Ключові показники

 • Звіт про прибутки та збитки

 • Дохід

 • Скоригований показник EBITDА 1

 • Рентабельність EBITDA

 • 2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

 • 8 931

  11 880

  10 757

  10 453

  18 005

  8 288

 • 2 044

  2 513

  1 213

  2 204

  7 044

  1 873

 • 23%

  21%

  11%

  21%

  39%

  23%

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, прибутки та збитки від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

 • Балансовий звіт, млн USD

 • Активи

 • Зобов’язання

 • Акціонерний капітал

 • Загальний борг

 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 • Чистий борг 1

 • 2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

 • 10 083

  11 178

  13 837

  13 454

  15 980

  8 785

 • 5 775

  5 775

  6 907

  6 958

  8 010

  5 915

 • 4 308

  5 403

  6 930

  6 496

  7 970

  2 870

 • 3 017

  2,743

  3 032

  2 937

  2 242

  2 077

 • 259

  280

  274

  826

  1 166

  349

 • 2 298

  2 743

  2 758

  2 111

  1 076

  1 728

1 — Чистий борг розраховується як загальний борг мінус грошові кошти та їх еквіваленти мінус субординовані позики акціонерів

 • Продукт (в тисячах метричних тонн)

 • Чавун

 • Сталь

 • Напівфабрикати 1

 • Чавун

 • Сляб

 • Квадратна заготовка

 • Готова продукція

 • Плоский прокат

 • Довгий прокат

 • Рейкова продукція

 • Трубна продукція

 • Залізорудний концентрат

 • Вугільний концентрат

 • 2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

 • 8 188

  8 205

  7 928

  8 475

  9 709

  2 743

 • 7 630

  7 323

  7 578

  8 268

  9 533

  2 918

 • 2 761

  3 026

  3 160

  3 313

  3 411

  1 022

 • 1 403

  1 644

  1 264

  1 088

  1 347

  209

 • 1 343

  1 382

  1 896

  2 225

  1 651

  166

 • 15

  Н/Д

  Н/Д

  Н/Н

  413

  647

 • 5 805

  5 769

  5 595

  5 859

  7 233

  2 777

 • 4 675

  4 747

  4 677

  4 835

  5 978

  1 731

 • 912

  817

  714

  794

  1 089

  1 018

 • 67

  65

  49

  79

  48

  10

 • 151

  140

  155

  151

  118

  18

 • 27 464

  27 353

  29 028

  30 501

  31 341

  10 712

 • 2 590

  2 683

  2 961

  2 883

  5 542

  4 959

1 - Загальний об’єм напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі не включає перекат на підприємствах Групи. Ці об’єми виключені з наданої статистики як внутрішні продажі для цілей консолідованої звітності Метінвеста.