Ключові показники

 • Звіт про прибутки та збитки

 • Дохід

 • Скоригований показник EBITDА 1

 • Рентабельність EBITDA

 • 2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

 • 10 565

  6 832

  6 223

  8 931

  11 880

  10 757

 • 2 702

  525

  1 153

  2 044

  2 513

  1 213

 • 26%

  8%

  19%

  23%

  21%

  11%

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, прибутки та збитки від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

 • Балансовий звіт, млн USD

 • Активи

 • Зобов’язання

 • Акціонерний капітал

 • Загальний борг

 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 • Чистий борг 1

 • 2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

 • 12 556

  9 182

  9 331

  10 083

  11 178

  13 837

 • 5 794

  5 158

  5 303

  5 775

  5 775

  6 907

 • 6 762

  4 024

  4 028

  4 308

  5 403

  6 930

 • 3 232

  2 946

  2 969

  3 017

  2,743

  3 032

 • 114

  180

  226

  259

  280

  274

 • 2 748

  2 373

  2 318

  2 298

  2 743

  2 758

1 — Чистий борг розраховується як загальний борг мінус грошові кошти та їх еквіваленти мінус субординовані позики акціонерів

 • Продукт (в тисячах метричних тонн)

 • Чавун

 • Сталь

 • Напівфабрикати 1

 • Чавун

 • Сляб

 • Квадратна заготовка

 • Готова продукція

 • Плоский прокат

 • Довгий прокат

 • Рейкова продукція

 • Трубна продукція

 • Залізорудний концентрат

 • Вугільний концентрат

 • 2015

  2016

  2017

  2018

  2019

 • 8 050

  8 821

  8 188

  8 205

  7 928

 • 7 669

  8 393

  7 630

  7 323

  7 578

 • 2 581

  2 262

  2 761

  3 026

  3 160

 • 1 181

  1 230

  1 403

  1 644

  1 264

 • 802

  734

  1 343

  1 382

  1 896

 • 598

  298

  15

  Н/Д

  Н/Д

 • 5 644

  6 485

  5 805

  5 769

  5 595

 • 4 010

  4 385

  4 675

  4 747

  4 677

 • 1 475

  1 918

  912

  817

  714

 • 31

  73

  67

  65

  49

 • 128

  109

  151

  140

  155

 • 32 208

  29 640

  27 464

  27 353

  29 028

 • 3 285

  3 051

  2 590

  2 683

  2 961

1 - Загальний об’єм напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі не включає перекат на підприємствах Групи. Ці об’єми виключені з наданої статистики як внутрішні продажі для цілей консолідованої звітності Метінвеста.