Skip to content
ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО POЗВИ­ТКУ 2020

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

ПРО МЕТІНВЕСТ

Метінвест – це міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, до структури якої входять підприємства в Україні, ЄС, Великобританії та США, а також мережа продажу в основних регіонах світу. Група контролює весь виробничий ланцюжок: від видобутку залізної руди та коксівного вугілля до виробництва та продажу напівфабрикатів і готової продукції зі сталі.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

МЕТІНВЕСТ У ЦИФРАХ, 2020 РІК

ВИРОБНИКИ СТАЛІ В СВІТІ Топ45
КЛЮЧОВІ ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА 16
ПРАЦІВНИКИ > 69 000
ВИРОБНИКИ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ В СВІТІ Топ10
ОФІСИ ПРОДАЖУ 45
КЛІЄНТИ > 6 800
ВИРУЧКА $10 453 млн
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ $663 млн
EBITDA $2 204 млн
ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ 8,3 млн тонн
ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 30,5 млн тонн
ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ 2,9 млн тонн
СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ У ВСЬОМУ СВІТІ $612 млн
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВУ БЕЗПЕКУ $106 млн
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ $450 млн
ВИТРАТИ НА РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД $15 млн
ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ $3 млн

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Минулий рік приніс нам неочікувані виклики, насамперед пов’язані з пандемією COVID-19. Попри всі труднощі, ми забезпечили безперебійну роботу наших підприємств та завершили 2020 рік із гідними операційними й фінансовими результатами. У 2020 році ми продовжили робити внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН, запроваджуючи заходи з охорони довкілля, вирішуючи соціальні питання та вдосконалюючи систему корпоративного управління.

ОЛЕГ ПОПОВ ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

Забезпечення сталого розвитку

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Забезпечення сталого розвитку залишається одним із наших пріоритетних завдань і основою нашої бізнес-стратегії. У 2020 році ми долучилися до світової спільноти у боротьбі з пандемією COVID-19 і вжили безпрецедентних заходів, щоб захистити наших співробітників, допомогти місцевим громадам у регіонах нашої присутності та підтримати клієнтів і партнерів.

ЮРІЙ РИЖЕНКОВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

Допомога та підтримка

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ДОСЯГНЕННЯ
ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Група Метінвест дотримується принципів сталого розвитку у своїй діяльності. Для нас це означає бути екологічно відповідальними, розвивати місцеву спільноту в регіонах присутності та піклуватися про добробут, здоров’я та безпеку наших співробітників, підтримувати наших клієнтів і постачальників.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

Пріоритетні напрями Групи Метінвест у сфері сталого розвитку

Здоров’я та безпека працівників
Екологія та енергоефективність
Добробут і розвиток працівників
Розвиток місцевих громад
Ділова етика та корпоративне управління
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Якість продукції та послуг

У 2020 році Група Метінвест зосередилася на досягненні п’ятьох пріоритетних Цілей сталого розвитку ООН. Наші ініціативи були спрямовані на забезпечення відповідних стандартів охорони праці та промислової безпеки, підтриманні та розвитку місцевих громад, оновленні підходів до забезпечення операційної ефективності в період пандемії COVID-19, модернізації обладнання задля зменшення впливу на довкілля та розробці комплексного плану дій щодо скорочення викидів і підвищення енергоефективності.

Sustainable development icon Sustainable development icon Sustainable development icon
Sustainable development icon Sustainable development icon

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Збереження довкілля

Метінвест спрямовує свої зусилля на зменшення впливу на довкілля та підтримання боротьби зі зміною клімату, адже довгострокова ефективність бізнесу прямо залежить від сталого навколишнього середовища.

Головними принципами Групи залишаються відповідність вимогам законодавства, реалізація політики раціонального природокористування, екологічно безпечне виробництво та багаторівневий контроль за впливом на довкілля.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

Боротьба зі зміною клімату

У 2020 році ми виділили ціль 13 «Боротьба зі зміною клімату» як одну із найпріоритетніших для нас Цілей сталого розвитку ООН. Ми працюємо над підвищенням рівня обізнаності спільноти щодо викидів парникових газів, взаємодіємо з галузевими асоціаціями та підтримуємо відкритий діалог із зацікавленими сторонами щодо боротьби зі зміною клімату для пошуку можливостей реалізації спільних науково-дослідних проєктів у цій галузі.

