Ключові показники

 • Звіт про прибутки та збитки

 • Дохід

 • Скоригований показник EBITDА 1

 • Рентабельність EBITDA

 • 2013

  2014

  2015

  2016

  2017

 • 12 807

  10 565

  6 832

  6 223

  8 931

 • 2 361

  2 702

  525

  1 153

  2 044

 • 18%

  26%

  8%

  19%

  23%

1 — Скоригований показник EBITDA розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, прибутки та збитки від курсових різниць (починаючи з 1 січня 2015 року), частки результатів асоційованих підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в EBITDA у спільних підприємствах.

 • Балансовий звіт, млн USD

 • Активи

 • Зобов’язання

 • Акціонерний капітал

 • Загальний борг

 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 • Чистий борг 1

 • 2013

  2014

  2015

  2016

  2017

 • 16 906

  12 556

  9 182

  9 331

  10 083

 • 7 275

  5 794

  5 158

  5 303

  5 775

 • 9 631

  6 762

  4 024

  4 028

  4 308

 • 4 308

  3 232

  2 946

  2 969

  3 017

 • 783

  114

  180

  226

  259

 • 3 525

  2 748

  2 373

  2 318

  2 298

1 — Чистий борг розраховується як сума довгострокових і короткострокових кредитів і запозичень і seller notes мінус грошові кошти та їх еквіваленти та мінус субординовані позики акціонерів.

 • Балансовий звіт

 • Чавун

 • Сталь

 • Напівфабрикати 1

 • Чавун

 • Сляб

 • Квадратна заготовка

 • Готова продукція

 • Плоский прокат

 • Довгий прокат

 • Рейкова продукція

 • Трубна продукція

 • Залізорудний концентрат

 • Вугільний концентрат

 • 2013

  2014

  2015

  2016

  2017

 • 11 500

  9 213

  8 050

  8 821

  8 188

 • 12 391

  9 205

  7 669

  8 393

  7 630

 • 3 118

  2 820

  2 581

  2 262

  2 761

 • 814

  1 132

  1 181

  1 230

  1 403

 • 1 516

  999

  802

  734

  1 343

 • 788

  689

  598

  298

  15

 • 9 021

  6 767

  5 644

  6 485

  5 805

 • 5 840

  4 625

  4 010

  4 385

  4 675

 • 2 592

  1 765

  1 475

  1 918

  912

 • 274

  81

  31

  73

  67

 • 315

  296

  128

  109

  151

 • 36 926

  34 888

  32 208

  29 640

  27 464

 • 5 513

  4 098

  3 285

  3 051

  2 590

1 - Загальний об’єм напівфабрикатів та кінцевої продукції зі сталі не включає перекат на підприємствах Групи. Ці об’єми виключені з наданої статистики як внутрішні продажі для цілей консолідованої звітності Метінвеста.