ПРО МЕТІНВЕСТ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Метінвест – це міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Група контролює повний цикл виробництва: від видобутку залізної руди та вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової продукції. Метінвест є лідером гірничодобувної та металургійної промисловості в Україні та значним гравцем на світовому металургійному ринку завдяки стійкій бізнес-моделі, вигідному географічному розташуванню підприємств і глобальній мережі продажів.

завантажити pdf 1,6mb

Метінвест у цифрах, 2019 РІК

ВИРОБНИКИ СТАЛІ В СВІТІ

TOП 42
ВИРОБНИКИ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ В СВІТІ

TOП 10
ЧИСЕЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ~67 000
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА $384 МЛН
ІНВЕСТИЦІЇ В ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВУ БЕЗПЕКУ $102 МЛН
СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ $11 МЛН

КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ

Життя, здоров’я, екологія Людське життя залишається нашою найбільшою цінністю
Професіоналізм Ми дотримуємось високого рівня професіоналізму в усьому, що робимо
Командна робота Ми поділяємо спільні цінності та діємо в інтересах Групи
Клієнтоорієнтованість Mи постійно вдосконалюємо наш підхід до обслуговування клієнтів, посилюючи співпрацю й пропонуючи ефективні шляхи задоволення їхніх потреб
Лідерство Ми демонструємо лідерство кожного дня незалежно від професії та посади

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДО 2030

Забезпечення сталого розвитку Групи
Підвищення виробничого потенціалу шляхом органічного зростання
Зосередження уваги на потребах клієнтів
Підвищення ефективності діяльності
Зміцнення позиції Групи як виробника сталі з низькою собівартістю
Розширення портфелю продуктів і зміцнення позицій на ключових ринках
Використання можливостей вибіркового придбання підприємств

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО СТАЛОГО РОЗВИТКУДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ОЧІКУВАНЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

У 2019 році Метінвест працював над досягненням цілей бізнесу та цілей сталого розвитку, створюючи цінність для зацікавлених сторін і здійснюючи позитивний вплив на місцеві громади.

Наше прагнення забезпечити стале зростання залишається незмінним. Протягом звітного періоду ми продовжили зосереджувати зусилля на досягненні Цілей сталого розвитку ООН та інтегрувати Десять принципів Глобального договору ООН, які охоплюють права людини, трудові відносини, охорону навколишнього середовища та протидію корупції, в нашу бізнес-стратегію, корпоративну культуру та повсякденну діяльність.

ОЛЕГ ПОПОВ ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ завантажити pdf 207kb

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПІДТРИМКАСТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сьомий Звіт зі сталого розвитку Групи Метінвест окреслює наш підхід до забезпечення сталого розвитку, демонструє прогрес у досягненні наших цілей сталого розвитку та висвітлює майбутні плани.

Незважаючи на спад у металургійній промисловості в 2019 році, ми продовжили працювати над покращенням показників охорони праці, розширенням можливостей для наших співробітників, зменшенням впливу на навколишнє середовище та впровадженням позитивних змін для місцевих громад.

ЮРІЙ РИЖЕНКОВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР завантажити pdf 455kb

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

СТАЛИЙ РОЗВИТОК:
КЛЮЧОВА СКЛАДОВА НАШОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ

Наші ініціативи в сфері сталого розвитку спрямовані на захист навколишнього середовища, створення безпечних умов праці, забезпечення добробуту наших працівників, підвищення енергоефективності, раціональне використання ресурсів, а також сприяння економічному розвитку та технічному прогресу. Принципи сталого розвитку закладено в кожному аспекті нашої діяльності.

завантажити pdf 515kb

Пріоритетні напрями Метінвесту в сфері сталого розвитку

Здоров’я та безпека працівників
Добробут і розвиток працівників
Ділова етика та корпоративне управління
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Якість продуктів і послуг
Екологія та енергоефективність
Розвиток місцевих громад

У 2019 році діяльність Групи в сфері сталого розвитку була зосереджена на забезпеченні відповідності найкращим практикам управління персоналом і стандартам безпеки й охорони праці, побудові стійкої інфраструктури в містах присутності, переосмисленні підходів до забезпечення операційної ефективності, а також модернізації обладнання відповідно до вимог екологічних стандартів.

sustainable-development-img sustainable-development-img
sustainable-development-img sustainable-development-img

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ОХОРОНАДОВКІЛЛЯ

Нашим стратегічним пріоритетом є покращення показників сталого розвитку, зокрема шляхом забезпечення сучасного енергоефективного та екологічно чистого виробництва на наших підприємствах.