Наша мета – підтримання тенденції щодо значного й поступового скорочення викидів парникових газів (ПГ). Загалом за останні десять років Метінвест значно зменшив обсяг викидів ПГ. У 2011-2020 роках прямі викиди ПГ (згідно з методологіями, запровадженими місцевими органами влади) зменшилися з 29,5 млн тонн до 9,3 млн тонн в еквіваленті CO2.

Група Метінвест працює над розробленням довгострокової дорожньої карти з декарбонізації із визначенням чітких цілей та технологічних завдань. Основний акцент буде зроблено на металургійних та коксохімічних підприємствах Групи із найбільшим обсягом викидів ПГ.

У січні 2021 року методологія розрахунку викидів парникових газів зазнала змін після ухвалення нового закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів». Вона узгоджена з підходом ЄС. У 2020 році ми проаналізували можливий вплив нової методології розрахунку викидів ПГ і вжили заходів для підготовки інформації, необхідної для подальшого звітування.

Метінвест розуміє важливість розкриття даних про ПГ для зацікавлених сторін. Група зобов’язана повідомити дані за 2021 рік за новою методологією у 2022 році. Однак, з метою забезпечення прозорості та підзвітності, а також можливості порівняння з аналогічними гірничодобувними і металургійними компаніями, ми вирішили перерахувати історичні дані та показати їхню динаміку в цьому звіті.

Енергоефективність

У 2020 році Група Метінвест продовжила втілювати проекти з енергоефективності. Це сприяло збільшенню загального обсягу заощадженої енергії на 7% порівняно з 2019 роком. Зокрема, економія електроенергії зросла на 5% проти попереднього року. Основну роль у збільшенні економії енергії зіграло зростання генерації електроенергії турбогенератором пароелектроповітродувної станції на Азовсталі після її ремонту. Крім того, позитивної динаміки щодо використання електроенергії вдалося досягти завдяки застосуванню слябів оптимального перетину в ЛПЦ-1700 на ММК імені Ілліча.

Збільшення обсягу заощадженої енергії в 2020 році
7%

У 2020 році Метінвест спрямував 8,2 млн доларів США на програми з підвищення енергоефективності, що більше минулорічного показника на 1,3 млн доларів США.

Група підписала меморандум про подальшу співпрацю з ТОВ «ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» із впровадження енергоефективних проєктів на підприємствах Групи. Разом ми реалізували п’ять енергосервісних проєктів протягом звітного періоду, зокрема модернізацію та технічне переоснащення систем освітлення на ММК імені Ілліча та Північному ГЗК, а також встановлення нової компресорної станції на шахті імені Орджонікідзе Центрального ГЗК.

Якість повітря

У 2020 році Група Метінвест досягла прогресу за низкою ключових проєктів зі зниження викидів в атмосферу завдяки модернізації систем газоочищення і газоочисних агрегатів, реконструкції доменних печей та аспіраційних установок конвертерних цехів.

Ми завершили запланований об’єм робіт з екологічної модернізації агломераційної фабрики на ММК імені Ілліча, що тривала понад сім років. Після поетапного введення в експлуатацію всіх нових фільтрів газоочисного устаткування аглофабрики очікується зниження викидів пилу на 90%, а діоксиду сірки – на 46%. У 2020 році на ММК імені Ілліча також побудовано нові газоочисні установки ливарного двору і бункерної естакади доменної печі №3, що забезпечить додаткове зменшення викидів пилу.

Зниження обсягів викидів пилу
в 2020 році
12%

На Азовсталі Метінвест завершив проєкт із реконструкції аспіраційної установки міксерного відділення конвертерного цеху. На Північному ГЗК розпочато заміну газоочисних агрегатів випалювальної машини Lurgi 552-A. На Криворізькому ремонтно-механічному заводі виконано повну заміну рукавних фільтрів газоочисної установки печі №6. Завершено роботи з монтажу газоочисного обладнання на ділянці четвертої черги відділення кристалізації фенольно-нафталінового виробництва Авдіївського коксохімічного заводу. Метінвест також продовжив реалізацію програми систематичного масштабного технічного обслуговування камер коксових печей на Азовсталі, Авдіївському коксохімічному заводі та Запоріжкоксі.

Водні ресурси

Ми ретельно стежимо за якістю водних ресурсів, що використовують та скидають підприємства Групи Метінвест. Для нас важливо переконатися в тому, що вплив на водні джерела залишається в межах встановлених нормативів та екологічних стандартів чинного природоохоронного законодавства. Відповідний моніторинг здійснюється в лабораторіях, які ми регулярно модернізуємо для забезпечення точності вимірювань.

Підприємства Групи використовують прісну та солону воду поверхневих і підземних джерел, а також систем комунального водопостачання. Ми не використовуємо воду з районів, що мають дефіцит водних ресурсів.

Частка переробленої і повторно використаної води в 2020 році
81%

Системний комплекс заходів із мінімізації впливу на водні ресурси, підвищення операційної ефективності та успішне технічне обслуговування дало нам можливість повторно використати та відправити на переробку 81% загального обсягу води, забраної з усіх джерел, включно з раніше переробленою водою. Це на один відсотковий пункт більше, ніж у 2019 році. Підприємства Групи зменшили загальний обсяг забору та скиду води на 4% та 3% відповідно порівняно з 2019 роком.

Позитивної динаміки також вдалося досягти завдяки поточній інвестиційній програмі, що передбачала встановлення нової системи охолодження на Азовсталі та капітальний ремонт систем оборотного водопостачання на Авдіївському коксохімічному заводі.

Частка споживання прісної води
в 2020 році
19%

Управління відходами

Метінвест прагне мінімізувати обсяги утворення відходів, забезпечити безпечне розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях, максимізувати їх утилізацію й повторне використання шляхом заміщення залізорудної сировини скрапом та виробництва щебню для будівництва й ремонту доріг.

Підприємства Групи розміщують відходи лише у спеціально облаштованих місцях – на гірничих відвалах, шлако- й шламонакопичувачах та хвостосховищах. Ми ретельно стежимо за забезпеченням довгострокової безпеки таких місць, здійснюючи регулярний внутрішній та зовнішній контроль.

У 2020 році протягом виробничого циклу на підприємствах Метінвесту утворилося 255 млн тонн промислових відходів, з яких 97% – малонебезпечні, здебільшого розкривні породи та хвости збагачення гірничодобувних підприємств.

Обсяг перероблених відходів становив 24%, що на 4% менше минулорічного показника.Таке зниження є результатом двох факторів. По-перше, більш інтенсивної утилізації шлакової продукції маріупольських металургійних підприємств та більшого обсягу будівельних відходів на Північному ГЗК у 2019 році. По-друге, збільшення видобутку залізної руди у звітному періоді.

Біорізноманіття

Невід'ємною частиною діяльності Групи Метінвест є комплексне відновлення порушених під час гірничодобувної діяльності земель та збереження біорізноманіття.

У 2020 році Інгулецький ГЗК провів озеленення укосів хвостосховища з використанням мінеральних добрив та ріпаку, висадив сім тисяч молодих саджанців акації, ясеня, шовковиці та сосни, засіяв понад 100 кг насіння польових трав і медоносних культур.

У межах виконання природоохоронних заходів Міської програми екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки було озеленено санітарно-захисні зони Першотравневого кар'єру Північного ГЗК загальною площею 10 га та висаджено 20 тисяч саджанців дерев.

Центральний ГЗК висадив 900 дерев та кущів і провів гірничотехнічну рекультивацію відпрацьованої ємності кар'єра №2 розкривними породами.

Метінвест продовжив підтримувати і розвивати територію ландшафтного заказника «Візирка». У 2020 році було облаштовано автодорогу з твердим покриттям до кар'єру №3 заказника та випущено в озеро кар'єру три тисячі мальків коропа, білого амура і товстолобика. В літній та осінній період на території заказника були проведені роботи з благоустрою, до яких також долучилися волонтери громадських організацій і жителі міста.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Забезпеченнядобробуту

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

У 2020 році Метінвест забезпечив понад 69 000 робочих місць у світі, залишаючись одним із найбільших роботодавців України. Наша стратегія управління персоналом спрямована на удосконалення системи трудових відносин, зміцнення корпоративної культури, забезпечення гідного рівня оплати праці та підвищення залученості персоналу.

Ключові ініціативи з управління персоналом у 2020 році:

  • Розвиток регіональних Центрів кар’єри Метінвест
  • Підвищення якості сервісів Загального центру обслуговування персоналу
  • Забезпечення економічно обґрунтованого рівня винагороди співробітників і гідних умов праці
  • Покращення соціального забезпечення і створення комфортних та безпечних умов праці
  • Захист трудових прав і прав людини
  • Надання рівних можливостей всім співробітникам для їхнього професійного й особистого зростання

У 2020 році Метінвест заснував перший недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка. Це повноцінний вищий навчальний заклад із викладацьким складом і сучасними освітніми програмами та технологіями.

