного концентрату скоротилися на 11% проти аналогічного періоду минулого року – до US$155 млн – здебільшого через зниження обсягів реалізації. Загалом обсяги скоротилися на 183 тис. тон – до 1 990 тис. тон – через зниження виробництва. Зважаючи на розмір премій в Європі та слабкий попит в Україні, реалізація в Європу збільшилася на 457 тис. тон, що призвело до скорочення продажів в Україні і Південно-Східній Азії на 214 і 426 тис. тон відповідно. Середня ціна реалізації слідувала динаміці бенчмарку на залізорудний дрібняк із вмістом заліза 62% на умовах CFR Китай, який впав на 14% проти аналогічного періоду минулого року й у середньому становив US$74 за тону в 1 кварталі 2018 року (US$86 за тону в 1 кварталі 2017 року).

Окатиші
У 1 кварталі 2018 року продажі окатишів зросли на 46% проти аналогічного періоду минулого року – до US$203 млн – здебільшого завдяки зростанню обсягів реалізації на 41% – до 1 653 тис. тон. Продажі в Україні зросли на 494 тис. тон на тлі попиту з боку Запоріжсталі, а також клієнта, який відновив виробництво в 3 кварталі 2017 року. Продажі в Європі зросли на 417 тис. тон через сильний попит. Розвиток таких преміальних ринків, як європейський, є одним із стратегічних пріоритетів для Групи. Решту обсягів реалізовано на ринку Південно-Східної Азії, який є опортуністичним для цього виду продукції. Водночас середня ціна реалізації зросла на 5% проти аналогічного періоду минулого року на тлі стабільних премій за огрудкування і якісних характеристик в Україні та Європі.

Вугільний концентрат 
У 1 кварталі 2018 року продажі вугільного концентрату впали на 27% проти аналогічного періоду минулого року – до US$19 млн – на тлі зменшення обсягів на 58% через зростання внутрішнього споживання. Це призвело до зниження продажів у Північній Америці.

 

EBITDA

У 1 кварталі 2018 року консолідований показник EBITDA збільшився на US$247 млн проти аналогічного періоду минулого року – до US$649 млн – здебільшого на тлі збільшення частки, що генерує Металургійний сегмент, на US$294 млн. Водночас частка Гірничодобувного сегмента скоротилася на US$89 млн, а корпоративні накладні витрати й елімінації знизилися на US$42 млн.

EBITDA за сегментами 1 кв. 2018 1 кв. 2017 Изменение
US$ млн % від
виручки
сегмента
US$ млн % від
виручки
сегмента
US$ млн пп від
виручки
сегмента
Металургійний сегмент 377 14% 83 6% 294 8
- у т.ч. СП 39 0% 44 0% -5 -
Гірничодобувний сегмент 347 40% 436 44% -89 -4
- у т.ч. СП 45 0% 74 0% -29 -
Корп. накл. витрати й елімінації -75 0 -117 0 42 -
Загалом EBITDA 649 21% 402 22% 247 -1


Збільшення консолідованого показника EBITDA здебільшого спричинено зростанням обсягів продажів (US$752 млн) і цін реалізації (US$414 млн). Ці фактори були частково нівельовані:

  • збільшенням вартості товарів і послуг для перепродажу на US$590 млн через вищі обсяги й ціни;
  • зростанням логістичних витрат на US$105 млн – здебільшого через збільшення витрат на залізничні послуги в США, пов'язані з внутрішньогруповим постачанням вугілля, індексацію тарифів на вантажні перевезення державним оператором залізничних перевезень в Україні, а також зростання обсягів залізничних перевезень;
  • збільшенням вартості сировини та матеріалів на US$100 млн на тлі зростання вартості покупного коксівного вугілля, спричиненого збільшенням виробництва коксу на 38%, і покупної заготовки як сировини для прокатки на заводі Promet Steel;
  • зростанням витрат на енергоносії на US$27 млн через підвищення цін на природний газ на 10% і тарифів на електроенергію також на 10%, зростання споживання природного газу на тлі збільшення виробництва чавуну на 9%; а також
  • зниженням частки в EBITDA, що генерується спільними підприємствами (US$34 млн).

У 1 кварталі 2018 року рентабельність за консолідованим показником EBITDA скоротилася на 1 пп проти аналогічного періоду минулого року – до 21%. Водночас маржа за показником EBITDA Металургійного сегмента зросла на 8 пп – до 14%, а Гірничодобувного сегмента знизилася на 4 пп – до 40%.