Для досягнення цієї мети ми зменшуємо вплив на навколишнє середовище та підтримуємо боротьбу зі зміною клімату, впроваджуючи ефективні енергозберігаючі технології.

Метінвест дотримується місцевих законодавчих норм і прагне працювати відповідно до найкращих світових екологічних практик.

завантажити pdf 5,8mb

У 2019 році Метінвест збільшив витрати на охорону довкілля на 46% порівняно з минулим роком і реалізував кілька важливих довгострокових екологічних проєктів.

 • На «Азовсталі» модернізовано доменну піч №3, реконструйовано газоочисне устаткування відділення десульфурації чавуну та проведено капітальний ремонт коксової батареї №1.
 • ММК імені Ілліча досягнув стійкого прогресу в реконструкції агломераційної фабрики, яка розпочалась у 2015 році й стала найбільшим екологічним проєктом в історії незалежної України. Модернізована система очищення агломераційних газів допоможе зменшити викиди пилу на 90% і викиди оксидів сірки – до 42%.
 • Північний ГЗК розпочав проєкт із заміни газоочисного устаткування обпалювальної машини Лургі 552-A, який планує завершити в 2021 році.
 • Центральний ГЗК провів регулярне технічне обслуговування хвостосховищ, водопровідних труб і пульпопроводів.
 • Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу проведено масштабне технічне обслуговування печей Авдіївського коксохімічного заводу та «Запоріжкокс».

Проєкти з екологічної модернізації ММК імені Ілліча, «Азовсталі» та СП «Запоріжсталь» визнано серед 20 найкращих екологічних програм в Україні за версією авторитетного українського ділового журналу «Влада грошей», який публікує експертну аналітику.

Крім того, під час першого міжнародного інвестиційного форуму RE:THINK, який відбувся в Маріуполі в 2019 році, Метінвест підписав Меморандум про співпрацю з Маріуполем, Запоріжжям і Кривим Рогом строком на шість років для здійснення інвестицій в екологічні проєкти, які будуть реалізовані в цих містах. Очікується, що загальний обсяг інвестицій у проєкти екологічної модернізації перевищить 400 млн доларів США.

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В 2019 РОЦІ $384 МЛН

Для того, щоб зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу та підвищити загальну ефективність виробництва, Метінвест реалізував кілька ключових проєктів у 2019 році.

 • Після капітального ремонту доменної печі №3 на «Азовсталі» зменшено викиди пилу, а також встановлено нове екологічне обладнання.
 • У рамках проєкту з реконструкції агломераційної фабрики на ММК імені Ілліча введено в експлуатацію нові рукавні фільтри для шести агломераційних машин у зонах спікання й охолодження, а також для інших шести машин у зонах спікання, де зони охолодження вже були обладнані високоефективними електростатичними фільтрами.
 • Маріупольський ремонтно-механічний завод зменшив викиди пилу на 30% завдяки модернізації газоочисної станції та дробоструминної камери.
 • На «Запоріжкокс» проведено капітальний ремонт трьох коксових батарей, що дозволило зменшити викиди на 45%.

Для інтеграції кліматичних ризиків у наші плани та бізнес-процеси ми обрали підхід, який ґрунтується на оцінці ризиків. Це дає можливість мінімізувати викиди вуглецю в довгостроковій перспективі.

Визначення поточного рівня викиду парникових газів, а також формулювання цілей і підходів щодо зменшення впливу на клімат, є дуже важливими питаннями для Метінвесту й частиною загального підходу до охорони навколишнього середовища.

У 2019 році Метінвест скоротив прямі викиди парникових газів на 10% до 8,8 млн метричних тонн в еквіваленті СО2 порівняно з 2018 роком.

ЗНИЖЕННЯ ПРЯМИХ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У 2019 РОЦІ 10 %

Ми дотримуємося високих національних стандартів щодо використання та скидання води, оскільки вода є невід'ємною частиною наших виробничих процесів.

Метінвест не використовує воду з районів, які мають дефіцит водних ресурсів. Підприємства Групи регулярно проводять інструментальні та лабораторні дослідження поверхневих і стічних вод для аналізу їхнього впливу на навколишнє середовище та контролю відповідності екологічним стандартам.

Щоб забезпечити відповідальне використання водних ресурсів, ми реалізуємо нові проєкти з модернізації обладнання для очищення стічних вод, переробки води для технологічних процесів, а також повторного використання промислових стічних вод. На наших гірничодобувних підприємствах впроваджено замкнутий цикл циркуляції води між хвостосховищами та виробництвом.

У 2019 році Метінвест зменшив загальний обсяг забору й скиду води на 9% та 10% відповідно завдяки реалізації проєктів з модернізації обладнання для очищення стічних вод, переробки технологічної води, а також повторного використання шахтних і стічних вод.

ЧАСТКА ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ТА ПОВТОРНО
ВИКОРИСТАНОЇ ВОДИ В 2019 РОЦІ
80 % (+2 п.п.)
ЗМЕНШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ
ЗАБОРУ ВОДИ В 2019 РОЦІ
9 %
ЗМЕНШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ
СКИДУ ВОДИ В 2019 РОЦІ
10 %

Ми докладаємо максимум зусиль для зменшення обсягу відходів, які утворюються внаслідок нашої діяльності. В рамках нашого підходу до поводження з відходами ми прагнемо збільшити обсяги переробки й повторного використання відходів у виробничих процесах.

У 2019 році обсяг промислових відходів Метінвесту становив 234 млн тонн, з яких 94% – безпечні відходи гірничодобувних підприємств (розкривні породи та хвости збагачення). Протягом звітного періоду перероблено 28% всіх відходів. Загальний обсяг переробки відходів збільшився на 9% порівняно з попереднім роком, що свідчить про позитивний вплив зусиль Групи, спрямованих на скорочення відходів та підвищення ефективності виробництва.

Ми мінімізуємо площі зберігання промислових відходів, розміщуючи їх на спеціально відведених територіях, як-от гірничі відводи, шлако- та шламонакопичувачі, а також забезпечуємо їхнє раціональне використання. Наприклад, на гірничодобувних підприємствах Групи розкривні породи використовуються для виробництва щебню, будівництва та ремонту автомобільних і залізничних сполучень у кар’єрах.

Незважаючи на те, що Метінвест не провадить діяльність у заповідних природних зонах і не впливає на середовище існування видів, внесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та національного природоохоронного списку, Група впроваджує низку ініціатив для збереження біорізноманіття та рекультивації земель у регіонах присутності, серед яких:

 • Біологічна рекультивація відпрацьованих відвалів розкривних порід (з 2014 по 2019 рік зусиллями Інгулецького ГЗК відновлено 26,38 га порушених земель).
 • Охорона природних ландшафтів (Інгулецький ГЗК взяв на себе добровільні зобов'язання щодо підтримки заповідника дикої природи «Візирка»).
 • Зменшення обсягів розміщення розкривних порід у відвалах (Центральний ГЗК продовжує роботи з гірничотехнічної рекультивації відпрацьованого кар'єру №2. У 2019 році в ємність кар'єру закладено 11 млн тонн відпрацьованих порід).
 • Відновлення річки Дніпро (СП «Запоріжсталь» бере активну участь у проєктах з відновлення та збереження річки).

Метінвест продовжує працювати над зменшенням споживання енергії та природних ресурсів на виробничих підприємствах.

З 2013 року Група працює над впровадженням системи енергетичного менеджменту, яка відповідає вимогам міжнародному стандарту ISO 50001:2011. Вісім підприємств Групи провели сертифікацію своїх систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог стандарту. В 2019 році Інгулецький ГЗК пройшов сертифікацію відповідно до вимог нової редакції стандарту ISO 50001:2018.

Ми визначили можливості для відновлення та ефективного використання джерел енергії, що дало змогу збільшити загальний обсяг заощадженої енергії в 2019 році на 22% порівняно з 2018 роком. Завдяки успішному впровадженню низки програм з енергозбереження на наших підприємствах ми досягли економічного ефекту в розмірі 38,2 млн доларів США.

Ми також продовжили реалізовувати спільні проєкти з енергоефективності з постачальником енергоефективних рішень в Україні, компанією «ЯСНО», за контрактами на енергосервісні послуги. В 2019 році в співпраці з ЯСНО ми реалізували 12 проєктів, спрямованих на підвищення ефективності використання вторинного палива, модернізацію енергоємних агрегатів, підвищення ефективності теплообмінного та компресорного обладнання, модернізацію шламових насосів і розробку гідравлічних схем. Щорічний економічний ефект від цих проєктів становить 5,6 млн доларів США, а обсяг економії енергії – 87 млн кВт-год.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ЗЕКОНОМЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
В 2019 РОЦІ
22 %

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

ТУРБОТА ПРОПРАЦІВНИКІВ

завантажити pdf 4,3mb

Метінвест забезпечує майже 67 000 робочих місць у світі й залишається одним із найбільших роботодавців в Україні.

Ми вважаємо, що забезпечення справедливих умов праці, професійного зростання та добробуту наших працівників є необхідним для довгострокового успіху та сталого розвитку нашого бізнесу.

Це ключові пріоритети нашої п’ятирічної стратегії управління персоналом, яка спрямована на підвищення привабливості Метінвесту як роботодавця, забезпечення підприємств Групи кваліфікованими працівниками, підвищення ефективності персоналу, а також покращення якості послуг для працівників.

Наші ініціативи з управління персоналом включають:

 • Розвиток регіональної мережі Центрів кар’єри в містах присутності
 • Перегляд компенсаційного пакету відповідно до ринкового рівня
 • Удосконалення програм соціального забезпечення та медичного страхування
 • Захист трудових прав і прав людини та забезпечення рівних можливостей
 • Автоматизація процесів управління персоналом

 • Розширення можливостей для навчання та професійного розвитку працівників

У 2019 році Група інвестувала 5,8 млн доларів США в розвиток персоналу, розширивши програми навчання для підвищення рівня знань і навичок працівників відповідно до сучасних вимог ринку праці. Метінвест пропонує низку обов'язкових і факультативних навчальних програм, розроблених з урахуванням потреб конкретних функцій і різних рівнів, а також орієнтованих на розвиток професійних навичок й особистих якостей.

ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ГРУПІ В 2019 РОЦІ

37 %
ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ ЗА КОРПОРАТИВНИМИ ПРОГРАМАМИ В 2019 РОЦІ > 40,000

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГОРОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА

завантажити pdf 2,5mb

Ми застосовуємо проактивний підхід і контролюємо, щоб кожен, хто потрапляє на наші підприємства дбав про здоров’я й охорону праці та дотримувався культури безпеки.

Для досягнення нульового травматизму ми працюємо над створенням позитивних змін у поведінці працівників і підрядників, спонукаючи їх усвідомити особисту відповідальність за власне здоров’я та безпеку й покращувати індивідуальні показники охорони праці. Метінвест також працює над систематичним вдосконаленням знань і навичок працівників у сфері охорони праці та безпеки шляхом проведення навчальних тренінгів для керівників, спеціалістів і робітників.

Політика та принципи Групи Метінвест у сфері охорони праці, здоров'я та навколишнього середовища визначають довгострокові пріоритети для постійного вдосконалення в цій сфері. Група має 15 корпоративних стандартів з охорони праці та безпеки, які засновані на найкращих світових практиках і окреслюють наш комплексний підхід до охорони праці.

У 2019 році ми розробили нову п’ятирічну дорожню карту для подальшого вдосконалення системи управління охороною праці та зниження ризику виникнення нещасних випадків на робочому місці. Дорожня карта спрямована на підвищення мотивації та компетенцій персоналу в цій сфері за допомогою сучасних методів навчання, перегляду кваліфікаційних стандартів, а також покращення моніторингу ефективності заходів з охорони праці та відстеження прогресу.

Метінвест продовжує інвестувати в створення безпечних умов праці для забезпечення добробуту працівників. У звітному періоді витрати на охорону праці зросли до 102 млн доларів США, що на 7% більше порівняно з 95 млн доларів США в 2018 році.

У 2019 році Група покращила показники охорони праці та безпеки майже на всіх виробничих підприємствах, досягнувши найнижчого рівня частоти травматизму за час свого існування.

КОЕФІЦІЄНТ ЧАСТОТИ ТРАВМАТИЗМУ 0,790
КОЕФІЦІЄНТ ЧАСТОТИ ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ 0,053

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

завантажити pdf 6,2mb

Метінвест підкреслює важливість здійснення стратегічних довгострокових інвестицій у сталий розвиток міст і селищ, в яких працює. Ми взаємодіємо з місцевими громадами та сприяємо розвитку соціальної інфраструктури, освіти, медицини, спорту, культури та охорони навколишнього середовища.

У такий спосіб ми прагнемо підвищити якість життя місцевих жителів і зберегти талановитих фахівців, які працюють на видобувних і металургійних підприємствах Групи в Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі та Авдіївці. Реалізуючи програми розвитку місцевих громад, ми здійснюємо вагомий внесок в економічний розвиток цих регіонів.

Під час реалізації комплексних соціальних проєктів ми тісно співпрацюємо з фондами розвитку міст, які стали основним каналом взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими групами та міжнародними агенціями для підвищення рівня життя місцевих громад. В партнерстві з Фондом розвитку Маріуполя, Криворізькою фундацією майбутнього та Запорізькою платформою спільних дій, Метінвест розробляє та реалізує найкращі ініціативи, забезпечуючи їхню відповідність потребам місцевих громад і сприяючи регіональному розвитку.

Загалом програми соціального партнерства Метінвесту охоплюють понад 2 млн осіб в Україні, 300 тисяч осіб у Великій Британії, 250 тисяч осіб в Італії, 200 тисяч осіб у Болгарії та 65 тисяч осіб у США.

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У 2019 РОЦІ $11 МЛН

центр завантажень