Метінвест Політехніка Буде відкритий для всіх молодих людей, які хочуть здобути інженерно-технічні професії, затребувані в українській промисловості, а також для співробітників Метінвесту, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.

Досягнення нульовоготравматизму

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

У 2020 році Група продовжила впроваджувати дорожню карту з розвитку системи охорони праці та розширила свій підхід до розгляду критичних ризиків порівняно з 2019 роком для досягнення своєї мети з нульового травматизму. Наш основний фокус було спрямовано на виконання робіт на висоті, вдосконалення системи заохочення у сфері охорони праці й промислової безпеки (ОП і ПБ) та роботу з підрядниками.

Метінвест представив свою дорожню карту на конкурсі Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці IIRSM Risk Excellence Awards 2020 і переміг у номінації «Програма змін року».

У 2020 році Група також розробила нову стратегію охорони здоров'я працівників. Її основними принципами є запровадження ефективних критеріїв надання медичних послуг та прозорих індикаторів відстеження прогресу їх виконання.

Витрати Метінвесту на заходи з ОП і ПБ у 2020 році сягнули 106 млн доларів США, що на 4% більше, ніж у 2019 році.

Важливою складовою гарантування безпечного робочого середовища залишається навчання персоналу з питань ОП і ПБ: протягом 2020 року працівники Групи відвідали понад 37 000 навчальних сесій на відповідну тематику.

У 2020 році ми досягли мінімальних показників травматизму на виробництві за весь час існування Групи Метінвест завдяки ретельному розслідуванню попередніх інцидентів та впровадженню необхідних коригувальних заходів для зниження ризиків повторення нещасних випадків.

Коефіцієнт частоти травматизму 0,520
Коефіцієнт частоти
летальних випадків
0,044

Зміцнення соціальногопартнерства

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

Група системно реалізує довгострокові стратегічні програми соціального партнерства з неурядовими організаціями та місцевими органами влади для підтримання сталого розвитку регіонів присутності.

У 2020 році ми розширили співпрацю із громадськими організаціями (ГО) в Україні, а саме Фондом розвитку Маріуполя, «Запоріжжя. Платформа спільних дій», Криворізькою фундацією майбутнього, а також розпочали спільну реалізацію ініціатив з ГО «Авдіївка. Платформа спільних дій»

Група Метінвест спрямувала понад 15 млн доларів США на розвиток місцевих громад у 2020 році. Ми реалізували понад 200 проєктів із покращення інфраструктури, розвитку медицини й освіти, підтримання культури та спорту, підвищення екологічної культури в регіонах присутності Групи, а також зосередили зусилля на ініціативах, спрямованих на боротьбу з поширенням COVID-19 і захист місцевих громад.

Програма зі створення системи навчання для муніципалітетів Master of Public Administration посіла перше місце в конкурсі Глобального договору ООН «Партнерство заради сталого розвитку – 2020» у категорії «Економічний розвиток» в Україні.

Підтриманняборотьби з пандемією

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ (PDF)

У 2020 році Група Метінвест приєдналась до глобальної боротьби із коронавірусною хворобою та вжила безпрецедентних заходів задля захисту здоров’я співробітників і підтримання місцевих громад у регіонах присутності.

Ми переглянули підходи до організації роботи для забезпечення безперебійної діяльності підприємств в умовах пандемії та захисту персоналу. Ми реалізували численні заходи зі стримання поширення коронавірусної хвороби:

моніторинг ситуації та інформування співробітників, регулярну дезінфекцію приміщень та транспорту, що перевозить персонал, температурний скринінг, забезпечення співробітників засобами дезінфекції та індивідуального захисту.

У програмі добровільного медичного страхування Група Метінвест передбачила компенсацію витрат на діагностику і лікування COVID-19, а також відшкодування співробітникам вартості проведених тестувань на коронавірус.

У 2020 році Метінвест збільшив соціальні інвестиції в ініціативи з охорони здоров’я для реалізації проєктів, спрямованих на профілактику та лікування коронавірусу, зокрема забезпечення державних установ і медичних закладів засобами індивідуального захисту та життєво необхідним киснем, будівництво кисневої інфраструктури та допомогу уряду України із доставкою гуманітарного вантажу із Китаю.

Підтримання місцевих громад у боротьбі з COVID-19

$6 млн
Заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 серед персоналу $5 млн

ЦЕНТР ЗАВАНТАЖЕНЬ