 

Управління борговими зобов'язаннями

На кінець 1 кварталу 2018 року загальний борг становив US$3 086 млн, чистий борг – US$2 356 млн, а залишок грошових коштів та їх еквівалентів – US$261 млн. Збільшення як загального, так і чистого боргу здебільшого спричинено змінами стандартів обліку МСФЗ, що вимагають визнання у прибутку і збитку всіх витрат, понесених у зв'язку зі змінами боргових зобов'язань. Таким чином, витрати в розмірі US$56 млн, понесені у зв'язку із реструктуризацією боргу в березні 2017 року, які раніше були капіталізовані, в 1 кварталі 2018 року було рекласифіковано в нерозподілений прибуток.

У квітні, після завершення звітного періоду, Метінвест рефінансував свої боргові зобов'язання на суму US$2 271 млн шляхом випуску двох траншів нових єврооблігацій і викладення в новій редакції договору лінії передекспортного фінансування. В результаті Метінвест випустив нові облігації на суму US$1 592 млн, а загальний обсяг лінії передекспортного фінансування становить US$765 млн. Це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій Метінвесту з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення. Це також найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Транзакція отримала значну підтримку з боку світової спільноти інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.

Транзакція зумовлена ринковою кон'юнктурою і спрямована на ефективне управління і продовження термінів погашення боргового портфелю Групи Метінвест. Завдяки сприятливим ринковим умовам вдалося рефінансувати облігації, знизивши загальну вартість фінансування, і забезпечити стійку структуру капіталу, скасувавши при цьому прив'язку облігацій до лінії передекспортного фінансування і знизивши ризики рефінансування. Крім того, умови облігацій приведені до стандартних ринкових умов для емітентів зі схожим рейтингом.

Ці дві транзакції сукупно принесли Метінвесту додатково близько US$205 млн нових коштів, які Група частково спрямувала на добровільне дострокове погашення суми за лінією передекспортного фінансування, що мала бути погашена протягом першого року після завершення транзакції. Після цієї виплати загальна сума заборгованості за лінією передекспортного фінансування становить US$624 млн, при цьому були зняті певні обмеження в рамках договору за цією лінією, включаючи можливість здійснення деяких обмежених платежів.

 

Капітальні інвестиції

У 1 кварталі 2018 року капітальні інвестиції Метінвесту подвоїлися проти аналогічного періоду минулого року – до US$216 млн, що спричинено продовженням проведення Групою планових ремонтів і реалізацією Технологічної стратегії-2030. У 1 кварталі 2018 року в процентному співвідношенні до загального обсягу інвестицій витрати за проектами підтримки становили 61% і за стратегічними проектами – 39% (89% і 11% відповідно в 1 кварталі 2017 року). На Металургійний сегмент припало 73% капітальних інвестицій (28% в 1 кварталі 2017 року), а на Гірничодобувний сегмент – 27% (71% в 1 кварталі 2017 року). У 1 кварталі 2018 року капітальні інвестиції на корпоративні накладні витрати становили US$1 млн, залишившись на рівні аналогічного періоду минулого року.

Основні інвестиційні проекти на ММК ім. Ілліча включають будівництво машини безперервного лиття заготовки №4, розробку базового інжинірингу для реконструкції листопрокатного цеху 1700 і реконструкцію аглофабрики. На Азовсталі триває будівництво установки вдування пиловугільного палива на доменній печі №3 паралельно із проведенням капітального ремонту цієї машини.

Основні стратегічні проекти виробників залізорудної сировини включають будівництво кар'єрної циклічно-потокової технології на Північному ГЗК (другий комплекс для транспортування гірської породи на Першотравневому кар'єрі) та Інгулецькому ГЗК (тракт «Східний»), а також заміну газоочисного устаткування випалювальної машини Lurgi 552-B на Північному ГЗК .

 


 

1. Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць, частки в результатах асоційованих та спільних підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах. У цьому прес-релізі під показником EBITDA розуміється скоригований показник EBITDA.

2. Капітальні інвестиції розраховані методом нарахувань.

3. Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування, seller notes і субординованих позик акціонерів.

4. Грошові кошти та їх еквіваленти не включають грошові кошти, заблоковані під акредитиви та безвідкличні банківські гарантії, і включають грошові кошти, заблоковані для купівлі іноземної валюти.

5 Чистий борг розраховується як загальний борг мінус грошові кошти та їх еквіваленти мінус субординовані позики акціонерів.

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf